Stedelijke ontwikkeling & architectuur17 augustus 2012

Rotterdam: schitterende stad aan de Rijn

Vincent wil voorgoed het grootste Rotterdamse misverstand uit de wereld helpen: dat Rotterdam aan de Maas ligt. Hij roept Rotterdammers op voortaan de daadwerkelijke levensader van de stad te omarmen: De Rijn.

Het leven van een neuroot is niet gemakkelijk. Als een schim hangt de neurose de hele dag om je heen, die zich bij mij nog wel eens kenbaar wil maken aan de hand van een colére op het gebied van flagrante misverstanden, die desalniettemin door veel mensen voor waar aangenomen worden. Een goed voorbeeld is het eeuwig weerkerende misverstand over de ‘onbevlekte ontvangenis’ van Maria. Al te vaak lees je de nonsens dat dit zou betekenen dat Maria zwanger raakte zonder seks te hebben gehad. Flauwekul. De ‘onbevlekte ontvangenis’ betekent dat Maria zonder zonden op de aarde is gekomen en dat zij daardoor als enige ‘geschikt’ was om het kind van God te mogen dragen. Over de wijze van conceptie hoeven we ons geen illusies te maken; Joseph’s boys could swim.

Tijdens een prachtige dag langs het water aan de Boompjes (waar sinds kort een alleraardigst grasperk is aangelegd) sloeg de neurose genadeloos toe. Terwijl ik trots mijn stad aanschouwde tikte de schim me op de schouder; dat het toch godgeklaagd is dat je overal moet lezen en horen dat Rotterdam aan de Maas zou liggen!? En dat ik daar nu toch eindelijk eens iets aan zou moeten proberen te veranderen. Vandaar dit stuk, waarin ik deze stad ga oproepen eens komaf te maken met een foutief verhaal en recht te doen aan zijn daadwerkelijke levensader: de Rijn.

Ga maar na: de Maas, die in Frankrijk ontspringt, loopt via echte Maassteden als Luik, Maastricht en Roermond uiteindelijk uit in het Hollands Diep, ten zuiden van Dordrecht. Rotterdam heeft daar echt niets mee te maken.

Slimmeriken zullen nu misschien willen opwerpen dat niemand beweert dat Rotterdam aan de Maas ligt, maar aan de Nieuwe Maas, zoals inderdaad de officiële naam luidt van het deel van de rivier die deze stad in Noord en Zuid verdeelt. Dat zou de term ‘Maasstad’ ook voor Rotterdam rechtvaardigen. Deze stelling kunnen we zonder veel moeite naar de prullenbak verwijzen. De Nieuwe Maas is een bestuursmatige term voor het laatste deel van de Rijn, alvorens die aan de hand van de Nieuwe Waterweg de Noordzee instroomt. De Nieuwe Maas ontspringt helemaal nergens en is slechts de optelsom van de rivieren Lek (daarover zo meer) en één van de paar IJssels die ons land telt. In beide gevallen onbeduidende riviertjes, zonder al te veel stroming. Daarmee ga je echt de Noordzee niet halen in een tempo dat een stad als Rotterdam nu eenmaal nodig heeft.

De kwintessens van deze verhandeling is de eerder benoemde Lek. De Rijn gaan we in Nederland namelijk zonder heel aanwijsbare reden vanaf Nieuwegein ‘Lek’ noemen. De waarheid is dat het dezelfde rivier is. De ongekende stroom- en wilskracht van de Rijn deed de rivier ontspringen in de Zwitserse Alpen om via Liechtenstein en Duitsland bij Lobith ons land binnen te slaan en uiteindelijk dwars door Rotterdam uit te monden in zee. In een gebied dat niet voor niets RIJNmond heet.

Vandaar de volgende oproep: laten we de Rijn beginnen te omarmen als stad. Het is díe rivier die het achterland naar de rest van Europa mogelijk maakte voor de in de twintigste eeuw ontstane wereldhaven waar we ook nu nog de vruchten van plukken. Een samenloop van omstandigheden die zonder de Rijn niet mogelijk zou zijn geweest.

Die suffe Maas mogen ze in Limburg houden, maar laat ons allen uitroepen: Rotterdam, schítterende stad aan de Rijn!

De Rijnhaven doet zijn naam recht
De Rijnhaven doet zijn naam recht Beeld: Roel Groeneveld
Lees meer:

Reageer of deel op Social Media

Tags:Maas, Maasstad, misverstand, Rijn en Rijnhaven

Sectie: Stedelijke ontwikkeling & architectuur

Bouwen is Macht: speel nu de game!

Vers Beton ontwikkelde een journalistieke game over bouwen en stadsontwikkeling naar aanleiding van het onderzoeksdossier De Bouwende Macht. Speel hem hier: https://bouwenismacht.versbeton.nl/

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *