voor de harddenkende Rotterdammer

Over niet al te lang moet de gemeenteraad beslissen over een tweede termijn voor burgemeester Aboutaleb. Peter van Heemst voorspelt dat Leefbaar Rotterdam, ooit Aboutalebs grootste criticaster, zijn herbenoeming gaat steunen. 
Peter2
Zou de burgemeester zich op zijn gemak voelen in het nieuwe stadsbestuur, waar drie PvdA-wethouders plaats hebben gemaakt voor drie bestuurders van Leefbaar Rotterdam? Nog maar vijf jaar geleden, na de rellen bij Hoek van Holland, drongen de Leefbaren aan op het vertrek van de burgemeester. Hij zou onvoldoende zorg kunnen dragen voor de veiligheid van de Rotterdammers. En nu moet hij zelfs Joost Eerdmans als Leefbaars wethouder voor Veiligheid naast zich dulden! Kan Aboutaleb eind dit jaar rekenen op steun van de hele gemeenteraad als er een beslissing genomen moet worden over zijn tweede termijn?
Om die vaak gestelde vragen te beantwoorden bekijk ik kort welke plek de burgemeester in het lokale bestuur inneemt. Het is een curieuze mengeling van taken en verantwoordelijkheden die hij vervult.  Een beetje staatshoofd. Want bij officiële plechtigheden vertegenwoordigt hij de stad. Een beetje Kamervoorzitter. Want hij leidt de vergaderingen van de gemeenteraad. Een beetje minister-president. Want hij is voorzitter en lid van het College van Burgemeester en Wethouders. En een beetje vakminister. Want hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
Een goede burgemeester is er dus voor elke Rotterdammer en voor elke fractie in de gemeenteraad. Aboutaleb is zich daarvan zeer bewust. Vanaf dag één heeft hij zich onberispelijk, beleefd en met respect binnen de Rotterdamse politiek én samenleving gepositioneerd. De burgemeester is – zou je kunnen zeggen – een politieke allemansvriend in de positieve zin van het woord. Hij mengt zich niet in het politieke gekrakeel van alledag. Hou houdt zich verre van coalitiebesprekingen. Hij wacht rustig (maar natuurlijk zeer geïnteresseerd) af wie met wie gaat samenwerken en wat er in een nieuw coalitieakkoord wordt afgesproken.
Voor Aboutaleb is er met de komst van een nieuwe coalitie dan ook niet veel veranderd. Ik ken hem een beetje en denk dat hij het wel een leuke speling van het lot vindt dat Leefbaar nu onder zijn leiding de stad bestuurt. Dat hij over de schouders van de wethouders van Leefbaar meekijkt en dat hij de onervaren Leefbaar-wethouders van advies en goede raad goed kunnen dienen.
Er lijkt voor Leefbaar Rotterdam dan ook niet veel anders op te zitten dan eind 2014 Aboutalebs herbenoeming te steunen. Niet alleen is de burgemeester de afgelopen jaren op geen enkele manier van vooringenomenheid ten opzichte van de Leefbaren te beschuldigen, ook D66 en CDA zullen van Leefbaar steun verwachten. De partij heeft voorlopig voor genoeg politieke onrust gezorgd en de coalitiegenoten zullen niet willen dat over zo’n grote kwestie opnieuw verdeeldheid ontstaat. Het zou bovendien prijsschieten worden voor de oppositie als de grootste coalitiepartij zich zou keren tegen Aboutalebs herbenoeming.
De kaarten lijken nu dus al geschud. Of het van harte gaat of niet, Leefbaar Rotterdam gaat de herbenoeming van Aboutaleb steunen. Als niemand kijkt, zal de burgemeester bij dat vooruitzicht vast even moeten grinniken.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

peter-van-heemst

Peter van Heemst

Peter van Heemst was Staten-, Tweede Kamer-, gemeenteraadslid en in 2006 lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam. Tegenwoordig is hij onder meer politiek analist van Vers Beton.

Profiel-pagina
Lees 12 reacties