Advertentie

unnamed
Voor de harddenkende Rotterdammer

Nadat de VVD in Rotterdam-Noord het afgelopen weekend de discussie aanzwengelde rond de subsidieverstrekking aan het Noord Bruist-festival, kreeg de partij het verwijt voor de voeten geworpen dat ze symboolpolitiek zou bedrijven. VVD-lid Kiki Bakker is het niet met die kritiek eens. Volgens haar is het juist Noord Bruist dat symbool staat voor subsidie-afhankelijke ambtelijke paradepaardjes.

Noord Bruist
Noord Bruist

Rotterdam-Noord bruist, in ieder geval in de media de afgelopen week. De subsidie aan het Noord Bruist- festival dat dit weekend plaatsvond op het Noordplein, was voor de VVD reden om de pers te zoeken. Volgens critici is dat, ruim een half jaar voor de verkiezingen, symboolpolitiek. De partij maakte echter veel eerder al een punt van de  subsidie aan dit deelgemeentelijke feestje.
Ambtelijk festijn
Normaal gesproken worden evenementen door hardwerkende en creatieve inwoners van een gemeente bedacht, waarna ze daar financiële steun bij zoeken. In bepaalde gevallen worden zij daarbij ondersteund met een (gemeentelijke) subsidie. Bij Noord Bruist is dat echter precies andersom. Het festival is een ambtelijk festijn, tot 2011 georganiseerd door ambtenaren van de deelgemeente zelf. Pas in 2011 is een aparte stichting opgezet om te zorgen dat het festival ook sponsoring van buitenaf kon aantrekken.
Cijfergegoochel
Het voorstel tot afschaffen van het festival lijkt op dit moment misschien mosterd na de maaltijd, maar het is niet iets dat de VVD ineens uit de hoge hoed tovert. De partij stemde al eerder voor een motie om meer sponsoring van buitenaf aan te trekken en duidelijke doelen wat betreft bezoekersaantallen, promotie en verbinding met lokale ondernemers te stellen. Het nu willen afschaffen van het festival ligt in diezelfde lijn: als het de stichting immers niet lukt aan die voorwaarden te voldoen, is dat gegronde reden om de stichting op te heffen. Maar dan moet je wel cijfers hebben.
En juist die cijfers zijn niet eenduidig.  Zo meldt Bogue, overigens na wat cijfergegoochel :“Het is ons volstrekt onduidelijk hoeveel geld er naar Noord Bruist toegaat.” Op de reden van deze onduidelijkheid gaat Bogue echter niet in: de definitieve subsidie voor de editie van 2013 is namelijk afhankelijk van de verantwoording over de uitgaven voor de editie van 2012. Waar blijven die verantwoordingspapieren over 2012, als zelfs de editie van 2013 alweer is afgelopen?
Geblindeerd hek
Ook organisatorisch valt er het nodige op het festival aan te merken. Aan het Noordplein grenzen bijvoorbeeld zeker vijf horecaondernemingen, maar tijdens het festival zaten zij allen tegen een geblindeerd hek aan te kijken. In plaats van plaatselijke ondernemingen bij het feest te betrekken, sloot de organisatie hen af. En dat terwijl je naam Noord Bruist is! Dit zou natuurlijk te verantwoorden zijn vanwege de veiligheid of om het aantal bezoekers te tellen, maar tot mijn verbazing vond bij geen van de drie ingangen controle op de tassen plaats en werd ook het aantal bezoekers niet bijgehouden. Zo kan je natuurlijk nooit objectief vaststellen of je evenement een succes was.
Symboolpolitiek
Zowel op Twitter als op Bogue heette het de afgelopen dagen ‘symboolpolitiek’ van de VVD. Dat is in dit geval een compliment te noemen. Het is inderdaad juist dit festival dat symbool staat voor subsidie-afhankelijke ambtelijke paradepaardjes. Dat symbool staat voor deelgemeentelijke subsidieverstrekking zonder dat heldere doelen en voorwaarden worden gesteld. Dat symbool staat voor feestjes die slechts in naam de verbinding zoeken met lokale ondernemingen. Dat symbool staat voor een onvermogen om verantwoording voor gekregen gemeenschapsgeld af te leggen door tijdig de benodigde papieren in te dienen. Dat symbool staat voor het onnadenkend financieel beleid van de deelgemeente. En dan is elke euro subsidie er een teveel.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Kiki Bakker

Kiki Bakker

Kiki Bakker woont in Rotterdam Noord en is VVD-lid.

Profiel-pagina
avatar-renee-westerink

Renée Westerink

Wat Renée het liefst zou willen, is de wereld wat meer kleur geven. Daar werkt ze dan ook hard aan – achter de naaimachine, de tekentafel of de computer. Beeld, vorm en kleur zijn haar gereedschap.

Profiel-pagina
Lees 22 reacties
 1. Profielbeeld van Bogue
  Bogue

  @Lucette: dat klopt. Die hebben we dus ook in het WOB verzoek meegenomen, wie het geaccordeerd hebben, of er over gestemd is, etc etc.

 2. Profielbeeld van Lucette Mascini
  Lucette Mascini

  Okay thanks.
  Dat overzicht is duidelijk.
  Zeker is dat er 10.000 euro is betaald voor een opleiding en van de rest moet dat blijken uit het resultaten die het wob-verzoek oplevert.
  Ik zou ook willen weten wat het totale budget is van de deelgemeentes, per deelgemeente, wat de budgetten zijn voor onkostenvergoedingen, wat de regels zijn voor toekennen van declaraties en wie deze controleert.
  Dat zou in het financieel jaarverslag per deelgemeente terug moeten komen. Als dat er is tenminste.

  1. Profielbeeld van Bogue
   Bogue

   Er zijn standaard regels voor gemeenten wat bestuurders mogen declareren. In Rotterdam is dat voor college B&W in elk geval 640 euro per maand aan vaste declaratievergoeding (is in andere steden weer anders, heeft te maken met inwoneraantal). Daarbovenop kan er nog gedeclareerd worden. Budgetten deelgemeenten zijn te vinden via hun site, jaarrekeningen / budgettten / meerjarenplannen.

   1. Profielbeeld van Lucette Mascini
    Lucette Mascini

    waar het om gaat is dat als je declaraties over opleidingen tegen het licht wilt houden het wel handig is om een referentie te hebben om te checken of dat legitiem is of niet.
    zo ja, dan wil je de regels veranderen.
    ik zou een overzicht per deelgemeente wel makkelijk vinden.

 3. Profielbeeld van Bogue
  Bogue

  Beste Kiki,
  wij hebben eerder vandaag al (ruim voor het verschijnen van jouw bijdrage) een bericht geplaatst over de verantwoording. http://bogue.nl/verantwoording-noord-bruist-vvd-en-deelgemeente-noord/

  Het eerste stuk ging vooral in op de onduidelijkheid rondom de cijfers en wat daarvan de oorzaak is. Er was ook in de openbare stukken nog nergens iets te vinden over wel of geen verantwoording vanuit Noord Bruist over 2012. Daarom des te vreemder dat er wel een voorlopige toekenning is gedaan in de begroting, nietwaar?

  Het tweede stuk, nadat Simon Becker op ons verzoek de cijfers heeft opgehelderd (waarvoor dank), gaat duidelijk over het afleggen van verantwoording waarin we ook melden dat de VVD wel degelijk een punt heeft.

  Toch zou het interessant zijn om te weten welke partijen ooit hebben ingestemd met de totstandkoming van Noord Bruist. Daar weet jij vast meer over.

  Natuurlijk heb je een punt aangaande geldverslindende feestjes vanuit de ambtenarij, zo kan ik me nog een lancering herinneren Creativity Starts Here, waar een 2 uur durende receptie 50.000 euro heeft gekost en waarvan we (Creativity starts Here) nooit meer iets vernomen hebben.

  Waar wij nou benieuwd naar zijn is wat de kosten-baten-analyse is. Dus hoeveel omzet/winst heeft Noord Bruist de afgelopen jaren opgeleverd voor de organisatie en de betrokken (horeca)ondernemers rondom Noord Bruist. Het zou de deelgemeente sieren als die stukken openbaar gemaakt worden.

  Tot slot: wat ons betreft is er iets veel belangrijkers aan de hand in de Deelgemeente Noord, en dat zijn de gedeclareerde opleidingskosten van deelgemeente voorzitter Harlow Brammersloo (10.000 euro in 2012) en het einde lijkt nog niet in zicht. Nu zijn enkel de declaraties van College van B&W en Deelgemeente Noord inzichtelijk. Nu begrepen wij dat dit komt dankzij een WOB van Simon Becker.

  Wij gaan ook een WOB verzoek indienen om alle declaraties openbaar te maken, want een voorzitter die een opleiding van zo’n 30.000 euro declareert op kosten van de Rotterdamse belastingbetaler is ongehoord, onverantwoord en is zéker iets dat niet in deze tijden past. En in geen enkele tijd overigens.

  In-Soo Radstake
  hoofdredacteur Bogue.nl

  1. Profielbeeld van Kiki
   Kiki

   Mijn stukje gaat over Noord Bruist en daar zal ik dan ook op reageren. Van de andere punten begrijp ik dat je ze hebt aangekaart en dat dat snel inzichtelijk wordt.

   Jullie stuk verscheen vanmorgen, toen lag dit stuk al bij de redactie. Qua timing kan ik er weinig aan veranderen.

   Het is prijzenswaardig dat jullie in discussies in de media de moeite nemen om uit te zoeken wat er nou waar is. Alleen hoop ik dat jullie de volgende keer vollediger zijn, meteen de eerste keer dat je je mengt in de discussie.
   Want ik vind het nogal gemakkelijk om hard te schreeuwen dat de VVD aan symboolpolitiek doet, en pas na een reactie te constateren dat de VVD toch wel een punt had en de vraag dan door te spelen aan de stichting (waarvan ik overigens ook vind dat ze erg stil zijn).

   1. Profielbeeld van Bogue
    Bogue

    W.b.t. timing etc zou ik zeggen: waarvan akte en over tot de orde van de dag :-)

    Aangaande ‘volledig’ of ‘vollediger’ zijn kan ik alleen maar stellen dat wij alle openbare informatie die er beschikbaar was hebben gebruikt en aangehaald. De passage waarin Simon Becker stelt een amendement ingediend te hebben, hebben wij in elk geval niet kunnen vinden.

    Nogmaals: het ging ons om er achter te komen welk bedrag nu exact juist was, want die bedragen verschillen nogal van elkaar.

    Daar is niks gemakkelijks aan, het is het vervullen van de journalistieke waakhondfunctie. Wij – als Bogue zijnde – zijn NIET Stichting Noord Bruist. Wij hoeven geen verantwoording af te leggen over hun cijfers, Noord Bruist dient dat te doen. Het is niet de vraag doorspelen aan Noord Bruist, want in feite doet de VVD / Deelgemeente dat ook. Die zegt ook: jullie moeten verantwoording afleggen over de cijfers. Dat heeft niks met de vraag doorspelen te maken, dat heeft te maken met mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Datzelfde geldt voor de VVD. In het bericht dat Simon in 1e instantie naar buiten bracht had het zinvol geweest om gelijk een heldere uiteenzetting te publiceren, omdat als je zo’n bericht naar buiten brengt dit onderbouwd moet doen en daarin de argumenten laten tellen en de handelingen die je als partij hebt verricht. Dit kwam pas in het tweede stuk. In die zin geldt de opmerking die je maakt ook voor de VVD: als je dergelijke berichten naar buiten brengt, wees dan zo volledig mogelijk. Dan wordt het minder symboolpolitiek en wordt het een discussie gevoerd vanuit argumenten door middel van een degelijke onderbouwing.

  2. Profielbeeld van Lucette Mascini
   Lucette Mascini

   @In Soo, even voor de helderheid over die bedragen voor de opleidingen. Was het een decla van 30.000 waarvan 10.000 uitbetaald is? Of is er 30.000 betaald?

   1. Profielbeeld van Bogue
    Bogue

    Lees het hier: http://bogue.nl/aftreden-studeren-eten-en-drinken-op-kosten-van-rotterdamse-burger/

    Klik ook op het overzicht. Dan zie je dat er een 3e en een 4e termijn is uitbetaald. Dat betekent volgens mij logischerwijs dat er ook een 1e en een 2e termijn is uitbetaald. En als die ongeveer dezelfde grootte hebben, dan komen er nog meer termijnen, want die studie kost 30.000 euro in totaal.

    We hebben WOB verzoek inmiddels de deur uitgedaan (overigens naar ALLE deelgemeenten en College B&W) en hopen dus snel met de exacte cijfers, besluiten etc. te komen.

