Verkiezingen 201814 november 2017

Noord: de proeftuin voor bestuurlijke vernieuwing?

Columns uit de gebiedscommissies

Ondanks het succes van de Gebiedscommissies dreigen deze te verdwijnen in de bestuurlijke vernieuwing. Noord is hiervoor aangewezen als experimentgebied. Fractievoorzitter van D66 Rotterdam Noord Menno Heetveld pleit voor een andere benadering.

Het is ruim drie jaar geleden sinds de deelgemeenten in Rotterdam hebben plaatsgemaakt voor de Gebiedscommissies. In 2016 heeft de gemeenteraad laten onderzoeken of dit bestuursmodel op een “legitieme en effectieve wijze bijdraagt aan gebiedsgerichte beleidsvorming met een nauwe betrokkenheid van de burger.” De leden van de Gebiedscommissie Noord zijn van mening dat ze zijn geslaagd in hun belangrijkste taak: het organiseren van bewonersparticipatie en het faciliteren van bewonersinitiatieven. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de Gebiedscommissie Noord en vele andere partijen (waaronder bewoners, woningcorporaties, ProRail en de NS) bij de succesvolle herontwikkeling van de Hofbogen.

Menno Heetveld Beeld: Lex Kortenoeven

Toch vindt wethouder Joost Eerdmans dat het huidige bestuurlijke stelsel gewijzigd zou moeten worden in gelote wijkraden. Ik ben een voorstander van bestuurlijke vernieuwing, maar het succes van de Hofbogen roept de vraag op waarom het huidige bestuurlijke stelsel gewijzigd zou moeten worden. De gebiedscommissies zijn zowel legitiem als effectief: een aanpassing van het stelsel is dus niet nodig. En als het toch gewijzigd dient te worden, dan zou een getrapte wijkraad mijn voorkeur hebben. Hierbij hebben de wijkbewoners écht iets te kiezen. De wijkbewoners kunnen namelijk zelf door middel van verkiezingen bepalen wie hen als wijkraadslid vertegenwoordigt. Dat is een groot verschil met de gelote wijkraden, waarbij een kleine groep vrijwilligers door loting wordt aangewezen als wijkraadslid.

Het succes van de Hofbogen roept de vraag op waarom het huidige bestuurlijke stelsel gewijzigd zou moeten worden.

In een getrapte wijkraad kan de Gebiedscommissie Noord ook in de toekomst als wijkoverstijgend overleg blijven bestaan. De wijkraadsleden worden namelijk vertegenwoordigd in de Gebiedscommissie. Wethouder Eerdmans denkt hier anders over. In het in mei 2017 gepubliceerde plan van aanpak Gebiedscommissies 2018, staat de volgende doelstelling over gelote wijkraden geformuleerd: “het aanwijzen van een geschikt gebied (of wijk) om het doel van het experiment van gelote wijkraden te realiseren.” Deze doelstelling is gebaseerd op het bovengenoemde onderzoek en aangenomen moties van de gemeenteraad.

Het idee achter de aanwijzing door loting is dat iedereen die in de wijk staat ingeschreven in aanmerking komt om zitting te nemen in de wijkraad. Zo zou de betrokkenheid van de bewoners moeten toenemen. In de praktijk heeft dit tot gevolg dat er voor de wijkbewoners niets meer valt te kiezen. Wijkbewoners worden gedwongen langs de kant toe te kijken en verliezen zo hun kansen tot inspraak en invloed in de wijk, zoals dat in het huidige stelsel wel bestaat.

Beeld: Lex Kortenoeven

Gelukkig is het voorstel om Noord (samen met Feijenoord) aan te wijzen als experimentgebied voor gelote wijkraden gestrand door het ontbreken van steun van de SP, D66 en zelfs Leefbaar. Deze partijen hebben juist een alternatief voorstel ingediend waarin Noord en Feijenoord worden aangewezen voor een experiment met getrapte wijkraden. In dit alternatief staat niet hoe de organisatie van de wijkraden moet worden vormgeven.

Ik ben van mening dat er in Noord moet worden uitgegaan van de zes ‘CBS-wijken’. Hiermee wordt een kleinschalige wijkorganisatie gerealiseerd en komt de politiek daadwerkelijk dichterbij de bewoners. Daarom ben ik gelukkig met het besluit van de gemeenteraad dat er in maart 2018 in Noord verkiezingen gaan plaatsvinden voor zes wijkraden: Provenierswijk, Agniesebuurt, Oude Noorden, Liskwartier, Bergpolder en Blijdorp. Zo wordt de gebiedscommissie Noord niet afgestraft voor haar eigen succes.

Lees meer:

Reageer of deel op Social Media

Tags:bestuurlijke vernieuwing, D66, D66 Rotterdam, deelgemeente Noord, Gebiedscommissie, gelote wijkraad, getrapte wijkraad en wijkraad

Sectie: Verkiezingen 2018

Ontvang de wekelijkse Vers Beton newsletter!

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *