Voor de harddenkende Rotterdammer

De reacties op het artikel over islamofobie dat we vorige maand publiceerden waren niet mild. Men verweet ons eenzijdigheid en het ontbreken van een kritische blik. Uit die reacties destilleerden we enkele kernpunten, die we voorlegden aan representanten van de Rotterdamse Islamgemeenschap.

Islamofobie in Rotterdam
Beeld door: beeld: Xenia Gottenkieny

Het is lastig om een eenduidige definitie te vinden van het woord islamofobie. Critici beargumenteren dat het een onjuiste term is, of dat het als sociaal maatschappelijk fenomeen niet bestaat. Begrijpen jullie deze kritiek?

Nourdin El Ouali (NIDA): “Ik geef de voorkeur aan moslimhaat. We spreken ook niet van jodenfobie. Ik kan me voorstellen dat wanneer je geen moslims kent en afgaat op berichtgeving in de media, je bang wordt voor moslims. Het probleem is niet de fobie maar de haat die zich daaruit ontwikkelt. Die leidt namelijk tot discriminatie of geweld.”
Marianne Vorthoren (SPIOR): “Wij begrijpen de kritiek maar kiezen toch voor islamofobie. Het is internationaal de meest gangbare term. Het maakt ons niet uit hoe je het noemt, het gaat erom dat het probleem (discriminatie op basis van religie) wordt opgelost. Laten we het liever daarover hebben dan te discussiëren over de term.”

_MG_0476

Lees meer

Eerste onderzoek naar islamofobie in Rotterdam: "Dit is nog maar het topje van de ijsberg"

Op 25 mei presenteerde SPIOR het onderzoeksrapport Islamofobie in zicht, het eerste…

Mensen die kritisch zijn op de islamofobie-theorie beargumenteren vaak dat de term islamofobie wordt gebruikt om islamcritici de mond te snoeren.

Marianne Vorthoren: “Er mag absoluut kritiek worden geuit op de islam. En daar kun je over debatteren. Maar Islamofobie in zicht gaat niet over religiekritiek. Het gaat over dat je mensen niet mag uitsluiten of discrimineren.”
Jacob van der Blom (Essalammoskee): “Er zijn altijd mensen die moeite hebben met kritiek op hun gemeenschap, cultuur of religie en dan ‘racisme!’, ‘islamofobie!’ of ‘antisemitisme!’ roepen. Dat betekent niet dat deze vormen van discriminatie niet bestaan.”
Nourdin El Ouali: Bizar dat mensen zeggen dat islamkritiek in Nederland onmogelijk is. We zijn er de afgelopen vijftien jaar zelfs in doorgeschoten. Er zijn strenge definities van wat discriminatie is en kritiek uiten valt daar niet onder. Maar iemand een hoofddoek van het hoofd aftrekken of uitschelden voor vuile moslima is geen kritiek op de islam.”

Discriminatie is discriminatie. Waarom dan aparte categorieën?

Nourdin El Ouali: “We melden ook antisemitisme en homohaat en er wordt veel geld vrijgemaakt om dat te bestrijden. We meten islamofobie om de omvang ervan beter in kaart te brengen. Vervolgens kunnen we daar beleid op maken. Islamofobie, seksisme, antisemitisme, homofobie: daar maken we geen onderscheid in. Maar waarom zijn wij als samenleving minder gevoelig voor moslimhaat dan voor andere vormen van haat?”
Marianne Vorthoren: “Alle vormen van discriminatie hebben dezelfde wortels: onverdraagzaamheid en haat. Maar de uitingsvormen kunnen verschillen. Wie zijn de daders? Wie lopen het meeste risico? Waar vindt het plaats? Door daar beter inzicht in te krijgen, kunnen we het ook beter bestrijden. Wij hopen daaraan een bijdrage te leveren met ons onderzoek.”

Sommigen menen dat islamofobie een reactie is op de intolerante houding van moslims jegens anderen.

