Voor de harddenkende Rotterdammer

Vandaag wordt in de Rotterdamse raad de nieuwe integratienota besproken. De vorige werd van tafel geveegd, maar de nieuwe versie is niet veel beter. Volgens Matin Daftari is de nota onnodig repressief en leidt de sterke nadruk op afkomst alleen maar tot meer ongelijkheid.

VB_integratienota_7-7-15_EvaWijers_B
Beeld door: beeld: Eva Wijers

De integratienota

Het integratiedebat lijkt sterker dan ooit te leven, vooral onder politici. Versterkt door de rampzalige gebeurtenissen in Parijs en uitspraken van minister Asscher over smeulende spanningen tussen bevolkingsgroepen. Leefbaar Rotterdam voelde de noodzaak om een integratienota op te stellen. “Kijk naar de aanslag op Theo van Gogh en de problematiek met moslimjongeren in de grote steden,” aldus raadslid Hoogwerf.

Leefbaar-wethouder Schneider presenteerde vorig jaar een eerste integratienota die na uitlekken in het Algemeen Dagblad leidde tot protest van andere partijen en linea recta de prullenbak in kon. De nota bevatte volgens coalitiepartners CDA en D66 te veel “onverzoenlijke taal voor migranten.” Inmiddels is een nieuwe nota verschenen, die vandaag besproken wordt door de gemeenteraad. De termen allochtoon en autochtoon zijn deze keer vermeden. De nota gaat uitsluitend over migranten, gedefinieerd als “iemand die vanuit een ander land naar Rotterdam is geëmigreerd, met het doel uiteindelijk hier een nieuw leven op te bouwen”, en “tweede generatie migranten” voor hun kinderen.

In de nota zijn weinig oplossingen te lezen. De wethouder zegt wel dat het stadsbestuur migranten gaat faciliteren, maar veel voorzieningen zoals buurthuizen en andere initiatieven die mensen kunnen helpen, worden juist wegbezuinigd. Terwijl er geen concrete hulpmiddelen en plannen genoemd worden, zijn de strafregels wel bekend. Doe je niet mee met het integratieplan, dan kunnen maatregelen genomen worden: korten op de uitkering, bijvoorbeeld. De migrant wordt bang gemaakt met straffen, maar het college reikt geen hulpmiddelen aan.

Evalien_Uitgelicht

Lees meer

Dit zijn de 10 opvallendste zinnen uit de integratienota

Gisteren presenteerde het Rotterdamse college zijn langverwachte integratienota . Lange…

Integratie of assimilatie?

Integratie in de huidige vorm is bedacht door een stel technocraten dat achter gesloten deuren met elkaar heeft besloten hoe minderheden zich moeten gedragen. Daaronder ligt de verwachting dat ‘zij’ zich gaan gedragen zoals ‘wij’ dat willen en worden zoals ‘wij’ zijn. De meeste allochtonen voelen dat met integratie eigenlijk assimilatie wordt verwacht, vooral als wordt gedreigd met uitkeringen korten en uitzetten.

De integratienota gaat er vanuit dat de allochtoon moet integreren en de autochtoon er automatisch bij hoort. Er worden dus verschillende regels gehanteerd op basis van afkomst en daarmee creëert het bestuur juist weerstand tussen groepen. Het stadsbestuur maakt onderscheid tussen wij en zij. De migrant wordt gekort als hij zich niet aan de regels houdt, maar de blanke Nederlander hoeft zich aan diezelfde regels niet te houden.

Waarom gelden dezelfde regels niet voor Ome Henk? Waarom wordt hij niet gekort op zijn uitkering als hij mensen met een hoofddoek of keppeltje beledigt? En hoe zit het met rijke expats die hier al jaren wonen en de taal niet spreken? Als zij deze regels overtreden, kunnen ze niet gekort worden op een uitkering. Iedereen zou moeten leren over vrouwenemancipatie, homo-acceptatie, geloofsovertuigingen en vele andere zaken. Partijdige integratienota’s brengen geen verbetering. Als het stadsbestuur werkelijk de sociale problemen rondom integratie wil oplossen, moet het ophouden met het creëren van nog meer tweedeling.

VB_integratienota_7-7-15_EvaWijers_A
Beeld door: beeld: Eva Wijers

De werkelijke tweedeling

Hoogleraren Han Entzinger (EUR) en Paul Scheffer (UvA) deden onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van integratie in Amsterdam en Rotterdam. Uit hun rapport “De Staat van Integratie” blijkt dat de oorzaak van veel problemen vaker aan lage sociale status en opleiding ligt dan aan etniciteit. Zo komt criminaliteit vaker voor onder laaggeschoolden dan onder hooggeschoolden, ongeacht of ze nou “migrant” zijn of niet. Veel gezondheidsproblemen in Rotterdam lijken meer verband te houden met de wijk en leefomgeving dan met etniciteit. De problemen liggen niet aan het land van herkomst, maar aan de sociaaleconomische klasse en welvaart van de wijk. Het koppelen van maatschappelijke problemen aan bepaalde culturele of religieuze achtergronden zal de problemen in de samenleving dan ook niet verhelpen, maar juist vergroten.

Neen, we hebben geen baat bij repressieve integratienota’s met maatregelen als het korten van uitkeringen en dreigen met uitzetting. De imam die wellicht elke dag naar de moskee gaat en de jood die Chanoeka viert, kunnen net zo goed Nederlanders zijn. Er zijn veel migranten die de cultuur van de stad beter begrijpen dan Nederlanders die hier geboren zijn. Migranten die zich elke dag inzetten voor gelijke rechten, schonere wijken en hun medebewoners. Waarom hanteren we voor hen andere spelregels?

Terwijl we in Nederland honderden gevallen hebben waarbij moskeeën en synagoges bekogeld worden met eieren, mensen met een hoofddoek belachelijk gemaakt worden en allochtonen niet aangenomen worden bij bedrijven vanwege discriminatie, zijn het toch steeds de nieuwkomers, de “migranten”, die zich aan moeten passen, terwijl de autochtonen uit de wind gehouden worden.

In plaats van ruzie maken en politieke spelletjes spelen, moeten we kijken hoe we samenhorigheid, openheid en respect kunnen verspreiden. Rotterdam moet mensen niet op basis van hun geloof en afkomst beoordelen, maar juist op gedrag van een individu, ongeacht hun afkomst. Diversiteit is juist een kracht in Rotterdam. We moeten de acceptatie van verschillen makkelijker maken en in ons onderwijs, vanaf het begin af aan, taboes bespreekbaar maken. Hiervoor is geen integratienota nodig. Het college moeten ophouden met wij-zij-denken en gaan inzetten op burgerschap. In een stad met 174 nationaliteiten moet je een appèl doen op alle nationaliteiten en inwoners. Deze integratienota, opgelegd door een partij die de baas wil zijn, heeft Rotterdam niet nodig.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

matin

Matin Daftari

Matin Daftari is lid van diverse advieskringen van de PvdA, waaronder integratie. Hij is oud-secretaris van de Jonge Socialisten in Rijnmond en was daar verantwoordelijk voor zorg, onderwijs en communicatie.

Profiel-pagina
Lees één reactie
  1. Profielbeeld van Jan
    Jan

    Laagdrempelige voorzieningen die de taalvaardigheid bevorderen zijn wat mij betreft het wondermiddel dat Rotterdam nodig heeft. Burgerschap kan pas beginnen wanneer bewoner en overheid elkaar begrijpen. Als iemand die dag in dag uit burgers met de gemeente ziet botsen kan ik niet genoeg onderstrepen hoe vaak de taalbarrière hierbij de aanstichter is. Ditzelfde geldt voor schulden, wantrouwen en gebrek aan participatie.

    Als men zorgt voor goede, kosteloze taalvoorzieningen en erop inzet deze actief aan de man/vrouw te brengen hoeven we deze discussie volgens mij over een paar jaar niet meer te voeren.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.

Advertentie

HNI_VB_600x500 PX_1