Voor de harddenkende Rotterdammer

In de Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten, vlakbij oud-Overschie. De provincie Zuid-Holland heeft besloten om dat ongedaan te maken. Dit jaar moeten de werkzaamheden beginnen om een vaargeul te maken vanaf de Hoge Brug tot aan de bestaande dijk naast het industrieterrein Noord-West.

 

BochtOverschie1
Bron: Provincie Zuid-Holland

De bochtafsnijding van de Schie is zo’n typisch voorbeeld waar de politieke besluitvorming belangrijker is dan het doel dat men wil bereiken. Er zijn hoge kosten, de veiligheid gaat naar beneden, de cultuurhistorische waarde gaat verloren en wordt transport efficiënter? Het is voor mij onbegrijpelijk dat Rotterdam zich zo laat inpakken door de provincie.

Welk doel wil de provincie eigenlijk bereiken met de bochtafsnijding van de Schie? In de loop van de besluitvorming zijn er verschillende argumenten opgevoerd.

In den beginne was er het nobele doel om het transport over water te verbeteren. Iedereen met enig gevoel voor het milieu zal het hier mee eens zijn. Toen bleek dat het transport over water steeds maar minder werd. Niet zo gek natuurlijk omdat diezelfde bestuurders geen aandacht hadden en hebben voor de laad- en losplekken voor de schepen. Klinkt een beetje als: we gaan eerst vliegen en daarna nadenken over vliegvelden. Zouden bestuurders het verschil tussen oorzaak en gevolg niet snappen? Afijn, deze eerste doelstelling wordt niet meer opgevoerd.

Minder overlast voor bewoners

Gelukkig was er nog een tweede doelstelling, namelijk het verminderen van de overlast voor de bewoners langs de Schie. Dit is bijna nog nobeler dan de eerste doelstelling. Of die bewoners ook werkelijk overlast ondervinden, dat werd niet gevraagd. Stel je voor, straks zegt een meerderheid van de omwonenden dat ze geen overlast van de scheepvaart hebben.

BochtOverschie2
Bron: Provincie Zuid-Holland

Als die het wel hadden gevraagd, hadden ik en mijn buren die aan de Schie wonen kunnen zeggen dat we het juist leuk vinden om langs één van de oudste cultuurhistorische plekjes van Rotterdam te wonen. Wat schetst onze verbazing dat er tabellen verschenen die zeggen dat wij overlast hebben. Dit bleek toch ook niet zo’n goede doelstelling te zijn. Het wordt nog wel genoemd, maar er wordt niet meer zo hard mee gewapperd.

De provincie heeft uiteindelijk de belangrijkste doelstelling van de bochtafsnijding gevonden in het argument dat het de veiligheid op het water verbetert, voor de scheepvaart . Bij zo’n mooie doelstelling moet het natuurlijk mogelijk zijn om duidelijk te maken in welke mate die veiligheid verbetert.

Veiliger door recht stuk?

BochtOverschie3
Bron: Rijkswaterstaat

En toen werd het oorverdovend stil. Er zijn namelijk de laatste twee eeuwen geen significante scheepvaartongelukken op de Schie gebeurd. Er is wel eens een walletje geschampt en, niet te vergeten, er zijn wel twee meldingen geweest van een bijna gevaarlijke situatie. Zal het veiliger zal worden dan nul ongelukken door een recht stuk te maken in plaats van die mooie Overschiese bocht te behouden?

Dan heb ik slecht nieuws. Rijkswaterstaat heeft net in 2013 weer een onderzoek gedaan naar de Nautische Veiligheid binnenwateren. En wat blijkt?

“De grote meerderheid van de geregistreerde scheepsongevallen als zichtbaar in Figuur Bw-1 – 36 vindt plaats op een recht vaarweggedeelte en lijkt een stijgende trend te vertonen.” Gelukkig hebben we standvastige provinciale bestuurders en een slapende gemeenteraad en die laten zich niet in de war brengen door een degelijk onderzoek van een stelletje ingenieurs. We zitten opgescheept met bestuurders die politiek draagvlak en politieke besluitvorming belangrijker vinden dan wat er in de echte wereld gebeurt.

Plan kost provincie 10 miljoen

Als Rotterdammer heb ik maar een simpele vraag: Wat kost het en wat levert het op? Onderaan de streep is de enige winst een snellere vaartijd voor de schippers van enkele minuten.

En wat mag dat kosten? In de provinciale begroting voor 2014 stond een totaalbedrag van dertien miljoen opgevoerd, waarvan bijna tien miljoen op rekening van Zuid-Holland komt. En mogelijk zal dit hoger uitvallen, zoals de meeste infrastructuurprojecten
Dit is nog los van de kosten die de gemeente Rotterdam extra voor zijn kiezen kan krijgen (beheer). Het past niet om een stemadvies uit te brengen voor de komende Statenverkiezingen, maar ik kan u wel adviseren om na te kijken welke partijen vóór dit onzinnige plan hebben gestemd.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Reinier Westermann

Reinier Westermann

Reinier Westermann (1954). Sinds 1982 Rotterdammer en betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Opgeleid als stuurman grote handelsvaart een grote passie voor scheepvaart en havens. Aandacht voor leefomgeving en behoud cultuurhistorische waarden in samenhang met stadsontwikkeling. Mede-oprichter van de vereniging t Is Over Zonder Schie.

Profiel-pagina
Lees 16 reacties