Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Op dit moment bereidt burgemeester Aboutaleb een handelsmissie naar Israël voor met het ministerie van Economische Zaken. Volgens Nourdin el Ouali, fractievoorzitter van Nida, moet Aboutaleb van dit bezoek afzien.

Gaza-demonstratie Schouwburgplein(1)
Nourdin el Ouali vorig jaar op de Gaza-demonstratie in Rotterdam waar 10.000 mensen op af kwamen

Precies deze week een jaar geleden demonstreerden we met meer dan 10.000 mensen over de Erasmusbrug voor menswaardigheid in Palestina, tegen het bloedvergieten, de bezetting en blokkade door de staat Israël. Inmiddels een jaar later ligt Gaza nog steeds in puin. Terwijl de toevoer van hulpgoederen voor Gaza van actiegroepen als Rotterdam4Gaza wordt bemoeilijkt door de Israëlische blokkade, wordt er voor de burgemeester van Rotterdam een bezoek ingepland aan Israël om de banden met deze apartheidsstaat aan te halen.
Met de watten waarin onze burgemeester tijdens het bezoek wordt gelegd, probeert Israël hun constante schendingen van VN-verdragen en mensenrechten te verdoezelen. Eén van de grootste demonstraties die ooit in Rotterdam is gezien, wordt weggewuifd door nu vriendelijk handjes te gaan schudden met Israëlische regeringsleiders met bloed aan hun handen. Dit mag niet gebeuren.
De realiteit van een agressieve koloniale uitbuiting en etnische zuivering door de staat Israël maken een menswaardig bestaan voor Palestijnen al decennia onmogelijk. NIDA, SP en GroenLinks riepen met schriftelijke vragen de burgemeester dan ook op geen banden aan te halen met Israël, een niet-democratische staat die voortdurend mensenrechten schendt. Dit schrijven is het begin van een pleidooi aan Ahmed Aboutaleb om vooral niet naar Israël te gaan in de hoedanigheid van burgemeester van onze stad.
De Palestijnen zijn sinds 1947 ofwel verjaagd uit hun huizen ofwel vermoord, gevangen, dan wel uitgesloten, collectief van hun identiteit beroofd en anno 2015 de wanhoop ver voorbij. Het afgelopen jaar, waaronder de uitkomst van de recente verkiezingen in Israël, hebben ons weer eens gewezen op het doodlopen van het vredesproces. Alle ministers van het nieuwe kabinet hebben stuk voor stuk uitgesproken een Palestijnse staat nooit te zullen erkennen.

Hoezo niet democratisch?

De eerste voorwaarde voor een democratie is dat de bevolking betrokken wordt bij het vredesproces en de soevereiniteit krijgt. Hiervan is geen sprake aangezien meer dan vijf miljoen van de nakomelingen van de gevluchte Palestijnen niet eens toegang heeft tot het land waar hun (groot-)ouders van verjaagd zijn.
Het recht op terugkeer is internationaalrechtelijk een belangrijk punt waar vaak te makkelijk overheen gestapt wordt. Vaak wordt op een Bijbelse manier geschermd met het recht op het bestaan van Israël. Hierbij wordt het recht van Palestijnen om naar hun land terug te keren en hun bezittingen op te eisen vergeten: in bezit genomen grond en de vele bezittingen waar Israël haar voordeel mee doet. Dit terwijl Palestijnen wegrotten in de vele vluchtelingenkampen in de regio.
Wie zich slechts focust op het mislopen van de onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit, óf op de strijd van Hamas en andere strijdgroepen met Israël mist de kern van de Nakba: de grote catastrofe die generaties Palestijnen hun recht van bestaan heeft ontnomen.

Nederzettingen en mensenrechten

De bouw van nederzettingen blijft voortduren. Een beleid dat willens en wetens in strijd met het internationaal recht wordt voortgezet. De economie van deze koloniale voorposten belemmert de hermetisch afgesloten gatenkaas-reservaten op de Westelijke -Jordaanoever in hun voorspoed. Daar komt ook nog eens bij dat de nederzettingen in dit gebied integraal onderdeel vormen van de Israëlische economie. Het zijn de Israëlische banken die leningen verschaffen aan deze omheinde woonblokken, het is Israëlisch belastinggeld dat een vestiging van veelal tot het Jodendom-bekeerde Europeanen en Amerikanen subsidieert. Het is vaak ook in hun naam dat Israëlische soldaten hard optreden om de veiligheid te waarborgen van de kolonies. Om dit koloniale beleid voor te zetten is het onmogelijk de mensenrechten van Palestijnen te waarborgen.

Gaza

In Gaza zijn geen kolonisten. Daar zitten veelal nakomelingen van gevluchte Palestijnen, afgesloten van de buitenwereld. Een oorlogsmisdaad waar de wereld over zwijgt. In samenwerking met de nieuwe regering van al-Sisi in Egypte en Israël wordt de weinige import streng gecontroleerd. Tussen de vervallen gebouwen als gevolg van Israëlische bombardementen leven de Palestijnen een armoedig bestaan. De groepering Hamas kan veel aangerekend worden, maar de bezetting van Palestina, de ontheemding van generaties Palestijnen en levensomstandigheden zijn het gevolg van Israëlische agressiviteit.
Het is een zwaktebod de Israëlische aanvallen te beschouwen als verdediging. Dit totaal ongelijkwaardige ‘conflict’ is begonnen met het niet eerbiedigen van internationaal recht. Het niet accepteren dat de Palestijnen met hun keuze voor Hamas na decennia van vernedering en marginalisering kozen voor verzet.

Israël

Uiteraard zal Aboutaleb geen vrede kunnen brengen. En uiteraard zal het afzeggen van het bezoek van onze burgervader aan Israël weinig aan het beleid van Netanyahu veranderen. Maar op zijn minst zal het duidelijk worden dat Rotterdam niet wil doen alsof Israël een normale democratische staat is waar je de banden mee kunt aanhalen. Dit zou getuigen van respect voor één van de grootste demonstraties die ooit in Rotterdam heeft plaatsgevonden tegen het bloedvergieten, de bezetting en de blokkade van de staat Israël op de Palestijnen. Dit zou getuigen van respect voor het internationaal recht.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Nourdin el Ouali

Nourdin el Ouali

Nourdin el Ouali (1981) is de politiek leider van NIDA, een op de islam geïnspireerde partij in de gemeenteraad.

Profiel-pagina
Lees 23 reacties
 1. Profielbeeld van Henry Koster
  Henry Koster

  Goh wat een enge enge mensen hier van Vers Beton. Had ik een paar feitjes geplaatst hiero wordt het verwijderd. Tsja veronderstel dat iemand staat voor zijn mening die de uwe niet is. Ik heb geen ongetogen woord gesproken (getypt) wist niet dat jullie aan censuur deden. Jammer maar wel weer typisch. WEET JE WAT, HAAL ALLES VAN MIJ WEG! Ipv van te gaan knippen en plakken. Lik je maar lekker omhoog bij Nida, zeker bang voor jullie eigen nekjes!

 2. Profielbeeld van Joram
  Joram

  NIDA: “We geloven in fundamenten gebaseerd op universele principes en richtlijnen die God, de Bron van ons leven, ons hiervoor biedt via de boodschap van profeten en vanuit onze natuurlijke aanleg en balans om ons heen.”

  Lijkt me genoeg om ze niet serieus te nemen.

 3. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Het eerste dat ik in Israel hoorde , was het gejammer van een minaret!

  iets over de 10.000 ? demonstranten.

  Handvest Hamas
  Uit artikel 7: Hamas heeft ernaar verlangd Allah’s belofte ten uitvoer te leggen, hoeveel tijd dat ook kost. Mohammed … zei: “De dag des oordeels zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen zeggen: ‘O moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem’.”

  De staten die Israel bestrijden.
  De Caïro-verklaring werd op 5 augustus 1990 door 45 ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de OIC ondertekend.
  De Caïro-verklaring wijkt op essentiële punten af van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voorbeelden zijn:
  De vrijheid van meningsuiting komt bijvoorbeeld terug in artikel 22 en wordt hier beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia;
  Er zijn zeer ongelijke rechten voor mannen en vrouwen. Artikel 6 vermeldt dat de vrouw haar eigen rechten en plichten heeft en dat de man voor het onderhoud van de familie dient te zorgen;
  Er is geen vrijheid van godsdienst. Artikel 10 verbiedt expliciet het beoefenen van of bekeren tot een andere godsdienst dan de Islam; artikelen 19 en 22 bespreken straffen voor afvalligen.

  Gelukkig hebben de aanhangers van Hamas in Rotterdam nog een paspoort van een heel erg democratisch land met een absoluut vorst.

  3.En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? 4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? 5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

  N el Q lijkt Matheus 7: 3-5 te hebben uitgevonden.

 4. Profielbeeld van Robert van het Hoen
  Robert van het Hoen

  Zoals zo vaak wordt de realiteit weer verdraaid door El Ouali.
  Niet ongewoon onder pro Palestina activisten.

  Zo meent hij uit de demonstratie van vorige zomer logischerwijze te kunnen distilleren dat de rotterdamse bevolking achter hem staat.

  Die Jodenhaters(een pro demo was t eigenlijk niet)kwamen uit het hele land hun moslimfascistoide helden als Appa toejuichen.

 5. Profielbeeld van Henry Koster
  Henry Koster

  Heb de moeite niet genomen dit hele artikel te lezen. In enkele regels refereert ElOuali naar de demon-stratie vorig jaar in Rotterdam terwijl hij zich als plaatselijke politicus beter kan bezighouden met Rotterdam ipv Gaza. Nu woon ikzelf in Delfs-Gaza in een Islamitische Straat en het is nochthans nog goed toeven. Wat Aboutaleb betreft en zijn handelsmissie naar Israël. Dit overstijgt gemeente politiek aangezien deze economische agenda vanuit de Landelijke Overheid wordt bepaald. Het had net zo goed een Burgemeester uit Staphorst kunnen zijn.

 6. Profielbeeld van Karin
  Karin

  Ehm, Vers Beton is toch voor harde denkers, dat staat er tenminste. Ik ben anders heel snel uitgedacht over het ongenuanceerde gejank van een soennitische (Joden)hater die hier keer op keer ongehinderd leeg mag lopen.

  Zoals Erik al schreef: beschamend.

  1. Profielbeeld van Karin
   Karin

   PS Kijktip voor El-Ouali: a.s. zondag Zomergasten! Gewoon, om een lesje te leren van een ‘harde denker’.

 7. Profielbeeld van Frank
  Frank

  Ik zou graag schrijver Nourdin willen aanraden om zelf eens een bezoek te brengen aan israel. Hij zal inzien dat Israel zeker geen apartheidsstaat is, aangezien joden en arabieren in israel gebroederlijk samenleven en samenweken. Ik heb onlangs een bezoek gebracht aan haifa en tel aviv. Binnen de verschillende instituties zoals universiteiten en ziekenhuizen werken moslims, joden en christenen beter met elkaar samen dan in menig europees land. Mijn vermoeden bestaat dat de schrijver zelf nooit in Israel is geweest gezien de vele vooroordelen in het artikel. Hij heeft zich eenzijdig geinformeerd.

  Verder zitten er nog wat onduidelijkheden/ bewuste onwaarheden in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het stuk over de tot het jodendom bekeerde europeanen en amerikanen ?!?! Je kunt je namelijk helemaal niet tot het jodendom bekeren. Je bent jood door een joodse moeder te hebben en daardoor af te stammen van het joodse volk. Het joodse volk dat in Israel leefde tot dat het werd verdreven. Waar in Australië de aboriginal de oorspronkelijke bewoner is, daar vormen de joden de oorspronkelijke bewoners van israel.

 8. Profielbeeld van Erik
  Erik

  Ik weet dat Vers Beton de clicks goed kan gebruiken maar dat jullie je nou verlagen tot doorgeefluik van oppervlakkige Hamaspropaganda vind ik wel erg triest. De auteur overdrijft, liegt, neemt een loopje met de geschiedenis, vergoelijkt terrorisme, praat Jodenhaat goed. Enige nuance in zijn betoog is totaal afwezig, of het moet zijn poging zijn om ons te laten geloven dat hij toch echt geen Hamas fanboy is. Beschamend.

 9. Profielbeeld van Sjaak
  Sjaak

  Ik word een beetje moe van die fixatie op Israel. Ja er is daar veel mis, maar ook veel niet. In welk land daar in die regio kan een openlijk homoseksueel zich kandideren voor de post van burgemeester? In Israel kan dat wel.
  Maar goed, al was er veel meer mis daar. Dat haalt het nauwelijks bij wat er elders gebeurt. Wil deze meneer daarmee ook de banden verbreken? En dan nog iets, blijkbaar heft Israel er geen problem mee om een moslim op bezoek te krijgen.
  En een van de grootste Rotterdamse demonstraties ooit? Valt wel mee hoor; in 2004 nog zo’n 65.000.

 10. Profielbeeld van Raphael Zuilman
  Raphael Zuilman

  Ik denk dat men weer eens even tunnelvisie heeft en een geschiedenis lesje is ook geen overbodige luxe.
  Linkse Rotterdamse partijtjes willen geen stedenband met Israel.. Lachwekkend aangezien Rotterdam wel stedenbanden heeft in China en Rusland. In China worden mensenrechten op grote schaal geschonden met name in Tibet en jegens Oeigoeren, ook worden er in China de meeste mensen veroordeeld tot doodsstraf. Rusland dat illegaal een deel van Oekraïne bezet, politieke moordpartijen zijn vrij normaal en journalisten kunnen ook zomaar verdwijnen.
  Palestijnen die verjaagd zijn???? Vergeet men even dat Israel en Palestina in 1948 twee staten naast elkaar hadden moeten worden zoals de internationale gemeenschap in de Balfour declaratie had opgesteld? De Arabieren oftewel Palestijnen weigerden dit. Zes Arabische landen viel onmiddellijk nadat Israel zijn onafhankelijkheid uitriep met een miljoenen overmacht Israel aan op de eerste dag van zijn bestaan. Dit gebeurde daarna nog drie keer in 1956, 1967 en 1973!!! Beetje vreemd om van een bezetting te spreken als Israel zich eigenlijk altijd heeft moeten verdedigen omdat de Arabieren een eigen land weigerden naast een joodse staat. Terug naar school dus waarde schrijver van het bovenstaande. Ook bizar dat er vorig jaar 10.000 polder moslims en bipolaire revolutionairen op straat free palestine staan te brullen terwijl het Hamas is dat het drie jaar raketten laat regenen in Israel. Beetje iemand op z’n bek rammen en dan heel erg kwaad worden als je klappen terug krijgt. Het is ook compleet schizofreen dat er 10.000 mensen tegen Israel dat zich verdedigd staan te brullen terwijl er een enorme broedermoord in Syrie gaande is waar de IS vrolijk duizenden koppen afzaagt, vrouwen en kinderen verkrachten en vermoorden. Maar daar hoor je niemand over, het word oorverdovend genegeerd!! Misschien dat de vele Marokkanen die staan te krijsen als hordes ganzen eens moeten kijken wat er in hun eigen achtertuin gebeurd? De Marokkaanse regering bezet al 40 jaar de westelijke Sahara oftewel Polisario, en onderdrukken het Saharawi volk dat als sinds 1975 in vluchtelingen kampen in Algarije moet wonen met 100.000 man. En de Rotterdamse Turken met dictator Erdogan, die meer journalisten heeft opgesloten dan ieder land in de wereld, de IS bewapend, de Armeense genocide ontkend en koerden onderdrukt. Men spreekt van de Palestijnen die in vluchtelingen kampen wonen? 20% van Israel is moslim en woont in volledige harmonie binnen de grenzen! Prima, dan de kampen in Gaza en de westbank? Gewoon betonnen flats met een winkelgebied en centrum met straten.. Niet bepaald een vluchtelingen kamp he? Kijk maar even naar de kampen van het Saharawi volk.. DAT is een kamp! tenten en erbarmelijke omstandigheden. Bovendien het het bezette gebied Gaza op Egypte veroverd dus bezet Palestijns gebied? Nee dus. Westbank veroverd op Jordanie dus Palestijns gebied? Neeeeen. Nu we het toch over Palestina hebben.. Wanneer in de geschiedenis van de mens heeft dit land in godesnaam bestaan??? Nooooooit!!! van 1917 van de engelsen en daarvoor 500 jaar onderdeel van het Ottomaanse rijk! Turks dus! Maar over die bezetting hoor je nooit iemand. Als Rotterdam een stedenband aangaat met Israel, gaat men een band aan met het enige democratische land in het middenoosten. Het land dat een frisse economie heeft, multicultureel is, wereldwijd voorloopt in de high tech sector, een vrijhaven is voor homoseksuele moslims, vrouwen en christenen uit de hele Arabische wereld. Een land dat al vanaf 1948 onder vuur ligt. Rotterdam verrijk jezelf en begin een band met Israel!

