Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
serieus

In een tijd van bezuiniging komt D66 met het Stadsinitiatief. Hoe kan het dat er in deze tijd zo’n groot bedrag wordt gespendeerd aan een brug? Is dat verantwoord?
“Het is niet zo dat de gemeente is gestopt met planontwikkeling, en ik neem aan dat Sies niet meent dat dit wél moet gebeuren. Ik denk dat achter het Stadsinitiatief veel meer een principiële vraag zit: heeft het stadhuis het exclusieve recht op planontwikkeling en planuitvoering? Ik denk van niet. Ondernemende Rotterdammers mogen ook meedoen, en het stadhuis moet haar deuren openzetten voor deze ondernemers.”

En daarvoor is het Stadsinitiatief de oplossing?
“Het Stadsinitiatief is niet de enige oplossing. Je kan hier duizend verschillende varianten voor verzinnen en je kan hier duizend jaar over discussiëren. Maar de gedachte hierachter is eenduidig: maak gebruik van de creativiteit in de stad. Rotterdam zit vol met innovatieve en slimme mensen die bereid zijn hun schouders eronder te zetten. Je bent gekke Henkie als je daar geen gebruik van maakt. Je maakt van één euro drie euro, juist in economische krapte.”

Maar om nou juist in economische krapte een ‘blanco cheque’ uit te schrijven… “Daar is geen sprake van. Er zijn strenge voorwaarden gesteld en bij de uitvoering houdt de gemeente een vinger aan de pols. De initiatiefnemers krijgen alleen het bedrag als de uitvoering correct verloopt. De onafhankelijke board heeft alles financieel doorberekend, waarbij de meerwaarde voor de stad een belangrijk punt van aandacht was. Alleen wanneer een plan een ‘beeldbepalend project’ kon worden genoemd, werd dit voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders. Alle voorgelegde initiatieven konden de goedkeuring wegdragen van de burgemeester en wethouders.”

En dit soort initiatieven kunnen niet vanuit het stadhuis worden geregeld?
“Het stadhuis overschat zichzelf. Alsof de wereld aan ons touwtje hangt. We hebben niet overal verstand van, en we kunnen niet alles oplossen vanuit de Coolsingel. Kijk maar naar het ter ziele gegane poppodium Watt. Eén van de conclusies die de rekenkamer daarna trok, was dat de gemeente zich er te veel mee heeft bemoeid. Nog een voorbeeld: in 2009 heeft het stadhuis voor het Jongerenjaar €50 miljoen besteed aan activiteiten voor jongeren in de stad. Volgens onderzoek was het draagvlak onder jongeren op zijn minst twijfelachtig, en toch heeft de gemeente het Jongerenjaar doorgezet. Dit project heeft ons een enorm bedrag aan subsidie gekost, terwijl de resultaten mager waren.”

Waarom wil D66 het budget niet kleinschaliger verdelen? Waarom bijvoorbeeld geen 400 initiatieven die €10.000 ontvangen, of een afgeslankte variant van het Stadsinitiatief?
“Voor kleine initiatieven bestaat al een mogelijkheid om subsidie aan te vragen, zoals de potjes bij de deelgemeenten en het grootschalige project ‘Opzoomeren’. Wanneer je een klein initiatief op poten wil zetten, bijvoorbeeld een buurtbarbecue, dan heb je hier al de mogelijkheid toe. Afslanken is out of the question. Ik zou juist graag zien dat er meer van onze begroting op deze manier wordt besteed.”

Maar tussen €4 miljoen en een buurtbarbecue zit wel wat tussen. Zaken die een paar ton nodig hebben vallen tussen wal en schip.
“Ik stel het misschien wat simplistisch, maar ik wil aangeven dat wij de mogelijkheid willen bieden om iets exclusiefs en innovatiefs te realiseren. Niet ieder initiatief blijkt €4 miljoen nodig te hebben. Stadsinitiatief 2012 is een eerste stap, en we staan open voor verbetering. Zo hebben we tijdens de eerste ronde gemerkt dat ook initiatieven met een lagere aanvraag werden ingediend. Daarom is er voor de volgende ronde de motie Verveen-Çetin (pdf) aangenomen. In deze motie stuur ik erop aan dat de volgende keer meer initiatieven kunnen winnen. Zo beloon je mensen die minder hoog insteken, omdat zij alsnog een realisatiekans hebben wanneer ze niet nummer één zijn geworden. We hebben dat dit jaar niet gedaan omdat je tijdens de wedstrijd niet de regels van het spel kunt veranderen.”

Van de vijf plannen waren vier plannen reeds bestaande plannen. Deze plannen waren volgens Sies niet subsidiabel en ‘dus zijn ze maar doorgeschoven naar het Stadsinitiatief’. Klopt dat?
“Er wordt door Sies en andere partijen gesuggereerd dat de initiatiefnemers eerder subsidie hebben aangevraagd en dit als een herkansing zien. Dat is gewoon niet waar. Deze suggesties vallen in de categorie onfatsoenlijk. Sterker nog, in de voorwaarden staat dat je niet al eerder in aanmerking voor subsidie mocht komen.”

De mensen achter het eerbetoon op De Hef waren toch al bijna 10 jaar bezig?
“De Hef is juist de aanleiding geweest om dit plan op te zetten! De initiatiefnemers waren al tien jaar aan het wachten of de gemeente het eerbetoon überhaupt zag zitten. Leefbaar Rotterdam had hier zelfs een motie over ingediend en vroeg of er een pot beschikbaar was. Deze motie ontving niet voldoende steun in de raadsvergadering, omdat bijvoorbeeld de PvdA zei dat dit niet aansloot op de potjes waarop de motie zich richtte (participatie, cultuur en marketing van Rotterdam – red.). Diensten reageren vaak vanuit hun beleid, maar een beetje innovatief idee past nooit in één hokje. Juist voor dit soort scenario’s hebben wij het Stadsinitiatief opgericht, als een soort bypass voor de vaak langdurige aanvraagprocedures die met innovatieve ideeën gepaard gaan.”

D66-wethouder Korrie Louwes stelt, in tegenstelling tot de mening van enkele fractieleden, dat zij 7,8 % opkomst een goede opkomst vindt. Is dat zo?
“Ik had vooraf getekend voor 40.000 stemmen. Voor de aftrap hoorde ik geen geluiden over een acceptabel aantal stemmen. Ik vind het daarom een beetje een flauwe reactie, zeker gezien de lage promotiekosten. Het enige wat er is gebeurd was een brief voor alle huishoudens, een website, en facilitering van de prijsuitreiking. Je kan blijven zeuren of het niet meer had moeten zijn, maar om een vergelijking te maken: bij de stemming over het stadskantoor hadden maar 1600 mensen hun stem ingediend.”

Lage promotiekosten? Tot verbazing van coalitiepartner Kuzu (PvdA) waren de uiteindelijke kosten 3 ton? Hoe kan dat?
“Het grootste gedeelte van de promotiekosten is gemaakt voor de stemming, en deze kosten zijn mede gemaakt om te kijken of we stemmingen in de toekomst op een andere manier kunnen realiseren. Veel promotiemateriaal, zoals de Luchtsingelposters in de stad, is door de initiatiefnemers zelf bekostigd. Ik denk juist dat 3 ton een relatief laag bedrag is, zeker gezien de publiciteit die we hebben gehaald. We zijn zelfs in het NOS Journaal geweest. Als we voor een paar ton vuurpijlen afsteken wordt de mediawaarde op zo’n 5 ton geschat. Bereken dan maar hoeveel de mediawaarde is ten opzichte van de promotiekosten voor het Stadsinitiatief.”

Korrie Louwes stelde bij de instemming door de gemeenteraad met het Stadsinitiatief dat zij het promotiebudget zo dicht mogelijk bij de nul zou houden. Had dit dan toch niet aan diezelfde raad moeten worden voorgelegd?
“We zijn niet buiten ons boekje gegaan met het budget, omdat we de kosten zo laag mogelijk hebben gehouden. Om een vergelijking te maken: het Jongerenjaar, nota bene bedacht door de PvdA, had veel hogere promotiekosten. Zo zijn er bijvoorbeeld volle pagina’s van het Algemeen Dagblad ingekocht om te vertellen hoe fantastisch het Jongerenjaar wel niet is.”

opzij

ZUS, het architectenbureau dat verantwoordelijk is voor de Luchtsingel, heeft de volle €4 miljoen aangevraagd, terwijl de brug was begroot op €5 ton. Wordt er toegeschreven naar het uit te loven bedrag? Had ZUS niet op een veel lager bedrag kunnen insteken?
“De brug kost niet opéens miljoenen. Het plan van 5 ton is een heel ander plan en nooit ingediend. Het huidige plan betreft gebiedsontwikkeling, en geen ‘gouden in plaats van een houten brug’. Toeschrijven is uitgesloten in het Stadsinitiatief, omdat je zelf voor een substantieel bedrag moet zorgen. Dien je een hoger bedrag in, dan ligt de lat voor je eigen prestaties automatisch hoger. ZUS heeft elke aangevraagde euro kunnen verantwoorden bij de board en moet daarnaast om de volledige subsidie te krijgen een forse particuliere bijdrage leveren. Ik heb ZUS gevraagd of zij een ander plan hadden ingediend wanneer motie Verveen al geldig was voor dit jaar. ZUS gaf aan dat als het bureau de afweging had gemaakt om lager in te steken, het een groot stuk van zijn droom had moeten opgeven.”

Hebben we de Luchtsingel niet ‘doodgeknuffeld’, zoals Sies stelt? Waarom zouden Rotterdammers nu nog investeren in de brug via crowdfunding?
“Juist door het Stadsinitiatief heeft de Luchtsingel meer aandacht gekregen. Er worden nog steeds planken verkocht, dus Sies’ conclusie is onjuist. Ook voor de andere initiatieven geldt dat zij juist door het Stadsinitiatief een positieve impuls hebben gekregen. Sommige initiatieven gaan door, zij het in afgeslankte vorm, mede vanwege hun opgebouwde netwerk en naamsbekendheid. Ik heb liever dat we initiatieven knuffelen die uit de stad komen dan ideeën uit het stadhuis.”

Hoe lang blijft de brug eigenlijk staan? Het Schiekadeblok zal ooit worden gesloopt.
“De brug is niet tijdelijk, maar wordt gemaakt van duurzaam hout. Ook is er budget vrijgemaakt voor onderhoud voor een langere periode. En daarnaast bestaat het initiatief niet alleen uit de brug, maar ook uit de geplande gebiedsontwikkeling. Deze bestrijkt een lange termijn, en dus is dit plan niet afhankelijk van het Schiekadeblok.”

Maar de brug is wel afhankelijk van ProRail, en in de media klonken daar negatieve geluiden over. Gaat ProRail wel meewerken aan de brug over het spoor?
“ProRail is enthousiast en gaat gewoon meewerken wanneer er aan de veiligheidseisen is voldaan. Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. Zoals bij elk gemeentelijk project kan er van alles gebeuren bij de uitvoering. Als ProRail dus toch niet meewerkt, zal er worden gezocht naar een oplossing voor de brug.”

De uiteindelijke begroting is niet openbaar. D66 staat toch voor transparantie?
“Ik moet zeggen dat ik dit een verbeterpunt vind. De plannen zijn niet altijd even toegankelijk geweest. Dit zal zeker mee worden genomen in de evaluatie. We moeten bovendien nog onderhandelen met verschillende partijen, en ik vind dat een legitiem argument om de uiteindelijke begroting met de precieze bedragen nog even stil te houden. Dat gebeurt wel vaker in het stadhuis om te voorkomen dat partijen met voorkennis gaan handelen. Maar ik ben in beginsel wel voor openheid.”

Maar Louwes niet?
“Ik kan niet in het hoofd van de wethouder kijken, maar ik begrijp wel een gedeelte van haar argumentatie.”

Wat nu als de investeringen uitblijven?
“Wanneer er plannen door de gemeente worden ontwikkeld en uitgevoerd, dan treden er ook onvoorziene zaken op. Ongetwijfeld zal dat met de Luchtsingel ook het geval zijn. Maar juist bij projecten vanuit het stadhuis zijn we wel eens gierend uit de bocht gevlogen, zoals de Blunderput (Parkeergarage Museumpark – red.). Onvoorziene zaken zijn onlosmakelijk verbonden met planontwikkeling door de gemeente, maar daarover vragen raadsleden vooraf veel minder door. Ook worden er normaal geen twijfels geplaatst bij de uitvoerder. Bij de Luchtsingel is het anders. Raadsleden vuren hier vragen op af, ook over zaken die openbaar op het internet staan. Dit voelt voor mij als een soort motie van wantrouwen voor de professionaliteit en het hart voor de stad van de ondernemers in Rotterdam. Ik wou dat raadsleden net zo scherp waren bij andere projecten die soms nog veel meer kosten.”

Maar dan kan je het toch niet zien als een motie van wantrouwen, maar als een gewenste kritische houding?
“Nou ja, laat ik het zo zeggen, blijkbaar is het voor sommige politici nog wel wat wennen dat dingen niet per definitie exclusief op het stadhuis bedacht worden. Dat geeft sommigen van hen een onzeker gevoel, en dat is dan aanleiding om er heel veel vragen op af te vuren.”

Die kritische vragen worden ook gesteld door de coalitiepartners. Willen zij dit Stadsinitiatief eigenlijk nog wel?
“We hebben afgesproken dat we het zo doen, want in het akkoord staat dat er ruimte is voor talent. Ik vind het goed dat dit wordt geëvalueerd. Vragen zijn logisch, en dat je uit nieuwsgierigheid naar de Luchtsingel informeert vind ik allemaal prima.”

Nieuwsgierigheid? Coalitiepartners waren behoorlijk kritisch. Is dit niet een teken aan de wand om het Stadsinitiatief te herzien?”
“We hebben een coalitieafspraak en daar dient de coalitie zich aan te houden. Ik vind het gewoon onfatsoenlijk om met terugwerkende kracht twijfels te uiten, en dan vooral voor de indieners van het Stadsinitiatief omdat deze twijfels pas werden geuit tijdens de wedstrijd. Als je principiële punten hebt, dan moet je die in de coalitieonderhandelingen maken. Wanneer je eenmaal afspraken hebt gemaakt, dan moet je je daar aan houden, net zoals wij doen. Ik denk dat dit project meer draagvlak vindt onder Rotterdammers dan heel veel andere projecten. We gaan dit project daarom niet herzien als daar geen dringende aanleiding voor is. Die aanleiding heb ik als vooralsnog niet gezien, en ik verwacht die ook niet te gaan zien.”

5 april wordt het Stadsinitiatief besproken in de gemeenteraad.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Screenshot 2017-08-11 16.13.53

Anneke Kortleve

Anneke Kortleve (1985) is schrijver, vooral over eten en het leven. Ze woont in Rotterdam en probeert met haar kook- en schrijfproject ‘Condimentariër’ vleeseters ervan te overtuigen dierlijke producten als toevoeging te zien, niet als hoofdbestanddeel.

Profiel-pagina
Lees 44 reacties
 1. Profielbeeld van JasinMo
  JasinMo

  Het stadsinitiatief is pure onzin. Geen enkel Project is echt voor de hele stad en alle burgers.
  daarnaast is het puur vriendjes Politiek en corruptie.Zoals zoveel zaken in de politiek.

  http://pmdb2014.blogspot.nl/p/voorzitter-marianne-van-den-anker.html
  http://pmdb2014.blogspot.nl/p/stadsiniti.html

  SportCity Rotterdam – Multifunctioneel Centrum
  U kunt het plan downloaden via mijn Twitter account.
  https://twitter.com/jasinMo/status/473105329954512896

  Ik hoop zoveel mogelijk likes en steun te ontvangen via socialmedia: Twitter, Youtube & Facebook
  https://www.facebook.com/StichtingSportCityRotterdam

  Graag nodig ik iedereen uit om mee te doen. Burgers,sporters, dansers, muziekbands, verenigingen,Kunstenaars, toneelgroepen, Cultuurliefhebbers, Gemeente, Sponsors en financierders.. etc!

  Met een groot draagvlak moet het zeker lukken. Dus iedereen.. doe mee!
  like & Share!

  Sportcity Rotterdam is ook ingezonden naar stadsinitiatief Rotterdam 2014.
  Helaas hebben ze er niet eens naar gekeken.
  Ik vind het wel belangrijk dat er een leuke plek is waar iedereen terecht kan.
  van alle leeftijden en interesses.

  De locatie maakt niet zo heel veel uit. als het maar goed bereikbaar is voor iedereen!
  lopend, per fiets, Openbaar vervoer en voldoende gratis parkeren.

  Rotterdam investeert in zuid.
  Een contract voor 20 jaar met BallastNedam a 330 miljoen.
  Fraudeurs bedrijf:

  http://www.nu.nl/algemeen/22452/ballast-nedam-betrokken-bij-bouwfraude-video.html

  http://www.waarinholland.nl/?s=ballast+

  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/ook-omkoping-door-ballast-nedam-voor-bouwprojecten-suriname/

  http://www.dailymotion.com/video/x14mcnf_eis-werkstraf-voor-chanteren-ballast-nedam-rtv-noord_news

  http://www.waarinholland.nl/kpmg-koopt-corruptie-af-met-schikking/

  http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-z-nieuws-210334/ca1dc074-508c-4870-9258-e699cf92f631

  http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-z-nieuws-210334/60a8d769-4f4e-430c-9998-b49b479c61d8

  http://www.rotterdam.nl/hartvanzuid
  Rotterdam Zuid moet een VIP GEBIED worden:
  http://www.bds.rotterdam.nl/dsresource?objectid=218740

  http://www.intender.net/multifunctionele-sportaccommodatie-motorstraatgebied-vya/

  Zuid heeft de Kuip, ahoy, Topsporthal. Zuiderpark etc.
  en nog is 20 jaar investeren in Rotterdam Zuid.
  met een Aannemer. Ballast Nedam.

 2. Profielbeeld van Han Goan Lim
  Han Goan Lim

  Als verliezende deelnemer (veel te snel eruit gegooid !) van het Stadsinitiatief met het groene cultuurplan ‘Proeftuin Hofbogen / Artpark’ (www.artpark.nl) blijven we voor 100% achter het Stadsinitiatief staan. Er wordt gezegd dat 99% van de gemeentelijk uitgaven door ambtenaren en politici wordt bepaald en nu dus, slechts 1% door ándere initiatiefnemers, prima dus die ruimte voor creatieve ideeën. Voor volgende Stadsinitiatief edities zou ik wel een ándere aanpak overwegen. Suggesties zijn: iets méér dan vijf initiatieven in de laatste ronde en een uiteindelijke keuze voor bijvoorbeeld drie/vier plannen i.p.v. één. Voor ± 1.2 milj. euro startinvestering, kan je een mooi plan ontwikkelen. Laat elk initiatief zijn eigen gemotiveerde achterban c.q. ‘voorkeurstemmers’ verzamelen, dan kan het stemmen door álle Rotterdammers achterwege blijven . . . . . .
  Verder zo weinig mogelijk regels/voorwaarden en ambtenarentoetsing.

 3. Profielbeeld van Jos Verveen
  Jos Verveen

  Ik stel voor deze uiterst constructieve discussie af te ronden. Ik sta achter het fenomeen stadsinitiatief, maar ben niet blind voor verbeterpunten. Zo vind ik dat er meer openheid over de plannen moet zijn en pleit ik voor de mogelijkheid om meerdere initiatieven tegelijkertijd te honoreren i.p.v. eentje. Verder heb ik weldegelijk vertrouwen in de ambtenaren en ben ik benieuwd naar het draagvlak onder Rotterdammers m.b.t. het stadsinitiatief. Nu heeft 7,6% gestemd tegen 43% bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 17,6%. Echter schat ik het totale communicatiebudget van stadsinitiatief op ongeveer 10% van dat van de gemeenteraadsverkiezingen. En daarom zou het mij niet verbazen als meer dan 50% van de Rotterdammers positief is en het sentiment bij sommige politici en op sommige blog een totaal andere is dan wat in de stad leeft. Maar we zullen zien. Fijne paasdagen allemaal en tot een volgende keer.

  Hartelijke groeten,
  Jos Verveen

 4. Profielbeeld van Tim de Bruijn
  Tim de Bruijn

  @ Ilana

  Positief zijn is niet hetzelfde als kritiekloos alles maar leuk vinden. Verder werd al gemeld dat de vergelijking met de high line in alles mank gaat. Ik snap dus niet waarom je die vergelijking weer aanhaalt. High Line is een groot project in de belangrijkste stad ter wereld, met een budget van honderden miljoenen in een buurt waar mensen een tienvoud betalen voor een vierkante meter woon- of kantoorruimte dan in RCD, en er dus veel meer geld voorhanden is. Ik had het prima gevonden als die 4 miljoen voor die brug werd betaald door LSI, eigenaar van het Schiekadeblok. Maar blijkbaar is het hun die investering niet waard.

  Verder ben ik een initiatiefnemer van van RTM XL ja, niet RDM XL. ;)

 5. Profielbeeld van Billy
  Billy

  Met Jos Verveen in discussie over het stadsinitiatief is net zo nutteloos als in debat met Geert Wilders over de Islam, in die zin dat beiden reeds heilig overtuigd zijn en dus nergens meer voor open staan, ook niet voor gefundeerde kritiek die los staat van de interpretatie van de feiten. Stadsinitiatief moet en zal een volksfeest van de democratie zijn en daarmee afgelopen. Dat D’66 het telkens hoog speelt bij principiële standpunten waar niemand echt in geïnteresseerd is is tekenend voor de partij.

  Het vergelijk met de High Line in New York is overigens onzinnig. Die verwijzing suggereert dat zolang je iets maar nadoet je daarmee ook het succes kopieert, maar zo werkt het natuurlijk niet. Luchtsingel is geen High Line en Rotterdam geen New York.

 6. Profielbeeld van Jos Verveen
  Jos Verveen

  @Harm “Burgers begrijpen dit namelijk niet” Waar baseer je dit op? Mijn uitgangspunt is namelijk dat ze het prima begrijpen en ook achter het stadsinitiatief staan. Maar dit is mijn mening tegenover de jouwe. Ik heb de wethouder vandaag gevraagd of zij, als onderdeel van de evaluatie, onder steekproef van Rotterdammers gaat onderzoeken wat zij ervan vinden. Zou leuk en wellicht nuttig voor discussie hier zijn als Vers Beton aandacht schenkt aan de uitslag. Dan praten we weer verder. Ok?

  1. Profielbeeld van Patrick
   Patrick

   Als 93% van de Rotterdammers niet gaat stemmen dan is duidelijk dat mensen niet in het stadsinitiatief zijn geïnteresseerd. Als je dan ook nog een steekproef gaat houden, dan heb je het dus echt niet begrepen. Dat is zoiets als mensen iets door de strot duwen en dan vragen of het gesmaakt heeft. En uiteraard op kosten van dezelfde burger.

   1. Profielbeeld van Tim de Bruijn
    Tim de Bruijn

    @ Jos Verveen

    De negatieve reacties hier en op andere plekken (zie ook Skyscrapercity, doorgaans toch een zeer positief platform) spreken toch boekdelen lijkt me. Volhouden dat een meerderheid positief is komt over als de ogen sluiten voor de waarheid.

