Voor de harddenkende Rotterdammer

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft lijsttrekker Leo de Kleijn van de SP de antwoorden, volgende week mag u CDA’s lijsttrekker en wethouder van Onderwijs Hugo de Jonge uw vragen stellen! 

Estafettepoliticus Leo de Kleijn
Estafettepoliticus Leo de Kleijn

Als je de afvalstoffenheffing afschaf en onderbrengt in OZB, dan schaf je het toch niet echt af, maar alleen het woord ‘afvalstoffenheffing’? – Rick
“Ons voorstel om de afvalstoffenheffing af te schaffen betekent inderdaad dat de OZB-tarieven verhoogd zullen worden. Maar omdat we die verhoging pas in laten gaan vanaf een WOZ-waarde boven 310.000 euro én voor grotere bedrijven, zorgen we dat de lokale lasten eerlijker verdeeld worden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”
Waarom zouden linkse stemmers in Rotterdam SP moeten kiezen in plaats van PvdA of GroenLinks? En hoopt SP ook stemmers bij LR weg te halen? Waarom zouden die op SP moeten overstappen? – Beter010
“Kort gezegd is de SP de enige partij die echt kiest voor een sociaal en links beleid. Het is onvoorstelbaar dat een ‘linkse’ partij als de PvdA landelijk en in Rotterdam meewerkt aan de afbraak van bijvoorbeeld de thuiszorg, de sociale werkvoorziening en aan bezuinigingen op het armoedebeleid. Alleen met een grote SP kunnen andere ‘links georiënteerde partijen’ gedwongen worden te kiezen voor een sociaal alternatief en wordt een coalitie met rechts (met de VVD of Leefbaar Rotterdam) voorkomen.
Wij willen alle Rotterdamse kiezers overtuigen van de noodzaak om te kiezen voor 100 procent sociaal, ook de kiezers die nu overwegen op Leefbaar Rotterdam te stemmen. Sterker nog: we merken in gesprekken dat veel mensen niet weten dat Leefbaar Rotterdam nog meer wil bezuinigen dan het zittende college op bijvoorbeeld het armoedebeleid, welzijn en zorginstellingen. Het programma van Leefbaar Rotterdam lijkt meer op dat van de rechtse VVD dan op het sociale programma van de SP.”

Het lijkt er sterk op dat de gemeentes binnenkort veel meer taken zoals lokale zorg en jeugdhulp zullen moeten uitvoeren met veel minder middelen. Wat kan een SP++ college hier tegenin brengen? Gewoon er het beste van maken? Of gaan we met heel Rotterdam naar de Malieveld, haha…? Onder deze omstandigheden lijkt het mij tricky om dit SP-standpunt vol te houden. Hoe zorgt u ervoor dat een stem op de SP niet slechts een proteststem is, maar ook echt wat oplevert? – William
“Verzet tegen het kabinetsbeleid, door bijvoorbeeld met heel Rotterdam naar het Malieveld te gaan, zou zeker helpen! De SP vindt dat gemeentes het niet moeten pikken dat dit kabinet zorgtaken over de schutting gooit zonder daar de benodigde financiële middelen bij te leveren. Als die plannen onverhoopt toch doorgaan, zal een SP-college er voor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben die ook zullen krijgen. Op twee manieren. Ten eerste door te bezuinigen op management en overhead van de zorginstellingen. En ten tweede door ervoor te kiezen op de thuiszorg of de jeugdhulp eigen gemeentelijke middelen in te zetten om te garanderen dat de zorg op peil blijft.”
Op dit moment is er een Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor met name de oude wijken in Charlois en Feijenoord. Als jij wethouder wordt, gaat de SP daar dan mee door of wordt Marco Pastors ontslagen? – Theo Coskun
“De SP is altijd een groot voorstander geweest van extra aandacht en investeringen in wijken die dat nodig hebben. Dat geldt voor Feijenoord en Charlois, maar bijvoorbeeld ook voor Delfshaven en het Oude Noorden. Daar zullen we zeker mee doorgaan. De meerwaarde van een ‘Nationaal Programma’ en van directeur Pastors is tot nu toe erg klein. Het Rijk levert er niet de benodigde euro’s bij, maar schaft bestaande subsidies (zoals die voor stedelijke vernieuwing) juist af en laat huurders extra betalen door het invoeren van de verhuurdersheffing.
Onze prioriteiten voor de oude wijken zijn: opknappen, energiezuinig maken en verbeteren van woningen, steun voor de wijkeconomie en de winkelstraten, onderwijs en goede en bereikbare zorg in de buurt. Bovendien begint elke succesvolle wijkaanpak bij meer zeggenschap en betrokkenheid van bewoners. Het is hun wijk.”

Ik heb gehoord en gelezen dat jullie de afvalstoffenheffing willen afschaffen voor huurders. Hoe bedoel je dat precies is dat voor alle huurders? Als je nu een koopwoning hebt moet je dan wel alles betalen of zit er ook nog een grens op vanaf wat je woning waard is? – Maria
“Ja, daar zit ook nog een grens aan. In ons voorstel gaan ook mensen met een koopwoning tot 318.000 euro in totaal minder lokale lasten betalen. Overigens vinden we het rechtvaardig om wat extra’s te doen voor huurders. Door het kabinetsbeleid krijgen die huurders elk jaar een huurverhoging van 4 tot 6,5% voor hun kiezen.”
Een schone leefomgeving is voor alle Rotterdammers van grote waarde. Vreest u niet dat het afschaffen van de afvalstoffenheffing, om deze vervolgens onder te brengen binnen de OZB van welgestelden, de collectieve verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving ondermijnt? – Bas Bouman
“Wij denken we dat je betrokkenheid bij een schone leefomgeving beter kan creëren door goede educatie en voorlichting over milieu en duurzaamheid, zoals nu al gebeurd door de milieucoaches van het Rotterdams Milieucentrum of via laagdrempelige lokale initiatieven zoals BuurtBestuurt dat op veel plekken in Rotterdam al organiseert.”
Wat zou er voor jongeren veranderen als de SP aan de macht komt in Rotterdam? – Freek
“Op de eerste plaats kiezen we voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. We helpen kleine bedrijven om stagiairs aan te nemen en we gaan strijden tegen arbeidsdiscriminatie. Het Jongerenloket van de Sociale Dienst moet jongeren op zoek naar een baan 1-op-1 gaan helpen.
Op de tweede plaats willen we meer kwaliteit in het onderwijs. De leerling, student en leraar moeten weer centraal staan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook wat te doen is voor jongeren in Rotterdam. We willen eindelijk weer een middelgroot poppodium bijvoorbeeld. Het jongerenwerk, dat nu in veel wijken zo goed als wegbezuinigd is, moet weer opgebouwd worden. En tot slot vind de SP dat de houding van de overheid – ‘jongeren zijn een probleem’, ‘hangjongeren’ – anders moet. Niet alleen negatief, maar juist positief. Betrek jongeren bij wat je doet als overheid en geef ze de ruimte!”

Waarom vindt de SP het nou zo slecht dat mensen moeten werken voor hun uitkering? Dat is toch normaal? Ik werk ook elke dag voor mijn geld. – Annet
“Als je mensen met een bijstandsuitkering verplicht om te gaan werken bij bijvoorbeeld PostNL (post sorteren), de Albert Heijn (vakkenvullen) of in de huishoudelijke zorg (thuiszorg) verdring je bestaande werknemers met een normaal salaris. Dat werkt averechts. Bovendien wordt op die manier het wettelijk minimumloon ondermijnd.
Wat de SP betreft moeten mensen in de bijstand geholpen worden om zo snel mogelijk weer aan een normale baan met een normaal salaris te komen. We willen daarom onder andere 4000 additionele banen in de stad creëren, waarbij we denken aan extra werkzaamheden in de groenvoorziening, het schoon en heel houden van buurten en pleinen, conciërges en hulpen op scholen, en extra inzet van mensen in de zorg en het welzijn.
Daarnaast is het natuurlijk prima als mensen zich in de tussentijd nuttig maken met vrijwilligerswerk. Veel uitkeringsgerechtigden doen dat trouwens ook. Daarbij moet je wel uitgaan van de interesse en capaciteiten van die mensen zelf. Aan ‘vrijwilligers’ die gedwongen worden op straffe van het verlies van hun uitkering heeft niemand iets.”

Wat zou jij doen wanneer je burgemeester wordt van Rotterdam? Wat ervaar je als meest dringende maatregel? Hoe is dus jouw visie op de stad zoals die moet worden behalve dan tomatenrood? – Eric Tulling
“Ons motto voor deze verkiezingen is niet voor niks ‘100% sociaal’. Het meest dringende probleem in Rotterdam vind ik de groeiende armoede in de stad. Bijna 1 op de 4 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Het is een kwestie van beschaving om die kinderen en gezinnen te helpen. Onder andere door een betere schuldhulpverlening, want schulden zijn in veel gezinnen een fnuikend probleem.
Ook wil ik meer geld vrijmaken voor armoedebeleid en om te investeren in meer banen. We willen het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens compenseren vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven. Van minder inkomen dan het huidige minimum kun je niet fatsoenlijk leven.”

Volgende week: Hugo de Jonge!

Hugo de Jonge was de afgelopen vier jaar wethouder van Onderwijs, dat volgens onze gastredacteuren Esther Audier en Caterine Baeten bezig is aan een inhaalslag. Bent u het daarmee eens? Of zijn er wel degelijk fouten gemaakt? De aankomende verkiezingen is Hugo de Jonge de lijsttrekker van de CDA. Het motto: ‘Rotterdam samen sterker maken.’ Ook hierover beantwoordt hij aankomende vrijdag al uw vragen!
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Voordat je verder leest...

Je kunt dit artikel gratis lezen, maar wij kunnen het niet gratis maken. Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk!

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Mark de Boer

Mark de Boer

Mark de Boer bestudeert de dynamiek van het openbaar bestuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is in het dagelijks leven voorlichter/campagneleider van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Na zijn vergelijkbare ervaring bij de Tweede Kamer weet hij dat er op het Rotterdamse stadhuis soms een beetje vreemd aan toe gaat.

Profiel-pagina
avatar-renee-westerink

Renée Westerink

Wat Renée het liefst zou willen, is de wereld wat meer kleur geven. Daar werkt ze dan ook hard aan – achter de naaimachine, de tekentafel of de computer. Beeld, vorm en kleur zijn haar gereedschap.

Profiel-pagina
Lees 33 reacties
 1. Profielbeeld van Roos
  Roos

  Beste Hugo, na alles wat er het afgelopen jaar in het nieuws is geweest vraag ik me af wat het CDA doet om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs in Rotterdam goed blijft en verbetert?

 2. Profielbeeld van Sophie
  Sophie

  Ik las dat het CDA sociale huurwoningen wil afbreken om ruimte te maken voor gezinswoningen, maar op mij komt dat niet echt sociaal over. Waar moeten die mensen dan heen verhuizen volgens het CDA?

 3. Profielbeeld van Adriaan
  Adriaan

  Beste Hugo, 15 miljoen voor clubhuizen las ik, dat is best veel! Waarom zo veel geld voor sportclubs?

 4. Profielbeeld van Nathalie
  Nathalie

  Beste meneer de Jonge,

  Het CDA heeft er voor gezorgd dat de winkels op zondagochtend dicht zijn. Dit is toch niet meer van deze tijd!!? We leven toch in een 24-uurs ecnomie, en al helemaal in een wereldstad als Rotterdam!

  Groetjes Nathalie

 5. Profielbeeld van Johannes
  Johannes

  Beste Hugo,

  Als student betaal ik even veel aan afvalstoffenheffing als een gezin. Dit is toch oneerlijk? Ik ben maar in mijn eentje!!

  Wat gaat het CDA hier aan doen?

  Mvg,

  Johan

 6. Profielbeeld van Mark
  Mark

  Het CDA wil alle coffeeshops de wijk en het liefst de stad uit. Dat is toch niet realistisch? Denkt u niet dat een verbod op coffeeshops de straathandel juist zal aanwakkeren?

 7. Profielbeeld van Rosa
  Rosa

  Vraag aan Hugo:

  Ik zie overal dat het CDA gezinnen in de stad wil houden. Hoe gaan jullie dit precies doen?

 8. Profielbeeld van Karin
  Karin

  Wat een arrogantie, Joop en Aart met koophuizen van 5,5 ton, die nu hier nu boos worden op de SP omdat ze 300 euro extra per jaar moeten gaan betalen.

  En dat terwijl er duizenden huurders afgelopen jaar en dit jaar weer 4 tot 6,5% huurverhoging aan hun broek hebben gekregen. Betaal eens 6,5% van 650 euro p/m (dan woon je in een appartement, zeker geen huis van 5,5 ton) ben je vorig jaar al meer dan 500 euro extra kwijt, dit jaar 540 euro en volgend jaar (als dit doorzet) zelfs 575 euro, ga zo maar door.

  Dit is wat nu dankzij het PvdA-VVD kabinet met hulp van D66 gebeurd en wat 2/3 van de Rotterdammers treft. Dat vind ik pas idioot en ‘oneerlijk’ en het is daarom heel goed dat de SP dit in Rotterdam wil compenseren! Hulde!

  1. Profielbeeld van Karin
   Karin

   Zou Vers Beton heel alsjeblieft van deze ‘Karin’ iets anders kunnen maken? Ik ben de Karin van de reacties op 13:12 en 17:48 en wil niet graag geassocieerd worden met bovenstaand proza. bvd

   1. Profielbeeld van Karin Dora
    Karin Dora

    Sorry Karin, ik kan er weinig aan doen dat we dezelfde naam hebben maar niet de zelfde mening delen… Ik zal voortaan met m’n volledige naam antwoorden, om verwarring te voorkomen!

   2. Profielbeeld van Ties Joosten
    Ties Joosten

    Beste Karin(s),

    helaas ontbreekt de mogelijkheid bij ons om unieke gebruikersnamen in te stellen. Hoewel het bij ons niet verplicht is om je eigen (volledige) naam te gebruiken, kan je er natuurlijk voor kiezen wel met voor- & achternaam te reageren, dat voorkomt sowieso verwarring.

    Ook kan je je e-mailadres waaronder je reageert koppelen aan een Gravatar-account, waar je een unieke profielfoto kan uploaden (kan natuurlijk ook een badeend oid zijn).Dan krijg je een uniek fotootje in dat gele vlak naast je naam, waarmee je dus ook onderscheidend bent.

    Hopelijk kan je/kunnen jullie hier iets mee.

    Vriendelijke groet,

    Ties Joosten

 9. Profielbeeld van Joop
  Joop

  Ik heb hard gewerkt voor mijn huis en probeer het weinige afval wat ik heb zo goed mogelijk te scheiden of zelfs hergebruiken. Leo moet mij toch eens uitleggen wat er eerlijk aan is dat ik als straf daarvoor extra mag betalen aan afvalstoffen belasting.

  1. Profielbeeld van Leo de Kleijn
   Leo de Kleijn

   Joop, waarschijnlijk hoef je niet eens meer te betalen in ons voorstel. Wat is de WOZ waarde van je huis? En bedenk ook dat huurders ook hard gewerkt hebben om hun huur te betalen. Die worden door dit kabinet aangeslagen voor 4 tot 6,5 % huurverhoging per jaar!

   1. Profielbeeld van Joop
    Joop

    Mijn huis staat in de boeken voor 5,5 ton. Ik schat dat ik per maand 5 a 6 vuilniszakken de container in gooi. Ik vermoed niet dat ik er kosteloos vanaf kom in uw voorstel. Maar dat hoeft ook niet, want ik begrijp prima dat wanneer je ergens gebruik van maakt je daar ook voor betaalt.

    “Eerlijk” is volgens mij betalen naar gebruik, en als dat niet praktisch niet kan, dan iedereen even veel. Betalen naar ratio op basis van de keuze (en er ook naar werken) om ruim te willen wonen is dat naar mijn mening niet.

    Uw claim op het begrip van “eerlijk delen” lijkt vooral gebaseerd op het beeld dat iedereen die lang en hard werkt voor zijn geld dat makkelijk kan missen, en iemand die dat om wat voor reden dan ook niet doet of kan per definitie kwetsbaar is.

    Huurders in Nederland echter niet zo kwetsbaar en uitgebuit als u doet voorkomen. Sterker nog, ik vermoed dat de huurders in dit land meer rechten hebben dan wie dan ook ter wereld.

   2. Profielbeeld van Karin
    Karin

    Wat een arrogantie, Joop en Aart met koophuizen van 5,5 ton, die nu hier nu boos worden op de SP omdat ze 300 euro extra per jaar moeten gaan betalen.

    En dat terwijl er duizenden huurders afgelopen jaar en dit jaar weer 4 tot 6,5% huurverhoging aan hun broek hebben gekregen. Betaal eens 6,5% van 650 euro p/m (dan woon je in een appartement, zeker geen huis van 5,5 ton) ben je vorig jaar al meer dan 500 euro extra kwijt, dit jaar 540 euro en volgend jaar (als dit doorzet, ik hoop van niet) zelfs 575 euro, ga zo maar door.

    Dit is wat nu dankzij het PvdA-VVD kabinet met hulp van D66 gebeurd en wat 2/3 van de Rotterdammers treft. Dat vind ik pas idioot en ‘oneerlijk’ en het is daarom heel goed dat de SP dit in Rotterdam wil compenseren! Hulde!

 10. Profielbeeld van Ard Buijsen
  Ard Buijsen

  Het is mij echt een raadsel waarom mensen met een huis met een WOZ waarde van 310k euro meer zouden moeten betalen voor de afvalstoffenheffing dan mensen die een huis hebben met een lagere WOZ. Zoals Karin al terecht stelt zijn er voldoende ZZP’ers die een huis hebben met een hogere WOZ-waarde maar maar net aan de eindjes aan elkaar kunnen knoppen.

  Het is mij een raadsel waarom de SP niet gewoon kiest voor een systeem waarin je betaald voor wat je in de (ondergrondse) containers gooit. Het is een relatief eenvoudige ingreep om alle containers te voorzien van een pasjessysteem dat registreert hoeveel zakken je deponeert. En aan het einde van de maand volgt de rekening. Als we dan ook nog eens afval gaan scheiden in te verbranden (rest)afval en te hergebruiken afval dan zal die rekening een stuk lager worden.

  1. Profielbeeld van Tom
   Tom

   Bewoners zijn nu al snel geneigd om vuilniszakken buiten de containers neer te pleuren, wat zal er gebeuren zodra je ook nog per zak moet gaan betalen.
   Theoretisch ben ik het absoluut eens met jouw gedachte, alleen in de praktijk zal dit nog niet werken in Rotterdam.

   1. Profielbeeld van Ard Buijsen
    Ard Buijsen

    Het lijkt me een schone zaak als al die stadswachten (die zich nu met ondergeschikte zaken bezig houden) gewoon daarop gezet worden.

    Maar wat ik me ook afvraag, waarom werkt een dergelijk systeem dan in andere steden wel? Zijn Rotterdammerts van die ongemanierde vlerken.

  2. Profielbeeld van Leo de Kleijn
   Leo de Kleijn

   Beste Ard,

   Dat raadsel is nel op te lossen. Wij zien de afvalstoffenheffing net als de OZB als een lokale belasting, niet als een tarief waarin elke individuele burger betaald voor zijn/haar afvalstoffen. Ongeveer hetzelfde dus als de belasting die iedereen in Nederland betaald voor het onderwijs. Stel je voor dat we ook daarbij zouden afrekenen op wat je gebruikt?
   In Rotterdam is die lokale belasting nu een flat-tax, wat betekent dat het harder aankomt voor mensen met een laag inkomen dan met mensen met een hoog inkomen. Dat willen wij anders.
   En nogmaals: dat stellen we niet voor omdat we dat nou zo bijzonder leuk vinden. Wel omdat de bezuinigingen van het PvdA-VVD kabinet (met steun van de zogenaamde constructieve oppositie) van de gemeentelijke begrotingen schraalhans keukenmeester maken.

   1. Profielbeeld van Ard Buijsen
    Ard Buijsen

    Leo,

    waarom is de WOZ-waarde dan niet opgedeeld in twee groepen. Deze is ook afhankelijk van grote, kwaliteit, plaats en dergelijke factoren. Je verhaal gata gewoon niet op. Je komt veel verder met het direct duidelijk maken dat afval geld kost door het te belasten op ‘gebruik’ van afval afvoeren. Het systeem dat jij voor staat is niet alleen onterecht en oneerlijk (kijkend naar mijn eigen situatie, gezin met 2 kinderen beide ouders ZZP’er met uiterst minimaal inkomen en ook nog eens buitengewoon onregelmatig) het maakt mensen niet bewust van het feit dat afval geld kost. Waarom zou ik meer moeten betalen dan een gelijksoortig gezin waarbij beide ouders een uitkering van het een of ander hebben en een sociale huurwoning met huursubsidie? Jullie voorstel en net zoveel lariekoek als de inkomensafhankelijk zorgvergoeding.

   2. Profielbeeld van Leo de Kleijn
    Leo de Kleijn

    Tja, Ard, inderdaad. Wij waren en zijn ook voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Jij noemt dat lariekoek. Prima, je hoeft ook geen SP te stemmen als je het niet met ons eens bent. Anders wordt het wel heel saai :)

   3. Profielbeeld van Ard Buijsen
    Ard Buijsen

    Het zou goed zijn als je ingaat op het andere wat ik schrijf. Waarom moet ik meer betalen dan een gezin dat leeft van uitkeringen en huurtoeslagen? Als de reden is omdat ik een nette woning heb die boven jullie (volkomen) arbitraire grens ligt dan is dat wel een erg zwak argument. De kans dat wij namelijk minder afval produceren en meer scheiden is namelijk niet ondenkbaar…

   4. Profielbeeld van Leo de Kleijn
    Leo de Kleijn

    Sorry Ard, maar dat had ik al eerder uitgelegd. Wij zien de afvalstoffenheffing als een lokale belasting, niet als een tarief waarin elke individuele burger betaald voor zijn/haar afvalstoffen. En omdat we voor eerlijk delen zijn proberen we dat zo progressief in te richten. Het liefst zou ik dat inkomensafhankelijk willen maken. Maar dat mag wettelijk niet. Dit wat daar het meest dicht bij komt.

   5. Profielbeeld van Ard Buijsen
    Ard Buijsen

    Leo, als je goed leest wat ik schrijf zou je moeten snappen dat dat wat jullie voorhebben voor geen meter klopt. Een WOZ-waarde hanteren voor een rijkdoms-waardering (?) is pertinent onjuist. Dat is ook precies het probleem dat de SP heeft. Geen idee hoe ze welke zaken moeten waarderen… En dat is teleurstellend.

 11. Profielbeeld van Maria
  Maria

  R.Sörensen
  Ik denk dat als er weer meer buurthuizen komen er echt geen politie bureau in elke straat hoeft te komen ik denk dat de criminaliteit dan zelfs omlaag gaat.
  En idd misschien geen eens zo’n gek idee om maaltijden op school te regelen tegen een kleine vergoeding dan krijgen de kinderen die nu in armoede leven toch een gezonde warme maaltijd.
  1 Op de 4 kinderen leeft in armoede dus wat een sociaal idee van u om dit voor te leggen daar kan ik me wel in vinden.

  Vriendelijke groeten

  Maria

 12. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Afvalstoffenheffing afschaffen
  100% sociaal. Bijzondere bijstand tot 120% minimumloon (programma SP)
  Gemeentelijke middelen naar thuiszorg en jeugdzorg
  Opknappen, energiezuinig maken en verbeteren van woningen, steun voor de wijkeconomie en de winkelstraten, onderwijs en goede en bereikbare zorg in de buurt.
  We willen eindelijk weer een middelgroot poppodium bijvoorbeeld. Het jongerenwerk, dat nu in veel wijken zo goed als wegbezuinigd is, moet weer opgebouwd worden
  We willen daarom onder andere 4000 additionele banen in de stad creëren.

  Wie gaat betalen?

  In het programma van de SP is dat duidelijk. De rijken (meer dan 120% minimumloon) worden extra belast. We eisen gewoon extra in het gemeentefonds van het Rijk en we putten de toch al schaarse reserves nog verder uit.

  Misschien kunnen we dan gelijk een derde Maasvlakte aanleggen.
  Politiebureau in iedere straat. Gratis zonnepanelen en windmolentjes op aanvraag.
  Op scholen niet alleen ontbijt, maar alle maaltijden geven.
  Studenten gratis huisvesten.

  Het rijk betaalt toch!

  1. Profielbeeld van Leo de Kleijn
   Leo de Kleijn

   Grappig Ronald. Dat het voor jou niet socialer en eerlijker hoeft in Rotterdam wist ik al. En je hoeft ook niet op de SP te stemmen hoor, mag je zelf weten. :-)

   1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Ik vind het niet eerlijk als werken minder beloond wordt dan thuiszitten.
    Ik vind het niet sociaal en niet eerlijk als mensen ons sociale stelsel ondergraven door het te gebruiken als hangmat i.p.v. trampoline.
    Ik vind het ook niet eerlijk dat mensen die hun geld, dat ze krijgen voor hun zorgpremie, niet afdragen en later via sanering worden beloond, terwijl anderen met moeite hun premie wel opbrengen.
    Sterker ik vind dat asociaal.

    We hebben dus heel andere associaties bij de begrippen sociaal en
    eerlijk Leo, maar dat weten we al toch al lang?

   2. Profielbeeld van Karin
    Karin

    Als noch linkse, noch rechtse burger met een pragmatische inslag (ik weet niet wat ik wat ik nog moet stemmen, behalve misschien op het zielloze D66, maar dit terzijde), ben ik het met u eens.

    Als kleine zelfstandige in barre tijden met een koophuis waarvan de WOZ-waarde naar boven (altijd naar boven) afwijkt van de werkelijke waarde, ben ik volgens meneer De Kleijn desondanks de sterkste schouder zou ik met de SP aan het roer kunnen uitkijken naar een langzame dood.

    Voor het gemak vergeet de partij van oudsher dat het bedrijfsleven de douceurtjes moet ophoesten voor zieluge niet-werkenden (ik chargeer, maar de booschap moge duidelijk zijn). Arme kinderen uitgezonderd, met plezier betaal ik belasting om hun leven wat leuker te maken.

    Het voordeel van de SP is wel dat je precies weet wat je krijgt; een feestje voor bijvoorbeeld de achterban van de PvdA.

    Oh wacht.

   3. Profielbeeld van Leo de Kleijn
    Leo de Kleijn

    Beste Karin,

    In ons plan voor de afvalstoffenheffing gaan de totale lokale lasten in stapjes omhoog vanaf het omslagpunt in de WOZ waarde. Dat stellen we niet voor omdat we dat nou zo bijzonder leuk vinden. Wel omdat de bezuinigingen van het PvdA-VVD kabinet (met steun van de zogenaamde constructieve oppositie) van de gemeentelijke begrotingen schraalhans keukenmeester maken. En dan moet je kiezen. De SP kiest voor zo eerlijk mogelijk delen.

   4. Profielbeeld van Karin
    Karin

    Beste Leo,

    en wat jullie wel ‘leuk’ vinden, vind ik ook al niet leuk :) Laat ik het zo zeggen: bijt NOOIT de hand die je voedt! Het lijkt me zo logisch.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.