Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Vandaag start een nieuwe columnreeks, waarin de schaduwwethouders van Vers Beton hun kijk op het gemeentebeleid delen. Volgens Anke Griffioen is de in mei door het college gepresenteerde ‘Tussenstand’ vaag, onvolledig en veel te optimistisch. 

Anke Griffioen
Boven: Anke Griffioen. Afbeelding door Jeroen van de Ruit

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders presenteerde eind mei zijn ‘Tussenstand’. Halverwege de rit wilde men graag laten zien dat men op schema ligt. Helaas is dit schimmige schema van in totaal 204 actiepunten te vaag en te ongestructureerd om als mijlpaal te kunnen dienen. Het taalgebruik is veelal verhullend, abstractieniveaus lopen kriskras door elkaar en de samenstelling oogt willekeurig.

Historica Els van den Bent constateert in haar promotieonderzoek ‘Proeftuin Rotterdam, droom & daad tussen 1975-2005’, dat het gemeentebestuur door zelfoverschatting en onvoldoende begrip van de maatschappelijke orde, nauwelijks oog heeft voor de effecten van het eigen handelen en te weinig vertrouwen heeft in maatschappelijke krachten.

Anke Griffioen

Lees meer

Schaduwwethouder Anke Griffioen: “Niet de burger maar de gemeente moet participeren”

Volgens schaduwwethouder Anke Griffioen hoeft de gemeente niet te rekenen op meer…

Dit tussenstandschema toont aan dat haar bevindingen nog steeds gelden. Veel actiepunten zijn beschreven als onderdeel van een langer lopend integraal programma, met wervende maar diffuse doelstellingen. Concrete maatregelen als het afschaffen van heffingen of het realiseren van laadpunten zijn nog best helder. Maar de grootste investeringen betreffen programma’s waarvan het beoogde resultaat onvoldoende duidelijk wordt beschreven.  

Denk bijvoorbeeld aan een actiepunt als: “De eerste transformatietop Jeugdhulp heeft plaatsgevonden. (…) De bouwstenen zijn voor de gemeente ondergebracht in het doorontwikkelplan sociaal domein en in de transformatieagenda voor de regionale samenwerking Jeugdhulp”. Gebruik van dergelijk jargon duidt op grote ambtelijke en bestuurlijke verwarring. Wie wel eens een professional uit dit veld spreekt, weet dat de gemeentelijke regie als zeer gebrekkig wordt ervaren.

Onvolledig en vaag

Gek genoeg komen de verplichte gemeentelijke taken, die het overgrote deel vormen van de gemeentelijke inspanningen en investeringen, in dit schema niet eens niet voor. En het schema is al helemaal geen dashboard, waarin de kosten en uitkomsten van gemeentelijke projecten inzichtelijk worden.

Wel presenteren de wethouders nogal wat detailmaatregelen. Bijvoorbeeld hulp van agenten bij het zoeken naar geschikte locaties voor pop-uptafels. Of het publiceren van gegevens op de gemeentelijke website. Ook wordt het voeren van gesprekken genoemd. Zo staat er in de Tussenstand te lezen: “De mogelijkheid tot hogere strafeisen is besproken met het OM”. Of over een Rijkslobby: “Gesprekken met het Rijk vinden plaats”. Het college schrijft verder dingen als: “De kaders zijn vastgesteld, de eerste experimenten zijn gestart”. En: “Er is een businesscase opgesteld die laat zien dat er aandachtspunten zijn”.

Evaluatie, terugkoppeling en bijstelling

Opvallend is dat bijna niets mislukt. Slechts twee onderdelen van de 204 actiepunten zijn voortijdig beëindigd vanwege uitblijvende resultaten. De vraag rijst dan ook welke mislukkingen buiten beeld worden gehouden of, nog erger, bij het college misschien niet eens bekend zijn.

Er lijken ook geen instrumenten te zijn om tijdens de rit bij te sturen. Er zijn veel ambities en acties genoteerd. Maar waar zijn de evaluatie, terugkoppeling en bijstelling? Zien we hier intellectuele luiheid? Is het electorale angst?

Een heldere inleiding over de doelstellingen en keuzes die bij de samenstelling van dit schema zijn gemaakt, zou al helpen. Dat geldt ook voor een kolom met de punten uit het collegeprogramma (ambities uit het recente verleden) en een kolom met punten uit de begroting (nabije toekomst). Dan krijgen we inzicht in de werkelijke vorderingen en hindernissen, in plaats van een willekeurige zwevende momentopname.

Voor het college van B&W zit de helft van de bestuursperiode er inmiddels op. Voor de zomer interviewden wij onze schaduwwethouders en vroegen naar hun eerste oordeel over het gemeentelijk optreden sinds het college aantrad. In deze reeks columns laten de schaduwwethouders nu zelf hun licht over het gemeentebeleid schijnen.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Anke Griffioen

Anke Griffioen

Anke Griffioen is bestuurskundige, filosoof en schoenverkoper. Zij trok diverse projecten om verbeteringen in haar wijk en straat aan te brengen en ontving daarvoor samen met Jeanne Hogenboom in 2013 de van der Leeuwprijs. Bij de uitreiking werd hun sensitieve en doortastende aanpak geroemd en ten voorbeeld gesteld. