Voor de harddenkende Rotterdammer

Eind augustus wordt het Tracébesluit A16 Rotterdam voorlopig vastgelegd. Michael Afanasyev hoopt dat de Gemeente Rotterdam het toegezegde budget intrekt of dat de Raad van State een stokje steekt voor dit project.
 

Naamloos-2
Beeld door: beeld: Nina Maissouradze

Ik mag het eigenlijk niet zeggen want het is vloeken in de kerk hier, maar ik wil minder vers beton in Rotterdam. Dan doel ik vooral op de A13/A16 verbinding, tegenwoordig de A16 Rotterdam genoemd. Als het aan mij ligt gaat dit plan niet door.
Rotterdam staat erom bekend een stad met lef te zijn. Het is een stad van doeners en van ‘geen woorden maar daden’. Maar doen is so overrated. Met de hedendaagse dadendrang die domineert, getuigt het juist van lef om soms niets te doen. In de afgelopen jaren toonde Rotterdam wel eens durf als het erop aankwam niets te doen. Zo stelde de gemeente harde eisen aan de financiële steun voor het nieuwe Feyenoord stadion. Toen aan die eisen niet werd voldaan, werd er geen cent van de gemeentekas voor uitgetrokken. Godzijdank vindt ook het kunstwerk ‘Kissing Earth’ van Olafur Eliasson voor het Centraal Station geen doorgang. Het plein blijft leeg, zoals een plein bedoeld is. Heel goed Rotterdam, niét doen!

Nu er een monstruositeit van ongekende omvang dreigt – de verbinding van de A16 met de A13 die eind 2018 start – kan Rotterdam zich positief onderscheiden door niet mee te doen aan dit project. De Gemeente Rotterdam beloofde maar liefst 100 miljoen euro om deze snelweg in te kunnen passen op een manier dat ‘ie ‘niet te zien, horen en ruiken is’. Dat doel wordt met het huidige ontwerp bij lange na niet gehaald. Als Rotterdam steun en het toegezegde budget zou intrekken, wordt er geen vers beton gestort. De beste optie, want niet alleen wordt de belofte van een ‘ontastbare’ snelweg niet ingelost, het hele project is gebaseerd op verkeerde en achterhaalde aannames. Het staat daarmee in hetzelfde rijtje als de aanleg van kolencentrales in de 20e eeuw.

Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in 2013 op verzoek van natuur- en milieuorganisaties de geldigheid van de scenario’s in de verkeersberekeningen. De conclusie: de gebruikte scenario’s zijn achterhaald. De groei van de economie blijft achter en het verkeersvolume groeit nog minder hard dan voorspeld, of neemt zelfs af. Erger nog, in de plannen van de snelwegbouwers zijn alleen de (voor hun) meest gunstige scenario’s doorgerekend en gepresenteerd. Als er met meer realistische scenario’s gerekend wordt, is het kosten-batensaldo van de aanleg en uitbreiding van snelwegen op zijn best neutraal, maar vaak zelfs negatief!

Meer asfalt = meer files

“Meer snelwegen aanleggen loont niet” – duidelijker hadden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving het niet kunnen zeggen. Kansrijk Mobiliteitsbeleid, zo heet het glasheldere rapport dat ze in mei 2016 publiceerden. Het is het zoveelste rapport dat bevestigt wat we al weten: meer asfalt leidt tot meer files. In de formelere taal van het rapport: “Op lange termijn zijn de effecten van de aanleg of verbreding van wegen minder groot dan op korte termijn, omdat een capaciteitsuitbreiding ook nieuw verkeer aantrekt.” De aanleg van achterhaalde, vervuilende, peperdure en overbodige snelwegen gaat helaas gewoon door. In de wereld van snelwegbouwers en planners groeit de economie gestaag door, wonen we in keurige rijtjeshuizen met gemiddeld 2,3 kinderen en rijden we allemaal naar kantoor op gezette tijden. De elektrische fiets heeft in hun wereld geen doorbraak beleefd, het Nieuwe Werken en zelfs het internet zijn niet uitgevonden, en het rekeningrijden wordt nooit ingevoerd.

Dwars door het Bergse Bos

Mijn allerbelangrijkste argument tegen de aanleg van de A16 Rotterdam is dat deze de leefkwaliteit van vele mensen blijvend zal aantasten. De weg loopt namelijk dwars door het laatste stuk groen ten noorden van de stad. De zeer magere winsten voor het verkeer, die waarschijnlijk niet eens zullen worden gehaald, wegen in mijn ogen met geen mogelijkheid op tegen de aanleg van een snelweg dwars door het Bergse Bos en de Rotte, langs de natuurgebieden de Vlinderstrik (nog in aanleg, ter compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte) en polder Schieveen.

Naamloos-2
Beeld door: beeld: Nina Maissouradze

Wat dan te doen aan de files op de A13? En de dichtgeslibde lokale wegen? Er zijn voldoende alternatieven. Als we afzien van de aanleg van de A16 Rotterdam, komt er ineens bijna een miljard vrij voor andere maatregelen. Het bovengenoemde rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid biedt alvast enkele goede suggesties, zoals een congestieheffing of verbetering van de bereikbaarheid van treinstations.
Niets doen is ook een optie. Accepteren dat Nederland af is. “Het laaghangend fruit is al geplukt”, is een uitspraak die je in vele rapporten en opiniestukken tegenkomt. Er zijn al maatregelen genomen: de A4 is doorgetrokken, de Blankenburgverbinding wordt aangelegd, de spoorverbinding tussen Den Haag en Rotterdam wordt uitgebreid naar vier sporen over de hele lengte. We zouden eens rustig moeten afwachten wat het effect van deze projecten is, voordat we weer met geld smijten en we heel veel vers beton storten op een natuurgebied dat we nooit meer terugkrijgen.

De sectie Stedelijke Ontwikkeling & Architectuur wordt mede mogelijk gemaakt door AIR, het Architectuur Instituut Rotterdam. (meer info)

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

M.Afanasyev

Michael Afanasyev

Michael Afanasyev is wetenschapper, schrijver en ingenieur. Hij rondt momenteel zijn Ph.D in Geo-Environmental Engineering af aan de TU Delft. Michael wil graag bijdragen aan een mooiere, meer duurzame en vriendelijke wereld. Het liefst begint hij daarmee in zijn thuisstad Rotterdam.

Profiel-pagina
Nina

Nina Maissouradze

Onder de naam ‘Doe Mij Nina’ illustreert Nina Maissouradze voor verschillende opdrachtgevers. Haar tekeningen verbeelden haar fascinatie voor mensen en hun eigenaardigheden. Ze legt mensen bloot en toont imperfecties.

Profiel-pagina
Lees 16 reacties