Voor de harddenkende Rotterdammer

Ik herinner me mijn geschiedenislessen op de middelbare school nog goed. De docent wees me op de relevantie van zijn vak: wie zijn geschiedenis niet kent, die kent zichzelf niet. Het is een les die ik goed heb onthouden en die zijn waarde tot op de dag bewijst.

 

Vluchtelingenbeleid Rotterdam
Vluchtelingenbeleid Rotterdam

Neem bijvoorbeeld onze trots als Rotterdammers op onze haven. We hebben in ruim vijftig jaar een enorme prestatie geleverd door hier een plek te maken waar het geld voor Nederland wordt verdiend en die werk biedt aan vele duizenden Rotterdammers. Maar wat we vaak vergeten, is dat die haven is opgebouwd dankzij migranten. Zo speelden de Kaapverdianen een grote rol. Ze hadden het financieel slecht in hun eigen land, zochten voor zichzelf een betere toekomst en vonden die in Rotterdam. Ze stapten op de boot en kwamen soms met tientallen tegelijk hiernaartoe. Wij ontvingen hen met open armen, want onze stad moest opgebouwd worden. Velen van hen gingen in de haven aan de slag. Zo droegen de Kaapverdianen bij aan de groei en bloei van onze haven.

Onderzoek toont aan dat deze ‘nieuwkomers’ uit de jaren vijftig en zestig dankbaar waren voor de gastvrijheid waarmee wij ze ontvingen en de kansen die ze in Nederland en in het bijzonder in Rotterdam kregen. Juist deze openheid en kansen waren voor hen een stimulans om keihard te werken en zich in te zetten voor Rotterdam en voor ons land. De Kaapverdianen voelden zich welkom en hun kinderen zijn inmiddels gewoon Nederlanders zoals ikzelf ook ben.

Klaplopers, profiteurs en illegalen

Maar de Kaapverdianen die toen hartelijk werden ontvangen, noemen we vandaag de dag gelukszoekers. Ze komen uit de hele wereld, en dan vooral uit werelddelen waar men in armoede leeft. Het zijn vaak voormalige oorlogsgebieden of landen waar dictators tientallen jaren met de scepter zwaaiden. Op een verblijfsvergunning hoeven deze mensen niet meer te rekenen. Een deel wordt uitgezet en een ander deel verdwijnt in de illegaliteit.

De cynicus zou zeggen: eerst pikten we hun land in tijdens de VOC-tijd. We namen hun leven tijdens de slavernij. We stalen hun grondstoffen, verkrachtten hun vrouwen en richtten bloedbaden aan, tot nota bene ver in de twintigste eeuw. Vervolgens haalden we hen na de Tweede Wereldoorlog hiernaartoe omdat we extra handjes nodig hadden, onder meer om onze haven op te bouwen. En nu ze zelf hulp nodig hebben, noemen we ze klaplopers, profiteurs en illegalen.

Bewust onmogelijk

Nu ben ik geen cynicus, maar ik wil de geschiedenis ook niet negeren. Ik vind dat iedereen die in Nederland belandt en verblijft, recht heeft op een zorgvuldig proces en een menswaardige behandeling. Het is de basis van een beschaafd land om dit te garanderen en niet te koppelen aan iemands juridische status. Voor mij als mens en burger van Rotterdam is het heel eenvoudig. Ieder mens kan pas echt mens zijn en kan pas echt leven als hij een eigen plek heeft waar hij zich veilig en geborgen voelt. Van daaruit kun je de wereld in en aan.

Of we het nu willen of niet: er leven in onze stad, net als in andere grote steden, vluchtelingen zonder verblijfspapieren. Zij maken – vaak al jarenlang – deel uit van de gemeenschap van mijn stad en hebben soms jaren in allerlei ellenlange procedures gezeten. Soms krijgt ook de overheid deze mensen niet weg, bijvoorbeeld omdat ze geweigerd worden door het land van herkomst. Maar wat de situatie ook is: het zijn procedures die onze samenleving zelf heeft gecreëerd.

Deze mensen hebben drie rechten: toegang tot medisch noodzakelijke zorg, toegang tot de rechter en recht op onderwijs tot het achttiende levensjaar. Het is voor hen verboden te werken, zelfs als zij een procedure hebben lopen voor een verblijfsvergunning. Daarmee is het voor vluchtelingen niet mogelijk om zelf een inkomen te verwerven. Nederland maakt het hen dus bewust onmogelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leven, hun huisvesting en hun toekomst.

Alle hoop verloren

De meesten van hen overleven hier, tegen alle verdrukking in. Zij wonen bij vrienden of kennissen en verdienen het allernoodzakelijkste geld. Dit doen zij vaak in los-vast-banen, met slechte of geen contracten en ergens aan de onderste rafelranden van de arbeidsmarkt. Een klein aantal van hen komt in de problemen en zoekt hulp buiten de eigen kring. Bij organisaties zoals de Pauluskerk in Rotterdam. Ik kan u verzekeren: wie bij ons aanklopt, heeft in de regel alle hoop en perspectief verloren. De Pauluskerk is voor velen de laatste strohalm.

Ik ben een eenvoudige fulltime pensionado met een redelijk vast inkomen en wil me graag als vrijwilliger voor deze zeer diverse groep medeburgers inzetten. Niet met als doel om slappe bakjes thee met ze te drinken, maar om mensen in beweging te krijgen, in welke richting dan ook. Want de geschiedenis heeft ons geleerd dat iedereen die een stap naar de toekomst wil zetten, perspectief en een beetje positieve steun nodig heeft. Al meer dan dertig jaar ben ik daarom bij de Pauluskerk Rotterdam betrokken. Ik ben er dan ook trots op dat samen met mij 250 vrijwilligers dag in dag uit klaar staan voor hun medeburgers.

Rotterdam is door de eeuwen heen altijd een migrantenstad geweest. Een stad waar mensen uit den vreemde welkom waren en steeds weer opgenomen werden in de gemeenschap. Die open houding heeft de stad nooit opgebroken. Integendeel. Samen met mij zullen er dit jaar vele medeburgers dan ook aan blijven werken om die traditionele gastvrijheid om te zetten in tastbare zorg voor eenieder in onze prachtige stad.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Geert Beke

Geert Beke

Geert Beke is van beroep gerontoloog. In het jaar dat hij de leeftijd van 68 jaar bereikt, heeft hij besloten zich te richten op een leven als werkende, fulltime pensionado. Hij is onder meer bestuursvoorzitter van de Pauluskerk in Rotterdam.

Profiel-pagina
Eva-Wijers

Eva Wijers

Illustrator

Profiel-pagina
Lees 19 reacties
 1. Profielbeeld van JohnVol
  JohnVol

  Ik word zo langzamerhand doodziek van de valse sentimenten.

  Wie is nu werkelijk verantwoordelijk voor de huidige, maar ook vorige situaties om goedkope arbeidskrachten naar Nederland te halen.
  Juist.
  Helaas , onze ondernemers, die rücksichtlos arbeiders hier naar toe haalden voor een beter rendement zonder verantwoording te aanvaarden voor de periode, dat het niet meer zo booming zou zijn.
  We hebben in de mijnen Polen gehad, Italianen, Spanjaarden maar ook hier, en noem maar op.
  Kun je het hen maar ook de Turkse en Marokkaanse Nederlanders, eerste generatie, kwalijk nemen, dat ze naar hier toe toe kwamen om voor familie ook in het oorsprongsland wat meer luxe te brengen.
  Neen
  Kunnen we het hun kwalijk nemen, dat ze hier bleven hangen om verzekerd te zijn wat meer toekomst?
  Neen.
  Kunnen we het hun kwalijk nemen, dat als ze het besluit namen hier te blijven, niet snel genoeg integreren?
  Ja.
  Maar bedenk, dat dat tijd vergt.
  De migranten uit Brabant en Zeeland in Zuid stonden bekend als de messentrekkers. Trouwen onderling tussen roomsen en christelijken was er niet bij.
  Een ver familielid zag zijn dochter thuiskomen met een Spanjaard en hij schopte hem de trap af, ze trouwden toch en op zijn sterfbed hoorde ik hoe hij toegaf zich enorm vergist en spijt te hebben.
  Discriminatie?
  Als mensen uit Zuid naar de het Oude Westen verhuisden, dan verpauperde de buurt. Dat gold zelfs als je van de Gouvernestraat naar de Bajonetkeet verhuisde.
  De Suries kwamen..problemen?
  Ja
  Nog? In grote lijnen niet meer. Ook zij leefden van de steun en iedere autochtoon viel over ze heen, terwijl vele autochtonen vaak het “goede” voorbeeld gaven.
  Ik ben gelukkig met die Marokkanen in Zuid die het in hun moskee te zeggen willen hebben. Want zij moeten leven met ons en niet beïnvloed worden door malafide leiders, die slechts op macht uit zijn en hun frustratie over de Kruistochten nog niet kwijt zijn na tig eeuwen.
  En als de een of andere Arabier zegt, waarom hij zich geen Rotterdammer Nourih of zoiets mag voelen dan valt iedereen over hem heen en ik glimlach, want hij is gewoon een Rotterdammer met een grote muil, en een klein hartje.
  Maar, ja, als je blijft polariseren, zoals die halve zolen van de tribe LPF en de tribe PVV. dan creëer je getto’s.
  En vaak zie, dat die gedrevenen ook strenge links met een christelijke godsdienst hebben en hun normen en waarden aan ons willen opdringen. Ook de niet-gelovigen.
  De roots van GW liggen in Limburg, waar 50 jaar geleden meneer pastoor nog opdracht gaf de billboards van de PvdA verkiezingskandidaten omlaag te halen.
  En dan wordt met een dédain een man van de Pauluskerk als Gerard Beke neergezet, ongelofelijk
  Als ik nu over de Kruiskade loop dan voel ik dezelfde mentaliteit, dezelfde discriminerende gevoelens naar mij omdat ik in hun ogen een bal ben geworden, maar het hoort erbij. En ik glimlach, knipoog en we hebben elkaar gevonden
  Discriminatie blijft altijd eniger mate. Vroeger was het moeilijker te herkennen. Nu heeft een afwijkend kleurtje, maar leven doe je toch met elkaar en voor elkaar
  Weten jullie wanneer ik me echt Rotterdammer voelde?
  Zo’n 50 jaar geleden op de tram ’s ochtends naar je werk. En dan stapt er een oude man binnen. Een beetje aangeschoten en die begint oude liedjes van o.a. Jaap Valkhof te zingen. En een golf van ontspanning en gelukzaligheid golft door de ruimte. De man buigt zich naar een oudere vrouw en zegt: ” mevrouw, ik ben een beetje tipsy. Ik heb gisteren mijn eerste AOW gekregen En toen ben ik wat gaan stappen. U vindt het toch niet erg, dat ik wat liedjes zing.”
  De vrouw schudt van neen. En hij zong weer verder en
  de gehele tram vulde zich met Rotterdam.

  De tram reed van RMO naar LMO en v.v.
  Pleurt toch op, tieft away, keuterboeren van de lepefuh, en puhvuhvuh
  Ik houd van de mens in al zijn verschijningsvormen dus ook van u

 2. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Je hebt gelijk Ed.
  Ergerlijk is dat in het begin verwezen wordt naar geschiedenis. Nou meneer Beke kent zijn geschiedenis helemaal niet. De polemische truck om dit zgn. door een ander (cynicus) te laten zeggen, daar trap ik (wij?) niet in natuurlijk.

  1. Profielbeeld van Ed Schelvis
   Ed Schelvis

   Inderdaad, maar van iemand op respectabele leeftijd, zeker van iemand die z’n mening kan geven op dit blog mag je toch wel verwachten dat deze z’n eigen geschiedenis kent? Blijkbaar niet. Ik schrik daar een beetje van.
   “We” en VOC-tijd gaan namelijk niet (echt) samen. Het hele begrip natie-staat is amper 200 jaar oud en heeft zeker in die hoedanigheid misschien net de laatste 100 jaar betekenis gehad. Die VOC-regenten hebben in die tijd ook mijn voorouders de grond in getrapt. Het waren de steden die het toen in Nederland het voor het zeggen hadden, met nietsontziende bullebakken aan de macht. Waar blijf je dan met je “We”?
   “We” na de 2e wereldoorlog zoals hierboven beschreven waren in goede volgorde KVP-, ARP- en de CHU-regenten. Later is dat samengegaan in het CDA, de partij van de groot-industriëlen. In kan nu van alles uitleggen over (de reden van) het loslaten van de geleide loonpolitiek en de maatschappelijke gevolgen die daarmee in gang werden gezet, inclusief het tekenen van verdragen met andere landen om “den arbeidstekorten” op te vangen, maar dat gaat iedereen zelf maar eens uitzoeken. Het waren in ieder geval diezelfde bijbelvaste regenten die mijn ouders nog geen blik waardig gunden.
   Maar ik vrees dat ik net zo goed tegen de maan kan gaan zitten praten. Desinteresse in de geschiedenis, domheid en blindheid voor datgene wat mensen in deze stad allemaal hebben moeten doormaken. Dat zijn de pijlers waar dit artikel op rust.

 3. Profielbeeld van Ed Schelvis
  Ed Schelvis

  “De cynicus zou zeggen: eerst pikten we hun land in tijdens de VOC-tijd. We namen hun leven tijdens de slavernij. We stalen hun grondstoffen, verkrachtten hun vrouwen en richtten bloedbaden aan, tot nota bene ver in de twintigste eeuw. Vervolgens haalden we hen na de Tweede Wereldoorlog hiernaartoe omdat we extra handjes nodig hadden, onder meer om onze haven op te bouwen. En nu ze zelf hulp nodig hebben, noemen we ze klaplopers, profiteurs en illegalen.”
  Ik ben af en toe wel een cynicus maar wie is eigenlijk “we”? Het lijkt zo alsof ikzelf of beter gezegd, hele groepen, worden aan gesproken maar ik herken mijzelf in geen enkele “we”. Dus waar hebben “we” het over?

 4. Profielbeeld van Victor Reijkersz
  Victor Reijkersz

  Individuele acties van kleine linkse groepen en organisaties ondermijnen het door de meerderheid gewenste beleid en zij ondergraven de afspraak dat we via democratisch proces en meerderheden ons (toetredings en uitsluitings) beleid bepalen.

  1. Profielbeeld van Daan
   Daan

   Een meerderheid kan inderdaad op een gegeven moment besluiten om universele mensenrechten niet na te leven. Hebt u gelijk in. Maar dat laat die universele rechten verder onverlet. De geschiedenis leert dat die universele rechten een volkspsychose uiteindelijk weer achterhalen.

   1. Profielbeeld van Victor Reijkersz
    Victor Reijkersz

    Alle kracht termen (mensenrechten, universeel, volkspsychose) even latend wat ze zijn…. een pretentie te spreken vanuit een superieure moraliteit…

    Een land is als een familie dat een huis heeft. We besluiten met de familie gezamelijk wie mag blijven logeren in ons huis en wie niet. Als je het niet eens bent met de meerderheid leg je je daar bij neer of je vraagt een echtscheiding aan en koopt je eigen huis en nodigd vervolgens iedereen uit om daar te blijven slapen.

   2. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Van mij uit geen morele superioriteit hoor. Uit de experimenten van Zimbardo blijkt dat het gros van de mensen geneigd is om mensenrechten te schenden. En naar men zegt blijkt pas als je aan zo’n experiment meedoet of je wel dan niet door de mand valt. Ik heb geen reden om aan te nemen dat ik bij zo’n experiment niet door de mand zou vallen. Waarschijnlijk ben ik net zo zwak als iedere andere boerenl*l op deze planeet.

    Maar dat neemt niet weg dat er mensenrechten zijn. En dat die boven de tijdelijke psychosen van mens en volk staan. Dat erken ik nu, zal ik mogelijk vergeten tijdens zo’n experiment, maar zal ik daarna wederom erkennen. Waarschijnlijk met tranen in de ogen en met verzoeken om vergiffenis en binnensmonds geprevel dat ‘ik ook maar een mens ben’…

    Zoals iedereen inmiddels weet bestaat er geen vrije wil, en is een meerderheid niets anders dan een overheersend idee dat een meerderheid tijdelijk psychotiseert. Er zijn er die zich afvragen of je aan zo’n meerderheid wel een overwegende stem moet geven.