    Verder was ik al bang dat het onderzoek naar draagvlak een steekproef zou zijn in opdracht van de wethouder zelf. Dat onderzoek vertrouw is dus bij voorbaat niet. Ik ken het verleden van de wethouder als opperNIMBY van Zalmhaven2030. En die lieten het ene na het andere leugenachtige onderzoek uitvoeren om hun gelijk te halen om de voor de stad zeer wenselijke Zalmhavenplannen tegen te houden. (wat ze niet gelukt is uiteraard, als helpt de crisis ze nu mogelijk). Laat dan de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

    Maar Patrick heeft gelijk dat 93% niet stemmers eigenlijk al genoeg zegt…

  2. Profielbeeld van Harm
   Harm

   Beste Jos, geen idee hoe het zit met jouw politieke gevoel maar om maar je een beeld te schetsen waarmee een groot deel van de burgers in de armste stad van Nederland zich momenteel mee bezig houden; veel sociale structuren staan vanwege de gigantische bezuinigingen onder druk. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat maakt het voor veel Rotterdammers onuitlegbaar dat er 4 milj gestoken wordt in een project wat een minimale invloed zal hebben op de kwaliteit van leven in deze stad. Tussen de vele ingediende initiatieven heb ik een aantal prima initiatieven zien zitten die zouden kunnen bijdragen aan het versterken en verbeteren van die sociale structuren. De enige bijdrage die de burgers nu kunnen leveren is het doneren van een plank. Tel uit je winst en kijk de burger eens begrijpen waarom die 4 milj juist zo wordt besteed. Begint er al iets te dagen?

   Daarnaast maken de financiers van dit project, namelijk de belastingbetaler, zelf uit of er gediscussieerd wordt over hoe dit geld besteed wordt. Wat dat betreft vind ik het Stadsinitiatief een enorme winst.

   Ik voor mij zou proberen inhoudelijk te reageren en niet de discussie proberen dood te slaan met het argument dat de evaluatie nog plaats moet vinden. Dat is namelijk aanmatigend naar de mensen toe die zich als betrokken burger opstellen in deze discussie. Betrokken burgerschap. Is dat eigenlijk niet precies wat D66 wil?

 7. Profielbeeld van Harm
  Harm

  2 dingen: in de begroting van de luchtsingel zit een financiele bijdrage dmv crowdfunding á 2milj op genomen. Men heeft van dit bedrag een tonnetje gecrowdfund maar moet de overige 1.9 milj nog zien te regelen. Desondanks kon deze tekortkoming de toets der kritiek doorstaan van de ‘onafhankelijke board’. Ik kom er normaal gesproken bij een bank niet mee weg.

  Daarnaast heeft het initiatief ‘in je eigen stad’ voor Stadsinitiatief uit een subsidie van ELI toegekend gekregen. Mag dat?

  Beste Jos, ik begrijp het idee van Stadsinitiatief, sterker nog, ik geloof er zelfs een beetje in. Maar de uitwerking en de voorafgaande procedures laten zich lastig rijmen met de oorspronkelijke doelstelling. Burgers begrijpen dit namelijk niet. Als ik je een advies mag geven; Kies eieren voor je geld. We zien dat het knap onmogelijk voor je is om hier een goed verhaal van te maken.

  Dus even low-profile omwille van jezelf, je wethouder, het college en de stad.

  1. Profielbeeld van Inge Janse
   Inge Janse

   Interessant punt, Harm. Staat ergens online dat uit je eigen stad al subsidie van el&i heeft gekregen? Bonusvraag daarbij: gold de regel dat je niet eerder subsidie gekregen mag hebben alleen voor geld uit stedelijke potten, of landelijk?

 8. Profielbeeld van Ilana
  Ilana

  @Tim de Bruijn: “Verder zie ik liever mensen op straat lopen dan op een brug (de straten bij Hofplein zijn al leeg genoeg). Bruggen zijn alleen een uitkomst als de druk heel groot wordt op de stoepen of om een hele drukke weg over te steken, zoals je ziet in Hong Kong.”

  Wat vindt je dan van de New York Highline? Je schreef eerder al dat je je afvraagt wat er hier met wat verbonden wordt. Vindt je de Highline ook een nutteloze verbinding? Of is er gewoon een aantrekkelijke verblijfsruimte toegevoegd aan de openbare ruimte? Want in essentie lijken beiden op elkaar, een route boven de straat die, naast de mogelijkheid om van A naar B te komen, een verblijfsruimte biedt met groen, uitzichten op de stad en horeca.

  Bovendien verbaasd het me dat je zo inzet op de al dan niet kwalitatieve toevoeging die de Luchtsingel brengt. Een meerderheid heeft hiervoor gekozen. Dat je je afvraagt of er überhaupt een verkiezing moet zijn lijkt me een terechte vraag, maar waarom het plan van ZUS zo in twijfel trekken?

  1. Profielbeeld van Tim de Bruijn
   Tim de Bruijn

   Wat maakt een houten brug voor verblijfsruimte? Het is hooguit een route. De High Line is geweldig, dat is een park op een voormalige spoorbrug in een zeer dicht bebouwd gebied, en geeft de bewoners daarmee een groene verblijfsplek. Bovendien is het een icoon voor toeristen. Ik zie geen enkele overeenkomst met een houten brug over een leeg gebied met een drukke weg en een spoorlijn. Het is ook geen groene verblijfsruimte! Stop dan die 4 miljoen in het maken van een begin van een park op de hofbogen, maar dat is dus niet het geval met dit initiatief. Ik zie totaal geen toegevoegde waarde van een brug op deze plek. De route naar de minimall is er al middels een tunnel onder het spoor door. Het lijkt me goedkoper en effectiever om die route ‘op te leuken’ in plaats van er een houten brug overheen leggen.

   1. Profielbeeld van Ilana
    Ilana

    Laat ik dan afsluiten met te zeggen dat het me opvalt hoeveel platforms jij kiest om het stadsinitiatief, Korrie Louwes en de Luchtsingel van ZUS af te vallen. Ben jij niet ook initiatiefnemer van RDM XL? En actief forum lid op Skyscrapercity? En degene die Korrie Louwes steeds neerzet als über-NIMBY mbt de projecten in de Zalmhaven? Ik vind je toon op verschillende fora en blogs/magazines bijzonder vijandig. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je kritieken je puur om het Stadsinitiatief gaan maar een dieperliggende reden hebben.

    Ten slotte verwijs ik nog graag even naar jouw goede voornemens, je begon het jaar namelijk zo positief. En wel hier, op Vers Beton:

    ” Nederlanders hebben klagen tot een ware kunst verheven en Rotterdammers in het bijzonder. Als we in Rotterdam op één vlak van cultuur hoog scoren dan is het wel de klaagcultuur. Ik denk echter dat we de stad daarmee vaak veel te negatief op de kaart zetten.”

