Kunst & Cultuur21 september 2016

Pex Langenberg reageert: “Het is nu aan de gemeenteraad”

Reactie op opinie over verdeling van het cultuurgeld

Renee Trijselaar verweet hem eerder deze week inconsequent te zijn en vroeg hem mee op date. Pex Langenberg legt uit waarom hij besloot het RRKC-advies niet overal te volgen. En zijn antwoord? Dat blijft in het midden.

Beeld: Stacii Samidin

Beste Renee,

Allereerst dank voor je brief. De volle agenda van een wethouder maakt dat de klok de ergste vijand is van een goed gesprek. Graag neem ik hierbij de gelegenheid om je per brief te antwoorden.

De totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 begon bij de gesprekken die wij eind 2014 en begin 2015 hebben gevoerd met een groot aantal betrokkenen bij cultuur in Rotterdam. Samen met de culturele sector, RRKC en andere geïnteresseerden hebben we de uitgangspunten benoemd waarlangs we de subsidieaanvragen zouden beoordelen: (aantoonbaar) publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking. Die uitgangspunten waren de basis voor 118 cultuurplanaanvragen van een grote diversiteit aan instellingen, waaronder 43 nieuwe aanvragers. En van die 43 kregen 22 een positief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Lees ookKunst & Cultuur‘Pex Langenberg ontpopt zich tot een Robin Hood from hell’Opinie over de verdeling van het cultuurgeld

Vanuit de gevoelde noodzaak tot vernieuwing en innovatie, verbreding van het publiek en talentontwikkeling worden 15 nieuwe instellingen vanaf 2017 voor vier jaar opgenomen in het Cultuurplan. Dit is ruim twee keer zo veel als in 2013. Het gaat om nieuwkomers als Studio de Bakkerij in Noord, ‘A tale of a Tub’ in Spangen of Charlois Speciaal. Een belangrijk onderdeel van hun identiteit is de binding met de wijk, het geven van een podium aan jong talent maar ook het werken aan vernieuwing in hun eigen werk.

In een aantal gevallen hebben we als college gemeend dat een lagere subsidie, dan door de RRKC geadviseerd was, toch voldoende mogelijkheden biedt voor deze instellingen om in de komende jaren een relevant programma te realiseren. Bij zes aanvragers hebben we als college besloten het RRKC-advies om inhoudelijke redenen niet te volgen. Een nieuwkomer trok in een laat stadium de aanvraag in. Natuurlijk blijft er voor alle organisaties ook de mogelijkheid bestaan om projectsubsidie aan te vragen. Daar spoor ik ze ook graag toe aan.

"Een lagere subsidie dan geadviseerd, biedt voor deze instellingen toch mogelijkheden voor een relevant programma"

Een evenwichtige culturele infrastructuur voor zoveel mogelijk Rotterdammers vraagt een grote diversiteit in het aanbod. Niet alleen nieuwkomers horen daarin, maar ook de meer gevestigde instellingen met grotere budgetten. Ook voor hen telt elke euro; en ook daar vindt vernieuwing plaats. De totstandkoming van het cultuurplan is dan ook minder simpel dan het misschien lijkt.

Ik ben er van overtuigd dat we met dit voorstel een stevige en interessante verdeling hebben gemaakt. Ik denk dat we recht doen aan de adviezen van de RRKC en een evenwicht hebben gevonden tussen bestaand en nieuw, tussen traditie en vernieuwing. En dat we rekening gehouden hebben met de enorme verscheidenheid aan culturele voorkeuren in onze stad en  vooral ook keuzes hebben gemaakt die de kracht van de Rotterdamse cultuursector als geheel hebben versterkt.

Het is nu aan de gemeenteraad om zich te buigen over het voorstel van het college.

Beste Renee, dank voor je brief. We zien elkaar gauw in de stad.

Groet Pex

Lees meer:

Reageer of deel op Social Media

Tags:cultuurplan, Cultuurplan 2017-2020, pex langenberg en RRKC

Sectie: Kunst & Cultuur

kaart: Stadhuis Rotterdam, Coolsingel, Rotterdam, Nederland
Ontvang de wekelijkse Vers Beton newsletter!

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *