Nieuwsbeeld15 april 2014

Nieuwsbeeld: Veiligheidsindex wordt Wijkprofiel

Veiligheid Beeld: Seb Ikso

De komende twee weken illustreert Seb Ikso het nieuws. Deze week: het wijkprofiel vervangt de veiligheidsindex.

De veiligheidsindex, een Rotterdamse uitvinding waarmee de veiligheid in de stad het afgelopen decennium nauwkeurig in kaart gebracht werd, is niet meer. Afgelopen januari werd de laatste index gepresenteerd.

Het instrument lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben: van een 5.6 in 2001 is de stad inmiddels bij een comfortabele 7.2 beland. Toch had de index ook tekortkomingen. Het cijfer dat een wijk of de stad als geheel kreeg, is namelijk een combinatie van de objectieve veiligheid (aantal diefstallen, inbraken et cetera) en de subjectieve veiligheidsbeleving van de bewoners (onderzocht door middel van een enquête). Wat bleek: hoewel de stad de afgelopen jaren aantoonbaar veiliger geworden is, daalde de subjectieve veiligheidsbeleving van de bewoners. Een vreemde paradox, die met de cijfers uit de veiligheidsindex niet te verklaren was.

De gemeente vermoedt dat deze daling te wijten is aan de stijgende werkloosheid en gebrek aan sociale perspectieven. In de hoop dit inzichtelijk te maken is het wijkprofiel in het leven geroepen: nog steeds een combinatie van objectieve en subjectieve metingen, maar behalve gegevens over veiligheid is het profiel uitgebreid met gegevens over de sociale en fysieke staat van de wijk. Hierdoor kunnen er andere verbanden worden gelegd. Misschien ontstaat een gevoel van onveiligheid doordat de buitenruimte verloedert, of voelen wijkbewoners zich door het heropenen van de buurtbibliotheek weer een stuk veiliger.

Voorlopig doemt uit het eerste wijkprofiel een overwegend positief beeld op. 76 % van de ondervraagden is tevreden met de eigen buurt en 37 % verwacht een verbetering van de leefsituatie (de groep pessimisten is met 9 % een stuk kleiner). Dit eerste wijkprofiel is echter de nulmeting. In 2016, wanneer het volgende wijkprofiel verschijnt, weten we meer.

tekst: Sereh Mandias

Reageer of deel op Social Media

Tags:veiligheid, veiligheidsindex en wijkprofiel

Sectie: Nieuwsbeeld

Ontvang de wekelijkse Vers Beton newsletter!

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *