Minicollege Studio Erasmus21 oktober 2014

Minicollege: Wordt de stad ongelijker door de participatiesamenleving?

Burgerkracht, zelforganisatie en een grote besparing voor de staatskas. De participatiesamenleving kent alleen maar winnaars, aldus voorstanders. Maar hoe zal dit in Rotterdam uitpakken?

De participatiesamenleving. Sinds de troonrede van 2013 is het een veel gebezigde term geworden, al zal voor veel mensen onduidelijk zijn wat het exact inhoudt. In het kort betekent het dat Nederlanders steeds minder kunnen rekenen op de Staat als vangnet, en steeds meer worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hen heen, met als beoogde doelen meer burgerkracht en zelforganisatie. Volgens critici is de term ‘participatiesamenleving’ slechts een eufemisme voor het afbreken van de zo lang gekoesterde verzorgingsstaat.

De aankomende decentralisatie van zorg, jeugd en werk hevelt veel verantwoordelijkheden over van het Rijk naar de gemeenten. Die zullen hier ieder op hun eigen manier – en met beperkte budgetten – invulling aan gaan geven. Wat zal dat voor Rotterdam betekenen? Hier zijn veel mensen afhankelijk van steun van buitenaf. Tegelijkertijd kent de stad een sterke traditie van bewonersverenigingen, belangengroepen en andere vormen van buurtactivisme. Zullen de nieuwe sociale en informele netwerken van de participatiesamenleving voldoende zijn, of zullen de sociaal-economisch zwakkeren in de stad buitenproportioneel hard geraakt worden? Oftewel: wordt de stad ongelijker door de participatiesamenleving?

Die vraag stellen we aan Justus Uitermark. Als bijzonder hoogleraar samenlevingsopbouw houdt hij zich bezig met de thema’s zelforganisatie, segregatie en de effectiviteit van beleid. In zijn in januari uitgesproken oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’ bekritiseert Uitermark de buitenproportionele aandacht die door media en onderzoekers wordt gegeven aan succesverhalen van burgerkracht. Anders dan bij mieren die een hoop bouwen of vuurvliegjes die in een patroon vliegen, is zelforganisatie onder mensen niet slechts een verhaal van kansen en successen, maar ook van beperkingen en mislukkingen.

Dit is de tweede editie van de samenwerking van Vers Beton met SG Erasmus. Tijdens Studio Erasmus zal Vers Beton de komende maanden een minicollege programmeren. Bij thema’s en vragen die wij belangrijk vinden, nodigen we wetenschappers uit om ons te onderwijzen met een minicollege. Dit is live te zien tijdens de talkshow in de Rotterdamse Schouwburg, en een aantal dagen later als video hier op de website.

Bekijk hierboven de videoregistratie van het college. De volgende editie van Studio Erasmus vindt plaats op 11 november. Daarbij stellen we aan Robert Dur de vraag: ‘Helpt straf mensen uit de bijstand?’.

Lees meer:

Reageer of deel op Social Media

Tags:burgerkracht, buurtactivisme, Justus Uitermark, participatie, participatiesamenleving, SG Erasmus, Studio Erasmus, talkshow en videoproducties

Sectie: Minicollege Studio Erasmus

kaart: schouwburgplein
Ontvang de wekelijkse Vers Beton newsletter!

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *