Voor de harddenkende Rotterdammer

Rotterdam staat vanwege de enorme sociale achterstanden al flink onder druk, en doet bovendien al meer dan voldoende voor vluchtelingen. Door nu de deuren ruimhartig open te zetten, zetten we onszelf nog verder op achterstand

Maandag Quote: Begin je week met een Rotterdamse quote. Deze week: Leefbaar Rotterdam is tegen extra noodopvang voor vluchtelingen. Onlangs riep staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie alle Nederlandse gemeenten op om voor extra opvang te zorgen.
De Leefbaren staan alleen in hun standpunt: de overige partijen zien het als een morele plicht om hulp te bieden en streven naar een humane oplossing. CU/SGP-fractievoorzitter Setkin Sies: “Als Apeldoorn 400 vluchtelingen opvangt, dan moet Rotterdam minimaal hetzelfde aantal kunnen huisvesten.”

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

de redactie

de redactie

De redactie van Vers Beton.

Profiel-pagina
Lees 5 reacties
  1. Profielbeeld van Henk
    Henk

    Volgens mij wil het COA AZC’s hebben op plekken waar die nu ook al zijn:

    “Noodopvang
    Hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van 6 tot 12 maanden met een opvangcapaciteit voor tussen de 300 en 600 bewoners. Bij voorkeur in de directe nabijheid van een mogelijke tijdelijke of reguliere opvanglocatie.” (https://www.coa.nl/nl/partners/gemeenten)

    En die huidige AZC’s zijn hier: https://www.coa.nl/nl/partners/gemeenten
    In dat rijtje staat Apeldoorn inderdaad. Maar niet Rotterdam.

    Is aan de gemeente Rotterdam expliciet gevraagd om buiten dit ruimtelijke AZC-beleid om hier asielzoekers op te vangen?

    Of is er een andere reden dat er paniek is uitgebroken bij Van Elck? Wil ie gewoon effe op zn Leefbaarborst trommelen?

  2. Profielbeeld van Christian Jongeneel
    Christian Jongeneel

    Als de politieke wil er was, zou een stad als Rotterdam met gemak alle 7000 extra vluchtelingen noodopvang kunnen bieden. Levert 50 miljoen op, die ten goede komt aan bedrijven en werkzoekenden in de stad. Met een beetje mazzel kunnen we een deel van die 7000 vasthouden om dit probleem aan te pakken.

    Maar Rotterdam geeft er de voorkeur aan zichzelf te profileren als ziek, zwak, misselijk en niet in staat een klusje te klaren waar een willekeurige provinciestad zijn hand niet voor omdraait. Kendoe, heet dat dan.

  3. Profielbeeld van Kees Versteeg
    Kees Versteeg

    Een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk komt m.i. pas in zicht als een internationale burgemeestersbeweging met steun van bekende intellectuelen als Thomas Piketty, Benjamin Barber, Michel Houellebecq, Jeremy Rifkin en Stephen Hawking de Nieuwe Derde Weg op de kaart zet.

    Eerst moet je die Nieuwe Derde Weg sociaal-economisch definiëren voordat je over andere onderwerpen iets kunt zeggen. Geen bouwwerk zonder eerste steen.

    Wat is de Nieuwe Derde Weg? Die wordt economisch gezien beheerst door de aan de statistiekwetenschap ontleende 80-20 regel.

    80% van de economie (de vrije markt) heeft behoefte aan 20% staatsbemoeienis;
    20% van de economie (zorg, onderwijs, openbaar vervoer) heeft behoefte aan 80% staatsbemoeienis.

    De 80-20 regel vormt de grondslag van het sociaal-liberalisme en het hart van het Rijnland-model van het kapitalisme. Politiek rechts ervan ligt het neo-liberalisme, politiek links ervan de sociaal-democratie. Die laatste loopt overduidelijk op zijn laatste benen, het neo-liberalisme hopelijk ook.

    De 80-20 regel betekent dat de overheid (8×2 + 2×8 = 32) een derde van de economie bepaalt.
    Het bedrijfsleven en consumenten bepalen elk ook een derde. Zo ontstaat een mooi evenwicht. Een economische trias politica.

    Accepteer de 80-20 regel als paraplu voor een Nieuwe Derde Weg, en dan ontstaat ook de ruimte om op andere gebieden, zoals onze omgang met vluchtelingen, een nieuwe aanpak te ontwikkelen.

    Aangezien alle vluchtelingen zich ergens in een gemeente gaan vestigen, is het ook helemaal niet vreemd als burgemeesters het vluchtelingenvraagstuk bespreken tijdens de eerstkomende bijeenkomst van het Global Parliament of Mayors in 2016. Hoe zouden we vanuit de optiek van een Nieuwe Derde Weg moeten omgaan met vluchtelingen? En met alle andere maatschappelijke onderwerpen?

    Laten we na om een Nieuwe Derde Weg te ontwikkelen, dan zal de EU tot in lengte van dagen achter de feiten – in dit geval vluchtelingen – blijven aanhobbelen. Het is daarom veel verstandiger om te proberen de regie te bemachtigen. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat alleen gaat lukken als we met iets nieuws durven komen.

    1. Profielbeeld van Kees Versteeg
      Kees Versteeg

      Kleine toevoeging: ook Francis Fukuyama hoort natuurlijk bij dat groepje bekende intellectuelen. Na het verschijnen van zijn essay The End Of History? In 1989 is het Westen zelfgenoegzaam achterover gaan leunen. De kwalijke gevolgen daarvan zien we nu overal om ons heen.

      De 80-20 regel heet eigenlijk het Pareto-principe. Enigszins gemoduleerd past-ie prima als motor in de Nieuwe Derde Weg.

Reageren is voorbehouden aan Vers Beton-supporters. Meld je hier aan als supporter of log in.

Advertentie

Logo_giraffe_01_600x500