Advertentie

klein_botanical_topbanner
Voor de harddenkende Rotterdammer

In de Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten, vlakbij oud-Overschie. De provincie Zuid-Holland heeft besloten om dat ongedaan te maken. Dit jaar moeten de werkzaamheden beginnen om een vaargeul te maken vanaf de Hoge Brug tot aan de bestaande dijk naast het industrieterrein Noord-West.

 

BochtOverschie1
Bron: Provincie Zuid-Holland

De bochtafsnijding van de Schie is zo’n typisch voorbeeld waar de politieke besluitvorming belangrijker is dan het doel dat men wil bereiken. Er zijn hoge kosten, de veiligheid gaat naar beneden, de cultuurhistorische waarde gaat verloren en wordt transport efficiënter? Het is voor mij onbegrijpelijk dat Rotterdam zich zo laat inpakken door de provincie.

Welk doel wil de provincie eigenlijk bereiken met de bochtafsnijding van de Schie? In de loop van de besluitvorming zijn er verschillende argumenten opgevoerd.

In den beginne was er het nobele doel om het transport over water te verbeteren. Iedereen met enig gevoel voor het milieu zal het hier mee eens zijn. Toen bleek dat het transport over water steeds maar minder werd. Niet zo gek natuurlijk omdat diezelfde bestuurders geen aandacht hadden en hebben voor de laad- en losplekken voor de schepen. Klinkt een beetje als: we gaan eerst vliegen en daarna nadenken over vliegvelden. Zouden bestuurders het verschil tussen oorzaak en gevolg niet snappen? Afijn, deze eerste doelstelling wordt niet meer opgevoerd.

Minder overlast voor bewoners

Gelukkig was er nog een tweede doelstelling, namelijk het verminderen van de overlast voor de bewoners langs de Schie. Dit is bijna nog nobeler dan de eerste doelstelling. Of die bewoners ook werkelijk overlast ondervinden, dat werd niet gevraagd. Stel je voor, straks zegt een meerderheid van de omwonenden dat ze geen overlast van de scheepvaart hebben.

BochtOverschie2
Bron: Provincie Zuid-Holland

Als die het wel hadden gevraagd, hadden ik en mijn buren die aan de Schie wonen kunnen zeggen dat we het juist leuk vinden om langs één van de oudste cultuurhistorische plekjes van Rotterdam te wonen. Wat schetst onze verbazing dat er tabellen verschenen die zeggen dat wij overlast hebben. Dit bleek toch ook niet zo’n goede doelstelling te zijn. Het wordt nog wel genoemd, maar er wordt niet meer zo hard mee gewapperd.

De provincie heeft uiteindelijk de belangrijkste doelstelling van de bochtafsnijding gevonden in het argument dat het de veiligheid op het water verbetert, voor de scheepvaart . Bij zo’n mooie doelstelling moet het natuurlijk mogelijk zijn om duidelijk te maken in welke mate die veiligheid verbetert.

Veiliger door recht stuk?

BochtOverschie3
Bron: Rijkswaterstaat

En toen werd het oorverdovend stil. Er zijn namelijk de laatste twee eeuwen geen significante scheepvaartongelukken op de Schie gebeurd. Er is wel eens een walletje geschampt en, niet te vergeten, er zijn wel twee meldingen geweest van een bijna gevaarlijke situatie. Zal het veiliger zal worden dan nul ongelukken door een recht stuk te maken in plaats van die mooie Overschiese bocht te behouden?

Dan heb ik slecht nieuws. Rijkswaterstaat heeft net in 2013 weer een onderzoek gedaan naar de Nautische Veiligheid binnenwateren. En wat blijkt?

“De grote meerderheid van de geregistreerde scheepsongevallen als zichtbaar in Figuur Bw-1 – 36 vindt plaats op een recht vaarweggedeelte en lijkt een stijgende trend te vertonen.” Gelukkig hebben we standvastige provinciale bestuurders en een slapende gemeenteraad en die laten zich niet in de war brengen door een degelijk onderzoek van een stelletje ingenieurs. We zitten opgescheept met bestuurders die politiek draagvlak en politieke besluitvorming belangrijker vinden dan wat er in de echte wereld gebeurt.

Plan kost provincie 10 miljoen

Als Rotterdammer heb ik maar een simpele vraag: Wat kost het en wat levert het op? Onderaan de streep is de enige winst een snellere vaartijd voor de schippers van enkele minuten.

En wat mag dat kosten? In de provinciale begroting voor 2014 stond een totaalbedrag van dertien miljoen opgevoerd, waarvan bijna tien miljoen op rekening van Zuid-Holland komt. En mogelijk zal dit hoger uitvallen, zoals de meeste infrastructuurprojecten
Dit is nog los van de kosten die de gemeente Rotterdam extra voor zijn kiezen kan krijgen (beheer). Het past niet om een stemadvies uit te brengen voor de komende Statenverkiezingen, maar ik kan u wel adviseren om na te kijken welke partijen vóór dit onzinnige plan hebben gestemd.

Voordat je verder leest...

Je kunt dit artikel gratis lezen, maar wij kunnen het niet gratis maken. Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk!

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Reinier Westermann

Reinier Westermann

Reinier Westermann (1954). Sinds 1982 Rotterdammer en betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Opgeleid als stuurman grote handelsvaart een grote passie voor scheepvaart en havens. Aandacht voor leefomgeving en behoud cultuurhistorische waarden in samenhang met stadsontwikkeling. Mede-oprichter van de vereniging t Is Over Zonder Schie.

Profiel-pagina
Lees 16 reacties
 1. Profielbeeld van Kees
  Kees

  O.b.v. het artikel en de reacties is in ieder geval duidelijk dat de toegevoegde waarde van dit project niet ondubbelzinnig vaststaat. Om er in dat geval minimaal EUR 13 mln gemeenschapsgeld aan te spenderen lijkt mij niet verstandig.

 2. Profielbeeld van Sander
  Sander

  Het doel is volgens mij scheiden van pleziervaart en beroepsvaart, het voorkomen van ongelukken. Ik vind het bizar dat hier met droge ogen wordt geclaimd dat de huidige situatie niet tot problemen kan leiden. Hoe is een blinde bocht beter dan een gescheiden waterweg?

  Verder is door het wegnemen van de S-bocht, de Schie bereikbaar voor een grotere klasse binnenvaart schepen, die dan tot Delft en Den Haag kunnen doorvaren. Dit verlaagt weer de kosten van transport over water. De huidige schie is door de S-bocht beperkt tot klasse CEMT-II.

  Verder vind ik overlast meten in “gezellig” versus “niet gezellig” erg subjectief. Dat terwijl het geluid van dieselmotoren en de afstand tot huizen gewoon meetbaar is. De rechte vaarweg zal daadwerkelijk voor minder geluidsoverlast zorgen.

  De oude vaarweg blijft gewoon beschikbaar, dus waar de opmerking van Anneke vandaan komt, en zonder kritiek wordt aangenomen begrijp ik helemaal niet. Pleziervaart kan gewoon de oude vaarweg gebruiken, er komen steigers voor aanliggende huizen, en voor bezoekende schepen.

  Kortom, de blinde S-bocht is een beperking voor de binnenvaart, kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De nieuwe vaarweg doet geen afbraak aan de huidige situatie. Het is een waardevolle investering in infrastructuur

  1. Profielbeeld van Anneke de Gouw
   Anneke de Gouw

   Reality check: Feit is, dat de bocht uitnodigt tot voorzichtig varen. Principe van de rotonde. Daarom zijn er geen ongelukken geweest.

   En hoe moeten die nieuwe grote boten (wie gaat daarin investeren trouwens?) straks door de Hoge Brug. Dus?
   Investering voor niets gedaan?

   Voor de pleziervaart op de oude Schie heeft de provincie een brug van 1 m hoog in het plan opgenomen. Dat is leuk voor badeendjes, maar Rotterdammers denken bij boten toch echt aan wat stoerdere formaten.

  2. Profielbeeld van Fieneke van Loon
   Fieneke van Loon

   Grotere Schepen ?
   Hoe ziet u “de Schie bereikbaar voor een grotere klasse binnenvaart schepen, die dan tot Delft en Den Haag kunnen doorvaren ?”
   Vanaf Delft -Den Haag zijn ook na aanleg van het 800m lange kanaal alleen schepen in de CEMT-klasse III/M3 (70 x 7,20 x 2,60m) toegestaan.
   En richting Rotterdam mondt het kanaal uit bij de Hoge Brug ( Rijksmonument) met een doorvaartbreedte van 7,80 m.

   Scheiding beroeps-en recreatievaart ?
   Wat bewoners sinds 2007 werd voorgehouden, nl. dat “De oude vaarweg gewoon bevaarbaar blijft voor de pleziervaart en dat aanwonenden met een eigen boot steigers achter hun tuin kunnen aanleggen” is in de uitwerking van het plan ter ziele gegaan.
   In 2009 werd het tracébesluit voor de bochtafsnijding nog aangekondigd met als één van de uitgangspunten “dat de huidige Schie bij Overschie een recreatieve functie krijgt.”
   In 2010 reageerde de provincie op de gewenste doorvaarthoogte van 3 m. ( conform de landelijke BRTN-norm) voor de brug naar het toekomstige eiland, dat dit werd meegenomen in het ontwerp voor de brug.
   Eind 2011 publiceert Witteveen + Bos het “schetsontwerp bruggen en pad” met 2 alternatieven, nl. een brug van 1m hoog en een variant van 1.75m hoog. Dat ontwerp (1.75m) ligt nu ter beoordeling bij de gemeenteraad Rotterdam.
   Gedeputeerde De Bondt had als enig weerwoord dat de recreatievaart + de roeiers voor de kortere route over het kanaal zullen kiezen. Scheiding van beroeps-en recreatievaart – conform het uitgangspunt voor de provinciale vaarwegen – is hier opeens niet meer aan de orde.
   Wel wordt verwacht dat de beroepsvaart over het hele traject Rotterdam Den Haag een gemiddelde snelheid van 9 km. haalt. De max. vaarsnelheid Delft- Den Haag is 7 km/u en daarom is de vaarsnelheid over het kanaal verhoogd tot 12 km/u.
   De provincie weet alles recht te redeneren wat krom is.
   Recreatieve functie ? ja hoor, er varen straks nog sloepjes, jetski’s of waterscooters over het huidige traject.

 3. Profielbeeld van Anneke de Gouw
  Anneke de Gouw

  Het is bizar als je rondkijkt: vanaf Delfshaven staan mooie grote borden (betaald door de provincie) om het Overschiese erfgoed langs de bocht aan te prijzen. Datzelfde erfgoed is straks niet meer door klassieke schepen te bevaren en vanaf het water te bekijken. De provincie is verantwoordelijk voor het behoud van dit oudste stuk trekvaart, maar toen ze dit plan maakten, kwam het even niet uit.
  De fiets/vaarvacanties van Delfshaven via de oude bocht van de Schie naar Delft zijn nu zomers heel populair bij toeristen. Die bedrijfstak wordt bij Overschie straks omgeleid langs de witte dozen van een industrieterrein. Dat maakt het natuurlijk echt interessant!
  De baten van dit project zullen zeker niet in Overschie of Rotterdam terechtkomen. Rotterdam moet wel nog stevig betalen voor een brug. Waarom laat de Rotterdamse politiek dit gebeuren? Op de Coolsingel weten ze nog steeds niet dat de meeste monumenten en de oudste geschiedenis van de stad aan de randen in de “dorpen” is te vinden. Dit project valt daar onder buitenruimte, serieus!
  Overschie heeft daar zo veel van, dat er nog wel een speciaal kanaal voor de AVR-boten bij kan. Kan iemand mij uitleggen waarom er zo veel geld wordt besteed aan een zinloos provinciaal project, dat alleen maar schade veroorzaakt?

 4. Profielbeeld van JohnVol
  JohnVol

  Ik vermoed, dat het afsnijden een afleidingsmanoeuvre is om vastgoedjongens de gelegenheid te geven iets “unieks” op dat zgn eiland, dat gesuggereerd wordt, neer te zetten en waar flink aan verdiend wordt.

 5. Profielbeeld van Melissa van Amerongen
  Melissa van Amerongen

  Goed om eens te lezen over wat Provinciale Staten doet en hoe ze dat rechtvaardigt en argumenteert. Roept ook bakken met vragen op. Waarom heeft PS hier nu zo’n belangrijke rol? Is dit niet een typisch ding voor Rijkswaterstaat of juist de waterschappen? De onderbouwing van het plan is nu haast helemaal gericht op de scheepvaart, maar de provincie dient toch meerdere belangen? Interessant om meer over te weten.

  Ik wist overigens niet dat de VVD in de PS de grootste partij is.
  https://staten.zuid-holland.nl/Statenleden

 6. Profielbeeld van ron
  ron

  twee jaar bezig, ik woonde op een woonboot en in 1975 werd er al gesproken dat wij aan het eiland wat zou ontstaat wij een nieuwe ligplaats zouden krijgen.
  dus ze zijn er al iets langer over bezig hoor.

 7. Profielbeeld van Daan
  Daan

  Tsja, goed voor de opdrachtportefeuilles van de aannemerij he. De CEO van dat clubje dat een positief rapport(pdf!) heeft geschreven over dit plan is de baas van de KvK Rotterdam geweest. En bij de KvK staat het genereren van werk hoog in het vaandel. Lijkt me allemaal vrij logisch…

 8. Profielbeeld van Biff Eagleburger
  Biff Eagleburger

  Ze zijn nu al een jaar of twee bezig, dacht ik. Typisch idioterie van de provincie weer. Schiedam kom je niet meer in over de Schie door de vele te lage en kapotte bruggen, maar een bochtje afsnijden voor die paar boten per dag richting Rotterdam is een soort must have. Geen wonder dat ik al jaren niet meer stem.

 9. Profielbeeld van Ties Joosten
  Ties Joosten

  Goed stuk! Maar help me even: welke partijen stemden hier voor dan? #nostemadvies

  1. Profielbeeld van Joey
   Joey

   Even snel gegooglet en binnen het Hoogheemraadschap was alleen de Partij voor de Dieren tegen.

   1. Profielbeeld van Taeke
    Taeke

    Waanzin! Wat een idioterie – als de partij voor de dieren als enige partij tegen was dan krijgen die mn stem. Puur uit protest

 10. Profielbeeld van Joey
  Joey

  Mooi stuk. Duidelijk een gevalletje van iets dat heel logisch lijkt, maar het uiteindelijk niet is. Hoop dat dit nog terug te draaien valt.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.