Voor de harddenkende Rotterdammer

Het is geen geheim dat het museum Boijmans van Beuningen al een aantal jaren op zoek is naar een nieuw depot om haar kunstschatten te bergen. Deze wens indachtig is er door het museum in 2014 een plan gepresenteerd: een nieuw, voor publiek toegankelijk, depot gesitueerd in het Museumpark, pal naast het museum. Over het gebouw en de locatie is al veel discussie gevoerd, maar er wordt nauwelijks gediscussieerd over de behoefte van het publiek en de belangen van de gemeente.

De pot op
De pot op Beeld door: beeld: Liset Celie

Lelystad

Het idee om in het park een voor het publiek toegankelijk depot te maken, komt door een unieke samenwerking tussen Boijmans en de Stichting de Verre Bergen, die vijftien van de benodigde vijftig miljoen bijdraagt. Deze samenwerking vindt zijn basis in de band tussen twee belangrijke mecenassen. De familie van der Vorm als drijvende kracht achter de Verre Bergen en de familie van Beuningen, naamgever van het museum. Een initiatief waar je als gemeente blij mee kunt zijn.

De gemeente heeft echter ook andere belangen. Het is belangrijk om die belangen mee te wegen omdat de gemeente ook wordt gevraagd om een bijdrage van 35 miljoen. Rotterdam heeft vooral behoefte aan een depotoplossing voor het gehele Rotterdamse kunstbezit. Niet alleen dat van Boijmans, maar ook dat van bijvoorbeeld het Wereldmuseum en Museum Rotterdam. Daar komt nog bij dat er op dit moment sprake is van serieus achterstallig onderhoud bij Boijmans van Beuningen. Een rekening die in de toekomst bij de gemeente Rotterdam als eigenaar van het gebouw zal worden neergelegd. De vraag die dan opkomt is: Moet de gemeente nu eerst investeren in een depot, of in de tentoonstellingsruimte van het museum? Per slot van rekening is het maken van tentoonstellingen de belangrijkste taak én inkomstenbron voor een museum. Om deze reden is ook het Rijksmuseum voor 350 miljoen opgeknapt en staat haar depot in Lelystad.

James Bond

Begin februari schreef ondernemersorganisatie VNO NCW Rotterdam in een brief aan de RRKC groot voorstander te zijn van het collectiegebouw. Volgens VNO NCW moeten we in Rotterdam ‘architectonische durf’ blijven tonen. De werkgevers gaan er bij voorbaat vanuit dat de bloempot een nieuwe architectonische icoon zal zijn, die nieuwe drommen toeristen naar onze stad zal trekken. Of iets een icoon wordt, weet je echter pas achteraf. Volgens Erik Braun, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, zijn er in de wereld meer ‘would be‘ iconen dan werkelijke iconen. En stel dat het toch een echt icoon wordt, hoeveel extra toeristen gaat dit dan trekken naar Rotterdam? Met andere woorden, voor welke toeristen zijn de huidige iconen nog niet voldoende reden om naar Rotterdam te komen?

De komst van het nieuwe collectiegebouw van Boijmans van Beuningen zal vooral moeten afhangen van het feit of het een echte publiekstrekker is of niet. Als het dat is, dan is er veel voor te zeggen om de glimmende bloempot van MVRDV in het Museumpark te plaatsen. Clustering van musea zorgt voor meer publiek in het Museumkwartier en daar profiteert iedereen van mee. Als het echter voornamelijk een depot is waar geringe publieke belangstelling voor is, dan moeten we dit niet doen, ook niet op een andere locatie. En daar lijkt het op. De exploitatie gaat uit van slechts 50.000 betalende bezoekers per jaar. Dat is gering. Ter illustratie, de Kunsthal trok met haar James Bond tentoonstelling 150.000 bezoekers in vier maanden.

Sigaar

Boijmans wordt door verschillende partijen ‘autisme’ verweten. Het proces van inspraak zou niet goed verlopen zijn. Hier is veel van waar, maar het is wel iets waar je op een gegeven moment over heen kunt stappen. Dan moet men echter wel met een dijk van een plan komen. Boijmans heeft haar collega-musea daar nog niet van kunnen overtuigen. Naast voldoende animo bij bezoekers en een voor de gemeente wenselijke oplossing, is eensgezindheid tussen de musea een belangrijke voorwaarde voordat er überhaupt een paal in de grond gaat. Het Museumpark gaat deze uitdaging met z’n allen aan, of niet.

Het is begrijpelijk dat ondernemers enthousiast zijn, immers baat het niet dan schaadt het niet. Zij lopen geen risico, net zo min als Boijmans. Alle meerkosten, zowel voor het gebouw als de exploitatie, zullen voor rekening van de gemeente zijn. Die risico’s zijn niet gering, want zowel het gebouw als het concept zijn nog nooit vertoond. Ook voor de gemeenteraad is het heel verleidelijk om het ‘cadeautje uit te pakken’, zoals Winy Maas onlangs nog zei. Tegelijkertijd zegt het verstand voorlopig ‘nee’ tegen deze sigaar uit eigen doos.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Anton Molenaar

Anton Molenaar

Anton Molenaar is bedrijfseconoom. Sinds 2007 is hij gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam en voor die partij woordvoerder Veiligheid. Sinds 2014 is hij bovendien fractievoorzitter van Leefbaar.

Profiel-pagina
Lees 68 reacties
 1. Profielbeeld van JohnVol
  JohnVol

  Ik ben voor.
  Waarom ben ik voor, omdat ik zie, dat in Amsterdam het Rijksmuseum, Het Stedelijk, en het Van Gogh meer publiek trekken door de concentratie en vooral dat meer toeristen. Daarnaast neemt de populariteit van o.m. de museumkaart ook toe, omdat je gemakkelijker twee, of drie musea per dag kunt bezoeken.
  Een architectonisch kunststukje zeker in Rotterdam behoort daarbij.
  Ik heb echter ook kritiek.
  Het Land van Hoboken is (en dat heb ik meer betoogd) traditioneel een spannend gebied geweest.
  De bevolking uit de omliggende wijken hebben er geschaatst op de sloten rondom het v.m. openluchttheater ” Dijkzigt” en de vijver. Er zijn huwelijken uit ontstaan, maar ook de jeugd bakte er pannenkoeken, vlotje varen op de tankval en incidenteel ook knokpartijtjes ( inherent aan een Grosstadt)
  Omdat er niet veel verkeer was op de Westzedijk trok je ook door naar het Park om ontspanning te zoeken. En dat Park is nu tot een soort geïsoleerd eiland verworden.
  In die context vind ik de set-up toch te elitair en pleit ik ervoor een modus te vinden om de elitaire uitstraling die het project heeft te beperken.
  Uiteindelijk behoort het ‘den volke’

 2. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  Dat haalde ik uit mijn geheugen en was gebaseerd op de eerste plannen voor het Collectiegebouw. Inmiddels wordt het zo geformuleerd:

  De investeringskosten voor het Collectiegebouw bedragen ongeveer € 50 miljoen.
  Stichting De Verre Bergen betaalt € 15 miljoen. Voor de overige ongeveer € 35 miljoen verstrekt de gemeente een krediet dat Boijmans door middel van een kostendekkende huur terugbetaalt aan de gemeente. Het krediet wordt in 40 jaar inclusief rente terugbetaald. Rente en aflossing worden betaald uit verhuur, kaartverkoop, services en de jaarlijkse bijdrage van de gemeente van € 2,5 miljoen per jaar uit het cultuurbudget.

  http://www.rotterdam.nl/collectiegebouw

  Ook voor een krediet is geen geldboom beschikbaar, dus ik neem aan dat € 35 miljoen ergens in de begroting van de gemeente is terug te vinden.
  Een begroting waar voor zover mij bekend de gemeenteraad akkoord is.

  Er wordt nog dit aan toegevoegd:

  Door de financiële bijdrage van de stichting De Verre Bergen is het verschil in de jaarlijkse gemeentelijke lasten gering. De jaarlijkse gemeentelijke lasten voor het Collectiegebouw bedragen € 2,5 mln/jaar. Voor een Depotgebouw zou dat € 2,1 mln/jaar bedragen. Gezien dit relatief geringe verschil en de meerwaarde van het Collectiegebouw, heeft de gemeente gekozen voor een Collectiegebouw.

  http://www.rotterdam.nl/faq:veelgesteldevragencollectiegebouw

  Waarmee ik maar wil zeggen dat we het nu over de politieke besluitvorming hebben; inclusief de bijbehorende emoties.

  1. Profielbeeld van Lucette
   Lucette

   je veronderstelling is onjuist.
   het cultuur plan loopt tot 2016. gedurende die periode is de bijdrage van 2,5 mln beschikbaar.
   daarna besluiten het nieuwe stadsbestuur en de huidige gemeenteraad over de beschikbare middelen na die periode.
   het is volkomen onterecht om daar op vooruit te lopen.
   en een reserve bestemd voor de bouw van een depot is er niet.

   1. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Echt Lucette, ik vraag vergeving omdat ik je eens vals aansprak. Veel respect voor mensen die hun dossiers kennen en redeneren vanuit feiten. Vooral bij dit collectiegebouw is dit een verademing. Je weet waar je het over hebt!!

   2. Profielbeeld van Hans Posthumus
    Hans Posthumus

    Misschien vergis ik mij, maar het cultuurplan gaat dus over de jaarlijkse last. Dat het plan dan om de 4 jaar vastgesteld moet worden zal ongetwijfeld door die last van 2,5 mln over 40 jaar problemen opleveren; of niet… Hangt o.a. af van de hoeveelheid inkomsten en promotie voor de stad die cultuur Rotterdam oplevert.
    Dat plan hing er overigens maar een beetje bij.
    http://www.rrkc.nl/2015/02/09/adviescommissie-collectiegebouw-bekend/

    De bouw van het collectiegebouw moet echter gedurende de bouw in contanten worden afgerekend. Daarvoor stellen B&W 35 miljoen aan krediet in het vooruitzicht.

   3. Profielbeeld van Lucette
    Lucette

    Die contanten moet het college wel begroten. De begroting daarvoor is wellicht in de maak of al af maar is vooralsnog niet aan de gemeenteraad voorgelegd en dus ook niet door de gemeenteraad goed gekeurd. Tot dat moment is er geen budget. De gemeenteraad beslist. Zo is het eenmaal.

   4. Profielbeeld van Hans Posthumus
    Hans Posthumus

    Over de 35 miljoen kan ik niets vinden in de begroting 2015. De techniek ervan is voor mij te lastig. In de gemeentelijke begroting worden zowel ramingen voor volgende jaren opgenomen als onttrekkingen aan reserves. Het is niet statisch.
    Dat de gemeenteraad uiteindelijk beslist over het wel of niet doorgaan staat niet ter discussie.

    Over die 2,5 miljoen is dit in 2012 geschreven:

    Het budget voor het collectiegebouw van Boijmans Van Beuningen
    In de meerjaren cultuurbegroting is vanaf 2015 €2,5 miljoen opgenomen voor het
    collectiegebouw van Boijmans Van Beuningen.

    http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=181862/type=pdf/12gr3645_Van_B_en_W_een_brief_inzake_afdoening_moties_Cultuurplan_2013-2018.pdf#search=“collectiegebouw begroting”

   5. Profielbeeld van Lucette Mascini
    Lucette Mascini

    waarom elke keer dezelfde vraag?
    het cultuurplan loopt van 2012 tot 2016. in plaats van de begroting voor 1 jaar, beslaat dit plan de begroting van vier jaar. daarom heet meerjaren begroting. het heet niet de tot-sint-juttemis-begroting. kennelijk was de verwachting dat het geld vanaf 2015 nodig zou zijn omdat het plan dan aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. en als het goed gekeurd wordt, kan de bouw starten.

   6. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    @ Lucette Er kunnen wel degelijk meerjarenafspraken worden gemaakt met een toezegging van een budget. Als dergelijke afspraken vervolgens niet meer worden meegenomen in een begroting c.q. de begroting wordt niet goedgekeurd dan is dat een feit. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat daarmee de toezegging van tafel is. De rechter zal dan kunnen dwingen dat het alsnog in de begroting moet worden opgenomen.

   7. Profielbeeld van Lucette
    Lucette

    Ik denk ook wel dat het kan. En dat moet ook gebeuren mocht de gemeenteraad eind mei instemmen met het plan voor de bouw van het collectiegebouw.
    Maar feit is dat dit nog niet gebeurd is.
    Conclusie:
    1. Er is geen reserve van 35 mln.
    2. Een claim op dat geld van wie dan ook is niet gebaseerd op een besluit van de gemeenteraad. Terwijl dat het enige is wat zo’n claim rechtvaardigt.

   8. Profielbeeld van Hans Posthumus
    Hans Posthumus

    @ Lucette
    Na lezing van nog wat documentatie vraag ik me af wat B&W precies gaat besluiten.
    1 Een wijziging van de bestemming van een gedeelte van het museumpark?
    2 De beschikbaarstelling van een krediet van 35 miljoen voor de bouw?
    Als dat juist is dan gaat het nu nog slechts om punt 1 in de discussie. Punt 2 lijkt begrotingstechnisch in het beleid omtrent kredieten te zijn gevat.

    De stand is nu dat Leefbaar discussieert, de SP tegen is en de PvdA een hoorzitting gaat houden.
    St, Juttemis komt aardig in de buurt. ;)

   9. Profielbeeld van Lucette Mascini
    Lucette Mascini

    @ hans posthumus
    als je niet op de hoogte bent van het dossier, then why talk about it?

   10. Profielbeeld van Hans Posthumus
    Hans Posthumus

    @ Lucette
    Dat klinkt alsof je als journalist in een ivoren toren zit. Het ‘dossier’ is een dooddoener. Maar niet getreurd. De voorlopige agenda is:

    Dinsdag 24 maart B&W besluit over Collectiegebouw

    DO, incl. inhoudelijke adviezen, organisatie incl. aktes en overeenkomsten,
    financiën incl. second opinions

    Nu maar hopen dat iedereen die zich genoodzaakt voelt commentaar te leveren al die stukken tot zich gaat nemen. In ieder geval een spannend moment dinsdag om naar uit te zien.

   11. Profielbeeld van Lucette Mascini
    Lucette Mascini

    @hans posthumus
    het klinkt als of jij als reaguurder maar wat aan rommelt zonder enig benul van de feitelijke inhoud.
    ik zie het nut van je opmerkingen niet aangezien ze niets toevoegen en vol onjuiste aannames zitten. mag vriendelijk bedanken? ik begin je teksten een beetje zat te worden. bedankt dus en tot nooit ziens.

   12. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Lucette, als je achternaam klopt heb ik colleges gehad van een familielid van jou. En gelet op de familienaam kan dit niet anders.

   13. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Tsjonge zeg. Laten we niet in nijd vervallen. Het gaat hier om een mogelijk volgend Rotterdams icoon. Discussie zal ook gaan over samenwerking tussen musea en enkele financiële garanties die moeten worden gegeven. Dat klinkt er bij Molenaar allemaal doorheen. Er is nog geen ja maar de deur is ook allesbehalve dicht. Laten we daar svp ook wat aandacht aan besteden ipv elkaar af te bekken op dit blog.

   14. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Daar sluit ik bij aan. Met inachtneming van hetgeen ik voorafgaand hebt gesteld. Fijn weekend.

 3. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  De bijdrage van de heer Molenaar verdient een nadere analyse. Hij schrijft als controleur van het Rotterdams bestuur. Woedt daar een discussie over de punten die hij inbrengt? Of alleen in zijn eigen partij?

  De discussie verbreden naar een depotoplossing voor het gehele Rotterdamse kunstbezit als zijnde een behoefte van de gemeente is nieuw voor mij. De hr. Molenaar begint zijn stuk met de al jarenlange en duidelijk onderbouwde behoefte van het Boijmans. Daar is een oplossing voor die slechts nog een helder besluit nodig heeft en goedkeuring door de gemeenteraad. Ieder uitstel maakt het tot een kuipscenario.

  Vergelijkingen met het Rijksmuseum en andere musea die met dezelfde problematiek te maken hebben (gehad) zullen altijd mank gaan.

  Ook vergelijkingen met bezoekersaantallen van toptentoonstellingen snijden geen hout. Dat de verwachting op 50.000 bezoekers begroot wordt lijkt me vooralsnog gebaseerd op de uitstekende locatie, midden in het Museumkwartier. Vergelijk dat eens met de bezoekersaantallen van het depot van het Rijksmuseum. Ik ken ze niet.
  De overeenkomst is wel dat het Rijksmuseum onderdeel is van een bruisend museumpark. Dat geldt nog niet voor het Rotterdamse. Het depot kan daar verandering in brengen.
  Bezoekers zijn wel de kers op de taart van het depot dat in de eerste plaats een functie heeft voor opslag, onderhoud, uitleen en ontvangst van kunst. Zodat de gewenste kwaliteit van tentoonstellingen gewaarborgd wordt. Als bezoeker een buitenkans zo dicht bij het museum om ook dat eens te bekijken.

  Voor onderhoud van het museum voorziet de heer Molenaar in de toekomst een beslag op de openbare middelen. Terecht, daarvoor maak je als gemeentebestuur ook een afweging en reserveer je een post in de begroting. Dit met een al lang gereserveerd bedrag voor het depot vermengen lijkt mij geen voorbeeld van behoorlijk bestuur.

  Eensgezindheid tussen musea als voorwaarde wordt niet nader aangeduid door de hr.Molenaar. Waar moet die eensgezindheid dan uit bestaan? Wij tegen zij? Wellicht wordt samenwerking bedoeld, maar daar ontbreekt het niet aan.
  Ik wens B&W en de gemeenteraad veel wijsheid toe in de besluitvorming over dit mooie project.

  1. Profielbeeld van Lucette
   Lucette

   er is geen reserve van 35 mln in de begroting. waar haal je dat vandaan?

   1. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Dat is ook de vraag niet. Dat ding moet er gewoon komen zonder dat het de MKB’ers al te veel kost. Meer tourisme enz. Begrijp je…

 4. Profielbeeld van Pim Smit
  Pim Smit

  Nu wordt het komisch:
  “Bouwen die bloempot!”
  En daarmee is de discussie afgedaan, lijkt het.
  Eerst maar eens die “Bloempot” in 3d model presenteren aan de burgers. Voordat het de nieuwe Buttplug van deze eeuw wordt.

  1. Profielbeeld van Ed Schelvis
   Ed Schelvis

   Dat hebben ze al gedaan Pim, bij de welstand. Ze hebben die dingen zelfs op hun toekomstige bouwhelmen geplakt. Maar je wilt natuurlijk roepen dat “de burgers” nog niet voldoende zijn gehoord. En als ze dan naar dat 3D-model komen kijken dan sta jij er naast om te roepen dat je teugen bent. Zal bij de Markthal niet anders geweest. En bij de zalmhaventoren zullen ze je met gejuich ontvangen.

   1. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Nee, ik wil voorkomen dat door het gedram van enkelen Rotterdam er weer een “Bloemplug” bij krijgen zonder dat duidelijk is gemaakt dat de Rotterdammer er iets van kon zeggen. Mocht dit zo zijn, prima. Nee, teugen is van mijn kant enigszins overtrokken. Ik fulmineer toch ook niet hier over die purschuim rotzooi in het centrum?

   2. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Enkelen Pim, enkelen? Dit loopt al ruim 10 jaar Pim. Echt flauwekul dat een beeld wordt opgeworpen dat men dit er stiekem doorheen drukt. Sorry, dan heb je echt het e.e.a. gemist. Deze discussie is echt publiek genoeg geweest.

   3. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Overigens, de markthal valt achteraf gezien ook enigzins mee. Niet voor de ondernemers, maar dat is hun zorg.

   4. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    En dan komt er nog even een bedekte sneer over heen. Wat weet je van de ondernemers Pim? Ik ben er een. Wat weet je van ondernemers in de Markthal? Ik ken er 2 persoonlijk. Je kan wel krantenknipselwijsheden een blog op slingeren maar volgens mij weet je helemaal niets van de diverse huurcontracten in de Markthal af. Iedereen met echte kennis van zaken is juist verbijsterd hoe snel de structuur in de Markthal aan het vormen is. Normaal gaat daar wel een paar jaar overheen.

   5. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Je verdedigt het met verve, Ed.
    Maar de oproep om de begroting omgekeerd in te vullen heb ik nog niet voorbij zien komen. En de Markthal-ondernemers zullen best wel blij zijn met het concept van geconcentreerde winkelnering in een poging Rotterdam meer op de ‘kaart’ te zetten. Het succes van de Markthal is zo groot dat ik laatst aan de ene ingang in de rij moest staan om aan de andere kant er weer uitgelaten te worden. (Wat ik dus niet gedaan heb.) Dus ga ik voortaan gewoon naar de mart.
    Goed. Alle Rotterdammers hebben dus sinds tien jaar de kans gehad om er iets van te zeggen. Welnu, dan zal ik me er niet meer tegenaan bemoeien op krantenknipsel achtige wijze en het aan de ‘ondernemers’ overlaten. Die weten wel wat goed is voor de burger.

   6. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    @ Pim “Maar de oproep om de begroting omgekeerd in te vullen heb ik nog niet voorbij zien komen.” Leg uit Pim, wat hebben ze je nu weer aangepraat. Ik snap er werkelijk niets van.

   7. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Geeft niet, Ed. Maar het wordt de laatste tijd wel erg afhankelijk gemaakt van de ‘besluitvorming en financiering’ vanuit het bestuurlijk apparaat om zaken van de grond te krijgen. En moet vooral het proces om er te komen vooral niet verstoord worden door de behoudendheid om er publiek geld in te stoppen. U herinnert zich nog de groeiende leegstand vanwege onze nieuwbouwprojecten voor bedrijvigheid? Oh ja, we hebben er een prachtige blokkendoos bij gekregen en kijken straks tegen drie monsterlijke leegstandmonumenten. Die zullen toch echt niet een Van Nelle status krijgen. En straks kijken de NH gasten ’s ochtends zo bij de beleidsmakers naar binnen en staat de rest met stijgende verbazing naar de aankoopprijzen van de blokjes aan de andere kant te kijken. Ik geef toe. Nu ben ik zuur. Terwijl ik zelfs in den beginne geoorloofd geïnteresserd was.

   8. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Ik heb dezelfde torens van Merrill in New York zien staan en daar staan ze in een veel betere verhouding tot hun omgeving. Edoch daar zijn we nog lang niet aan tot. Heeft ook iets met de grond hier te maken…

   9. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Ja Pim, de laatste 8 jaar kon er alleen maar gebouwd worden met de nodige financiële garanties. Er moet m.i. wel eens goed worden nagegaan of die financiële constructies niet iets te opportunistisch waren, maar daar doe ik nu nog geen uitspraak over. In 020 was zo een beetje alles stilgevallen incl. uitwijkplaats Almere. En ja, in 020 stijgen daarom de huur- en koopprijzen nu tot volstrekt abnormale proporties. Alles is daar 2,5 á 3 maal zo veel duurder dan in Rotterdam. Gewone huurders kunnen het niet meer opbrengen. En nu pas gaan ze de bouwproductie opschroeven, althans op papier.
    Die blokkendoos naast het stadhuis is al voor 92% verkocht Pim. Dat wordt 1 oktober opgeleverd en op 31 december zit iedereen erin. De Fenixlofts fase I is voor 80% verhuurd en verkocht Pim en er is nog niemand aan het bouwen. Ja, niet zo zuur dus. Volg onderstaande link maar eens en loop die projecten eens allemaal af. Word je weer trotst van:
    http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=385

   10. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Wordt Fenixlofts gerealiseerd? En de tussentijdse projsverhoging zomaar geaccepteerd? En is het niet andersom? 90% koop en een paar huurflatjes?

   11. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Ja, die worden gerealiseerd. Fiat van de welstand is binnen en het ligt met positief advies nu bij B&W. Je hebt een plint en daarboven 2 woonlagen, die plint en 2 woonlagen worden verhuurd (woningen zijn allemaal al voor 100% weg). Dan heb je vervolgens een deels gemeenschappelijke tussenlaag met aan de straatzijde koop en dáárboven nog eens 9 lagen koopwoningen. Dat is al voor 70% verkocht. En dit alles terwijl er niet eens een dixi voor de eerste werklui staat. Maar volg de link van skyscrapercity en je kan alles aanschouwen. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1734942 Scroll maar naar beneden en huiver.
    Er is geen tussentijdse prijsverhoging bij dat project voor zover ik weet.

   12. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Ik was een van de “pioniers”, Ed. Weet er alles van. Wel degelijk.

   13. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Ed, heb jij een link naar de bron waaruit percentages verhuur / verkoop van dit soort projecten blijken?

   14. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    @JohnVol Ha, die is leuk.
    @Pim Verklaar je nader.
    @Daan Je ex-collega’s

   15. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    En Boston en Seattle en Hof aan de Hef, in alle gevallen tussendoor afgehaakt. Eerst zeggen dat je voor een ton kunt kopen en vervolgens geconfronteerd worden met een start van 220.000.

   16. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    @ Pim
    Daar weet ik niet van en logisch dat je afhaakt. Ik kijk pas als wat weer definitief wordt hoe het ontwerp eruit ziet. Voor een ton heb ik bij de jou genoemde voorbeelden nog nooit wat zien staan.

 5. Profielbeeld van Ed Schelvis
  Ed Schelvis

  Er is genoeg gesproken en alles is nu wel gewisseld. Tijd voor een besluit lijkt mij. En ik stem voor.
  Één ding moet nog wel van hart. Soms wordt nogal lyrisch gedaan over het plekje waar dat depot moet komen te staan. Dat deel noem ik geen park. Het is het meest mislukte deel van een park dat ik ken. Onzin om dat park te noemen, er komen alleen maar mensen voorbij lopen en fietsen die een stukje willen afsnijden. “Bomen” in een grindnest met een spiegelende wand. Zo had die architect dat volgens mij niet bedoeld. Hadden volwassen fruitbomen moeten staan.

  Bouwen die bloempot!

  1. Profielbeeld van J.Hogenboom
   J.Hogenboom

   Beste,
   Na een bouwput van 8 jaar, de roemruchte blunderput, kun je niet verwachten dat er ”opeens” volwassen bomen staan.
   Dat is dus helemaal geen argument en ook Boijmans en Stadsontwikkeling gebruiken het onterecht.

   1. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    @J.Hogenboom
    Ten eerste moesten daar fruitbomen (appel) komen en ten tweede kan je die bomen elders opkweken en vervolgens later op de bestemming plaatsen. Het zijn dan reeds aardig volwassen bomen zeker na 8 jaar blunderput. Sommige soorten leenden zich daar uitstekend voor. Maar ja, kost net iets meer, en dat had men niet over voor dat wereldberoemde oogstrelende park.

  2. Profielbeeld van Daan
   Daan

   “… genoeg gesproken en alles is nu wel gewisseld. Tijd voor een besluit…”

   Je draait de zaken om Ed. Eerst is er een besluit. Vervolgens roept men ‘o ja, inspraakprocedure’, daarna vaardigt men een ondergeschikte ambtenaar af naar een inspraakavond om omwonenden een beetje stoom te laten afblazen, en ten slotte wordt het besluit uitgevoerd.

   1. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Ahum, pardon, er is al jaren over gediscussieerd en via de welstand is er al bakken commentaar geleverd. Ik heb daar één keer bij gezeten en ik werd gek van het ongenuanceerde getetter. Maar goed, dat moet ook gehoord worden en terecht!! Toen de discussie alleen nog maar ging over de naadjes van de panelen en kleine mogelijke afvalophopingen zag je tegenstanders niet meer. Die hadden al geconstateerd dat die slag was verloren.
    Omwonenden, ehhh? Ik ben speciaal eens op die plek gaan staan en ik schat dat het dichtstbijzijnde woonhuis zo’n 200 meter verwijderd is…als het niet meer is.
    Nee wat hier aan de hand is, is dat ruim driekwart vóór is en een kleine kwart tegen. Dat ding gaat er logischerwijs dus gewoon komen. Ja, en dan komt het….
    Sommige tegenstanders ondergaan dan een soort metamorfose en veranderen in een super-nimby. Ze maken er dan hun levenswerk van om processen te vertragen, problemen op te werpen, roepen dat het park eigenlijk een kunstwerk is, dat inspraakprocedures niet goed zijn verlopen, etcetera. Dat is een keiharde actieve kern met een onwrikbare mindset die staat geprogrammeerd op “tegen”. Ze omhullen zich in dit geval met mantels als kunstliefhebber, beschermers van de democratie en vertegenwoordiger van de zwijgende meerderheid. Nee, het zijn vaak individualisten die niet tegen hun verlies kunnen.
    Volgens mij loopt de discussie over plaats en vorm va het gebouw al zo’n 10 jaar. Dus gemeenteraad besluit nu maar eens.

   2. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Je mening over de tegenstanders is duidelijk. Maar waarom ben jij eigenlijk vóór?

   3. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Ik geef mijn mening over hun argumenten en het laatste jaar steeds meer over de context van die meningen. En ja, helaas gaat dat steeds meer naar de persoon zelf toe terwijl dat niet mijn bedoeling is.
    Bij de discussie over de zalmhaventoren bijvoorbeeld ken ik een nimby persoonlijk heel goed. Schat van een mens maar door (tegenslagen in) het leven steeds meer verzuurd. En die mensen leven dan op doordat ze iets vinden waar ze zich weer in kunnen vastbijten.
    Heeft weinig meer met voor of tegen te maken en zeker niet met het waarom daarvan. Heeft te maken met hoe de mens is, met levensfases, met succes. En daar kan ik nog heel wat aan vastplakken maar dat doe ik niet op een publiek blog.

   4. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Dus iedereen die kritiek heeft op plannen van de overheid, zou eigenlijk naar een psychiater moeten?

   5. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Nee zeg, alsjeblieft niet, maar een gezonde dosis zelfreflectie kan soms geen kwaad. Stel jezelf de waarom-vraag en wees eerlijk. Levert vaak veel inzichten op ;-). Er is trouwens al zoveel over nimby’s geschreven dat, denk ik, daar niets meer aan kan toevoegen.

 6. Profielbeeld van Kees Versteeg
  Kees Versteeg

  Goed stuk van Anton Molenaar met een wijze, voorlopige conclusie.

 7. Profielbeeld van Daan
  Daan

  Een genuanceerd stuk zonder spelfouten van een Leefbaarder. Mijn wereldbeeld wankelt…

  1. Profielbeeld van Marco
   Marco

   Wat een zelfingenomen, voorspelbare en nikszeggende reactie wederom van Daantje. Heel kenmerkend; dus mijn wereldbeeld wankelt zeker niet ;-)

 8. Profielbeeld van Pim Smit
  Pim Smit

  Het is aannemelijk om te stellen dat elke gemeentelijkeinvestering van enige omvang uiterst zorgvuldig moet worden overwogen. En natuurlijk vaart de huidige politiek daar wel bij. Ik ben echter zeer overtuigd dat de parochie van voorstanders van een dergelijk project dermate klein is dat er dus geen enkel politiek gewin uit te halen is. Behalve dat men later de deksel op de neus zal krijgen van de huidige kritikasters. En ja. Waar hebben we het over. Een gebouw met airco waar niet te vertonen kunst wordt opgeslagen voor volgende generaties tentoonstellingen. Hoewel musea toch heel lang het met een permanente collectie volhouden. Al dan niet besubsidieerd. Niks mis mee. Maar laten we het eens van de andere kant bekijken. Ik stel voor dat we er op inzetten om tentoonstellingen een permanente omloop te geven waardoor er meer menskracht moet worden ingezet waar het bedrijfsleven mijns inziens graag aan wil meewerken, gelet op de huidige hervormingen in de socialezekerheidswetgeving….. Ik bedoel maar… Overigens sta ik een oplossing voor die, laat de echte kritiekus nu opstaan, grotendeels door het bedrijfsleven wordt gesteund. En wellicht ook de last van de normale bedrijfsvoering voor hen verlicht onder het huidige regime.

  1. Profielbeeld van Ed Schelvis
   Ed Schelvis

   Pim waarom doe je eigenlijk mee aan deze discussie? “Een gebouw met airco waar niet te vertonen kunst wordt opgeslagen voor volgende generaties tentoonstellingen.” Je weet er echt helemaal niets van!

   1. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Ik verkondig de mening van veel Rotterdammers, denk ik dan zo. Maar ja, als ik op deze wijze wordt weggezet….

   2. Profielbeeld van Ed Schelvis
    Ed Schelvis

    Ach jee, zelfmedelijden als laatste emotie in deze discussie. Maar om je te helpen hier een link waar je al heel veel kunt vinden over het nieuwe icoon, Let ook op de data 2005….. Het is dus geen louter opslag (nimby-fabel) en speciaal voor de mensen die dat nog steeds denken hebben ze een aparte pagina ingericht: http://www.rotterdam.nl/collectiegebouw
    Ik hoop werkelijk dat we samen op het dak daar eens een bak koffie kunnen drinken en kunnen constateren dat het een geweldig mooi functioneel gebouw is met mooie exposities. Het wordt een feest!!

   3. Profielbeeld van Pim Smit
    Pim Smit

    Je bent écht enthousiast, hè? Dat is toch wel te respecteren. En ja, koffie of iets sterkers op het dak van een aantrekkelijk venue lijkt mij altijd gezellig. Vooralsnog heb ik geen enkel bezwaar getoond tegen welk ontwerp dan ook, behalve die plug. Rotterdam verdient nog veel meer wat ons stadje tot metropool kan transformeren. Al is het alleen maar om de huidige malaise te kunnen vergeten.

 9. Profielbeeld van Cees Ottevanger
  Cees Ottevanger

  De behoefte van het publiek en de belangen van de gemeente?
  Welk publiek? Wat voor behoefte? En welke belangen? Een in bubbeltjes-plasic verpakte verzameling kunst die voor het grootste gedeelte nooit meer uitgepakt wordt?
  Kunsthal, museum Booymans van Beuningen, wereldmuseum en natuurhistorisch museum hebben al hun eigen publiek. Een architectonisch icoon meer of minder helpt Rotterdam niet uit de financiële nood. Denk aan het Central District debacle (52 miljoen in de min), de onmogelijkheid om voor Feyenoord (voetbalclub en wijk) wat te betekenen, de verkommerende kubuswoningen, het groot-onderhoud van het museum Booymans zelf etc. etc. De betreffende kunst kan natuurlijk gewoon ergens anders opgeslagen worden (zie Rijksmuseum). Zelfs in de buurt (Blaak) of aan het Marconiplein. Voor aanzienlijk minder kosten. De bewoners, ondernemers en instituten in de buurt zijn des duivels. In het Oude Westen staan ‘iconen’ leeg. Odeon, Lantaarn/Venster, de Gaffel, de oude HBS etc. Voorzieningen voor de bewoners worden niet meer gesubsidieerd door de bezuinigingen. het aantal voedselbanken in Rotterdam loopt inmiddels naar de 60. Het is werkelijk niet te begrijpen. De gemeente steekt 35 miljoen Euro in een misplaatste spiegelbak (over smaak valt uiteraard niet te twisten) om de familie van der Vorm (uit de bouwwereld) te verleiden (?) 15 miljoen bij te dragen. Als de gemeenterad hier in mee gaat maakt ze een grote fout. Gewone mensen kun je dat niet meer uitleggen. Het bestuur, de politiek en het museumpubliek komen dan nog verder van de Rotterdammers af te staan.

  1. Profielbeeld van Ed Schelvis
   Ed Schelvis

   Groen Flinks aan het woord, hoor. Sommige mensen vinden het volgens mij gewoon niet leuk dat deze stad ophoog kruipt. Lekker ongenuanceerd roepen: “De bewoners, ondernemers en instituten in de buurt zijn des duivels.” Nou dan heb ik wat gemist zeker.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.