    “Als we meer mensen van buiten Rotterdam daarvan kunnen overtuigen dan kunnen we die positieve ontwikkeling de komende jaren verder doorzetten. Wij zijn daarvoor allemaal ambassadeur van de stad.”

    “Ik roep daarom iedereen op om in 2012 positiever in de stad te staan. Geniet van de mooie dingen die Rotterdam te bieden heeft.”

    Misschien kun je het eens van die kant bekijken? Het Stadsinitiatief heeft buiten Rotterdam (en zelfs Nederland) bijzonder veel positieve aandacht gekregen en wellicht heeft de stad over een jaar of 2, als de Luchtsingel klaar is, wel nóg zo’n mooie attractie erbij waar toeristen op af komen. Een nieuw stukje stad, toegevoegd doordat er een paar Rotterdamse architecten een goed plan hadden en door het Stadsinitiatief, en de Rotterdammers die erop stemden, de mogelijkheid kregen dat zonder al teveel rompslomp te realiseren. Nu nodigen wij de initiatiefnemers van de NY Highline uit om te vertellen hoe een idee van een paar mensen in Chelsea werkelijkheid werd, door hulp van burgers, bedrijven en de NY-gemeente. Straks vragen mensen aan ZUS hoe ze hun plan voor de stad gerealiseerd hebben.

 9. Profielbeeld van Jos Verveen
  Jos Verveen

  Tim en Frans,

  Volgens mij zijn we het gewoon niet eens. Ik ben voor dit fenomeen en de gedachte die er achter zit, maar ben ook altijd voor verbetering van de uitvoering. Laten we de evaluatie afwachten. Die volgt binnen paar maanden. Wellicht dat we dan ook weten wat andere Rotterdammers ervan vinden. En nogmaals: als er verbeteringen in de uitvoering zijn, sta ik daar altijd voor open. Volgens mij benoem ik die ook in interview, een aantal zal ik vanmiddag ook aanhalen en je kan mij, maar dat geldt voor iedereen, ook altijd mailen met suggesties op: [email protected]

  Hartelijke groeten,
  Jos Verveen

 10. Profielbeeld van Frans
  Frans

  Jos, ik kijk uit naar een Bullshit rééks, je bent de expert immers

 11. Profielbeeld van Jos Verveen
  Jos Verveen

  Beste Frans,

  Als die 40.000 mensen die wel hebben gestemd op een stadsinitiatief voortaan D66 stemmen dan vind ik het gemis van jouw stem spijtig, maar neem ik dat graag op de koop toe. Het zou namelijk een verdubbeling van het aantal zetels van D66 in de gemeenteraad betekenen.

  Hartelijke groet,
  Jos Verveen

  1. Profielbeeld van Tim de Bruijn
   Tim de Bruijn

   Jammer dat je wel op dit ene inkoppertje in gaat maar niet op inhoudelijke kritiekpunten Jos! Ik krijg een sterk om de hete brij heendraaien gevoel, typisch voor de politiek, dat dan weer wel.

 12. Profielbeeld van Frans
  Frans

  D66 Rotterdam krijgt never nooit meer mijn stem

  P.S. Morgen raadsdebat over stadsinitiatief vanaf 14.00 uur. Livestream via website gemeente.

 13. Profielbeeld van Tim de Bruijn
  Tim de Bruijn

  “Ik denk dat achter het Stadsinitiatief veel meer een principiële vraag zit: heeft het stadhuis het exclusieve recht op planontwikkeling en planuitvoering? Ik denk van niet. Ondernemende Rotterdammers mogen ook meedoen, en het stadhuis moet haar deuren openzetten voor deze ondernemers.”

  Deze onzin reden wordt elke keer aangehaald en ik wist al dat hij hier zou komen, gelijk maar in de eerste alinea dus. Maar het slaat totaal nergens op! Alsof ‘het stadhuis’, totdat de bedenkers van het stadsinitiatief het licht zagen, het alleenrecht had op planontwikkeling! Dat is natuurlijk helemaal nooit zo geweest! Er zijn al vele voorbeelden van plannen die in samenspraak met bewoners worden gemaakt. Verder worden de meeste plannen gemaakt door marktpartijen zoals ontwikkelaars en architectenbureaus (zoals ZUS). Het stadsinitiatief blijkt nu een verkapte manier om die marktpartijen aan een vette gemeentelijke opdracht te helpen. ZUS spint er garen bij, en LSI, de ontwikkelaar van het Schiekadeblok met hen! (wat ik ze van harte gun overigens) Nu gaan doen alsof daarmee ineens ‘iets met de creativiteit van talent uit de stad’ gedaan wordt is gewoon goede sier maken met een hol verhaal.

  “De brug kost niet opéens miljoenen. Het plan van 5 ton is een heel ander plan en nooit ingediend. Het huidige plan betreft gebiedsontwikkeling, en geen ‘gouden in plaats van een houten brug’. Toeschrijven is uitgesloten in het Stadsinitiatief…”

  Hier klopt natuurlijk geen jota van. Er was een plan voor een houten brug van 4,4 ton, en dat is nu een uitgebreid plan met gebiedsontwikkeling (lees hertenkamp) geworden van 4 miljoen, toevallig net het stadsinitiatief bedrag. Kortom: er is naartoe geschreven door toeters en bellen aan die brug te hangen. En hoeveel van die 4 miljoen blijft aan de strijkstok van de architect hangen? Bovendien heeft het plan waarschijnlijk ook al subsidie binnen gehaald via het potje IABR, maar dit mag volgens het reglement van het stadsinitiatief helemaal niet! Vast boekhoudkundig op te lossen, maar netjes is het allemaal niet…

  1. Profielbeeld van Tom
   Tom

   Klopt als een bus wat je zegt.
   Daarnaast is het eigenlijk net zoals Inge het zegt in de eerste comment: zijn antwoorden zijn heel vaag.

  2. Profielbeeld van Eeva Liukku
   Eeva Liukku

   Tim, kun je het de initiatiefnemers kwalijk nemen dat ze voor de volle pot zijn gegaan? Stel je hebt een al een plannetje dat je eerst bescheiden haalbaar inzet en plots is er de mogelijkheid om het uit te breiden naar wat je eigenlijk voor ogen hebt. Wat zou jij gedaan hebben? Is dat niet een systeemfout van het initiatief zelf? (ik weet trouwens niet precies hoe dit is gegaan, waarom het duurder is geworden, dit stel ik mij zo voor)

   Ik heb nu de indruk dat de pijlen op de verkeerden gericht worden. Het is jammer dat de verwijten richting het stadsinitiatief afschijnen op de luchtbrug, wat ik persoonlijk een mooi plan vind, zoals ik al eerder op Vers Beton schreef toen het nog enkel een crowdfunding project betrof. Ik weet dat jij het niets vind, je zegt altijd dat de brug van ‘niets naar niets’ gaat: maar nu al worden de bomen die zijn weggehaald op de Weena teruggeplaatst op de parkeerplaats bij de Schiestraat. Van parkeerplaats naar park: ik vind het erg spannend! En zou de brug niet juist een extra impuls geven om nu eens echt wat met het dak van de hofbogen te gaan doen?

   1. Profielbeeld van Tim de Bruijn
    Tim de Bruijn

    Ik zeg toch nergens dat ik het de initiatiefnemers kwalijk neem? Die hebben groot gelijk! Ik neem het de organisatie van het stadsinitiatief wel kwalijk dat dit zomaar mogelijk is, zeker als Jos Verveen dan ook nog meldt dat het helemaal niet kan! Iet met open ogen en instinken…

    Verder zie ik liever mensen op straat lopen dan op een brug (de straten bij Hofplein zijn al leeg genoeg). Bruggen zijn alleen een uitkomst als de druk heel groot wordt op de stoepen of om een hele drukke weg over te steken, zoals je ziet in Hong Kong. In Rotterdam vind ik dat je zo min mogelijk van die bruggen moet maken. Maar dat is dus niet mijn grootste kritiek op het stadsinitiatief.

   2. Profielbeeld van Patrick
    Patrick

    In zekere zin valt ZUS weldegelijk wat te verwijten. In een tijd waarin de graaicultuur onder vuur ligt, is een verachtvoudiging van het budget op zijn minst opmerkelijk. Ook al kan men dat budget volledig verantwoorden, dan nog is het een bijzonder egoïstische houding. Want andere initiatieven krijgen nu gewoon niets. Alles gaat naar één project. Dat betekent eveneens dat men een hoop weerstand mag verwachten en dat zie je eigenlijk ook al gebeuren. Dan moet je van goeden huize komen wil je ondanks die weerstand van dit project nog een succes maken. Ik vrees dan ook dat het een brug naar de ‘hel’ wordt voor een aantal belanghebbenden.

    En waar blijven de journalisten die wat dieper graven? Ik heb het al eerder op een presenteerblaadje aangedragen. De IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) wordt zwaar gesubsidiëerd door de rijksoverheid en de gemeente Rotterdam. De bijdrage van de gemeente is zo’n 3,5 ton per jaar. De luchtsingel is een van de projecten die in het kader van de IABR worden uitgevoerd. Het is zeer waarschijnlijk dat er reeds subsidie van de gemeente aan de luchtsingel is besteed en dat de deelname aan het stadsinitiatief daarmee ongeldig is. Ik zie rook en waar rook is, is meestal ook vuur.

 14. Profielbeeld van Suzanne Rietveld
  Suzanne Rietveld

  Hier wil ik toch als kandidaat van Stadsinitiatief op reageren. Er moet niet alleen naar die winnaar gekeken worden. Al die andere 92 initiatieven hebben toch hun creatieve, enthousiaste en innovatieve voetje voor gezet om een idee in te dienen, waarvan er veel gerealiseerd zullen worden. Mijn stichting DoorDeWijks heeft veel geleerd, ondersteuning gehad en naamsbekendheid gekregen door deelname aan Stadsinitiatief. Misschien wel daardoor ben ik nu genomineerd voor de Aardig Onderweg Awards 2012 van de RET. Het zal wel interessant zijn om te kijken wat het verschil is tussen deze twee competities. Wordt vervolgd dus. En als jullie willen stemmen: http://www.aardigonderweg.nl/Aanmeldingen/candidate/228/Rietveld

 15. Profielbeeld van Michel
  Michel

  Evalueren doe je achteraf en er staat op dit moment nog maar een klein stukje van de brug, wat mij betreft wachten we daar dus even op. Ik hoop wel van harte dat ZUS en consorten snel openheid van zaken geven en ons, de 7,8% die actief betrokken wil worden bij de stad, een beter beeld geeft van de door ons gekozen toekomst van dit stukje stad.

  1. Profielbeeld van Tim de Bruijn
   Tim de Bruijn

   Er zijn heel veel Rotterdammers, zoals ikzelf, die niet bij de 7,6% stemmers zit, maar wel (graag) actief betrokken wil worden bij de stad! Ik heb er echter voor gekozen de stemming op de flutselectie te boycotten.

   Trouwens opvallend was dat je op internet veel reacties zag van mensen die dachten dat het om een park op de hofbogen ging en daarom op de luchtsingel gestemd hadden. De getoonde impressies van ZUS waren daarin dan ook ‘niet helemaal eerlijk’, en die stemmer kijken straks nog raar op als er alleen een houten brug staat en ze aangekomen bij het viaduct op een hek stuiten met het bordje verboden toegang…

   1. Profielbeeld van Johan
    Johan

    Ik wil graag stemmen voor een park op de hofbogen. Kan dat?
    Groetjes.

 16. Profielbeeld van Miki
  Miki

  Goed interview, maar wat een genante vertoning. Ik proef ook dédain naar zowel burger als stadsbestuur. Het is een volstrekte illusie dat de gemeente een project dat een aanzienlijk deel van de buitenruimte bestrijkt uit handen geeft. De retorische flauwekul om dit project te vergelijken met projecten die eerder hebben gefaald, ja op die manier is elk nieuw idee hoe zot ook te legitimeren. En opeens is die onafhankelijke commissie wel heel erg belangrijk geworden in de redenering, ik kijk al uit naar de toelichting van de commissie bij monde van Jandino.