Marianne Vorthoren: “En gebeuren verschrikkelijke dingen uit de naam van de islam en het gedrag van moslims, ook in Nederland, is zeker niet altijd perfect. Daar moet ook aandacht voor zijn. Maar ook als die problemen onopgelost zijn, moet je discriminatie aanpakken. Iemand reageerde op ons rapport: ‘Als ik langs een islamitische school loop, word ik ook uitgemaakt voor rotte vis’. Dat keuren wij natuurlijk niet goed. Het gaat ons om een consequente aanpak van alle vormen van discriminatie.”
“De moslimgemeenschap moet ook in de spiegel kijken. Dat doet SPIOR ook. Wij hebben een project tegen radicalisering van jongeren en stellen ook andere discriminatievormen als antisemitisme of homofobie aan de kaak.”
Jacob van der Blom: “Natuurlijk moet de gemeenschap ook kritisch naar zichzelf kijken. Ik vind het bijvoorbeeld akelig als moslims in een geïsoleerde gemeenschap leven. Men zegt dan dingen als: het Westen of Nederland is tegen ons. Maar mensen moeten inzien dat ze elkaar moeten opzoeken. Vooral de moslimgemeenschap moet daarin veel meer initiatief nemen.”
“Dat proberen wij als moskee ook. Wij willen niet meer alleen de gebedsgangers voorzien in religieuze noden. Ook sociaal en maatschappelijk willen wij voor alle bewoners in de wijk iets betekenen. Als de moskee voorlichtingen organiseert over diabetes bij ouderen, zijn die ook voor Surinamers, Antillianen en Nederlanders.”

De Islam in het politieke debat

De beperkte aandacht voor islamofobie in het lokale politieke debat komt volgens Van der Blom en El Ouali doordat het uitspreken vóór moslims partijen geen stemmen oplevert. Uitspreken tégen moslims wel. Leefbaar Rotterdam wordt genoemd als partij die baat heeft bij het in stand houden van maatschappelijke tegenstellingen.

Nourdin El Ouali: “De moslim wordt gebruikt als antithese die wezensvreemd is van de niet-moslim. Hoe meer jij je met iemand kunt identificeren, hoe sneller je bereid bent om voor diegene op te komen. Als je iemand minder aardig vindt, denk je eerder: zoek het maar uit.”
Van der Blom haalt het bezoek aan de Essalammoskee aan van raadslid Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en twee partijgenoten in 2014. Volgens Hoogwerf werd haar bezoek door de mannen in de moskee niet gewaardeerd, hetgeen zodanig uit de hand liep dat zij direct en onder begeleiding de moskee uit werd gejaagd. Een reconstructie van de NRC sprak dit tegen: Hoogwerf verliet de moskee vrijwillig en zonder tumult. Volgens Van der Blom een voorbeeld van hoe een partij voor electoraal gewin gebeurtenissen verdraait.
Nourdin El Ouali: “Wij zijn te lang meegegaan in de theorie dat beschavingen botsen. Die houdt in dat er een strijd gaande is op basis van cultuur, normen en waarden. Je bent vóór of tégen ons. Veel partijen hebben deze theorie overgenomen, ons buitenlandbeleid is er zelfs op gebaseerd. Hoe groter je geloof in de botsing der beschavingen, hoe groter je ongeloof in diversiteit. Maar Rotterdam is superdivers. We moeten af van het problematiseren van diversiteit.”

Sommige Rotterdamse partijen zien diversiteit wel als meerwaarde.

Nourdin El Ouali: “D66 en de PVDA zeggen dat zij diversiteit belangrijk vinden, maar hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het problematiseren ervan. Zij zijn tegen subsidies voor monoculturele instellingen. Natuurlijk bedoelen ze niet de blanke hockeyclub. Die partijen willen mensen strippen van hun verschillen. Hun boodschap is: word als wij, dan ben je oké. Mijn boodschap is: je moet zijn wie je bent en je aan de wet houden.”

Je kunt zeggen dat monoculturele organisaties de ontwikkeling van een inclusieve maatschappij tegenhouden.

Nourdin El Ouali: “Dat is een leugen. Alsof we moskeeën financieren omdat het moskeeën zijn, of donkere mensen financieren omdat ze donker zijn. We subsidiëren organisaties op basis van taken en bepalen als gemeente welke taken belangrijk zijn.”

Burgemeester Aboutaleb is populair, maar vanuit de islamitische gemeenschap krijgt hij wel veel kritiek. Begrijpen jullie dat?

Jacob van der Blom: “Ik vind dat hij het wél goed doet. Hij zegt wat nodig is. En in de moskee spreekt hij geloofsgenoten toe, quote hij de Koran en gaat hij mee in gebed. Dat wordt gewaardeerd.”
Nourdin El Ouali: “Aboutaleb is populair omdat hij met zijn ‘rot-op’-opmerking een rechtspopulistische mening uitdraagt. Hij kan het zeggen omdat hij moslim is. Maar een term als ‘gematigde moslim’, voor een moslim die oké is, is inmiddels in het maatschappelijk debat genormaliseerd. Dat is geen positieve ontwikkeling. Ik vind dat Aboutaleb daar ook aan bijgedragen heeft door dit soort termen te gebruiken.”

DENK verwijt politici met een islamitische achtergrond, ook Aboutaleb, dat zij zich niet eerder uitspraken tegen islamofobie.

Nourdin El Ouali: “Ik ben het niet eens met DENK. Aboutaleb is burgemeester van Rotterdam geworden omdat hij geschikt is, niet vanwege zijn afkomst. Hij moet zich uitspreken op basis van principes, niet op basis van loyaliteit. Ik zie wel graag een burgemeester die vaker opstaat tegen onrecht en discriminatie.”

Welke factoren binnen de islamitische gemeenschap bemoeilijken verbinding met de Nederlandse maatschappij?

Jacob van der Blom: “DE islamitische gemeenschap bestaat niet. In Marokko verschillen gemeenschappen al per dorp. Dus hier zijn ook grote verschillen tussen de Marokkaanse, Turkse en Pakistaanse gemeenschap. Dat zou anders zijn als iedereen zich hier Nederlander zou voelen.”
“Toen de islam naar Nederland kwam, kopieerde men alles uit het land van herkomst. Dat was fout. We hadden een eigen islam moeten ontwikkelen met gewoonten die passen bij Europa en de aard van dit land. In Nederland worden moskeeën bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Marokkaanse of Pakistaanse moskee. Moslims moeten snel een nieuwe gemeenschap creëren waarbij men uitgaat van de Nederlandse identiteit.”

“Je mag geloven zoals in de tijd van de profeet, maar dat iets heel anders dan handelen als men destijds deed. Hier heb ik vaak gesprekken over met jongeren. De tijd is veranderd. Veel jongeren denken onterecht dat hun uiterlijke verschijning overeen moet komen met hun geloofsovertuiging. Je gelooft echt niet minder als je geen baard draagt.”

“Tenslotte moeten wij uit het ideologische isolement. Ik mis bij orthodoxe moslims vaak een progressieve benadering van anderen.”
Marianne Vorthoren: “Ook moslims hebben vooroordelen. Het vergt lef om verder te kijken dan je neus lang is, het is makkelijker om problemen bij anderen te leggen. Wanneer mensen uitsluiting en discriminatie ondervinden, kruipen ze vaak verder in de schulp. Begrijpelijk, maar niet het juiste antwoord.”

Positief gestemd

Volgens El Ouali staat de islamitische gemeenschap in Nederland aan het begin van een emancipatieproces. Islamitische instituten die door de eerste generatie migranten werden gerealiseerd, moeten volgens hem nog wel een progressieve ontwikkeling doorlopen.

Nourdin El Ouali: “Mijn vader is analfabeet. Ik zit hier in de raad. De burgemeester van Rotterdam is van Marokkaanse afkomst. Dat allemaal binnen één generatie. In dat opzicht zijn we revolutionair bezig. Het probleem is dat oude islamitische organisaties vaak een conservatief bestuur hebben dat onvoldoende is geworteld in de Nederlandse samenleving. Die organisaties moeten betere en jongere bestuurders krijgen. Ik hoop op een natuurlijke evolutie of revolutie.”

Wij vroegen Leefbaar Rotterdam om een reactie op het rapport ‘Islamofobie in zicht’ en op uitspraken over de partij in dit artikel. Binnenkort zet Leefbaar op Vers Beton haar standpunten t.a.v. dit thema uiteen.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

18209064_10154713209543195_6162322301411381250_o

Caterine Baeten

Programmamaker Vers Beton LIVE

Caterine Baeten combineert mediavraagstukken met politiek. Voorheen op de Coolsingel nu in de Tweede Kamer. Houdt zich ook bezig met het gebrek aan diversiteit in, onder andere, de cultuursector.

Profiel-pagina
Xenia-avatar

Xenia Gottenkieny

Illustrator

Xenia Gottenkieny (Hameln , Germany) has studied audiovisual arts at the Willem de Kooning Academy in The Netherlands (1992-1995). She is a Rotterdam based (collage) artist, musician and photographer.

Profiel-pagina
Lees 11 reacties
 1. Profielbeeld van Max
  Max

  In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.De nationaliteit van van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.De nationaliteit waarmee men de moslim bepaald, is niet de nationaliteit van een macht/staat.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert. De relaties die hem met andere inwoners verbindt, zijn gebaseerd op de relatie die hem verbindt met Allah. De moslim mag geen nationaliteit hebben, behalve dat van zijn geloof, wat hem een lid maakt van de moslimnatie in « daroel islam » (huis van de islam).De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt : “Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.”-Koran 9:123…“Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”-Koran- 5:81… Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…Moslims die hun “geloof” openlijk afvallen, krijgen zowat overal ter wereld te maken met intimidaties en dreigementen, of worden verstoten door hun eigen vrienden en familie. In 13 landen kan de overheid je zelfs executeren voor apostasie..

 2. Profielbeeld van Karin
  Karin

  “Laat dit een les zijn over de kracht van broederschap voor de democratie,” aldus Aydin Peksert vandaag op de kade aan de Maas voor de Erasmusbrug””

  “Op Zuid de Erasmusbrug over voor Turkije, voor democratie!”

  https://nl-nl.facebook.com/nidarotterdam

  HAHAHAHAHAHA

  @NidaRotterdam
  In Rdam komen stadsgenoten samen. #NIDA staat achter de democratie en roept Nlse regering op de coupe te veroordelen

  HAHAHAHAHAHA

  @AydinPeksert zegt ,,dit land{Turkije} is met het bloed van duizenden, honderdduizenden martelaren gewonnen,,

  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

  http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10308328/onze-leider-erdogan-zegt-het-rotterdamse-raadslid

  HAHAHAHAHAHAHA

 3. Profielbeeld van R.Sorensen
  R.Sorensen

  Na een paar weken wachten, zal ik het maar schrijven, omdat niemand de olifant in de kamer wil zien.
  Zolang moslims Mohamed ( Google maar) als belangrijkste boodschapper van de Schepper zien, zal er nooit een “Europese” islam kunnen bestaan.
  Nog iets, dat weten moslims ook!

  1. Profielbeeld van Gijs de Waal
   Gijs de Waal

   De Europese Islam. Wat wordt hiermee bedoeld? Gaat deze Islam de fatwa’s uit Saoedi-Arabie weigeren uit te voeren? Onderschrijft de Europese Islam dan de Europese opvatting over de scheiding tussen Kerk en Staat? Aanvaardt de Europese Islam dan wel de Trias Politica zonder goddelijke tussenkomst?
   Mij maakt het niet uit wat iemand gelooft en wat voor geloof iemand wil uitdragen, maar dient zich daarin bescheiden op te stellen door zich bescheiden te gedragen op straat in plaats van oosters gekleed te gaan in de stijl van “zie mij eens lekker islamitisch wezen”.
   Ook maakt het mij niet uit dat iemand de autonome moraal wil opofferen aan een moraal die gebaseerd is op goddelijke bevelstheorie(Cliteur), maar wel als dat leidt tot intolerantie van de anders denkende of van de afvallige. Dan zet ik intolerantie als wapen in tegen die intolerantie.
   Tot slot roep ik op om discriminatie van moslims niet als racisme te interpreteren. Ik heb vanuit de wetenschap namelijk nog niet vernomen dat er zoiets is als DNA van de moslim. Het aanhangen van een geloof is het recht van eenieder en is gebaseerd op een soevereine eigen keuze. Dit maakt dat je je automatisch onderscheid(discrimineert) van de ander die jouw gekozen geloof niet ziet zitten. Ik behoud hiermee dan ook het recht om zowel de Islam te bekritiseren als het gedrag van moslims in onze samenleving.

 4. Profielbeeld van Itze
  Itze

  De vragen/stellingen geven precies weer waar het schuurt en dragen derhalve bij aan een objectief debat.

  Wat betreft de antwoorden schoot er van alles door mijn hoofd. Allereerst de verzuchting van John Lennon. Dat van imagine there’s no heaven, no hell and no religion.

  Wat wij vervolgens met de superieur gewaande Islam en de alles omvattende ideologie waarschijnlijk niet meer gaan beleven, is het inzicht waardoor ‘Islamofobie’ in 1 klap van de kaart zou verdwijnen.

  Namelijk, dat godsdienst in onze samenleving achter de voordeur hoort. Zo is er immers in Nederland niemand hinderlijk fobisch voor Hindoes, Sikhs, Boeddhisten, Baha’is en noem alle andere ‘geimporteerde’ religies maar op.

  Goed beschouwd is Islam tegenwoordig wereldwijd de enige godsdienst waarvan (te veel) volgers vinden dat die ons, goedschiks of soms zelfs kwaadschiks, door de strot moet worden geduwd. Het zich niet kunnen verplaatsen in niet-Moslims, betrekkelijk goddeloze Nederlanders die niet malen om wat Moslims als het allerbelangrijkste in hun leven beschouwen, is zich gaan wreken. Maar daar is dan de term ‘Islamofobie’ voor bedacht. Handig, Dan kun je zelf lekker achterover blijven leunen.

  Het is echter hoopvol dat bovenstaanden een interpretatie van het geloof bepleiten die beter aansluit bij de moderne tijd, bij Nederlandse waarden om zodoende verbinding tot stand te brengen.

  Ook wat dat laatste betreft: het wachten is op ‘walk the talk’. Nourdin el Ouali die bijvoorbeeld zijn zusters naar AH stuurt om daar te noteren welke Israelische artikelen in de schappen liggen, heeft het nog niet helemaal begrepen. Of juist wel, gezien een vijver vol potentiele NIDA-stemmers, maar dan moet hij voor de buitenwereld toch echt betere verbindingssprookjes gaan verkopen.

 5. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Dit stuk is al beter, maar de kern van de zaak is dat de mening van een politiek querulant en twee proselieten me net zo veel interesseert als de mening van de keurige dames en heren die me regelmatig aan de deur trachten te overtuigen van het feit dat ik toch maar beter Jehova’s getuige kan worden.
  Het pregnante verschil is echter dat die vriendelijk lachend weg gaan, maar dat moslims een totaal andere houding aannemen tegen “ongelovigen” zoals ik.
  Al meer dan dertig jaar word ik in het kader van mijn functies als geschiedenisdocent en politicus ongevraagd getrakteerd op een flinke portie intolerantie, waarbij ik de benamingen racist, islamofoob en xenofoob als de minst kwetsende beschouw. Dat alleen omdat ik in het kader van een typisch Nederlandse traditie kritiek op het geloof van anderen durf te hebben.
  De laatste dertig jaar is –totaal ongevraagd – een totalitaire ideologie ons privédomein binnengedrongen. Een ideologie, die alle verworvenheden van onze democratische samenleving – volkomen terecht – benut, maar die tegelijkertijd die verworvenheden niet aan andere gunt. Die de brutaliteit heeft onze samenleving voortdurende te bekritiseren ten faveure van een middeleeuwse samenleving die sinds 632 vrijwel geen enkele progressie getoond heeft.
  Wat mij verder enorme tegen de borst stuit in deze ondertussen al decennia durende confrontatie is de kritiekloze acceptatie van voormalig links, dat de uitgangspunten van haar geestelijk leider Marx totaal vergeten is. Zo sterk zelfs dat ze als de gelegenheid zich voor doet heel paternalistisch (die arme moslims kunnen dat zelf niet) menen te moeten censureren en kritiekloos Middeleeuwse riten en gebruiken accepteren: zelfs als die tegen de grondwet indruisen.

  Ik weet niet wat de vertegenwoordiger van Leefbaar gaat schrijven, maar misschien mag ik een keer mijn mening geven? Die zal als centrale thema de uitgangspunten van Feuerbach hebben!

  1. Profielbeeld van Timor El-Dardiry
   Timor El-Dardiry

   Ik ben even in verwarring – vergis ik mij, of heb ik het genoegen een reactie te lezen van dhr Ronald Sörensen, ex-Leefbaar, ex-PVV?

   Zo ja: wat grappig dat de mening van een ‘politiek querulant’ u niet interesseert. Beetje een establishment-opmerking, zelfs. Zouden partijen als Leefbaar en de PVV dan toch gewoon volwaardig onderdeel zijn geworden van onze Nederlandse politieke traditie, ondanks het eigen Calimero-complex? Ik vind het een mooie gedachte, die bovendien hoop biedt voor het integratie-debat.

   Want wat Leefbaar en de PVV kunnen, kan iemand als Ouali ook. En zelfs u, meneer Sörensen, denkt nu anders over dhr. Aboutaleb dan in 2008, om over de draai van Leefbaar nog maar te zwijgen. Mijn indruk, ook van dit artikel: de soep wordt nooit zo heet gegeten, als zij wordt opgediend. Dat is weer zo’n typisch Nederlandse traditie. Mogen we trots op zijn, ook hier in ons mooie Rotterdam.

   1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Nog steeds van Leefbaar en nog steeds geestverwant van Wilders (chronologisch hoort dat andersom te zijn overigens)

    Heb u uiteraard gegoogled en uw stuk over uw jeugd etc. in de NRC is zeer lezenswaardig.

    Als ik iemand querulant noem, dan heb ik daar altijd redenen voor.
    Ik heb Q als collega gekend en hij is van GL naar een eigen club overgestapt. Vind ik eigenlijk not done* Ook zijn optreden als raadslid: Zucht, m.i. niet erg sterk.
    Verder heb ik mijn mening over hem diverse malen gedebiteerd, maar je moet niet steeds op hetzelfde aanbeeld blijven slaan, vandaar mijn samenvatting querulant (begint ook met een q)

    http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/politicus_van_het_jaar/

    Ik heb zo genoeg van de islam en het constante geroep om aandacht.
    Accepteer dat godsdienst in het privé domein thuis hoort of maak gebruik van de juridische ongelijkheid in ons land door je tweede paspoort te gebruiken. Ook een teken ven querulantie trouwens, voortdurend mekkeren over een democratisch land waar je kunt doen en laten wat je wilt, maar het land waar je ook een paspoort van hebt en waar een absoluut vorst heerst ongemoeid laten.

    Misschien vandaag het geestelijke dieptepunt in een column van mijn oud leerlinge Hanina in het AD (heb ik onlangs na decennia opgezegd) Zij heeft – net als ik – een mening over Jehova’s getuigen alhoewel ze zegt daar nooit door te worden benaderd.
    Lees het en misschien maak je gebruik van dat collectieve gevoel dat veel moslims hebben en krijg je plaatsvervangende schaamte .

    * Ja ik weet het Wilders en de VVD, maar dat ging over een essentieel punt . Turkije in de EU.

  2. Profielbeeld van Robert van het Hoen
   Robert van het Hoen

   Wat mild nog.
   Nourdin El Ouali is bevriend met Hamas wat als voornaamste doel heeft de Joden en israel uit te roeien.

   El Ouali is een van die huichelaars.

   Nourdin El Ouali (NIDA): “Ik geef de voorkeur aan moslimhaat. We spreken ook niet van jodenfobie. Ik kan me voorstellen dat wanneer je geen moslims kent en afgaat op berichtgeving in de media, je bang wordt voor moslims. Het probleem is niet de fobie maar de haat die zich daaruit ontwikkelt. Die leidt namelijk tot discriminatie of geweld.”

 6. Profielbeeld van Gerard
  Gerard

  Complimenten. Na een tenenkrommend deel 1, is dit een prima – objectief – geschreven artikel over een interessant onderwerp. Ga zo door. Benieuwd wat Leefbaar erover te zeggen heeft.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.