 4. Profielbeeld van Ronald Dekker
  Ronald Dekker

  Wat Christian Jongeneel hier over zegt, is een verrijking van de bovenstaande discussie

  1. Profielbeeld van Christian
   Christian

   En ter aanvulling: het betrekken van de horeca rondom het plein wringt met het ook door de VVD gepropageerde cultureel ondernemerschap. Daarvoor moet je als organisator zoveel mogelijk horeca-inkomsten binnenhalen en juist voorkomen dat bezoekers hun biertje bij de aanpalende cafés halen. Dit is een van de continue strijdpunten bij het Witte de With festival.

   1. Profielbeeld van Kiki
    Kiki

    Goed stuk. Een festival dat georganiseerd wordt door liefhebbers en vrijwilligers. Zoiets was Welcome to the Village in Leeuwarden ook.

    En inderdaad, ook aan die festivals wordt subsidie gegeven. Dat dat niet mijn voorkeur heeft, toon ik door als ik er ben mijn bijdrage te leveren. Of dat nou is door vrijwilligerswerk of door sponsoring (zoals via merchandising wordt aangeboden).

    Ik snap het strijdpunt. Als je als festival je inkomsten uit drankverkoop haalt, dan wil je voorkomen dat het geld buiten de festivalbars wordt uitgegeven. Maar als je zoveel subsidie ophaalt als Noord Bruist, dan zou je de horeca in Noord ook moeten laten bruisen lijkt me.

   2. Profielbeeld van guido
    guido

    Kiki,

    Ik quote 2x

    “Als het aan mij ligt, moeten deelraad en gemeenteraad duidelijke prioriteiten hebben: dat de stad functioneert. Dan is een willekeurig festival niet mijn prioriteit, al heb je binnen de stedelijke subsidies wel degelijk doelgroepgerichte activiteiten, toeristenpleisters etc. Daar hoeft niks mis mee te zijn.”

    Ik denk dat cultuur en festivals wel degelijk van meerwaarde kunnen zijn voor een stad. De term een “willekeurig festival” begrijp ik niet precies? Wat is een “willekeurig festival”. Wat bedoel je daarmee? Is het IFFR ook een willekeurig festival. Wat is een “niet willekeurig festival”. Cultuur kan juist een hoop bedrijvigheid veroorzaken. Een stad waar niks te doen is verlies zijn culturele bewoners…die vaak toch belangrijk voor de stad zijn. Wat wel en niet een stad doet functioneren is een lastige discussie hoor…Je kant dat zelfs vaak pas achteraf zien. En dan nog …wat voor jou geen meerwaarde is daar kunnen andere mensen heel blij van worden…

    “En inderdaad, ook aan die festivals wordt subsidie gegeven. Dat dat niet mijn voorkeur heeft, toon ik door als ik er ben mijn bijdrage te leveren. Of dat nou is door vrijwilligerswerk of door sponsoring (zoals via merchandising wordt aangeboden).”

    Het leveren van de bijdrage is goed. Goed je het in iedergeval support… Ik vind dat iedereen dat moet doen en begrijpen. Mensen die niks bijdragen aan het festival een geen kaartje kopen hebben geen recht op cultuur. en zeker geen recht op een gastenlijst of gratis toegang. Vind je dat er minder subsidie naar cultuur moet maar wil je toch dat er cultuur blijft…dan moet je bereid zijn om een bijdrage te leveren. De beste crowdfunding is gewoon betalen voor een kaartje.

    Het komt alleen nu over alsof jij volledig anti subsidie bent voor festivals ?? Maar misschien lees ik verkeerd.

    Ben jij er bewust van dat het vaak vrijwel onmogelijk is een festival alleen maar uit horeca en deur te halen. In vele gevallen moeten de kaartjes dan zodanig duur worden dat het voor de normale bezoeker onbetaalbaar wordt. Met als gevolg een festival waar weinig mensen komen omdat het te duur is. Een festival kost een hoop geld. Alleen al de eisen die de overheid (vaak terecht) aan de veiligheid stellen kosten al een hoop geld.

    Hoewel er natuurlijk onderscheid gemaakt kan worden tussen een commercieel festival, cultureel festival, Dj festival, gratis festival, etc,etc.. Daar zijn allemaal verschillende kosten plaatjes voor. Een Dj festival is in het algemeen een goedkopere productie met meer drankomzet bijvoorbeeld…..bij een festival met veel live muziek komen vaak veel meer kosten kijken. Een simpel voorbeeldje. Live band heeft meer personen dus meer hotelkamers, er is meer techniek nodig, etc,etc. Bij een gratis toegankelijk festival zit de constructie weer anders….

    Laten we vooral niet elk festival op dezelfde hoop gooien en de gevallen individueel bekijken.

    Wat ik hiermee wil zeggen is dat er vooral goed moet worden gekeken waar het geld naar toe gaat en hoe het besteed wordt. Er zal overigens in de praktijk altijd iemand teveel subsidie krijgen…. of onterecht subsidie krijgen. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar uitsluiten kan je het niet….. (Een kritische noot zoals hier wordt gegeven is goed) Net zoals er binnen de zakenwereld ook geld naar personen kan toegaan die het niet verdienen gebeurd dit in subsidie wereld ook wel eens…. Er is geen systeem waterdicht. Laten we geen Heksenjacht openen maar wel kritisch zijn.

    Het niet betrekken van de horeca bij dit festival is erg jammer… daar kun je allerlei constructie voor verzinnen…omdat wel te doen die zowel horeca als festival zullen helpen. Ik zat toevallig ook op een van die terrassen die middag tegen de hekken aan te kijken. Ik weet overigens niet in hoeverre er wel een poging is gewaagd om de horeca erbij te trekken?

    Overigens ben ik wel van mening dat het festival in zijn geheel, zoveel beter had gekunt..en zoveel meer voor de buurt en Rotterdam had kunnen betekenen.

   3. Profielbeeld van Kiki
    Kiki

    @guido

    Tnx, ik kan me voor een groot deel wel in je reactie vinden maar met de volgende kanttekening:

    In mijn ogen moet je de festivals die bijdragen aan een goed cultureel of stedelijk klimaat scheiden van de dorps/buurtevenementen die een sterk lokaal gebonden karakter zouden moeten hebben.
    In het eerste geval wordt subsidie verantwoord vanuit het perspectief van de stad: bedrijvigheid, inkomsten, vasthouden van bewoners in de binnenstad etc etc etc. Daar wordt dan een bepaald bereik of co financiering of wat dan ook aan gekoppeld om een bepaald doel te dienen. Ik probeer niet aan het gehele cultuur danwel subsidiebeleid te tornen in mijn stuk.

    De dorpsevenementen, en in mijn ogen behoren deelgemeente activiteiten daartoe, zouden gericht moeten zijn op lokale betrokkenheid, inwoners etc. Een soort kleinschalig buurtinitiatief oid. Ik ga dat hier niet zitten invullen, maar ik probeer een onderscheid te maken tussen die twee.

    Noord Bruist staat in mijn ogen symbool voor deelgemeentelijke evenementen die van tweeën geen zijn! Er is geen binding met lokale ondernemers, maar het is ook niet alsof het gaat om unieke bezoekers die betalen/geteld worden: was het specifiek voor de buurt, waarom dan Waylon en vorig jaar Monique Smit? Of was het gewoon een van de vele festivals die Nederland rijk is, want dan zijn we het eens dat het vele malen beter had gekund.

    Zonder duidelijk doel, inclusief slechte uitvoering, het is voor mij echt onbegrijpelijk als inwoner.

    Een deelgemeente gaat over welzijn en buitenruimte en zal willen dat het goed gaat met de bewoners. Buurtactiviteiten of weet ik veel wat voor bindingsgedachten zijn een keuze die denk ik per ideologie verschillen en dat kan me eigenlijk niet eens zo veel schelen. Maar dat een deelgemeente uberhaupt een kunst en cultuurbeleid opstelt, en dan zo zinloos met zoveel geld omspringt, dat kan me wel wat schelen.

   4. Profielbeeld van guido
    guido

    Ik ben het daar ook helemaal mee eens hoor. Of het festival zijn doel heeft bereikt en het geld op de juist manier is besteed vraag ik me ook af. Ik weet zowiezo niet wat het doel was?

