Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Dit interview vormt het eerste deel van een tweeluik over het Stadsinitiatief. Vers Beton sprak ook met Jos Verveen (fractielid D66) over dit onderwerp. Dit artikel verschijnt maandag.

Portret

Om maar met de deur in huis te vallen: de ChristenUnie-SGP was vanaf het begin af aan gekant tegen het Stadsinitiatief. Waarom?
“Ons grootste bezwaar is dat je in tijden van bezuiniging geen blanco cheque uitschrijft. Op deze cheque staat een bedrag, maar geen bestemming. De meerwaarde voor onze stad is dus nog onduidelijk. Dat moet je niet doen in tijden waarin we dubbeltjes schrapen. Er zijn organisaties die €5 duizend of €10 duizend kregen en nu niets meer. Met het Stadsinitiatief gaan we daarentegen €4 miljoen uitloven, en dan hopen we daar iets voor terug te krijgen. Dat vonden we onverantwoord, en deze angst bleek gegrond te zijn. Vier van de vijf plannen bestonden al in één of andere vorm, maar kregen nog geen subsidie. Het enige wat echt nieuw was, was het Stiltepunt. Als vier kanshebbers voor de hoofdprijs te slecht waren voor subsidie, dan denk ik dat daar iets niet goed gaat.”
Te slecht voor subsidie? In de voorwaarden van het Stadsinitiatief staat dat de plannen überhaupt niet in aanmerking kunnen of mogen komen voor een andere subsidie.
“De initiatiefnemers hebben eerder een aanvraag ingediend, maar toen waren ze niet subsidiabel genoeg. Daarom zijn ze niet in aanmerking gekomen voor een andere subsidie, want ze zijn allemaal afgewezen. Het meest bekende verhaal is het Eerbetoon op de Hef. Dit project is meerdere keren langsgeweest voor subsidie, maar werd steeds afgewezen. En nu wordt juist de Hef uit 95 kandidaten tot de top 5 gerekend.”

Wellicht om te kijken of dit plan onder de Rotterdammers wél draagvlak heeft?
“Ik vind die visie beperkt, zeker nu blijkt dat maar 7 procent heeft gestemd. Ik denk dat het mij ook wel zou lukken om 20 duizend mensen te mobiliseren om voor een plan te stemmen. En verder: van de 95 plannen mochten de Rotterdammers maar op 5 plannen stemmen. Het democratisch gehalte bleek niet zo hoog te zijn als het vooraf leek. Waarom zijn het juist deze plannen geworden, en niet 5 anderen? Daarnaast was het voor de Rotterdammers niet inzichtelijk waar ze uiteindelijk op stemden, want bij veel plannen zat geen begroting. Ik denk dat de gemiddelde Rotterdammer bij de Luchtsingel niet denkt aan ‘gebiedsontwikkeling’ en ‘Hertenkampje’.”

Begrijp ik het goed dat u het Stadsinitiatief an sich geen slecht plan vindt, maar dat het anders uitgevoerd moest worden?
“Nee 10 jaar geleden, toen we nog geld genoeg hadden en niet wisten hoe we het uit moesten geven, kon je met zo’n soort initiatief zoeken naar wat er leeft in de stad. Tijdens de crisis vind ik het Stadsinitiatief een grote aanklacht tegen de politiek en de ambtenarij, omdat die als volksvertegenwoordigers moeten weten wat er in de stad leeft. Blijkbaar is dat niet het geval en hebben we andere methoden nodig om hier achter te komen. Dat is alleen niet de uiteindelijke conclusie die getrokken wordt. Er wordt gezegd ‘we willen nieuwe vormen van participatie en inspraak’. Punt. Maar dat is alleen nodig op het moment dat het bestaande model niet goed genoeg functioneert. Die conclusie wordt niet gemaakt, en dan vraag ik me af waarom we dit doen. Dan is het dus eigenlijk meer een prestigeobject.”

Prestigeobject?
“D66 heeft dit als een van de verkiezingsbeloftes én als een van de onderhandelingsresultaten naar voren gebracht. Dit is voor hen dus heilig. Ik geloof dat je als bestuurder niet alleen voor het eigen belang werkt, maar ook voor het algemeen belang. Dus wanneer een verkiezingsbelofte geen absolute meerwaarde heeft voor de stad, niet van dusdanig cruciaal belang is dat je daar een stad mee maakt of breekt, dan moet je bereid zijn deze in bezuinigingstijden te laten varen.”

Als het een verkiezingsbelofte is, dan kan ik mij voorstellen dat het voor D66 cruciaal is.
“Doe het dan voor een lager bedrag, bijvoorbeeld een ton per initiatief. Je zou dan voor die €4 miljoen 40 organisaties kunnen laten bestaan. Ik denk dat dit meer effect op de stad heeft dan er nu wordt bereikt.”

Tijdens de stemmingsperiode voor de Stadsinitiatieven kreeg u plotseling bijval van de coalitiepartners van D66, waaronder de PvdA. Wat vindt u hiervan?
“De coalitiepartijen zeggen eigenlijk: dit is een plan waar we niet enthousiast over zijn, maar in de onderhandelingen hebben we dit aan D66 gegund. Dus omdat D66 goed heeft onderhandeld, krijgen ze hun Stadsinitiatief. Dat de coalitiepartijen openlijk hun twijfels blootgeven, maakt duidelijk hoe weinig politiek draagvlak dit initiatief heeft.“

In hoeverre verwacht u bijval van de coalitiepartijen bij het debat op 5 april?
“Ik verwacht geen bijval van de coalitiepartijen. Wanneer de coalitiepartijen meestemmen met een motie gaan ze rollebollend over de Coolsingel. Dat zal niet gebeuren, want daar is de positie van D66 te cruciaal voor. Het zou mooi zijn als ik bijval krijg in het debat, maar de kritiek beperkt zich waarschijnlijk tot uitingen in de pers. Helaas.”

Over de begroting: u heeft in uw debataanvraag een vraag gesteld over de promotionele kosten. Waarom?
“Inmiddels is bekend dat er voor 1,5 fulltime baan aan personele kosten beschikbaar is voor de ondersteuning van dit project. Daarnaast zijn er promotiekosten gemaakt voor foldertjes, posters en de website, er zijn een aantal bijeenkomsten geweest, en 520 duizend mensen hebben een foldertje thuis gehad. Ik ben nieuwsgierig naar wat het verhaal uiteindelijk gekost heeft, en hoor bedragen van 7 ton. Ik ben ook nieuwsgierig of dat bedrag bovenop de €4 miljoen komt, of dat dit daar al in zit. “ (Enkele dagen na dit interview gaf de wethouder arbeidsmarkt, hoger onderwijs, participatie en innovatie Korrie Louwes hier antwoord op in een brief aan de gemeenteraad (pdf) – red.)

U zet daarnaast uw vraagtekens bij de begroting van de luchtsingel.
“De brug zou in eerste instantie voor €500 duizend tot stand komen. Vervolgens stelt Korrie Louwes dat het project €6,7 miljoen kost. Tussen 5 ton en 6,7 miljoen zit een behoorlijk gat. Waar komt dit nu vandaan? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, er wordt gezegd dat dit een veel uitgebreider plan is, maar dan lijkt het alsof er naar een bedrag is toegeschreven in plaats van dat er een plan bedacht is. Als je een vette kluif van €4 miljoen voorhoudt, dan maken deelnemers plannen tot ze bij dat bedrag zijn. Dat is de omgekeerde wereld.“

Anderzijds kun je ook je vraagtekens zetten bij het bouwen van een brug voor 5 ton, wat een laag bedrag is voor zo’n groot project.
“Ik ga er vanuit dat een architectenbureau een goed plan indient als hij zijn naam eraan hangt. Ook met 5 ton zal de brug echt wel hebben voldaan aan de veiligheidseisen en geen gammele houtje-touwtje-constructie zijn geworden. En trouwens, we kunnen er wel meer geld inpompen, maar de brug loopt dwars door het Schiekadeblok en dat moet op een zeker moment worden gesloopt. Daar komt een prestigeobject voor in de plaats. In hoeverre kan een prestigeobject rekening houden met een houten brug?”

Nu deze brug verder wordt ontwikkeld kan de brug ook een prestigeobject worden.
“Als we geen financiële afwegingen hoeven te maken, dan heeft de Luchtsingel zeker toegevoegde waarde, en dat kan het gebied best gebruiken. Op dit moment moeten wij alleen ingewikkelde keuzes maken, en staat gebiedsontwikkeling van het gedeelte rondom de Luchtsingel eerder onder- dan bovenaan de prioriteitenlijst. We hebben tegen elkaar gezegd dat we drie gebieden in deze stad willen ontwikkelen: Rotterdam Central District, de Kop van Zuid en Rotterdam Zuid.“

Maar de brug loopt toch vanaf het Rotterdam Central District naar Noord?
“Het maakt een verbinding, maar uiteindelijk gaat het om het gebied Rotterdam Noord dat verbonden wordt met Rotterdam Central District. De verdere ontwikkelingen rondom de brug zullen uiteindelijk plaatsvinden in Noord, een gebied dat geen prioriteit heeft.

In uw debataanvraag vermeldt u ook uw twijfels over de planologische en technische haalbaarheid van de luchtsingel. Waarom heeft u twijfels?“Ten eerste wil ik zeker weten of die brug er gaat komen van ons geld, en ten tweede hoor ik vanuit ProRail geluiden dat de brug niet wordt toegestaan. Kan de brug wel over de trein heen?”

Er was eerder ook een brug over het treinspoor.
“Ja, maar die is ook weer weggehaald…”

…omdat het station Hofplein in onbruik was geraakt, toch?
“De veiligheidseisen zijn tegenwoordig aangescherpt. In het verleden was die voetgangersbrug inderdaad mogelijk, maar kan ook déze brug over dat treinspoor heen en wil Prorail dat nog? Dat weet ik niet. Kan dit in het bestemmingsplan? Dat weet ik ook niet. Het spannende is dat Louwes zegt dat de vergunningen inmiddels zijn aangevraagd én afgegeven. Hoe kunnen deze vergunningen ooit afgegeven zijn terwijl ze pas op maandag zijn aangevraagd? Een gemiddelde aannemer zou erg blij zijn met dit tempo.”

ZUS moet een particuliere bijdrage leveren. Wat verstaat u daaronder?
“Datgene wat zij halen uit niet-overheidsmiddelen. Crowdfunding, investeringen, een houthandel die nog wat over heeft of een architectenbureau dat zegt: ‘weet je wat, al onze uren zijn gratis’.”

In uw debataanvraag heeft u uw twijfel geuit over de particuliere bijdrage. Waar twijfelt u aan?
“Ik heb twee angsten. Ten eerste ben ik bang dat de uurprijs van de medewerkers omhoog gaat en vervolgens korting wordt gegeven alsof het een publieke bijdrage is, zodat het nettoresultaat hetzelfde blijft. Stel dat de uurprijs €1 is, dan maak je er €1,3 van. Geef je vervolgens 30 procent korting, dan heb je op papier 30 procent bijgedragen. Ten tweede ben ik bang dat mensen niet meer zullen investeren via crowdfunding. De brug zou er voor 5 ton komen zonder overheidsbemoeienis, en nu gaan we als overheid €4 miljoen in het project stoppen. Waarom een gouden brug in plaats van een houten brug? Wat is nu nog de meerwaarde voor particuliere investeerders? Er is geen enkel signaal geweest dat die brug niet gefinancieerd kon worden. Uiteindelijk hebben we dus niets nieuws van de grond getild met het Stadsinitiatief. Sterker nog, we knuffelen een goed idee gewoon dood.”

Woensdag 28 maart vond de overlegvergadering van de commissie Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie plaats. Korrie Louwes had vooraf een document ingediend met daarin de antwoorden op de door fraciteleden ingediende 49 vragen. Tot ontsteltenis van Schonk (D66) werd het voorstel voor het houden van een presentatie hiervan afgewezen door de voorzitter van de bijeenkomst. Sies (CU-SGP) bleek in de overlegvergadering niet de enige die zijn twijfels uitte over het Stadsinitiatief. Ook de SP en GroenLinks hadden hun twijfels, en dan met name over het draagvlak en de orde van grootte van het toegewezen bedrag. Strörmann (SP) vroeg zich af of de Rotterdammer niet gewoon ‘tuttiger’ is dan de zoals door D66 voorgestelde kosmopoliet. Die tuttige Rotterdammer zou zich meer vinden in kleine budgetten, waarin zij zelf mogen kiezen welke zaken zij willen hebben gefinancieerd, zoals straatverlichting, speeltuinen en schoonmaakaanbesteding.
Leefbaar Rotterdam had ook haar twijfels. Fähmel vroeg zich af waarop Louwes’ vertrouwen in crowdfunding was gebaseerd en wat de (financiële) gevolgen zijn als de publieke bijdrage lager uitvalt dan begroot. Daarnaast vroeg zij zich af of er nog gesleuteld kon worden aan het concept zoals het er nu lag.
Wat het meeste opviel, was dat coalitiepartner PvdA via Kuzu zich zeer kritisch opstelde tegenover het Stadsinitiatief en de brief van Louwes. Ook coalitiepartner CDA vroeg zich bij monde van Cetin af of het niet mogelijk was veel meer initiatieven te steunen dan één. Daarnaast waren Cetin en Kuzu kritisch over de promotionele en stemmingskosten van het Stadsinitiatief. Ook Middelman (VVD) vroeg zich af of het behaalde stemmingspercentage wel representatief was.
Maandag 2 april verschijnt het tweede gedeelte van dit tweeluik met Jos Verveen (D66).

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Screenshot 2017-08-11 16.13.53

Anneke Kortleve

Anneke Kortleve (1985) is schrijver, vooral over eten en het leven. Ze woont in Rotterdam en probeert met haar kook- en schrijfproject ‘Condimentariër’ vleeseters ervan te overtuigen dierlijke producten als toevoeging te zien, niet als hoofdbestanddeel.

Profiel-pagina
Lees 16 reacties
 1. Profielbeeld van Anneke Kortleve
  Anneke Kortleve

  Beste lezers,

  De publicatie van het interview met Jos Verveen is uitgesteld tot morgen vanwege tijdsgebrek. Mijn welgemeende excuses hiervoor. Overigens wil ik geïnteresseerden er graag op wijzen dat de Raad op 5 april het Stadsinitiatief zal behandelen. Deze behandeling is openbaar.

  Nogmaals excuses voor de vertraging.

  Vriendelijke groet,
  Anneke

 2. Profielbeeld van Kar1n
  Kar1n

  Laat in het kader van het niet-zo-nauw-nemen-met-de-waarheid en ik-ben-blond, Jos Verveen ook hier eens op reageren:

  Maarten vd Donk (VVD) twittert dit:

  20 februari Maarten van de Donk ‏
  Leuk, helft budget #stadsinitiatief opgemaakt aan ansichtkaarten.

  Antwoord van Korrie Louwes:

  20 februari Korrie Louwes ‏
  maximaal 3.000 euro is hiermee gemoeid voor oproep tot stemming stadsinitiatief van potentieel 4 miljoen euro zeker niet teveel.

  1. Profielbeeld van Inge Janse
   Inge Janse

   Bedankt voor je suggestie. Ook hierbij geldt: het interview is al afgenomen. Volgende week zie je het resultaat!

 3. Profielbeeld van Mees
  Mees

  Hoi Inge, bedankt voor je uitleg wat een journalist wel/niet moet doen en waarom. Zo leer ik iedere keer weer wat bij. :) Anneke, een misverstand wellicht, want je poneert (slechts) een stelling om de discussie op gang te brengen? Is dat het? Dan van mijn kant ook een ‘lesje’: in dat geval begint een journalist niet/nooit met: ‘ik vind dat…..’

  Ik hoop dat Anneke zo mogelijk nog kritischer is tijdens het interview met D66 raadslid Jos Verveen, bedenker? van het initiatief én auteur van het boek Bullshit Management (de zoete ironie).
  Bij Sies miste ik bijvoorbeeld al het doorgestoken kaart verhaal: stond het al op voorhand vast dat de Luchtsingel zou gaan winnen? Geen lullig detail immers, als dat waar is (en daar moet op een geven moment achter zijn te komen) is de Rotterdamse burger extra grof belazerd. Waarom kwam dit niet aan de orde?