    Plato zag er iig niks in…

 5. Profielbeeld van Setkin Sies
  Setkin Sies

  De term ‘Knuffelillegaal’ en de zinsnede ‘maar de twee belangenorganisaties in Rotterdam die de rode loper uitleggen voor illegalen’ lijken mij verre van juridische termen en zijn in mijn ogen klassificaties.

 6. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Een juridische status is geen klassificatie! Illegaliteit geeft aan dat iemand zonder verblijfsvergunning in ons land is. De gang naar de rechter heeft gemaakt en door de rechter beoordeeld is.
  Het ontduiken en negeren van gerechterlijke uitspraken is strafbaar en de bijl in de wortel van een democratische samenleving. Hij en ik hebben daar een oordeel over. ook juridich!

  Bijbelteksten? Ach ja, doe ik omdat ik geen onderscheid wil maken. Je Mohammedaanse collega’s confronteer ik ook met Soera’s.
  Zo’n gesprek heb ik geen behoefte aan, omdat ik precies weet aan welke teksten je gaat refereren. Door die teksten is zelfs een hele sociaal christelijke politieke stroming ontstaan – oorspronkelijke BCS – later onder leiding van ds. Buskes, die zich na de oorlog bij de Peveda aansloot.
  en die uiteindelijk (heel verstandig) net als Drees uit de Peveda is gestapt.

  1. Profielbeeld van R.Sörensen
   R.Sörensen

   Matteüs 7:1-2, Lucas 6:37, Romeinen 2:1
   Sinds wanneer bepaal jij wat denigrerend en voor Vers Beton onwaardig is?

   1. Profielbeeld van Setkin Sies
    Setkin Sies

    Sinds hetzelfde moment dat LR klassificaties toedicht aan mensen zonder verblijfspapieren en maatschappelijke organisaties die naar hen omzien.
    Ik heb weinig behoefte om via een forum te reageren op bijbelteksten. Ik kan u voorzien van een reeks van bijbelversen die ons oproepen om om te zien naar vreemdelingen en armen, maar dat doe ik dan liever in een gesprek.

   2. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Wijst deze toename aan Bijbelse verwijzingen op een radicaliseringsproces?
    ;-)

 7. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Matheus 6 1-6
  Je mag verwachten van iemand die in de Pauluskerk komt deze uitspraken van Jezus kent en zich niet op de rechtschapen borst klopt.

  Een aaneenschakeling van historische onjuistheden en verkeerde persoonlijke aannames gekoppeld aan een eenzijdige “wegmetonsvisie” Iemand die zijn geschiedenis niet kent. Ik lees b.v. helemaal niets over de eerste migranten in de 20e eeuw: De Chinezen. Die zijn er ook!

  Uiteraard hebben vluchtelingen recht op een toegang tot de rechter. Het is wel de bedoeling dat ze zich dan aan de uitspraak van die rechter houden, anders heeft het geen zin.

  Verder: Wees hartelijk welkom miljoenen Afrikanen en Aziaten. De vleespotten van Rotterdam worden voor u door dhr Beeke graag geopend.
  Het geld halen we wel uit de zorg!

  1. Profielbeeld van Tycho
   Tycho

   Heb je bewijs waaruit blijkt dat geld die geïnvesteerd wordt in de opvang van asielbezoekers uit de zorg komt?

   1. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Investeringen in de zorg nemen enkel maar toe (zie hier). Intussen vergrijst / ontgroent NL in rap tempo. Ik geloof dat vanaf 2004 of daaromtrent er meer 50+ ers zijn dan 50-. Vanaf 2015 dreigende personeelstekorten in de zorg. Moet allemaal worden opgevangen. Er moet dringend nieuwe aanwas bij in NL.

   2. Profielbeeld van Daan
    Daan

    … alleen voordat mensen uit het buitenland hier komen, moeten wel die zg. ‘heilige teksten’ uit hun hoofd worden gebrainwashed. Dat opzeggen van Koran- en Bijbelteksten leidt maar tot extremistische uitwassen, zo blijkt uit de geschiedenis. Misschien iets ikv inburgeringscursus organiseren of zo…

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.

Advertentie

HNI_VB_600x500 PX_1