    Maar ik probeer meer wat Nuance te brengen in de eeuwige subsidie discussie. Er wordt vaak redelijk zwart wit tegen aan gekeken.

    cultuur subsidie wordt tegenwoordig als iets slechts gezien door een grote groep mensen. Terwijl die mensen niet door hebben hoeveel ze er zelf van gebruik maken… hoeveel plezier andere mensen aan iets kunnen hebben, wat een evenement voor nut kan hebben voor de omgeving.

    Helaas staat bij de meeste mensen vooral centraal wat ze zelf leuk vinden. En is er vooral onbegrip voor iets wat ze niet leuk vinden. (hiermee doel ik niet op iemand hier hoor)

 5. Profielbeeld van Inge Janse
  Inge Janse

  Duidelijk verhaal. Stel, Kiki, dat Noord Bruist wél cijfers kon overleggen. Mag het dan wat jou betreft wél rekenen op financiële steun? Zo ja, onder welke voorwaarden? Als er harde aantallen minimale bezoekers zijn? Een vast percentage co-financiering? Oftewel: wanneer steunt de VVD dit soort steun van de gemeente?

  1. Profielbeeld van Kiki
   Kiki

   Inge,

   Wanneer de VVD zelf dit zal steunen weet ik niet, ben bang dat dat soms ook per (deel)gemeente verschilt. Als het aan mij ligt, moeten deelraad en gemeenteraad duidelijke prioriteiten hebben: dat de stad functioneert. Dan is een willekeurig festival niet mijn prioriteit, al heb je binnen de stedelijke subsidies wel degelijk doelgroepgerichte activiteiten, toeristenpleisters etc. Daar hoeft niks mis mee te zijn.

   Niet ieder leuk of goed feest (is namelijk ook een kwestie van smaak) hoeft door de overheid georganiseerd te worden. In tegendeel zelfs. Waar is de private sponsoring? Waar zijn de entree kosten? Die zijn er niet in dit geval omdat het zogenaamd een maatschappelijk doel dient. Zoals ik hierboven al antwoordde, als er dan al een doel is dan moet dat doel helder omschreven zijn: wordt het behaald?

   Stel dat je wel een entreekaartje moest kopen: was de gemiddelde inwoner in Noord dan gegaan? Het is met geld smijten en dat geld is er niet. Al was het geld er wel, dan nog horen overheidsuitgaven het algemeen belang te dienen, via concrete doelen. En zowel co-financiering als bezoekersaantallen zijn dat al niet in mijn ogen. Maar het is toch wel het minste dat je kan eisen.

 6. Profielbeeld van Bart W
  Bart W

  Komt dat mooi uit, de deelgemeente wordt binnenkort opgeheven. Wat betekent dat eigenlijk voor dit festival, verhuist het mee met de ambtenaren?
  Overigens heb ik er als wijkbewoner geen problemen mee dat hier (mijn?) geld aan wordt besteed. En dat de horeca niet bij het festivalterrein wordt getrokken vind ik een goedkoop argument. Hetzelfde kun je dan zeggen van de braderie op de Zwartjanstraat, hét buurtevenement van het Oude Noorden nu de Swan Market kennelijk niks meer met het Zwaanshals te maken heeft. Die braderie staat vol met tweederangs attracties en dubieuze straathandel die het zicht op de paar resterende ketenfilialen ontneemt. Is dat dan het soort buurtgerelateerde evenement dat je voor ogen staat?

  1. Profielbeeld van Kiki
   Kiki

   In mijn ogen horen evenementen en festivals vanaf de grond georganiseerd te worden. Creatievelingen met een goed idee, buurtbewoners met een initiatief etc. Mocht er al een maatschappelijk doel mee gediend zijn dan kan er subsidie gegeven worden (al heeft dat zoals je leest niet mijn voorkeur). Die subsidie moet dan gericht zijn op een doel (anders is het gratis geld weggeven).

   Als er dan een festival plaatsvindt zoals Noord Bruist op kosten en op initiatief van de deelgemeente-ambtenaren zelf, dan zou je op z’n minst verwachten dat het om de inwoners/ondernemers van Noord zelf gaat. De geblindeerde hekken sluiten die mensen juist buiten. De bezoekersaantallen worden niet geteld. De verantwoording wordt niet op tijd gegeven en toch wordt een nieuwe editie georganiseerd.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.

Advertentie

1718_2021_009_600x500_online banner_geef ruimte