Voor de harddenkende Rotterdammer

Het platform RTMXL vindt dat de binnenstad van Rotterdam het dichtstbevolkte stukje van Nederland moet worden, met minimaal 87.500 inwoners over 25 jaar. Lees hier het pleidooi van Tim de Bruijn. 
De Binnenstad van Rotterdam heeft in vergelijking met andere binnensteden weinig inwoners en een lage dichtheid. De stad werkt dan ook al langere tijd aan de verdichting van de binnenstad. Dit verloopt tot nu toe traag en er is dan ook nooit een echte kwantitatieve ambitie gesteld. De ambitie van het huidige college is 5% (1.600) meer inwoners in de binnenstad in deze collegeperiode (2010-2014). Dit is echter geen echte ambitie maar een optelsom van lopende projecten die gestart zijn onder voorgaande colleges. Maar wat is de ambitie voor daarna? Nog meer verdichten, ja, maar hoeveel? Het Economic Development Board Rotterdam gaf onlangs al aan dat het tempo veel te laag ligt en dat we in het huidige tempo tot einde deze eeuw bezig zijn tot we zijn waar we willen zijn. Op 14 oktober 2011 stond er een artikel in NRC Handelsblad waarin ook de noodzaak tot het verdichten van de binnenstad uitvoerig werd behandeld. RTM XL kan dit geluid alleen maar onderschrijven, en vraagt het college dan ook om een heldere en ambitieuze ambitie: De binnenstad van Rotterdam moet het dichtstbevolkte stukje van Nederland worden! Dit is niet alleen een kwantitatieve ambitie, maar vooral een kwalitatieve ambitie. Een hogere dichtheid is alleen haalbaar als er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de binnenstad. Tegelijkertijd resulteert een hogere dichtheid ook in meer kwaliteit. In dit artikel leggen we uit wat dit betekent en wat voor kwalitatieve effecten een hogere dichtheid van de binnenstad met zich meebrengt.
Waarom is die dichtheid zo belangrijk? Is het niet lekker om een beetje de ruimte te hebben? Is dat niet juist het voordeel van Rotterdam? Nee dus, het is juist het grootste probleem dat Rotterdam heeft. Om dat te onderbouwen zullen we nu enkele belangrijke voordelen van een verdichte stad benoemen namelijk kwaliteit, economie en duurzaamheid. Daarna gaan we wat dieper in op de genoemde ambitie om van de binnenstad het dichtstbevolkte stuk Nederland te maken.

Midtown Manhattan and Central Park, New York City
Dichtheid op Manhattan, New York. Bron: Andrew C Mace op Flickr.com

Dichtheid en draagvlak voor een aantrekkelijke stad
Dichtheid vergroot het draagvlak voor voorzieningen die het voor mensen aantrekkelijk maakt om in een stad te wonen. Jong talent woont bij voorkeur in een stad waar veel te doen is. Hoe meer mensen, hoe groter de kansen voor ondernemers die een koffietent, een winkel of een restaurant willen starten. Ook het draagvlak voor meer specifieke voorzieningen wordt groter, zoals hoogfrequent openbaar vervoer, een hoge kwaliteit buitenruimte, een restaurant met een zeer specifieke keuken. Wil Rotterdam de concurrentie aankunnen met andere steden in West Europa dan zal die aantrekkelijke binnenstad met veel inwoners en veel voorzieningen snel verder tot ontwikkeling moeten komen. Die kwaliteit die je wilt bieden hangt dus direct samen met de kwantiteit van het aantal inwoners, en daarmee is de kwantitatieve ambitie waartoe wij oproepen gelijk ook een kwalitatieve ambitie.
Dichtheid en economie
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dichtheid de interactie vergroot tussen mensen (talent) en daarmee zorgt voor meer innovatie. Harvard economist Edward Glaeser gaat hier uitgebreid op in in zijn boek ‘Triumph of the city’. De interactie tussen mensen zorgt voor nieuwe ideeën die zonder die interactie niet zouden ontstaan. Hoe hoger de dichtheid, hoe groter de kans dat mensen elkaar inspireren. Een hogere dichtheid zorgt dus voor meer kansen en dit trekt weer nieuwe mensen aan. De kans op het ontstaan van nieuwe, succesvolle, ondernemingen is daarom groter in steden met een hoge dichtheid. Dit is het effect van clustering. Een veel hogere dichtheid van de binnenstad van Rotterdam kan dus enorme positieve gevolgen hebben voor de economie van de stad.
Het overgrote deel van de innovaties op de wereld vindt plaats in grote, dichtbebouwde stedelijke regio’s. Dit komt door ‘tacit knowledge’, de kennis en inspiratie die je opdoet door sociale contacten (netwerk) van mensen met dezelfde interesse. In een grotere stad met een hogere dichtheid zijn er meer mensen te vinden die hun kennis kunnen uitwisselen. Grotere steden met een hogere dichtheid hebben daardoor gemiddeld hogere inkomens en meer patentaanvragen dan je op basis van enkel hun grootte zou mogen verwachten.
Richard Florida zegt hier in ‘Who’s your City?’ het volgende over:

“When people–especially talented and creative ones–come together, ideas flow more freely, and as a result individual and aggregate talents increase exponentially: the end result amounts to much more than the sum of the parts. This clustering makes each of us more productive, which in turn makes the place we inhabit even more so–and our collective creativity and economic wealth grow accordingly. This in a nutshell is the clustering force. One consequence of the clustering force is a sorting of regions into an economic hierarchy.”

Dichtheid en duurzaamheid
Hoe hoger de dichtheid van een stad, hoe beter het openbaar vervoer kan worden ontwikkeld en hoe vaker mensen met de fiets of te voet op pad zullen gaan. Hoe hoger de dichtheid, hoe lager dus het gebruik van de auto. Mensen zullen gemiddeld ook korter onderweg zijn en het is makkelijker om verschillende activiteiten te combineren. Gemiddeld zal er per inwoner veel minder infrastructuur en grond nodig zijn in een omgeving met hoge dichtheid en dat spaart kostbare landbouwgrond en natuur buiten de stad. Ook is gestapelde bouw energie-efficiënter dan vrijstaande bouw. Het energieverbruik van mensen die in hoge dichtheid wonen is dan ook fors lager dan van mensen die in buitenwijken of in het buitengebied wonen. Mensen woonachtig op Manhattan hebben gemiddeld de kleinste ecologische voetafdruk van de Verenigde Staten, en dat komt puur door de plek waar ze wonen en de leefstijl die daar bij hoort.
Harvard economist Edward Glaeser zegt hierover het volgende:

“The policy prescription that follows from this is that environmentalists should be championing the growth of more and taller skyscrapers. Every new crane in New York City means less low-density development. The environmental ideal should be an apartment in downtown San Francisco, not a ranch in Marin County.”

Downtown Vancouver
Downtown Vancouver. Born: ecstaticist op Flickr

Dichtheidsambitie Rotterdam in cijfers
Er zijn dus verschillende redenen waarom we de binnenstad van Rotterdam snel moeten willen verdichten. In de binnenstad van Rotterdam wonen per 2010 volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 31.325 mensen op 4,38 vierkante kilometer (km2). De dichtheid van het centrum als geheel is daarmee 7.154 inwoners per km2. Natuurlijk vergelijken we vaak met Amsterdam. Daar wonen in het centrum 82.655 mensen op 6,28 km2, een dichtheid 13.156 inwoners/km2. Internationaal gezien is dat nog niet eens bijzonder. Geheel Manhattan en Parijs zitten rond de 27.000 inwoners/km2 en op wijkniveau ga je dan soms naar dichtheden van rond de 60.000 inwoners/km2 zoals in bijvoorbeeld de zeer populaire Upper East Side Manhattan.
RTM XL wil tot 2020 een groei in de binnenstad van Rotterdam naar minimaal 40.000 inwoners. Daarna moet de Rotterdamse binnenstad fors doorgroeien om binnen 25 jaar naar ten minste 20.000 inwoners/km2 te gaan. Dat is een groei met ruim 56.000 inwoners naar 87.500 inwoners. Daarmee zou Rotterdam op dichtheid al ruim boven het centrum van Amsterdam uitkomen. Eventueel kan de stad daarna natuurlijk nog doorgroeien naar misschien wel de dichtheid van Parijs en Manhattan. Voor een dichtheid van 25.000 inwoners/km2 is een verdere groei nodig naar 110.000 inwoners.
Tot slot
RTM XL vindt deze ambitie van groot belang om de binnenstad van Rotterdam daadwerkelijk op topniveau te krijgen. Gemeente, ontwikkelende partijen en bevolking moeten hiervoor de handen ineen slaan. Met deze ambitie kan de stad ook voor de bewoners duidelijk maken waar we naartoe willen en waarom! Dit kan de bewoners en gebruikers van de stad ook enorm inspireren. Om deze groei mogelijk te maken moet worden ingezet op verschillende doelgroepen. Studenten, ouderen, starters, empty-nesters, gezinnen… Voor iedereen moet er wat te vinden zijn. Zowel grote (hoogbouw)projecten als kleine invullingen zijn daarbij nodig waarbij die laatsten ook kansen bieden voor particulier opdrachtgeverschap.
Rotterdam biedt ruimte en dus unieke kansen om de stad door te ontwikkelen op een manier zoals die in andere Europese binnensteden ondenkbaar is. Door deze duidelijke verdichtingsambitie uit te spreken kan de stad nationaal en internationaal duidelijk maken waar we naartoe willen. En achter die ambitie voor dichtheid zitten al de ambities op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit, voorzieningenniveau en economische kracht die de stad versterken. Rotterdam wordt daarmee een stad met een unieke positie in West Europa, namelijk die moderne hoogbouwstad met hoge dichtheid waar enorm veel te beleven is en waar mensen volop kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen.
Dit artikel verscheen eerder op RTMXL, een publieksplatform dat zich inzet voor de grootstedelijke ontwikkeling van Rotterdam.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Tim de Bruijn

Tim de Bruijn

Tim de Bruijn is opgeleid als stedenbouwkundig adviseur en houdt zich al jaren bezig met het functioneren van de stad in al haar facetten. Omdat stedenbouwkundig adviseur de lading van dit specialisme niet geheel dekt gebruikt hij daarvoor de term stedoloog. Momenteel is hij actief voor binnenstadsplatform RTM XL en voor ontwerpbureau Studio B Central.

Profiel-pagina
Lees 7 reacties
 1. Profielbeeld van Ron
  Ron

  Wat mij opvalt is dat in zowel het stuk als de reacties de nadruk ligt op de gebouwde omgeving, alsof verdichting daarvan een doel op zichzelf is. Wil je de binnenstad meer verdichten, dan is de belangrijkste voorwaarde dat mensen verleid worden er te wonen. Geschikte woningen zijn dan een voorwaarde, maar ondergeschikt aan omgevingskwaliteiten. Mensen kiezen niet een woning, maar vooral een woonomgeving. Voorzieningen, bereikbaarheid, gelijkgestemden of juist niet, buzz, levendigheid, ga zo maar door. Dingen die niet worden gemaakt door de stenen, maar door mensen. Overigens gaat dat in het centrum van Rotterdam sinds enkele jaren weer de goede kant op. Gisteren was ik in een flat aan de Lijnbaan bij een jong stel op bezoek die me vertelden dat er steeds meer jonge mensen in hun flat komen wonen, mensen die bewust voor de binnenstad kiezen. Maar niet voor die flat an sich, die hadden ze ook in Pendrecht kunnen vinden. Gisteren was ik ook bij Donner, waar de vestigingsmanager vertelde dat in de ondernemersvereniging wordt gesproken hoe ze meer horeca in en om de Lijnbaan kunnen krijgen. En dat de winkeltijden weer een half uurtje opgerekt worden.
  Kortom: daar gaat het om. Zet vooral in op de voorzieningen en andere randvoorwaarden zoals een kwalitatieve openbare ruimte en goed openbaar vervoer. Zonder voorzieningen en andere activiteiten die buzz creeren kun je verdichten wat je wilt, geen hond die er zal komen wonen. Tenzij je ze inderdaad iedereen in Spijkenisse en Barendrecht dwingt naar de binnenstad te verhuizen.

 2. Profielbeeld van Rob
  Rob

  Goed stuk, maar er is wel één ding waar aan voorbij gegaan wordt en dat is dat de wereldwijde trend is dat de vraag naar stedelijk wonen steeds kleiner wordt ten opzichte van de vraag naar eensgezinswoningen.
   
  Zie hier een extreem voorbeeld: http://www.nrcnext.nl/blog/2011/11/11/baltimore-loopt-leeg/
   
  Voordat je het centrum vol gaat bouwen, zul je het centrum dus met name aantrekkelijker/levendiger maken. De stad opnieuw uitvinden, zoals in nrc wordt gezegd. Het aantrekken van studenten in het centrum, lijkt mij een goede start. Het faciliteren van kleine ondernemers (geen belwinkels/shoarmatenten) kan ook een goede stimulans zijn. Kijk ook bijvoorbeeld naar Katendrecht. De enige reden dat de ondernemers daar zijn gevestigd is dat het OBR en Woonstad ze daar voor een prikkie laten zitten. In het verhaal van Richard Florida zouden met name creatieve ondernemers een grote positieve invloed hebben.

  1. Profielbeeld van Inge Janse
   Inge Janse

   Mooie, waardevolle reactie, Rob. Ik zou zelf graag meer variatie willen zien in het woningaanbod in Rotterdam zelf. Een grote-mensenhuis is alvast lastig te vinden rondom het centrum, en als ik dan toch in Rotterdam blijf, dan wil ik wel binnen de snelwegring blijven. 

   In de reacties bij het stuk op nrcnext.nl wordt trouwens wel keihard ingehakt op het waarheidsgehalte van de leegloop van Baltimore. Het is blijkbaar wat zwart-wit gesteld.

 3. Profielbeeld van Jeroen
  Jeroen

  Dus wat je ook zegt: alles inzetten op de binnenstad. En dus stoppen met zuid?
  Goed verhaal. Maar zie idd problemen met dit kunnen bevolken. Niet in de laatste plaats omdat er gewoon simpelweg te weinig werk is. Maar het zal wel een kip/ei verhaal zijn. Creer groei en je creert werk of vice versa. 

 4. Profielbeeld van fantoomstedeling
  fantoomstedeling

  Dan ben ik heel benieuwd naar de manieren waarop Tim De Bruijn in al zijn enthousiasme  dit denkt te kunnen gaan bereiken zonder een goeie bom op het centrum te laten vallen en alle buitenwoonwijkers gedwongen te laten verhuizen naar woongemeenschappen in de nieuw te bouwen wolkenkrabbers in het centrum? In Manhattan wil je op een vierkante postzegel wonen en daarvoor heel veel huur betalen. In Rotterdam zal je dan de eerste 10 jaar woningen weg moeten geven. Een van de redenen dat die verdichting al jaren zo traag gaat is niet alleen een stadsbestuur maar de realiteit dat het bouwen van hoogbouw relatief weinig dichtheid oplevert in deze tijden van 1-persoonshuishoudens die allemaal hun eigen vierkante meters opeisen. Daarnaast wordt een dichtheid van wonen te zaligmakend  geacht mi. Laat Rotterdam nou eerst eens zijn wat het is en begin daar!

  1. Profielbeeld van Tim de Bruijn
   Tim de Bruijn

   Hoe dat te realiseren is dat is natuurlijk een goede vraag. Dat vraagt om een uitgebreide studie maar dat het fysiek haalbaar is is zeker. Niet alleen met nieuwe wolkenkrabbers maar ook met kleinschalige inbreidingen, het optoppen van bestaande gebouwen, het in gebruik nemen van leegstaande gebouwen en het bebouwen van nu nog leeg gebied zoals bij de Pompenburg. Een doelgroep waarbij de vraag op dit moment hoog is naar binnenstadswoningen zijn studenten. Hiervoor kan je met gemak op korte termijn enkele duizenden woningen realiseren in de binnenstad naar voorbeeld van Cite op de Laan op Zuid.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.