  Wanneer je de ronkende tweets leest van Verveen, die iedere kritiek op het initiatief afdoet als ‘gezeik’, die zelfs van die erbarmelijke 7% vd stemmen een overwinningsverhaal maakt en hier en daar een leugentje ook niet schuwt, dan zul je je als journalist -om een gelikte (en nogmaals leugenachtige) pr-babbel te voorkomen-, vooraf héél erg goed moeten verdiepen in de feiten en de cijfers -waarmee je hem vervolgens om de oren kunt slaan.
  Echt niemand zit te wachten op hoe geweldig het is dat de burger (lees in het geval van ZUS: een keihard commercieel bedrijf dat al zeer ‘warme banden’ had met de gemeente) zelf met ideeen kon komen, hoe het Stadsinitiatief ‘leeft’, hoe prachtig die (tijdelijke!) brug is, hoe fantastisch dat voor Noord is, bladiebla

  Afgezien van de voor de hand liggende vragen:

  -hoeveel planken zijn er gekocht dmv crowdfunding, waarmee dit debacle immers werd ‘verkocht’
  -wat blijft er voor ZUS aan de strijkstok hangen? (zie de begroting, ingediend in november vorig jaar)
  -waarom door de hele stad bijvoorbeeld reclameborden uitsluitend voor de Luchtsingel? Wie betaalde de campagne voor de Luchtsingel en hoeveel?

  etc etc

  o ja, natuurlijk ook:

  -waarom gekozen voor persoonlijke brieven die bij sommige gezinnen zelfs in viervoud door de bus werden gedaan? (en gelijk weer de prullenbak ingingen, maar dit terzijde) Hoeveel kostte die verzending en drukkosten?

  Anneke, ik kan niet wachten op je volgende interview!

 4. Profielbeeld van Patrick
  Patrick

  Vertrouw nooit een politicus. Het stadsinitiatief is helemaal geen goed idee. Nu niet en morgen ook niet. Goede ideeën komen ook wel tot stand zonder subsidie. En als dat niet lukt, dan was het idee blijkbaar niet zo goed. Het is in ieder geval geen excuus om het dan maar van gemeenschapsgeld te financieren. Maar het stadsinitiatief staat niet op zich. Binnen de overheid wordt heel gemakkelijk geld van de burger uitgegeven. Het is ook makkelijker om andermans geld uit te geven dan het geld waar je zelf voor hebt moeten zweten. Dat kun je ook zien aan de kosten van de stembiljetten voor het stadsinitiatief. Daarvan is minimaal voor €160.000,- ongebruikt in de papierbak terecht gekomen (waar iedereen dan weer €315,40 afvalstoffenheffing voor moet betalen om het op te laten ruimen).

 5. Profielbeeld van Anneke Kortleve
  Anneke Kortleve

  Ik vind dat het Stadsinitiatief iets goeds heeft gebracht, naast natuurlijk een mooie brug en een beloofd hertenkamp: betrokkenheid en discussie. Ik denk dat de druk tot uitvoering zo goed wordt opgevoerd. Ik vraag me af of je echt van een architectenbureau kan verwachten dat deze al zijn uren gratis moet geven. Het is gemakkelijker vier nieuwe miljoenen af te schieten dan vastliggende uitgaven te onderzoeken. Wat is daar jullie mening over?

  1. Profielbeeld van Miki
   Miki

   Misschien omdat de vier miljoen nog niet is uitgegeven en er nu nog kritisch naar gekeken kan worden? Je kunt heel veel betrokkenheid en discussie kopen voor vier miljoen (Je hoeft maar Sizzla uit te nodigen voor een concert en je hebt beide voor een schijntje); je kunt in ieder geval van een architectenbureau vragen waarom de plannen het achtvoudige kosten van de oorspronkelijke opzet; onderzoek naar uitgaven uit het verleden en het bevragen van een nog uit te geven bedrag sluiten elkaar niet uit.

  2. Profielbeeld van Mees
   Mees

   Anneke, dat jij vindt dat het Stadsinitiatief iets goeds heeft gebracht, is ook te merken aan je vraagstelling in het interview met Sies.

   1. Profielbeeld van Anneke Kortleve
    Anneke Kortleve

    Mees, ik denk dat mijn mening niet wordt geventileerd wanneer ik kritische vragen stel. Ik stel kritische vragen omdat ik functioneer als spreekbuis. Mijn opmerking hierboven is om de door mij zo gewaardeerde discussie op gang te brengen. Wanneer ik werkelijk zo gekleurd was als jij hier suggereert, had ik dit interview überhaupt niet geplaatst. Kritiek, ook de jouwe, is een gift, dus tot zover dank.

   2. Profielbeeld van Inge Janse
    Inge Janse

    Even de eindredacteur van het stuk hier: als journalist neem je bijna altijd de omgekeerde positie van de geïnterviewde in, zodat a: eventuele kritische vragen van de lezer op voorhand beantwoord worden en b: de geïnterviewde het volledige verhaal kan vertellen (dus niet alleen zijn standaardbetoog, maar ook aanvullingen via vragen). Juist omdat Anneke dit doet, kan Setkin zijn verhaal vertellen (hij was het daarom ook zonder ook maar één inhoudelijk kritiekpunt eens met de inhoud van het interview).

    Het zou gekker zijn als Anneke vraagt ‘Gek he, dat stadsinitiatief? Vertel eens in 1800 woorden waarom D66 ernaast zit?’ Dat zou namelijk een opiniestuk zijn.

    Begin volgende week verschijnt Annekes interview met D66. Ik neem aan dat zij daarin dezelfde kritische houding aanneemt.

  3. Profielbeeld van Marcel Verhoef
   Marcel Verhoef

   Mooie brug Anneke, dat valt nog maar af te wachten. Overigens vraag ik me zelf af hoeveel dit prestigeobject jaarlijks aan onderhoud gaat kosten. Ik denk niet dat we er met die 4 miljoen euro komen dan. Als ik vervolgens lees dat het project Stiltepunt (briljant verzonnen!) gewoon doorgaat met zichzelf te profileren (zonder subsidie enz…), dan vraag ik me af waar we met z’n allen in godsnaam mee bezig zijn als allerlei maatschappelijk betrokken organisatie die nuttig werk leveren geen of veel minder subsidie krijgen en we wel gewoon effe 4 miljoen uitgeven aan een luchtkasteel (sorry brug). Arrogantie van de macht of verblinding van het pluche?

 6. Profielbeeld van Tim de Bruijn
  Tim de Bruijn

  Goed stuk, je zou bijna CU/SGP gaan stemmen. ;)

  Ben het op dit punt wel helemaal met ze eens. Dit soort dingen zijn leuk als je geld teveel hebt, niet als je door de hele stad andere zaken doodbezuinigd! Buurthuizen die sluiten, bibliotheken en zwembaden die de deuren dicht doen, een ontdekhoek die de nek worden omgedraaid (wat nou werken aan een gezinsvriendelijke stad…). Bizar is om te zien dat vrijwel elke fractie in de gemeenteraad kritisch is (draagvlak lijkt dus inderdaad erg klein) maar dat D66 bij monde van Louwes en Schonk blijft volhouden dat een een prachtig succes is. 93% is niet gaan stemmen, en overal zijn kritische geluiden. Dit wordt dan weggezet als gezeur, we moeten allemaal niet zo zeuren en gewoon leuk mee doen. Niet nadenken, gewoon doen! D66 onwaardig…

  1. Profielbeeld van Inge Janse
   Inge Janse

   Ja, als ik dit zo lees, dan krijg ik het zelfs een beetje te doen met Louwes. Terwijl iedereen het haar afraadt, blijft ze toch als zonnekoningin met het stadsinitiatief pronken. Het zou D66 sieren als ze onderstaand advies van Setkin ter harte zouden nemen.

   “Wanneer een verkiezingsbelofte niet van dusdanig cruciaal belang is dat je daar een stad mee maakt of breekt, dan moet je bereid zijn deze in bezuinigingstijden te laten varen.”

  2. Profielbeeld van Tom
   Tom

   Ik kan niets anders doen dan mij aansluiten bij jouw commentaar. Het lijkt me goed als het Stadsinitiatief stopt;

   Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.