 11. Profielbeeld van Daan
  Daan

  Iedereen met een mening over het Israelisch-Palestijnse conflict moet voor straf zonder eten naar bed.

  1. Profielbeeld van Jeroen
   Jeroen

   Ik lees alweer een tegenreactie van Leefbaar die helemaal pro Israel zijn.

   Eens met hierboven. Ga het alsjeblieft over zaken hebben die Rotterdam direct aangaan en niet een debat voeren over een praktisch onoplosbaar conflict. Echt zonde van mijn belastinggeld. De burgemeester weet vast wel wat hij aan het doen is.

  2. Profielbeeld van Inge Janse
   Inge Janse

   “Weet je wie er überhaupt geen eten hebben? Palestijnen!”

   “Weet je wie er amper naar bed durven vanwege de dreiging van raketten? Joden!”

   Een retorische pendulum mobile. Leverde deze discussie energie op, dan konden alle kolen- en kerncentrales direct uitgezet worden.

   1. Profielbeeld van Robert van het Hoen
    Robert van het Hoen

    Palestijnen bestaan helemaal niet, het zijn Arabieren.

    Iedere oprechte Hamas leider of Arabier kan u dat vertellen.

    Iedereen die een beetje moeite doet zich te verdiepen in het ” conflict” kan dat weten.

    Daarnaast is het beeld van zielige ” Palestijnen” niet overeenkomstig met de werkelijkheid.
    Ik begrijp dat u een aanhanger bent van Pallywood.

 12. Profielbeeld van Matthijs Wijga
  Matthijs Wijga

  Prima uiteengezet stuk van Nourdin. Ik snap ook waar het vandaan komt. Het ongemak, eufemistisch, dat je voelt.

  En het klopt wat Tycho zegt, Aboutaleb moet een burgemeester zijn van iedereen. En daarom, juist daarom, moet je oppassen dat hij niet een burgemeester van niemand wordt. Van groep A mag hij niet naar groep B. Van groep C niet naar D. Luisteren naar de een is onherroepelijk niet luisteren naar de ander. Is niet gaan, implicerend dat je Israël niet steunt, dan de oplossing? Nee.

  Ik voel er veel meer voor dat hij, desnoods op eigen gelegenheid, in gesprek gaat met een delegatie van Gaza. Lost hij daarmee het vrdesprobleem op? Nee. Hij toont daarmee aan dat hij oog houdt voor iedereen en alle belangen. Precies wat hij als burgemeester zou moeten.

 13. Profielbeeld van Tycho Mol
  Tycho Mol

  Helemaal mee eens! Aboutaleb is een burgermeester voor iedereen en hij kan niet in naam van de hele stad handelsbetrekkingen met Israel aanhalen. In het kader van alle beetjes helpen moet de burgermeester niet naar Israel gaan.
  Ik moet wel zeggen dat ik, als ik naar het conflict in internationaal perspectief kijk, enigszins ontwikkeling zie op diplomatiek gebied: Palestina wordt lid van het ICC en de atoomdeal met Iran (waartegen Netanyahu (zo ondemocratisch als hij is) persoonlijk naar het Congres afreisde en daarmee zelfs de Amerikaanse soevereiniteit niet respecteerde) heeft het toch gehaald. Daarnaast zie ik ook een groeiende tegenbeweging die hopelijk binnen vijf jaar dusdanig veel politieke invloed heeft, dat Palestina erkend wordt en ook Israel aangesproken wordt op zijn misdaden.

  1. Profielbeeld van Henry Koster
   Henry Koster

   Tsja als je genoeg kabaal maakt gaan er genoeg luisteren. Wat u ontwikkeling noemt vind ik een enorme achteruitgang. ISRAËL is en blijft! En tuurlijk kun je afgaan op de MSM en Pallywood. De waarheid is iets genuanceerder. En die nucleaire deal met Iran? Onzalig plan maar we zullen zien…

 14. Profielbeeld van Oplettendelezer
  Oplettendelezer

  Hoezo die fixatie op Israel? China, de VS, Rusland, Qatar etc. Allemaal landen die niet helemaal netjes met mensen omgaan, maar waar Abou en consorten steeds weer naartoe gaan. Niks van de dames en heren politici. Israel? Boehoehoe. Mensen. U weet het zelf, dit is antise……

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.