  En ben ik nu de enige die moe wordt van de “creatieve” en “innovatie” mantra’s. Het is een brug, een houten loopbrug; het is een bouwproject, het zoveelste gesubsidieerde bouwproject. Het is ook nog eens het project van één organisatie, waardoor alle andere “creatievelingen” buiten de boot vallen. Of, nee toch niet: ze mogen een plank kopen, via hun gemeentebelasting meebetalen, en verder vooral geen kritiek uiten want dan zijn ze opeens niet meer welkom op de buurt bbq.

  En het is duidelijk dat deze meneer nog niet eens een boomspiegel in elkaar heeft getimmerd van “duurzaam hout”.

 17. Profielbeeld van Ron
  Ron

  3 ton promotiekosten om een idee met een oorspronkelijke begroting van 5 ton te kiezen.. en dan vervolgens iedere keer uithalen naar het mislukte jongerenjaar wegens te hoge promotie kosten. Die Jos maakt dezelfde fout, maar ziet het niet.
  Overigens wordt de Hef financieel al gesteund (door fondsen die gesteund worden door de gemeente), dus is er ook nog eens indirect gefraudeerd bij de aanvragen.

  1. Profielbeeld van Jaap Toorenaar
   Jaap Toorenaar

   Dag Ron, bedoel je dat het Eerbetoon aan de Rotterdammers op de Hef al gesteund wordt door de gemeente? Zo ja, wil je dat even aantonen? We hebben nog nooit van iemand een cent gekregen.

   1. Profielbeeld van Ron
    Ron

    Dag Jaap,
    Ik doel hier op het fonds van de Rabobank. Vraag maar even na bij Dhr Chris. van V. Veel succes nog he.

 18. Profielbeeld van Bracha
  Bracha

  Het lijkt wel op de foto of die Verveen stoned is. Door wat ie zegt trouwens ook. Wat een arrogantie en wat een minachting: dat heb je goed gezien Inge, maar niet alleen voor collega-ambtenaren, indirect natuurlijk ook voor de burgers. Door types zoals hij zijn mensen het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt!

 19. Profielbeeld van Ilana
  Ilana

  Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen gingen slechts 47% van de stemgerechtigden naar de stembus. En dat terwijl deze verkiezingen toch iets meer bekendheid genieten dan de (eerste) verkiezing van het Stadsinitiatief. Ik vind het nog een goede score, ruim 40 duizend stemmen, met slechts het versturen van 1 brief naar Rotterdammers.

  1. Profielbeeld van Patrick
   Patrick

   Op die manier kun je alles wat krom is recht praten. Vergeleken met een enquête is het een goede score. Maar vergeleken met de verkoop van een product is het een hele slechte score. Je vergeet namelijk mee te nemen dat van al die mensen die niet hebben gestemd wel wordt verwacht dat ze meebetalen. Hoeveel mensen zouder er hebben gestemd als het stadsinitiatief alleen zou worden gefinancierd door de stemmers?

 20. Profielbeeld van Patrick
  Patrick

  “Ik denk dat dit project meer draagvlak vindt onder Rotterdammers dan heel veel andere projecten.”

  Politieke arrogantie ten top. Minder dan een tiende van de Rotterdammers heeft gestemd en dan toch doen alsof je van ‘draagvlak’ kunt spreken.

 21. Profielbeeld van Eva
  Eva

  Ja, die minachting was me ook opgevallen. Ik dacht dat het misschien te maken had met dat hij het stadhuis als obstakel ziet in de verwerkelijking van het Stadsinitiatief, maar misschien gaat het dieper.
  Het is natuurlijk legitiem te vragen waarom het zoveel gaat kosten (en het geld dus niet verdeeld wordt over meerdere projecten), dat gedeelte wordt ook niet helemaal uitgelegd, waarschijnlijk mede doordat de begroting niet openbaar gemaakt is. Ik zie de punten die je aanwijst.
  Ik had eerlijk gezegd nog niet zoveel meegekregen van alle weerstand die dit project blijkbaar oproept. Ik dacht: leuk plan, die luchtsingel (niet ironisch bedoeld, natuurlijk). Het sluit aan bij wat ik leuk vind of (nog) meer van wil zien in deze stad: speelse architectuur, mensen ontmoeten, hopelijk een beetje meer groen en meer toeloop naar het gebied rondom de Minimall zodat dat geen langzame (of snelle) dood sterft.

 22. Profielbeeld van Eva
  Eva

  De kritische, haast sceptische vragen van de interviewer worden door Verveen duidelijk en met hart voor de zaak beantwoord. Fijn, want ik vindt de Luchtsingel een geweldig plan.

   1. Profielbeeld van Eva
    Eva

    Nee, er komt geen ironie aan te pas. Laat ik het dan toelichten: ik vond de opzet van de vragen nogal negatief/offensief, maar misschien is het ook gewoon kritisch. Ik ben blij dat de vragen –en ik denk dat het vragen zijn die bij veel mensen opgekomen zijn– duidelijk en met hart voor de zaak beantwoord worden. Door je vraag twijfel ik of ik het stuk wel juist geïnterpreteerd heb.
    Het overkomt me trouwens vaker online dat als ik (eerlijk) positief commenteer men twijfelt of ik het werkelijk meen, of dat het sarcasme (of ironie) is. Maar dat terzijde.

   2. Profielbeeld van Inge Janse
    Inge Janse

    Grappig. Ik vind zijn antwoorden juist heel vaag. Hij heeft inderdaad heel veel hart voor de zaak, maar lijkt daarbij het grotere geheel te vergeten. Misschien is hij een visionair, wie weet, maar het lijkt er nu vooral op dat D66 koste wat het kost wil doorgaan met het initiatief, ook al meldt iedereen dat het beter is om het voor nu even te parkeren.

    Zijn dedain richting de bestuurskracht van het stadhuis vind ik trouwens ook interessant. Als ik op de Coolsingel als ambtenaar werkte, zou ik Verveen niet als mijn grootste fan zien.

    En wat betreft frequent vermeende ironie: blijkbaar ben je positief over zaken waar anderen minder enthousiast over zien. Geen probleem. Niets erger dan eenvormigheid.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.