Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Zaterdag 5 maart kwamen 150 zwarte vrouwen in Rotterdam bijeen voor de Black Sisterhood Unity March. Televisiemaakster Rasheida Adrianus was een van de deelnemers. Volgens haar is een dergelijk initiatief hard nodig: “de maatschappij is nog steeds ingericht naar het westers witte perspectief.”

De excellerende zwarte vrouw fungeert steeds meer als rolmodel. De hashtag #BlackGirlMagic is razend populair en benadrukt het talent, de schoonheid en de kracht van zwarte vrouwen. Het is een wereldwijde ontwikkeling en sociale media maken het mogelijk om hier op elk gewenst moment onderdeel van te worden. Het nummer ‘Formation’ van de Amerikaanse zangeres Beyoncé, waarin zij de zwarte vrouw empowered en oproept tot verbinding met elkaar, was daarin een mooie erkenning. Dit zorgde voor een inspiratieboost bij veel zwarte vrouwen, ook in Rotterdam. Het resultaat hiervan was de Black Sisterhood Unity March. Het doel was om de zwarte vrouw te presenteren als rolmodel voor de jonge generatie.
Het evenement is georganiseerd door de online en offline community, Black Ladies Talk. Dat de mars in Rotterdam plaatsvond is kenmerkend voor onze stad. Als het gaat om het positief uitdragen van- en het investeren in onze multiculturele samenleving, is Rotterdam een absolute voorloper. Daar ben ik als Surinaamse Rotterdammer trots op. Nu de rest van Nederland nog; we zijn er namelijk nog lang niet.

Het gebrek aan zwarte rolmodellen

Als kind keek ik graag naar kampioenschappen schaatsen of turnen op televisie en had ik in beide sporten een favoriet. Voor turnen was dit Dominique Dawes en bij het kunstschaatsen Surya Bonaly. Beiden waren zwart en jarenlang ook de enigen in de competities. Naast het feit dat het allebei toppers waren, waren zij de enige vrouwelijke sporters waarmee ik mij kon identificeren. Zij hadden ook mijn huidskleur en dat zorgde voor een connectie. Ditzelfde gevoel had ik met bruine poppen, omdat die zeldzaam waren. Als ik er dan een kreeg, was ik extatisch.
De positieve representatie van zwarte mensen in media en merchandise, is iets dat ik altijd heb gemist als kind. Alles was wit, ook de rolmodellen. De kracht van rolmodellen wordt vaak onderschat, terwijl dit veel invloed kan hebben op hoe kinderen naar zichzelf én naar de wereld kijken. De rol van de media is daarin ontzettend belangrijk want zij ‘verkopen’ de norm.

Het westers witte perspectief

Onlangs bezocht ik in Rotterdam het concert van de jonge violiste Shauntell Baumgard. Zij is van Surinaamse afkomst. Aan het eind van het concert spraken haar ouders het publiek toe. Hierbij gaven zij aan dat dit concert ertoe moest bijdragen dat meer zwarte kinderen een klassiek instrument zouden gaan bespelen. “Zij moeten zich nooit laten vertellen dat een klassiek instrument niet voor hen geschikt is”, aldus de ouders van de violiste. Op dat moment wist ik precies waar zij het over hadden: het moeten voldoen aan een norm die bepaald is vanuit een westers wit perspectief.
De norm is het zien van de eigen cultuur en etniciteit als superieur ten opzichte van andere culturen en etniciteiten. De huidige maatschappij is vanuit dit perspectief ingericht. Deze heeft een aantal ongeschreven regels als het gaat om gedragscode, leeromgeving, talentontwikkeling en burgerschap. Dit strookt in veel gevallen niet met de natuurlijke ontwikkeling van mensen met een andere culturele achtergrond of etniciteit.

Maar onze culturele achtergrond bepaalt hoe wij muziek beleven en uiten, dit staat los van talent en potentie. Op het moment dat de manier van uiten niet strookt met de smaak of visie van de dominante cultuur, wordt het vaak gelinkt aan het missen van talent en potentie. Dit gebeurt op meerdere vlakken.

Het doorbreken van de norm

In Nederland spreekt men steeds vaker over een groeiende tweedeling tussen bevolkingsgroepen. Corina Duijndam sprak hierover in het televisieprogramma Jinek naar aanleiding van haar boek ‘De gekleurde werkelijkheid’. Ondanks dat zij in het boek de focus legt op het perspectief en de maatschappelijke participatie van moslimjongeren in Osdorp en Parijs, benoemt zij een aantal factoren die ik enigszins herken. Zo gaf zij aan dat er door Nederlanders met een ‘etnische bril’ gekeken wordt naar mensen met een andere etnische achtergrond, én dat er een grote groep is die met de rug naar de maatschappij staat.
Dit laatste herken ik vooral bij jongeren, volwassen zitten in een ander proces. Ook zit het probleem er niet alleen in dat men vanuit een ‘etnische bril’ naar ons kijkt. Het gaat vooral om de onjuiste en soms negatieve associaties die men heeft met betrekking tot een bepaalde etniciteit. Het zien van de eigen cultuur en etniciteit als superieur veroorzaakt in veel gevallen een vertekend beeld van andere culturen en etniciteiten. Feit blijft dat onze etnische achtergrond invloed heeft op ons perspectief met betrekking tot het Nederlands burgerschap en hoe wij ons profileren in de maatschappij. Dit perspectief vinden wij net zo valide als dat van de witte Nederlanders.

Terugkomend op ‘de norm die er altijd is geweest’. Alles wat niet strookt met die norm is anders en dient aangepast te worden. Nu is er een generatie geweest die hier altijd braaf aan mee heeft gewerkt, maar de huidige generatie doet dit niet. Nederland is namelijk van iedereen die hier geboren is of de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht etnische afkomst. Velen van ons staan dus zeker niet met de rug naar de maatschappij, maar eisen dat de maatschappij het perspectief verbreedt. Daarmee doorbreken zij de norm. Naar mijn idee is dat een hele actieve manier van maatschappelijke participatie.

Positieve ontwikkelingen

In dit proces zie je dat er community-vorming ontstaat bij groepen die bijdragen aan het verbreden van het maatschappelijke perspectief en dat rolmodellen, die op wat voor manier dan ook verbonden zijn met de groep, zich uitspreken. Dit werkt op veel vlakken versterkend en verbindend. Ik kan het dan ook erg waarderen dat Humberto Tan tijdens RTL Late Night aandacht besteedde aan het Zwarte Pietendebat. Ook is het fijn om te zien dat Sylvana Simons niet schroomt haar eerlijke en goed doordachte mening te geven als het gaat om racisme, representatie en beeldvorming. Het valt trouwens op dat mainstream media, en dan met name De Wereld Draait Door en Pauw, vaker aandacht besteden aan racisme en diversiteit in de media. Wat mij betreft een mooie ontwikkeling.
Een grote groep mensen neemt deel aan het proces om de norm te doorbreken. Dit gebeurt enerzijds door ertegenin te gaan en anderzijds vooral door het zelf anders te doen. Een nieuwe eigen norm wordt hiermee gecreëerd. Er ontstaan nieuwe platformen zoals de landelijke omroep RTV 7 die gericht is op de Caribische diaspora en Afro Magazine, dat een lifestyle magazine is voor en door mensen van Afrikaanse origine.

Ook ik als mediamaker zet mij actief in voor meer, en positieve representatie van zwarte mensen in de media. Daar is tot op zekere hoogte begrip voor maar er zijn regelmatig mensen die roepen dit niet te begrijpen, omdat zij geen kleur zien. Tegen die mensen zou ik het volgende willen zeggen:
Mijn huidskleur is onderdeel van mijn een identiteit, dus ik wil graag dat je die ziet. Het zegt iets over mijn roots, mijn beleving van cultuur en mijn perspectief met betrekking tot de maatschappij. Dit alles zal niet altijd overeenkomen met wat jij gewend bent. Toch eis ik dat de maatschappij onze verschillen erkent, accepteert en complimenteert.
Anno 2016 gaan we bij het begrip ‘aanpassen’ uit van tweerichtingsverkeer.
 

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Rasheida Adrianus

Rasheida Adrianus

Rasheida Adrianus is cultureel ondernemer in Rotterdam. Zij is oprichter van UMA Magazine en de executive producer en director van Girls ‘N Cocktails.

Profiel-pagina
frank hanswijk

Frank Hanswijk

Fotograaf

Frank Hanswijk (Rotterdam, 1971) is een Rotterdamse fotograaf. Hij ontwikkelde zich breed met werk in journalistiek, reclame, theater en architectuur. De laatste jaren concentreert zijn werk zich steeds meer op architectuur en landschap. Hij benadert de architectuur niet als object maar als plek waarin de mens, al dan niet op de foto aanwezig, een cruciale rol speelt.

Profiel-pagina
Lees 46 reacties
 1. Profielbeeld van Itze
  Itze

  Is het omdat sommige mensen zich niet realiseren dat Nederland een relatief paradijs is? Of is het juist omdat we in het paradijs leven dat de keuze voor slachtofferschap zo’n trend is geworden?
  Ik ben overigens een groot voorstander van meer diversiteit in de media, mits gekoppeld aan talent.

  Tot slot de laatste zin: “toch eis ik dat de maatschappij onze verschillen erkent, accepteert en complimenteert”. ‘eis’ !! , maar vooral ‘complimenteert’. ‘Hee, wat ontzettend goed dat je zwart bent’ ofzoiets?

  Get a life! Sorry.

 2. Profielbeeld van John C
  John C

  Met alles respect, mensen, maar wat een verschrikkelijke onzin, en gezeur.
  Het westers witte perspectief.
  In Nederland hebben we een samenleving waar ieder de ruimte heeft zich te etablieren. Dat betekent niet dat als de één iets vindt, de ander dat zonder slag of stoot als waarheid hoeft te aanvaarden. Zegt het overgrote deel ‘neen’ tegen je ideeën om jouw culturele achtergrond als norm te accepteren, dan is dat jammer. Je zult dan moeten proberen een andere en betere vorm te vinden en niet in een hoekje gaan zitten grienen, omdat je buitengesloten zou worden, want dat wordt je niet.
  Als ik naar buiten ga, dan zie ik mijn eigen witte huidskleur niet.
  Ik zie wel een gemêleerd publiek en daar praat ik gewoon mee vanuit mijn menszijn.
  En als ze me niet kunnen overtuigen, jammer voor hen.

 3. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  1 Thessalonicensen 5 : Onderzoek de dingen en behoudt het goede.

  Zo’n typisch witte norm heeft mij mijn angst bezorgd. Je ondervindt een patroon in handelen bij een bepaalde groep in de samenleving, die duidelijk behoefte heeft zich als anders te manifesteren b.v. door het dragen van een hoofddoek of het bejegenen van vrouwen die geen hoofddoek dragen.
  Dan ga je (die witte norm dus) je verdiepen in de boeken, die door die groep als absolute waarheid wordt gezien. Gevolg: Als dat letterlijk de handleidingen voor handelen zijn, dan vrees ik c.q. heb ik angst voor de toekomst, omdat die handleidingen een vrijboek zijn voor geweld tegen anderdenkenden, zoals mijn familie en ik zelf.
  Die methode is een combinatie van empathie en introspectie.

  Kan ik u aanbevelen! (naast uw gedachten wat bondiger en duidelijker formuleren)

  1. Profielbeeld van Jan Miller
   Jan Miller

   Geachte heer Sörensen,

   Een drieledige reactie:

   In uw bericht schrijft u een groep mensen een patroon in het handelen toe. Generische uitspraken zijn echter voor meerdere duidingen vatbaar. Opdat ik u beter begrijp leg ik u daarom de volgende vraagstelling voor. Stel dat ik uw ongelijk zou willen bewijzen middels falsificatie (een beginsel van het wetenschappelijk denken, toch ook een peiler van onze veelvormige maatschappij). Met welke feiten zou u dan minimaal genoegen nemen? Gaat uw uitspraak over allen die tot de groep behoren, en hoef ik dan dus maar één tegenvoorbeeld aan te wijzen? Over de meerderheid, en moet ik dan dus van de helft laten zien dat zij uw patroon niet volgen? Met andere woorden, welke uitkomst van het “onderzoek” zou u aanleiding geven uw mening bij te stellen?

   Ten tweede, welke gevolgen dienen we er naar uw mening aan te verbinden aan het bestaan van het genoemde patroon in een bepaalde groep? Moeten we dan de hele groep anders behandelen? Zo niet, moeten we dan van geval tot geval kijken in hoeverre elk individu zich behoorlijk gedraagt? Als dat laatste het geval is, waarom is het dan nodig dat patroon steeds expliciet te benoemen, is dat niet hoe onze rechtsstaat toch al werkt?

   Ten derde, een nuance over gewelddadige en anderszins onaangename passages in religieuze teksten. Ik wil hier enkel het punt maken dat de exegese van religieuze teksten een lange geschiedenis heeft in alle godsdienstige tradities; dat een religieuze tekst niet simpelweg een in steen gehouwen blauwdruk voor het leven is, maar dat deze een werkingsgeschiedenis (in de zin van H.G. Gadamer) heeft, dat interpretatie altijd cultureel ingebed is. Als we Jezus in Matteüs 5:17 mogen geloven gelden de wetten van Oude Testament, toch zie ik u geen godslasteraars stenigen.

   Tot slot hoop ik dat u de onderzoekende houding handhaaft, en altijd gevoelig blijft voor voortschrijdend inzicht, opdat de geest niet uitblust.

   1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Geachte heer Miller

    Als u mijn beweringen wilt falsifiseren kunt u de vertalingen uit de Hadith van prof H.Jansen en de vertaling van de Koran van prof. Kramers lezen. Verder heb ik vrijwel alle werken van Jansen, die een niet liguïstische inhoud hebben gelezen. Hij was (voor zijn politieke keuze) een erkend autoriteit op gebied van de arabistiek en islamologie. Misschien kunt u dan aantonen, dat het letterlijk interpreteren niet angstaanjagend is. Over het aantal verwijs ik naar prof Ruud Koopmans. Google hem maar. Uiteraard moeten sociologen generaliseren. 70% sharia aanhangers is een grote meerderheid.

    Wat we moeten doen is het gedrag dagelijks toetsen aan de bestaande wetgeving (witte normen?) en verder het oud Nederlandse gezegde: Een gewaarschuwd mens telt voor twee, toepassen en extra alert zijn. Misschien zouden we ook instellingen, die actief wetsovertreding propageren onder strenge curatele kunnen zetten of zelfs verbieden.

    Ik ken Gadamer niet (Popper wel) en ga hem ook niet googlen. Wat ik wel weet is dat het christendom door de wasmachine van de Verlichting is gegaan en dat de uitspraak van Jezus over de overspelige vrouw voldoende zegt. Johannes 8: 1-11
    Ik denk dus dat je een religie ook kan en mag beoordelen op het handelen van een grote meerderheid (70% b.v.) van haar belijdende leden, maar ook op de vrijheid van de interpretatie van Heilige boeken die de gelovigen hebben.
    Stenigen is in onze samenleving nooit voorgekomen. Het bewijs dat een uitspraak in een heilig boek altijd cultureel ingebed is. Vanuit dat culturele legt men de vaak aanwezige tegenstrijdigheden uit. Waarschijnlijk omdat “overspel “ en seks voor het huwelijk in Noord Europese landen niet zo’n probleem is geweest. De culturele bagage , die vele islamieten meenemen, baart mij dan ook zorgen. Denk aan het verheerlijken van het leven en handelen van Mohammed en de eisen van Allah in de Koran en kombineer dat met Feuerbach.
    Oppassen dus.

    Om binnen het onderwerp te blijven.
    De beleving van religies binnen de Surinaamse gemeenschap is totaal anders. Niet volgens de witte (toch vrij zakelijke) norm. Aanbevelenswaardig zelfs!

   2. Profielbeeld van Jan Miller
    Jan Miller

    Geachte heer Sörensen,

    Misschien dat ik niet goed gelezen heb, maar ik kan uit het bovenstaande nog niet precies opmaken wat uw antwoord op mijn eerste vraag is. U heeft het over een patroon van handelen. Uit welke observaties zou minimaal mogen blijken dat dit patroon er eigenlijk toch niet is? U heeft het over 70%. Als ik u zou laten zien dat meer dan 30% van de moslims in Nederland niet handelt in strijd met de beginselen van onze rechtsstaat, gaat u dan om? Of wellicht meer dan 50%?

    Als antwoord op mijn tweede vraag zegt u: alert zijn. Betekent dit dat we moslims aan meer toezicht moeten onderwerpen dan andere bevolkingsgroepen?

    Dat een letterlijke interpretatie van bepaalde religieuze fragmenten verwerpelijk is, daar zijn we het over eens. Net zoals we het erover eens zijn dat interpretaties niet altijd plaatsvinden, dat dit afhangt van culturele factoren. Hieruit trek ik de conclusie dat het niet de hele Koran is die we naar de prullenbak moeten verwijzen, maar bepaalde lezingen ervan, namelijk die welke aantoonbaar tot onacceptabel gedrag leiden. Ik vind het persoonlijk nutteloos om oordelen te vellen over een religie in haar geheel in plaats van de onwelgevallige onderdelen ervan. Hiermee wordt de discussie mijns inziens onoverzichtelijk abstract, en lopen we bovendien het risico nevenschade toe te brengen aan mensen die met die onwelgevallige onderdelen niets te maken willen hebben. En waarom? Om onszelf het denken makkelijker te maken? Maar goed, dit is bijzaak.

    Het is goed te horen dat het ook u gaat om het handelen. Uiteindelijk mogen mensen immers geloven wat ze willen, als ze maar handelen naar de beginselen van de rechtsstaat. Dit is voor mij ook een reden om terughoudendheid te bepleiten. Niet in het debat – wat mij betreft moet dat op het scherp van de snede gevoerd worden – maar wat betreft beleid. De instrumenten ter bescherming van de vrijheden en verworvenheden die ons zo lief zijn, die hebben we immers al.

   3. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Sorry meneer Miller, laat maar ik heb meer te doen.

    1. Zandkorrel wordt zandheuvel verhaal trap ik niet in. Ga Ruud Koopmans maar fascificeren.
    2. Ja. Ervaring etc. Net als douane de vluchten uit sommige landen (say no more) ook altijd extra onderzoekt.
    3. Erg nobel, erg teveel moeilijke woorden. Instrumenten zijn er om te gebruiekn.

   4. Profielbeeld van Jan Miller
    Jan Miller

    Het zij zo. In ieder geval dank voor uw tijd tot dusver. Desondanks plaats ik nog deze reactie, omdat ik het gevoel heb dat we niet ver af waren van de kern van een belangrijk geschilpunt.

    U zegt namelijk dat u er “niet intrapt,” alsof ik een of andere semantische val aan het leggen ben door u te vragen duidelijk te zijn over wat u precies met een patroon bedoelt. Ik heb geprobeerd me in deze discussie zo welwillend mogelijk op te stellen, en vind het jammer dat u twijfelt aan de oprechtheid van mijn vraag. Ik vraag naar weerleggingsmogelijkheden opdat we überhaupt een discussie kunnen voeren. Als dat niet helder is praten we namelijk constant langs elkaar heen. U zult het met me eens zijn dat er nogal een groot verschil is tussen een groep waarvan 10% bepaald gedrag vertoont en een groep waarvan 90% bepaald gedrag vertoont. Ik zou geneigd zijn daar verschillende consequenties aan verbinden. Schijnbaar legt u ergens een grens boven welke wij de hele groep op het gedrag bij een gedeelte ervan mogen aanspreken. Als ik daarnaar vraag wil ik geen antwoord tot op de tiende decimaal, het is mij veeleer om de orde van grootte te doen.

    Wat betreft Koopmans: ik heb er geen interesse in zijn onderzoek in twijfel te trekken. Ik vind het juist belangrijk de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek te respecteren, ook als het niet met mijn eerdere overtuigingen strookt. Desalniettemin, zijn onderzoek ging over de overtuigingen van een groep, niet over het handelen van een groep – waar u het over heeft. Appels en peren dus.

    Ten slotte ben ik blij in ieder geval antwoord gekregen te hebben op mijn tweede vraag: u bent dus voorstander van discriminatie wat betreft de hoeveelheid toezicht, als de groep zich voor een belangrijk (hoe groot? vraag 1) aandeel misdraagt. Rest mij op te merken dat dit – als we de groep onderscheiden naar zaken zoals godsdienst of huidskleur – strijdig is met de grondwet en het EVRM.

   5. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Geachte heer Miller

    U vraagt het onmogelijke en ik denk dat u dat weet gezien uw voorgaande reacties.
    Voorbeeld: Ik zeg tegen mijn collega’s “klas 3D vind ik een moeilijke klas”
    Moet ik dan uitgaan leggen welk percentage precies “moeilijk “is en wat ik precies onder moeilijk versta?
    Het percentage mag je natuurlijk relateren aan de aard van het gedrag.
    Mijn ervaringen met moslims hebben me tot lezen aangezet. Mijn ervaringen met chinezen en hindoestanen niet, omdat die wel ander gedrag vertonen, maar niet willens en wetens onze regels verwerpen.
    10% dhjihadisten is een wezenlijk gevaar, gezien de neiging bij moslims de daad bij het woord te voegen. 90 % van gelovigen die absolute zondagsrust willen niet.
    65% criminaliteit onder jeugd van een bepaalde afkomst is een ernstig verschijnsel
    65% dat in het weekend een biertje drinkt niet.

    M.i. geen appels en peren, omdat veel moslims onze wetten inferieur achten t.o.v. de sharia zal men makkelijker geneigd zijn onze wetten aan de laars te lappen. Blijkt ook in de praktijk. 250 kindbruidjes (naar voorbeeld van M. uit.M )heel hoog percentage criminaliteit (zie boven) uithuwelijken, beledigen andersdenkenden, bedreigen andersdenkenden, vrouwen als gebruiksvoorwerpen zien etc.

    leuk dat u artikel 1 van de grondwet er nog even bij halt. De passage over politieke voorkeur wordt door policor Nederland gewoon genegeerd. Sterker nog ik zag een rechter op t.v. vertellen dat iemand met PVV voorkeur nimmer rechter zou kunnen worden. Programma. Kijk in de ziel van de rechter.
    Theorie en praktijk. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFro-verklaring_van_de_mensenrechten_in_de_islam en EVRM

    We zijn ondertussen voor een groot deel off topic.
    Schrijf eens een stukje

 4. Profielbeeld van Hilde
  Hilde

  Ik vind het fascinerend dat een aantal witte mannen -zie boven- zoveel moeite doen om Rasheida ervan te overtuigen dat haar beleving van onze samenleving onwaar is. Wat mij betreft bekrachtigen zij daarmee haar standpunt. ‘We zijn er namelijk nog lang niet’. Precies.

  1. Profielbeeld van R.Sörensen
   R.Sörensen

   Ik spreek niet namens andere witte, grijze en bebaarde mannen, maar ik probeer mevr. Adrianus er van te overtuigen dat haar mening niet de mening van alle “broeders”en “zusters” is; niet de juiste dus, zoals ze zelf veronderstelt. Ik meen dit te weten door mijn ervaringen met leerlingen, oud leerlingen, voetbalvrienden etc.
   Ik probeer ook duidelijk te maken, dat “de begrippen”‘donker”, “wit”, “broeders”en “zusters uitermate arbitrair zijn, terwijl ze in het stukje m.i. als mono interpretabel (zelf verzonnen!) worden gebruikt.

   1. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
    Rasheida Adrianus

    Dat niet iedereen mijn mening deelt, is wat mij betreft geen wereldnieuws, dus de overtuiging daarvan lijkt me overbodig.

    Verder is uw opmerking over de Islam nu precies het probleem dat ik beschrijf in mijn artikel. Het is bijzonder om te zien hoe u dit bevestigt.

    Angst is een slechte raadgever meneer Sorensen, het werkt helaas wel verbindend.

    Ik laat het hier verder bij.

 5. Profielbeeld van Paul
  Paul

  Waarom zijn ze minder goed zichtbaar die rolmodellen? Laat me raden, komt door de witte man, die houdt ze klein en verborgen? Moeten die rolmodellen NL zijn? Kunnen die rolmodellen ook een andere huidskleur hebben dan ‘gekleurd’? Door je te beperken door kleur/ras, maak je je eigen horizon zeer smal.

  Denken dat zaken zoals racisme, discriminatie, ongelijke behandeling enkelt voor de niet blanke is, dat is pas naïef! ( Ik zei trouwens nergens dat het niet bestaat!!). Komen met dat blanken mensen niet racistisch bejegend kunnen worden is de grootste onzin (ondanks wat men er over schrijft) Opgroeien met k-kaaskop, bakara, tatta be like. Geweigers worden bij bepaalde feesten zoals vroeger Imperium. Bespuugd worden alleen maar omdat je een blanke NL-er bent. Dus kom echt niet aan dat een blanke niet racistisch bejegend kan worden! Solliciteren voor een baan op Aruba, afgewezen worden want ‘eigen volk eerst’. Let eens op dat voornamelijke blanke mensen slachtoffer zijn van misdrijven. Zij is niet blank, en zij ervaart niet wat ik vaak ervaar richting mij. Het is van beiden kanten, niemand is heilig!

  Ik zeg niet dat het onzin is, maar je wereld zo smal houden, daar kom je geen stap mee verder. Nou is relativeren een kunst die niet iedereen beheerst.

 6. Profielbeeld van Paul
  Paul

  En de anti blank trein dendert maar door. Men heeft niet eens door dat ze racistisch bezig zijn!
  Ben er echt helemaal klaar mee, dat schoppen tegen ‘wit’. Mevrouw zorgt zelf voor de 2-deling door maar in de hokjes zij-wij te denken en te praten! Het eissen van ‘zwarte’ rolmodellen, is leuk en aardig, maar dan moeten ze er wel zijn. Gezien hoe ‘zwarte’ meneer agent in Amsterdam bij een ZP tegendemonstratie werd uitgemaakt voor witte n****, landverrader, verwijzen naar slavernij verleden en dat zijn oma zich zou schamen om hem?!?! Dat dus. Waarom moet een ‘zwarte’ zich ‘zwart’ blijven gedragen?

  Ik ben een MENS, ik ben niet blank/zwart/paars/geel/moslim/christen, ik ben een mens en behandel mij als mens aub en scheer me niet over de ‘witte’ kam! Dat maakt je een racist

  Het bizarre is, draai het eens om en ga eens BLANK/WIT propageren zoals de column schrijfster. Blank is beautifull, Witte mensen Magazine. Dan ben je een racist. Stop eens te denken in kleur, die tijd is al lang voorbij! Kinderen, die geven geen moer om huidskleur, spelen samen in de zandbak!

  1. Profielbeeld van Caterine Baeten
   Caterine Baeten

   Ik begrijp uw reactie niet. U zegt “Het eissen van ‘zwarte’ rolmodellen, is leuk en aardig, maar dan moeten ze er wel zijn.” Er zijn zwarte rolmodellen maar die zijn (vaak) minder goed zichtbaar. Met dit initiatief presenteren deze vrouwen zich dus als rolmodel. Wat is daar dan mis mee?

   Daarnaast maak ik nergens uit het stuk van de schrijfster op dat zij anti-blank is. Ergens vóór zijn, betekent niet dat je automatisch ergens tégen/anti bent. De schrijfster is trots op haar donkere kleur en wilt dat uitdragen.
   Wat ik dus lees: er wonen hier Nederlanders met diverse culturele en etnische achtergronden en dat zou (meer)erkent en geaccepteerd en gecomplimenteerd moeten worden. In een multicultureel land als Nederland, lijkt mij dat geen rare stelling.

   U zegt, “scheer mij niet over een ‘witte’ kam want ik ben gewoon ‘een mens’.” Dat begrijp ik, er zijn trouwens heel veel Nederlanders die ook niet over een kam geschoren willen worden, maar waarbij dat toch met grote regelmaat gebeurd. Denken dat zaken zoals racisme, discriminatie, ongelijke behandeling niet bestaan, vind ik erg naïef.

   U bent zelf geen donkere Nederlander, dus u weet niet wat (sommige)donkere mensen dagelijks ervaren. Net als dat ik niet weet hoe het is om, bijvoorbeeld, Marokkaan gehandicapt, Aziatisch, moslima, homo ect te zijn. Ik zou daarom hun ervaringen nooit wegzetten als ‘onzin’.

   Ten slotte: blanke mensen kunnen niet racistisch bejegend worden (echt waar, zoek maar op). Donkere mensen kunnen wel discrimineren en vooroordelen hebben, dat gebeurt ook en is ook niet goed te praten.

   1. Profielbeeld van Jan Miller
    Jan Miller

    Op zich kan ik me in een groot gedeelte van uw betoog goed vinden, maar de laatste opmerking vind ik misplaatst.

    Dat is niet zozeer omdat ze feitelijk onjuist zou zijn; over de definitie van racisme valt te twisten, en er zijn zonder twijfel definities die racisme jegens blanken uitsluiten. (Net zoals er overigens definities zijn waarbij dat wel mogelijk is. Zie bijv https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_racism wat om goede reden controversieel is, maar daarmee is het ook geen zonneklare waarheid dat dergelijk racisme onmogelijk is.)

    Nee, ik vind uw opmerking misplaatst omdat zij niet helpt. U kunt in de bijdrage van Paul lezen dat het iemand betreft die geen zicht heeft op de structurele doch subtiele achtergesteldheid van gekleurde mensen. Een opmerking als die laatste is voor zoiemand scherpslijperij op belerende toon. Ze zal waarschijnlijk zorgen dat mensen die denken zoals Paul gesterkt worden in hun beeld dat de emancipatiebeweging een of andere rancuneuze aanval op “de witte mens” is. U zult het met me eens zijn dat dit een onjuist beeld is, en dat onze samenleving er niet mee gediend is.

    Mijns inziens zou het beter zijn voorbeelden te geven van de onjuiste behandeling waar veel mensen nog onder lijden omwille van hun huidskleur, geslacht dan wel geaardheid. Het zou handig zijn bijvoorbeeld te wijzen op de impliciete associatie-test, waaruit blijkt hoe diepgeworteld en onderbewust vooroordelen zitten. Het kan ook helpen te wijzen op onderzoeken die laten zien dat mensen anno nu nog steeds gepasseerd worden voor bepaalde functies vanwege de willekeur van vooroordelen.

  2. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
   Rasheida Adrianus

   Beste Paul,

   Ik vraag me werkelijk af waar je uit het artikel haalt dat dit vanuit een anti-blank perspectief is geschreven. We zijn inderdaad allemaal mensen en hebben in de basis allemaal dezelfde universele behoeften. Toch is het zo, dat op het moment dat een groep binnen een maatschappij niet evenredig vertegenwoordigd is, het perspectief van de dominante groep kan gaan overheersen. Dit heeft als gevolg dat het perspectief van die groep leidend wordt voor iedereen, waardoor er een bepaalde norm ontstaat, waarvan verwacht wordt dat deze ons allen representeert. Dat is waar het fout gaat, en waarbij mensen de mogelijkheid ontnomen kan worden om vanuit de eigen authenticiteit te excelleren. Ondanks dat we allemaal mensen zijn, zijn we toch echt verschillend. Als wij niet kritisch naar dit proces blijven kijken, blijft er een groep die altijd het onderspit zal delven. Ik hoop dat je het met me eens bent, dat dit niet de bedoeling kan zijn.

   Ik heb zwart/wit in mijn uitleg bewust even weggelaten, omdat ik wil dat je snapt, dat dit artikel niet puur vanuit emotie is geschreven, maar mijn contstatering is van wat er in de maatschappij gebeurt. Zaken als racisme, negatieve beeldvorming etc, dragen hier uiteraard behoorlijk aan bij.

   Verder is het toch echt zo dat Blank/Wit propageren totaal onnodig is, omdat dit zonder dat het specifiek genoemd word in 90% van alle media uitingen al aan de orde is.

 7. Profielbeeld van Tom
  Tom

  Ik denk dat dit verhaal vooral eentje is van volwassenen die met allerlei kronkelige theorieën hun punt proberen te maken in de rassen/kleur discussie. I.t.t. kinderen die niet zo bezig zijn met kleur en daarin veel meer kijken naar de prestatie/persoon. Als jongetje uit de provincie waar maar een gekleurd kind aanwezig was in het dorp, had ik genoeg gekleurde helden, zoals Ruud Gullit, Orhan Delibaş en Nelli Cooman. Ik denk dat je zelfs door deze slachtofferrol tot je te nemen, de succesvolle gekleurde helden te kort doet door minder succesvollen maar te bombarderen tot helden omdat ze een kleurtje hebben. Kleur doet er niet toe, prestaties des te meer….

  1. Profielbeeld van Lisette Muntslag
   Lisette Muntslag

   Juist, ze nemen de verknipte dingen van die Amerikanen over….en in de woorden van Pim Fortuyn zeg ik it is a bloody shame. Ik had ook geen role models zeker niet onder de vrouwen maar ik heb heel veel geleerd van die mannen uit de “witte” Westerse wereld komen….oneindige inspiratie. Het heeft niets te maken met huidskleur maar met het denken. Happy International Women’s Day and I thank the many men who supported me on my journey to become the best human being that I can be in this lifetime….they encouragement taught me that it was not about what is on the outside, skin color, gender or race, but what is on the inside….character….!

  2. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
   Rasheida Adrianus

   Lieve Tom,

   Op het moment dat jij als witte jongen, in een wereld leeft waar de norm wit is, en zwart een uitzondering op de regel, is er ruimte om zaken in context te plaatsen. Als uitzondering op de regel is context zeer beperkt. Dit geldt zeker ook voor jonge kinderen.

   De term “Slachtofferol” vind ik zo ongelooflijk uitgekauwd, en slaat wat mij betreft kant nog wal.

   Het enige wat ik wil is dat de norm van onze maatschappij gelijkwaardigheid van alle culturen en etniciteiten behelst. Dit is nu namelijk niet zo.

 8. Profielbeeld van Lisette Muntslag
  Lisette Muntslag

  In 1963 heeft Suriname met veel fanfare de honderdjarige afschaffing van de slavernij herdacht. In 1975 werd de onafhankelijk verklaart. De voormalig kolonialen, (PVDA) heeft Suriname uit het koningrijk gezet, om het Socialisme in Nederland internationaal in een goed daglicht te zetten. De gedwongen displacement naar van Suri’s naar Nederland heeft een regressieve werking gehad….namelijk bewust worden van je anders zijn. In Suriname hadden we geen last van die hebies met huidskleur, ras en meer van de triviale zaken. Surinamese feministen hebben systematisch in belang van hun white sisters, black sisters helpen onderdrukken in naam van hun politieke ideology onderdrukt. Vanwege mijn ervaringen in Amsterdam, Nederland en New York, USA durf ik te zeggen dat het witte westerse perpectief in dit geval niet het probleem is, maar de de vernietigende politieke ideology dat mensen marginaliseerd en stigmatiseerd en als minderwaardige aan de kant zet. Sorry to say it but it takes two to tango….ik werd voor gek uitgemaakt terwijl van de verknipte multiculturele apartheid genoten….and now the chickens are coming home to roast…..

  1. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
   Rasheida Adrianus

   Lisette,

   Ik snap in alle eerlijkheid totaal niet wat je punt is, dus ik kan hier helaas geen inhoudelijke reactie op geven.

   1. Profielbeeld van Lisette Muntslag
    Lisette Muntslag

    Snap je het echt niet…de kop van het artikel “Het is tijd om de witte norm te doorbreken”….dus ik geef een reactie, misschien cryptisch….zwarte vrouwen laten zich belazeren door een verknipte politieke ideologie, en laten zich een minderwaardigheids gevoel aanpraten….en de witte norm willen doorbreken is een symptoom van die minderwaardigheid. Surinaamse vrouwen moeten zich losrukken van de stereotypen inplaats van ze in stand te houden. We zijn nu bijna twee jaar verder….en ik ben nu bezig om deze ziekte onder de aandacht te brengen….straight to the point….de feministen die zich ongewenst als spreekbuis voor alle vrouwen opwerpen is een door en door moreel corrupte bende, die het vrouwelijk geslacht misbruikt om een politiek doel te dienen, het welzijn van vrouwen kan ze helemaal niets schelen…..de stereoptypen die ze van Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland hebben neer gezet gaat eindelijk na decennia onder een vergroot glas…..de waarheid moet aan het licht komen.

 9. Profielbeeld van Jan Miller
  Jan Miller

  Dank voor de bijdrage.

  “Feit blijft dat onze etnische achtergrond invloed heeft op ons perspectief met betrekking tot het Nederlands burgerschap en hoe wij ons profileren in de maatschappij.”

  Dit wordt voor zover ik gezien heb verder niet uitgewerkt, maar ik ben zeer benieuwd wat de verschillen zijn met betrekking tot het Nederlands burgerschap. Burgerschap is mijns inziens namelijk nu net iets dat iedereen in een land verbindt, los van factoren zoals huidskleur, geslacht, religieuze affiniteit etc. Ik zie burgerschap als het onderschrijven van de regels in een maatschappij die het mogelijk maken voor iedereen om te streven naar hun eigen invulling van het goede leven. Houdt u er een ander concept van burgerschap op na?

  1. Profielbeeld van Paul
   Paul

   “Nee, ik vind uw opmerking misplaatst omdat zij niet helpt. U kunt in de bijdrage van Paul lezen dat het iemand betreft die geen zicht heeft op de structurele doch subtiele achtergesteldheid van gekleurde mensen”

   “Ze zal waarschijnlijk zorgen dat mensen die denken zoals Paul gesterkt worden in hun beeld dat de emancipatiebeweging een of andere rancuneuze aanval op “de witte mens” is. ”

   Pardon?! Mij in een hokje stoppen terwijl je me totaal niet kent, jammer!
   Daarbij, mevrouw van het stuk heeft het over wit en zwart. Weet je wie het pas moeilijk hebben, transgenders die nu vrouw zijn! Die worden door niemand geaccepteerd, geen enkel ras/kleur/volk.

   1. Profielbeeld van Jan Miller
    Jan Miller

    Beste Paul,

    Je reactie wijst me erop dat ook ik niet de meest diplomatieke toon heb gekozen. Echter, ik hoef je niet in een hokje te stoppen en aannames te maken om de geciteerde uitspraken te doen. Dat doe ik namelijk puur en alleen op basis van je bijdrage.

    Ik zeg bijvoorbeeld dat je de achtergesteldheid van mensen niet ziet. (Voor de goede orde: dit is enkel een constatering, geen beschuldiging.) Dat maak ik op uit de volgende zin:

    “Stop eens te denken in kleur, die tijd is al lang voorbij! Kinderen, die geven geen moer om huidskleur, spelen samen in de zandbak!”

    Misschien vergis ik me, maar dit lijkt te zeggen dat racisme voorbij is wanneer we ophouden erover te praten.

    Dat je een beeld hebt van de emancipatiebeweging als een aanval op witte mensen. lijkt me het centrale punt van je bijdrage. Getuige bijvoorbeeld de openingszin: “En de anti blank trein dendert maar door.”

    Mis ik iets?

   2. Profielbeeld van Paul
    Paul

    Blijven denken in kleur (wij-zij), zal de vooruitgang belemmeren. Dat er gediscrimineerd wordt op ras/sexe/geaardheid is een feit en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Dat betekend niet dat je het moet negeren, maar ‘witte norm doorbreken’ is een uitting die er niet aan bijdraagt. Zegt dan bijvoorbeeld ‘de geinstitutionaliseerd norm doorbreken’. Dat is een algemeen begrip en kan alle rassen, sexe en geaardheden bevatten.

    Zie hierboven wat je 2de punt betreft. Ben totaal niet tegen emancipatie, maar het artikel gaat niet over emancipatie, het begint er mee, maar snel daarna geeft mevrouw aan zich alleen maar te kunnen indentificeren met donkere mensen, puur omdat ze donker zijn. Ik vind dat nogal kortzichtig. Mijn helden waren van allerlei kom af.

    Tevens, zij vinden het niet prettig als ik hen ‘zwarte’ noemt, maar ‘witte’ dat mag men gewoon openlijk zeggen, niemand die er wat van zegt.

   3. Profielbeeld van Jan Miller
    Jan Miller

    Je raakt aan de paradox van alle pogingen iets te doen aan discriminerende generalisaties: de legitimiteit van een bepaald onderscheid wordt in twijfel getrokken, maar tegelijkertijd moet datzelfde onderscheid gebruikt worden om uit te drukken wie er precies onevenredig getroffen wordt door discriminatoire praktijken. Zelf zul je waarschijnlijk ook merken hoe lastig het is aan deze paradox te ontkomen. Je geeft bijvoorbeeld aan dat wij/zij-denken een probleem is, maar aan het eind van je bericht heb je dat onderscheid toch nodig om je punt te kunnen maken “<> vinden het niet prettig als ik hen ‘zwarte’ noemt.”

    Ik benader het omgekeerd: het onderscheid en het spreken in termen van wij/zij zal niet meer nodig of nuttig zijn als racisme uitgebannen is. Het is een gevolg, geen oorzaak. Tot die tijd moeten we ons ervan bedienen, al was het maar om te erkennen dat er nog steeds een probleem is, dat er nog werk te verzetten valt.

    (Overigens kreeg ik uit dit stuk de indruk dat mw. Adrianus zich niet enkel op grond van huidskleur met iemand identificeert, maar juist op grond van bepaalde kwaliteiten EN de huidskleur. Het bestaan van zo’n rolmodel zegt: ook iemand van kleur kan dit doen. Het is inderdaad jammer dat dit beeld bevestiging behoeft, maar dat is nu eenmaal de samenleving waarin wij thans leven. Enfin, dit was mijn lezing, maar ik zal niet pretenderen exact te weten wat de insteek van het stuk was.)

  2. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
   Rasheida Adrianus

   Hallo Jan,

   Dank voor je reactie.

   “Ik zie burgerschap als het onderschrijven van de regels in een maatschappij die het mogelijk maken voor iedereen om te streven naar hun eigen invulling van het goede leven”

   Bovenstaande klopt mijns inziens ook, daarom verwijs ik in mijn stuk ook naar de ongeschreven regels. Ook ben ik van mening dat de invulling van burgerschap niet altijd los kan staan van genoemde factoren als geslacht, religie etc.

   Een concreet voorbeeld hiervan: Vrijheid van meningsuiting tegenover religie.

   Het dragen van een hoofddoek is wettelijk toegestaan in Nederland. Het uitspreken van onze ongenoegen tegenover hoofddoekdragers is ook wettelijk toegestaan. Op het moment dat de meerderheid gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting met betrekking tot burgerschap en de normen, waarvan zij “vinden” dat die gelden, heeft dat effect.

   Iemand die vanuit haar religie kiest voor het dragen van een hoofddoek profileert zich ook zo in de maatschappij. Bevind zij zich in een omgeving waar bovenstaande groep een meerderheid vormt, kan dit voor een bepaalde mate van beperking in haar “zijn” zorgen.

   Hopelijk maakt dit voorbeeld duidelijk waar ik het over heb.

   1. Profielbeeld van Jan Miller
    Jan Miller

    Beste Rasheida,

    Als ik het goed begrijp gaat het er in de beleving van burgerschap door achtergestelde minderheden dan vooral om dat het gevestigde perspectief bepaalde zaken aan burgerschap verbindt die er eigenlijk (volgens mij) niet bij horen. In het voorbeeld: als veel mensen vinden dat je door een hoofddoek te dragen je burgerplicht verzaakt, dan zal het voor een moslima lastig zijn zich met het burgerschapsideaal van een land te identificeren – ook al geldt er nominaal vrijheid van godsdienst. Klopt mijn interpretatie?

    In dit opzicht ben ik erg blij met NIDA in de Rotterdamse gemeenteraad. Dhr. El-Ouali illustreert prachtig hoe een combinatie mogelijk is van Islamitische inspiratie met het burgerschapsideaal van onze grondwet. Het geeft me hoop in de weerbaarheid van deze samenleving tegen allerlei vormen van repressie en regressie, in de waarheid van de u ongetwijfeld welbekende woorden “The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice.”

   2. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
    Rasheida Adrianus

    Indeed Jan Miller.

    Je interpretatie klopt inderdaad.

 10. Profielbeeld van Tara Lewis
  Tara Lewis

  In dit artikel lees ik steeds ‘wij’ en ‘zij’. Als gekleurde Nederlander merk ik dat ik me daar nogal aan erger. Blijkbaar hoor ik dus bij ‘wij’ en witte Nederlanders zijn ‘zij’. Ik voel me niet echt thuis bij het ‘wij’ dat hier gepresenteerd wordt. Want blijkbaar hebben kleine zwarte meisjes zwarte mensen op televisie nodig als rolmodel? Ik hoop dat ik, als ik ooit een rolmodel zal zijn voor kleine meisjes, dat ben op basis van mijn kwaliteiten. Niet omdat ik toevallig een kleurtje heb. Persoonlijk vind ik positieve discriminatie een groter struikelblok dan negatieve, omdat ik gedwongen wordt om me bij álles af te vragen of ik het heb bereikt om mijn eigen kunnen, of op basis van mijn huidskleur.

  1. Profielbeeld van Mitchell
   Mitchell

   Kijk en dit is dus een prachtig voorbeeld van een van de oorzaken die de beoogde vooruitgang en rijkdom tegenwerkt. Altijd is er een donkere zuster of broeder, die zich geroepen voelt om te muggenziften over “wij” of “zij” in een stuk tekst wat iets probeert uit te leggen. Wat men jarenlang heeft ontkent of niet durft toe te geven. Met suffe drogredenen als: “Ja ik wil gekozen worden om mijn kwaliteiten” Dat willen we allemaal! Maar de realiteit werkt helaas anders. Deze mars is slechts een van de vele maatregelen om het “systeem” anders te laten werken. Waarom, wil je hier kritiek op heb vind ik als donkere man gewoon raar.

   1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Het gebruik van de term broeder en zuster is al een indicatie van een bewuste tweedeling!
    Definieer ook het begrip donker eens een keer. Wat is het percentage pigmentering dat je tot broeder of zuster maakt? Of zijn witte boeren uit Suriname ook broeders en zusters?
    Toen ik jong was kwamen 300.000 mensen uit voormalig Nederlands Indië. Duidelijk erkenbaar aan hun uiterlijk en volkomen zonder zeuren geïntegreerd * Zijn dat broeders en zusters? Ben ik een broeder aan het einde van de zomer? Mijn grootvader kwam ook niet uit Nederland.

    In dit land wordt iedereen beschermd tegen discriminatie. Volslagen overbodige instellingen als RADAR verdienen er tonnen aan per jaar en toch maar blijven mekkeren.
    Verontrustend is het feit dat de auteur van dit stuk televisie ziet als medium om haar mening te ventileren. Propaganda dus: Iets waar alle totalitaire ideologieën zich aan schuldig maken.

    Doe eens groot worden en houd je niet de hele dag c.q. je hele leven bezig met huidskleur. Dit is Nederland in de 21 e eeuw!

    * Zuid Molukkers of Ambonezen vormden een uitzondering, omdat hen een onafhankelijke staat was beloofd.

   2. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
    Rasheida Adrianus

    Dank voor je reactie Mitchell.

    @Sorensen

    Ik vind het ontzettend naief om te denken dat omdat racisme verboden is, mensen hiertegen beschermd zijn. Verder kun je, als je het stuk goed hebt gelezen, zien dat ik media inzet voor de positieve en juiste representatie van zwarte mensen.

   3. Profielbeeld van Tara Lewis
    Tara Lewis

    Ik weet nauwelijks waar ik moet beginnen, Mitchell. Maar ik denk dat ik me ga beperken tot dit. Door termen als ‘donkere zuster of broeder’ te hanteren en daar ook nog een bepaalde normering aan te verbinden ben je net zo hard bezig met geïnstitutionaliseerd racisme als onze grote vriend Wilders.

   4. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Mevrouw Adrianus (zo’n witte norm, dat je mensen die je niet kent altijd in de beleefdheidsvorm aanspreekt)
    Wat leuk dat U me naïef noemt, is me de laatste 50 jaar niet meer overkomen.
    U maakt bezwaar tegen witte normen. De meeste normen zijn vastgelegd in wetten, die op hun beurt zijn afgeleid van de Grondwet. Een idee, wat er in artikel 1 van die grondwet staat ?
    Wij , zeg maar witte mensen dus geen broeders of zusters, doen op zijn minst ons best. Kan U nog meer verwachten?

    Citaat “Verder kun je, als je het stuk goed hebt gelezen, zien dat ik media inzet voor de positieve en juiste representatie van zwarte mensen”
    Dat lijkt me nu juist het probleem, want U interpreteert Uw mening als de juiste en ook op deze site blijkt dat duidelijk niet het geval te zijn.

    Tara. Argwaan t.o.v. moslims en Islam is geen racisme. Dat is de houding van het gros van de moslims (70% onderzoek prof.Koopmans) t.o.v. anderdenkenden, gematigden, homo’s en vrouwen ook niet. Dus als je me Islamofoob* noemt kan ik er mee leven. Racist impliseert dat ik een hekel heb aan mijn buren, vrienden, oud leerlingen en sommige partijgenoten. Niet doen dus.

    * Klopt eigenlijk ook niet omdat een fobie een irreële angst is en ik de angst voor de Islam heel goed kan beargumenteren. Soit.

   5. Profielbeeld van Daan
    Daan

    Ach, ik ben gek op vreemde en exotische culturen. En ik ben een groot voorstander van multiculturalisme en integratie e.d.. Er is echter een ding dat mij van het hart moet. Vanmiddag ben ik voor de vijfde keer deze week met fysiek geweld bedreigd door stadsgenoten met een niet-Westers uiterlijk. Drie maal ging het om een verkeers dingetje, vraag wie voorrang had oid. Een keer ging het om het feit dat ik de desbetreffende persoon in de ogen aankeek, en een andere keer ging het over een opmerking over het gedrag van een kind op een schoolplein.

    Mijn vraag aan de multiculturalisten: Hoe moet ik met dit soort feiten omgaan? Waarom word ik voortdurend met fysiek geweld bedreigd door deze mensen? Waarom mag dat niet aan de orde worden gesteld?

    Ik begin het gedreig met geweld zo spuugzat te worden. Intussen word mij gevraagd om te applaudisseren voor de entree van duizenden immigranten en voor multiculturalisme. Maar deze mensen maken het zo ontzettend moeilijk voor mij om van hen te houden.

    Ik wil de Turks-Marokkaanse gemeenschap en anderen bij deze met klem verzoeken: Wilt u stoppen met uw bedreigingen met fysiek geweld?

  2. Profielbeeld van Jelena Barisic
   Jelena Barisic

   Is het dan zo gek dat zwarte vrouwen het makkelijker vinden om zich te identificeren met andere zwarte vrouwen dan met, zeg, witte mannen? Op dezelfde manier vind ik het veel makkelijker om mezelf te spiegelen aan jonge, slimme, succesvolle vrouwen dan aan grijzende, slimme, succesvolle mannen. Let op: in dit voorbeeld zijn beiden slim en succesvol, want tuurlijk zijn hun kwaliteiten ook van belang.

   Er is behoorlijk wat onderzoek dat aantoont dat de mediarepresentatie van minderheden effect heeft op het zelfbeeld van diezelfde minderheden. Als elke president in elke film en serie van het type Kevin Spacey is, is het immers lastiger om je voor te stellen dat een president in real life van het type Viola Davis zou kunnen zijn.

   Het kan overigens heel goed dat jij daar geen last van hebt hoor, maar de constante roep om betere representatie van minderheden, #OscarsSoWhite, Formation, etc. doen mij vermoeden dat je eerder een uitzondering op de regel bent.

  3. Profielbeeld van Rufus
   Rufus

   Ik heb lang gedacht dat jouw commentaar hout snijdt, maar ik moet je helaas meedelen dat het niet zo is, lieve Tara. Dat jij je kan identificeren met Ronald Koeman, of ik noem maar iemand, Annie M.G. Schmidt, en ik me als kind al verwant voelde met Ronnie Brunswijk, of Chuck D (en dat ik hoopte dat ik ooit zo hard kon rennen als Nelli Cooman) zegt meer over ons soort realiteit dan over ‘hoe de rest van de wereld naar huidskleur kijkt’. Jammer, maar helaas. In de tussentijd kan je niet ontkennen dat media vaak een eenzijdige afspiegeling van de realiteit voorschotelen. Die twee dingen hebben niet per se iets met elkaar te maken. Natuurlijk is de wij-zij sfeer in dit stukje wat overdreven aangedikt, maar iemand probeert een punt te maken en doet dat op een manier die een zekere mate van urgentie lijkt te communiceren. Als je al heel je leven wacht op een juistere afspiegeling, raak je gefrustreerd. Dat lijkt me logisch. En die witte mens, doet er ook niet veel aan om dat te doorbreken. Alhoewel, de laatste tijd schijnt het besef toch meer en meer te komen. Wat dat betreft zou ik ook geneigd zijn te denken dat het momentum meer vraagt om nuance. Maar daar heb je het weer: niets is minder waar! als er een gat in een dijk slaat en het water denkt ‘rustig aan, er zit nu een gat. Die overstroming komt er wel’ gebeurt er niets. Als er eenmaal een gat in de dijk zit, moet je eerst gas geven, die dijk breken en dan praten we het later wel weer uit. Niet leuk, maar life.

  4. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
   Rasheida Adrianus

   Hi Tara,

   Op het moment dat jij je op wat voor manier dan ook gedwongen voelt jezelf af te vragen of je iets hebt bereikt vanwege je huidskleur of je kunnen, staat dit los van de buitenwereld, maar heeft dit puur met je eigen onzekerheid te maken. Verder vraag ik me af, waaruit je kunt opmaken dat ik op positieve discriminatie zit te wachten.

   Naast het feit dat er rolmodellen gekoppeld worden aan kwaliteiten, worden zij ook gekoppeld aan het nastreven van een bepaald schoonheidsideaal. Als de norm daarin wit is, en wit ook gekoppeld word aan alles wat positief is, kan dit absoluut effect hebben op het zelfbeeld van jonge zwarte meiden. Zoals Jelena Barisic al aangaf, heeft menig onderzoek dit aangetoond.

   Het spreken in “wij”/ “zij” is in dit artikel vooral functioneel, omdat ik probeer te benadrukken waarom het erkennen van het verschil in behoefte en perspectief van mensen, bij kan dragen aan het vormen van een maatschappij waarin iedereen en elke cultuur als gelijkwaardig gezien wordt.

   1. Profielbeeld van Tara Lewis
    Tara Lewis

    Jij wilt dat het mediabestel ‘minder wit’ wordt. Toch? En in plaats van het aansporen van jonge zwarte vrouwen om een carrière in die richting te kiezen, leg je de ‘schuld’ daarvan bij het witte bestel neer. Zij moeten zorgen dat het minder wit wordt. Leg mij maar eens uit hoe zij dat moeten veranderen zonder positieve discriminatie toe te passen? Iets wat ze trouwens allang hebben aangekondigd te zullen doen.

    Het lijkt mij nogal wiedes dat als er een aanhoudende roep is om meer ‘gekleurde’ journalisten, diezelfde journalisten zich af en toe achter de oren zullen krabben wat de motivatie van mensen is als ze ergens voor gevraagd worden. Als jij dat als onzekerheid wenst weg te zetten, prima.

    Misschien ben ik de enige en misschien is het ook een verschil in generaties (mijn moeder vindt ongetwijfeld dat je volledig gelijk hebt) maar ik vind dit echt een prehistorische notie:

    “Zij waren de enige vrouwelijke sporters waarmee ik mij kon identificeren. Zij hadden ook mijn huidskleur en dat zorgde voor een connectie.”

    Ik kan er in ieder geval niets mee. Als rolmodellen kleurbepaald zijn wat hebben we dan als zogenaamde multiculturele samenleving bereikt? Daarnaast begin ik ook een tikkeltje moe te worden van het demoniseren van de oudere grijze man. Je zal er anno 2016 maar eentje zijn zeg.

   2. Profielbeeld van Rasheida Adrianus
    Rasheida Adrianus

    Tara, het aansporen van zwarte jonge vrouwen om een carriere in een dergelijke richting te maken, lost het probleem niet op. Op het moment dat de voornamelijk witte beslissingmakers vanuit een bepaald perspectief naar media en etniciteit kijken, blijven deze zwarte jonge vrouwen nog steeds afhankelijk van dat perspectief. Vandaar dat er op dit moment nieuwe platformen ontstaan die de eigen norm creeren, omdat er genoeg talent is.

    Dat er is aangekondigd aan positieve discriminatie te gaan doen, kan, maar dit betekent niet dat ik met mijn artikel een oproep daartoe doe, totaal niet zelfs. We gaan daardoor naar mijn idee namelijk totaal voorbij aan het echte probleem.

    Dat je mijn notie prehistorisch noemt, vind ik best grappig, omdat je daarmee eigenlijk mijn punt bevestigd. Het is namelijk toch van de zotten dat dit onderwerp anno 2016 nog aan de orde is? De ervaringen waar ik over spreek zijn namelijk al 25 jaar geleden voorgevallen, en toch is dit onderwerp ook nu nog actueel.

    Dat rolmodellen kleurbepaald “kunnen” zijn lijkt mij toch juist de kracht van een multiculturele samenleving? Dit is dan toch juist een realitische representatie van alle burgers?

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.