Voor de harddenkende Rotterdammer

Groenlinks raadslid Judith Bokhove vindt het belachelijk dat het debat over de peperdure afvalrekening vooral draait om wie er moet betalen, in plaats van hoe we deze rekening kunnen verlagen. Volgens haar moet Rotterdam een voorbeeld nemen aan Hengelo, waar de recyclende burger wordt beloond met een lage afvalrekening.

Glutton
Glutton

Stel je voor dat D66-wethouder Alexandra van Huffelen wekelijks met de pinpas van Gemeentebelastingen naar een bankfiliaal zou rijden om daar een vuilniszak te vullen met eurobiljetten. Niet om salarissen zwart uit te betalen, of dat geld achterover te drukken, maar om die vuilniszak vervolgens af te voeren naar de afvalverbrandingsovens in Rozenburg.
De gemeenteraad zou op haar achterste benen staan. En terecht. Toch is dit in figuurlijke zin de praktijk in Rotterdam. Rotterdam betaalt per ton afval maar liefst 92 euro aan de afvalverbrandingsinstallatie. In totaal gaat het om ongeveer 22 miljoen euro onkosten per jaar. Het afval dat nu in rook op gaat, bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen. Zo levert een ton textiel ongeveer 400 euro op en een ton blik 100 euro. Afvalhout kan de gemeente verkopen voor 10 tot 20 euro per ton. Je kunt het beter verkopen. Maar nee, Rotterdam stookt liever een fikkie. Een heel duur fikkie.

Achteloosheid

Rotterdammers betalen zich door die achteloosheid blauw aan afvalinzameling. Onze afvalwerkingskosten zijn met 372,50 euro per huishouden het hoogst van Nederland. Iedereen betaalt nu bovendien precies hetzelfde, of je nou veel of weinig vuilniszakken vult. In gemeenten waar inwoners betalen naar de hoeveelheid afval die zij aanbieden, wordt gemiddeld 18% minder restafval weggegooid. Ook neemt hergebruik van goederen toe en zijn de kosten voor afvalinzameling een stuk lager. In Hengelo bijvoorbeeld daalden de kosten van 11,3 miljoen euro in 2011 tot 8,9 miljoen nu. Gemiddeld zijn Hengeloërs dit jaar 216 euro per jaar per huishouden kwijt. In een stad als Sneek daalt zelfs de gasrekening mee, met 12% per huishouden. Inwoners stoppen hun groente- fruit en tuinafval daar in een vergistingsinstallatie waar groen gas uitkomt.
Rotterdammers zijn daarentegen kampioen in het verspillen van waardevolle grondstoffen. Per inwoner scheiden we per jaar gemiddeld slechts 29 kilo papier, 50 gram plastic en minder dan één kilo groente- fruit en tuinafval. We gooien het liefst zoveel mogelijk in die dure afvalovens; een slordige 400 kilo per persoon per jaar.

Goedkoper

In die 400 kilo die nu per Rotterdammer in de oven gaat, zit slechts 50 kilo echt restafval. Daarmee kan niets anders mee worden gedaan dan het te verbranden. De rest is recyclebaar. Als Rotterdam serieus werk zou maken van gescheiden inzameling, besparen we direct 19 miljoen euro op die zinloze en kostbare afvalverbranding. Dat kan door grootschalig gescheiden inzameling te introduceren van onder meer plastic, ijzer, blik, gft en frituurolie. Om recycling te stimuleren, kost dan het inleveren van restafval per vuilniszak een klein bedrag. Gerecycled afval inleveren wordt gratis. Voor alle Rotterdammers wordt afvalverwerking daardoor goedkoper; maar vooral voor degene die hun afval zo goed mogelijk scheiden.
Het afval dat we niet meer verbranden, kan de gemeente vervolgens voor vele tientallen miljoenen euro’s verkopen als grondstof. Niet op alle ingezamelde grondstofsoorten kan de gemeente winst maken, zoals op autobanden. Maar zelfs dán is het hergebruik van 34 denkbare reststromen nog altijd goedkoper dan het verbranden ervan. Rotterdam laat hier verwerkingskansen in rook opgaan. En inwoners betalen daarvoor de gepeperde rekening.

Boekhoudkundig debat

De hoge afvalstoffenheffing is inzet in de verkiezingscampagne. Maar helaas gaat het niet over kostenreductie of milieuwinst, maar vooral over de verdeling van de hoge lasten. Op dit moment wordt de rekening nog kwijtgescholden voor mensen die de rekening niet kunnen ophoesten. De VVD wil deze kwijtschelding helemaal afschaffen, zodat ook alleenstaande bijstandsmoeders flink in de buidel moeten tasten voor het falende afvalbeleid. Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA willen de kwijtschelding, die 18 miljoen euro kost, voortaan betalen uit de pot voor armoedebeleid. Die zou daardoor bijna halveren. Arme Rotterdammers betalen dan dus indirect óók hun eigen kwijtschelding. De SP wil dat eenpersoonshuishoudens minder gaan betalen en gezinnen méér.
Het is zorgwekkend dat het debat vooral gaat over welke boekhoudkundige truc partijen uit de kast kunnen trekken, terwijl de mogelijkheden om de kosten voor afvalinzameling -en verwerking voor iedereen omlaag te brengen nauwelijks worden onderzocht. Groenlinks wil die discussie omgooien. Maak van de afvalbak een ‘flappentap’ en stop zinloos verbranden van eurobiljetten!

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Judith Bokhove

Judith Bokhove

Judith Bokhove (1967) is lijsttrekker van GroenLinks Rotterdam, waarvoor zij sinds 2010 in de gemeenteraad zit. Verder is zij logopedist, (pleeg)moeder en Spoortuinder.

Profiel-pagina
Lees 13 reacties
 1. Profielbeeld van Peter e Voogt
  Peter e Voogt

  Prima standpunt Groen Links over beperking afvalverwerkingskosten en vermindering milieubelasting door afvalscheiding en verkoop hernieuwbare grondstoffen. Een combinatie met differentiatie belasting naar huishouden-grootte en woonomgeving (villawijk kost vuilnisman veel meer tijd per woning dan een galerijflat) kan een eerlijk en meer betaalbaar systeem opleveren!

  Alleen de opmerking dat de SP de gezinnen meer wil belasten snijdt totaal geen hout, men heeft zich kennelijk niet voldoende verdiept in het standpunt van de collega linkse partij. SP wil ook de lasten voor de gezinnen verlagen (de tarieven zijn nu belachelijk hoog), maar vooral ook zorgen dat een alleenstaande flink minder gaat betalen. Dar is alleen maar eerlijker verdelen van de lasten, lijkt me.

 2. Profielbeeld van Philip Troost
  Philip Troost

  Met mijn team van Stadsgas ben ik momenteel een voorstel voor het Stadsinitiatief aan het schrijven om biogas te gaan maken in de stad. Dit gaat inhouden dat we organisch afval apart inzamelen (waar mogelijk) en dit vergisten in de stad/haven.
  De winst die hiermee gemaakt wordt zullen we over de Rotterdamse gezinnen gaan verspreiden, dus een financiële vergoeding voor (meer dan) 300.000 gezinnen in de stad zelf.

  Om dit te bereiken is een strakke samenwerking met de politiek nodig en ik hoop dat, indien Stadsgas wint, we allemaal onze hoofden dezelfde kant op kunnen draaien en niet verzanden in een discussie over wat is geweest.

  Laten we onze schouders er onder zetten en er vol voor gaan, want Rotterdam heeft de toekomst!

 3. Profielbeeld van Jan
  Jan

  Dus als ik het goed begrijp is de SP tegen gedifferentieerde tarieven op basis van het aantal vuilniszakken restafval (want de socialisten willen de heffing immers al baseren op het aantal mensen in een huishouden). Tegelijk is de SP halfslachtig voor recycling en voor het verlagen van de kosten voor afvalverbranding. Hoe gaat de SP zonder prikkel voor inwoners die recycling dan stimuleren en hoe zorgen zij voor een kostenverlaging voor iedereen (waarbij gezinnen dus een beetje minder mínder gaan betalen dan eenpersoonshuishoudens)? Niet de vervuiler betaalt bij de SP, maar het grotere gezin, ongeacht het inkomen of recyclegedrag. Niet erg socialistisch, lijkt me.
  Als ik het goed begrijp is de VVD gelukkig wél voor gedifferentieerde tarieven, maar dan voor iedereen. Dus geen kwijtschelding voor minima. En die biobak van de VVD is een beetje 1980. Etensresten door een vermaler proppen en daarna vergisten tot groen gas is nu innovatief, rendabel en milieu-efficiënt. Maar nee, Rotterdam start met de biobak en komt vijf jaar na de rest van het land met een paar inzamelbakken voor plastic. #zucht

  Dan heb ik toch liever het doordachte plan van GroenLinks: een flinke stimulans voor recyclen door diftar in te voeren, in combinatie met het sociale aspect van kwijtschelding (dat zal dan waarschijnlijk kwijtschelding zijn van het veel lagere basistarief plus een aantal gratis aanbiedingen bij de container). Dat zet het meeste zoden aan de dijk en combineert maximaal groen, sociaal en kostenbewustzijn met elkaar. Chapeau!

 4. Profielbeeld van Ard Buijsen
  Ard Buijsen

  Ach heden gaan de politieke partijen nu kibbelen op Vers Beton? doe dat even in de raadszaal.

 5. Profielbeeld van Kevin Levie
  Kevin Levie

  Dat de SP wil dat gezinnen méér gaan betalen is volstrekte onzin. De SP is ervoor dat alleenstaanden minder gaan betalen, maar wil de afvalstoffenheffing voor iedereen verlagen – zeker ook voor mensen die samenwonen of kinderen hebben.
  In een tijd dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen dankzij het PvdA-VVD-kabinet, is het belachelijk dat de afvalstoffenheffing in een paar jaar met 45% is gestegen. Er is zeker veel te winnen met recycling, maar de vraag bij wie je de rekening die daarna overblijft neerlegt is nog steeds heel relevant.

   1. Profielbeeld van Leo de Kleijn
    Leo de Kleijn

    Het jokken zit in deze helemaal bij GroenLinks en Judith Bokhove. Nergens in die motie staat dat gezinnen meer moeten betalen dan nu! Dat zouden wij ook nooit steunen.
    De SP vindt het wel onrechtvaardig dat iedereen in het bestaande Rotterdamse systeem hetzelfde absurd hoge tarief moet betalen, ongeacht de grootte van het huishouden.
    Overigens zijn we voorstander van het afschaffen van het huidige systeem en dat zijn we al jaren. Zie: http://rotterdam.sp.nl/nieuws/2014/02/schaf-afvalstoffenheffing-af
    Dus of GroenLinks heeft niet goed opgelet al die jaren of zit gewoon bewust te liegen. Ik ga maar even uit van het eerste.

  1. Profielbeeld van Lucette Mascini
   Lucette Mascini

   Wat is er uiteindelijk gebeurd met die Diftar motie en dat initiatiefvoorstel voor lagere productiekosten van afval, en waarom?

   1. Profielbeeld van JW Verheij
    JW Verheij

    Het VVD-initiatiefvoorstel had steun van VVD, CDA en GroenLinks en is dus niet aangenomen. Wel heeft de discussie erover geleid tot de plaatsing van (extra) containers voor plastic, textiel, glas en papier, de eerder niet voorzien waren door het college.
    De Diftar motie is aangenomen met de stem van Leefbaar tegen. Het gevraagde onderzoek gaat dus uitgevoerd worden.

  2. Profielbeeld van Jan
   Jan

   Goed voorstel van de VVD:

   De pagina die u opvraagt hebben wij helaas niet kunnen vinden

 6. Profielbeeld van Maarten van de Donk
  Maarten van de Donk

  Wat een grappige voorstelling van zaken.
  De VVD heeft een initiatiefvoorstel over afvalstoffenheffing geschreven waar we allerlei oplossingen aandragen voor het verlagen daarvan. Naast meer marktwerking is ook scheiding van afval daar uitgebreid in behandeld. Het terugkrijgen van de biobak en het apart inzamelen van plastic zijn punten waar we keer op keer de aandacht voor hebben gevraagd.
  Daarnaast was de VVD niet voor niets medeondertekenaar van de motie over Diftar, boeventaal dat je als bewoner betaalt voor wat je daadwerkelijk weggooit.
  En ja, het klopt ook dat wij af willen van de brede kwijtschelding zoals die nu plaats vindt. Het is vreemd dat de kosten van mensen die nu vrijgesteld zijn bij de andere Rotterdammers op het bordje worden gegooid.

 7. Profielbeeld van Marc
  Marc

  Vergeet niet te melden dat we dat dure contract te danken hebben aan Leefbaarwethouder van Sluis.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.

Advertentie

HNI_VB_600x500 PX_1