Voor de harddenkende Rotterdammer

Na de knuffelbeer, knuffelallochtoon, knuffelmuur, knuffelkont en knuffelrock is er sinds enige tijd een nieuw fenomeen in Nederland: de knuffelillegaal. De knuffelillegaal wordt door vele politieke partijen, belangenbehartigers van illegalen, actiegroepen en asieladvocaten met liefde in de armen gesloten. Want het is natuurlijk vreselijk dat je na diverse afgewezen asielverzoeken, dikwijls bekrachtigd door de Raad van State, moet terugkeren naar het land van herkomst.

 

De nieuwe Pauluskerk
De nieuwe Pauluskerk

De knuffelillegaal kan werkelijk niets fout doen. Zelfs als een illegaal wordt uitgezet in verband met veroordeling van gepleegde misdrijven en het bedreigen met de dood van overheidspersoneel of het plegen van oorlogsmisdaden worden er Kamervragen gesteld. En natuurlijk moeten illegalen aangifte kunnen doen bij het politiebureau als hun fiets gestolen wordt zonder dat dit consequenties heeft voor het overtreden van de vreemdelingenwet. Ook is het volstrekt logisch dat een knuffelillegaal recht heeft op een uitkering nadat zijn werkgever (die niet wist dat het om een illegaal ging) failliet is gegaan.

Bed, Bad en Brood

Maar de lobby voor de knuffelillegaal heeft succes gehad. Want ondanks dat het nog helemaal niet zo lang geleden is dat zowel illegaliteit als hulp aan illegalen strafbaar zou worden, is Staatssecretaris Teeven nu overstag gegaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst hebben namelijk voorlopig recht op bed, bad en brood. Gemeenten ontvangen hiervoor geld van het Rijk.

Teeven volgt hiermee de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep die zich beroept op een advies van een Comité van de Raad van Europa. Dit Comité, dat tegen het boerkaverbod, regiobinding voor daklozen, mosquito’s, de vestigingswet en het Polenmeldpunt was, is – goh wat verrassend – voor opvang van illegalen.

De Burgemeester van Rotterdam, die in 2011 inging tegen het rijksbeleid door een bed, bad en broodvoorziening te starten in Rotterdam, gefinancierd door de Gemeente Rotterdam, kan de rekening nu voorlopig declareren bij het Rijk. Nog voor het verlossende ja-woord van Teeven gaf de burgemeester zijn fiat aan twee extra bed, bad en broodvoorzieningen in Rotterdam. Ik hoor u nu denken: is drie voorzieningen niet veel duurder (ondanks de “sobere kosten” van 63 euro per nacht) dan het plaatsen van extra bedden bij een reeds bestaande voorziening? Dat klopt, maar de twee belangenorganisaties in Rotterdam die de rode loper uitleggen voor illegalen, de Pauluskerk en de Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), konden natuurlijk niet overgeslagen worden.

Deze twee belangenorganisaties, die de afgelopen jaren een hevige onderlinge wedstrijd voerden wie illegalen het meest valse hoop kon bieden, verkondigen gedreven door een pot subsidiegeld nu ineens dat ze ook gaan proberen illegalen terug te laten keren naar het land van herkomst. Vergelijk het met een slager die subsidie ontvangt om mensen vegetariër te laten worden. Gelooft u het? De enige illegalen die zij overtuigen te vertrekken, zijn de illegalen die hier alleen naar toe zijn gekomen met het idee om met een fikse vertrekpremie rijker terug te keren.

Boer Tom

Op 31 maart beslissen de Ministers van de Raad van Europa of zij het advies van het Comité van de Raad van Europa gaan overnemen en of Nederland dus daadwerkelijk opvang moet gaan bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, ook als ze niet willen meewerken aan hun vertrek naar het land van herkomst. Kiest deze raad voor een geloofwaardig asielbeleid, waarbij na een zorgvuldige asielprocedure de logische consequentie van afwijzing is dat de illegaal terug moet keren? Of kiest men er voor illegalen die niet terug willen te belonen met opvang, waardoor er helemaal geen prioriteit meer is om Nederland te verlaten? Dit zou overigens betekenen dat de asielprocedure volstrekt nutteloos is geworden. Om maar te zwijgen over de aanzuigende werking die dit met zich mee zal brengen.

De afgelopen periode heb ik duidelijk mijn standpunt over illegaliteit laten doorklinken. Na de media-aandacht over het stellen van schriftelijke vragen aan de burgemeester over de Pauluskerk waande ik me zelfs even boer Tom uit Boer Zoekt Vrouw, gelet op de vele positieve reacties die ik hierop ontving.

Ook ontving ik enkele kritische reacties van mensen die het absoluut niet met mij eens waren, wat ik als groot liefhebber van het debat en het vrije woord ook zeer kan waarderen. Zo werd gezegd dat ik mensen niet tegen elkaar mag wegstrepen, omdat ik gezegd had liever geld te besteden aan ouderen die in hun urine in een verpleeghuis zitten dan aan illegalen. Maar men vergeet daarbij dat oud en kwetsbaar zijn geen keuze is. Leven in illegaliteit is dat wel.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Michel van Elck

Michel van Elck

Michel van Elck is raadslid voor Leefbaar Rotterdam en heeft als portefeuilles zorg, volksgezondheid & maatschappelijke opvang.

Profiel-pagina
Lees 21 reacties