Voor de harddenkende Rotterdammer

Wethouder Schneider wil de Rotterdamwet uitbreiden door mensen in bepaalde wijken te weigeren op basis van hun opleidingsniveau. Volgens Awais Hassan is de Rotterdamwet zowel ineffectief als ongrondwettelijk, en moet hij daarom in zijn geheel van tafel.

de-rotterdamwet-tim-sake
Beeld door: beeld: Tim Sake

Het idee achter deze maatregel is dat criminaliteit en overlast worden veroorzaakt door mensen die geen werk hebben. Althans, zo redeneert de gemeente Rotterdam en een meerderheid van de Tweede Kamer. En dat is wat Rotterdam wil, de narigheden in bepaalde wijken verminderen. Daarom heeft het gemeentebestuur in 2005 een wet voorgesteld om mensen op basis van inkomen te kunnen weigeren, én om huisjesmelkers en slecht onderhouden woningen aan te kunnen pakken. Deels is dit absoluut nodig: er zijn genoeg Rotterdammers met verhalen over nare huisjesmelkers en veel lege panden staan te verloederen.
De maatregel raakt niet alleen mensen zonder een baan maar ook hen die wél aan die eis voldoen. Voor stellen die, bijvoorbeeld, samen in een koophuis willen wonen levert de huisvestingsvergunning ook onnodige bureaucratie op. Als mijn vriendin bij mij wil intrekken, dan moet zij een boodschappentas aan ondertekende formuleren inleveren aan de gemeentebalie; ook al is het mijn huis. Want, het huis staat ‘helaas’ in Charlois.

Allochtonen weggejaagd

De Rotterdamwet is sinds 2006 van kracht in een aantal wijken. Voorstanders van deze wet – zowel Leefbaar Rotterdam als de PvdA – menen dit paardenmiddel nodig te hebben vanwege de ‘on-Nederlandse’ problemen in de wijken. Een keerzijde van de huisvestingsvergunning is dat het onevenredig veel allochtonen treft. Criminoloog en stadssocioloog Gwen van Eijk legde eerder op Vers Beton uit hoe de Rotterdamwet tot stand kwam en waarom deze discriminerende wet, tóch werd aangenomen.
Leefbaar Rotterdam en de PvdA hebben er nooit geheimzinnig over gedaan, beide partijen zien liever een andere etnische samenstelling van  de stad. Ter herinnering: Dominic Schrijer, voormalige PvdA-bestuurder in Charlois, pleitte in 2003 al voor het beperken van het aantal allochtonen in de stad: “Er moet een grens komen aan de stroom van kansarme allochtonen naar Rotterdam”. De hersenscheten van Leefbaar Rotterdam variëren van een allochtonenstop tot een hek om de stad.
De gedachtegang van de Rotterdamse politieke oligopolie stottert als volgt: allochtonen hebben geen baan, geen perspectief, zijn crimineel, en veroorzaken overlast. Dus weigeren die handel. De PvdA is hierin misschien wel smeriger, zij verdoezelt in woorden wat ze in daden doet. Zoals instemmen met de Rotterdamwet.

Het doel heiligt de middelen

Deze vrijheidsbeperking en alle strubbelingen, zouden het misschien waard zijn als de maatregel werkelijk effectief zou zijn. Dit blijkt in de praktijk niet het geval. Ten eerste is de maatregel simpel te omzeilen, bijvoorbeeld door niet in te schrijven bij de gemeente. Ook ken ik mensen die niet voldeden aan de eisen, maar toch een werkgeversverklaring met bijbehorende inkomsten wisten in te leveren bij de gemeente. Daarmee kregen zij alsnog een huisvestingsvergunning.
Bovendien blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat acht jaar ná de invoering van de huisvestingsvergunning, de maatregel niet aantoonbaar bijgedragen heeft aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de aangewezen wijken. Sterker nog, door het waterbedeffect zijn andere wijken er zelfs iets op achteruit gegaan. Mensen die niet voldoen aan de eisen voor een huisvestingsvergunning, gaan nu naar andere wijken in de stad.

Nu de huisvestingsvergunning uit de Rotterdamwet ineffectief blijkt, moet deze direct van tafel. Een ongrondwettelijke vrijheidsbeperking zonder enig effect is immers niet langer vol te houden. Helaas wél in Rotterdam. Wethouder Schneider, Stedelijke Ontwikkeling en Integratie, neemt de vlucht naar voren en wil de eisen voor een vergunning verscherpen: mensen weigeren op basis van hun opleidingsniveau. Schneider lijkt hiermee volledig voorbij te gaan aan het volgende: iedereen verdient het om als individu te worden beoordeeld. Wat gisteren en vandaag weigeren op basis van inkomen is, kan morgen dus je opleiding zijn. En overmorgen? Hiermee openbaart Schneider onbedoeld het bredere probleem. Dit bestuur heeft geen moraal. Geen ethiek. Geen begrip van wat gelijkheid is én wat grondrechten zijn. Het heeft, net als voorgaande besturen, geen idee hoe om te gaan met de stad en haar dynamiek.

Maakbaarheid van de stad

Zowel Leefbaar Rotterdam als de PvdA geloven in de maakbaarheid van de stad. Rotterdam wordt gevormd naar het ideaal van een bakfietsparadijs: wit, hoogopgeleid, bovenmodaal en burgerlijk. Dit doel is blijkbaar zo heilig dat de grondrechten van Nederlanders hiervoor mogen wijken. Zoals in dit geval, de vrijheid om je te vestigen waar je wilt. En de landelijke politiek omarmt deze onethische praktijken; de Rotterdamwet is óók in andere steden ingevoerd. Landelijke politici associëren zich graag met de Rotterdamse spierballentaal. Deze staat zo stoer.

Zogenaamde onorthodoxe maatregelen zoals de huisvestingsvergunning, maar ook de fouilleeracties en de ‘tegenprestatie’, zijn in werkelijkheid ineffectieve wanhoopsdaden van opeenvolgende gemeentebesturen. Zij missen de creativiteit om de problemen van deze stad verantwoord aan te pakken. Hierdoor is de balans tussen fundamentele rechten van Nederlanders en de beleidsdoelstellingen van Rotterdamse gemeentebesturen, al jaren zoek.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Awais

Awais Hassan

Awais Hassan (1984) is geboren, getogen en gewoon gebleven op Zuid. Leest graag de open gezichten van de stad. Hij is econoom en werkt als consultant bij een groot Nederlands bedrijf.

Profiel-pagina
avatar-tim-sake

Tim Sake

Tim Sake (1984) is sinds zijn afstuderen (WdKA, 2008) afwisselend werkzaam als zelfstandig illustrator, grafisch ontwerper, organisator van het festival Zine Camp maar ook als traditioneel letterschilder. In al zijn werk komt een sterke passie voor handwerk naar voren. Dit is met name zeer goed zichtbaar in zijn illustratieve werk waar de hand zelf vaak wordt ingezet als protagonist van zijn illustraties.

Profiel-pagina
Lees 17 reacties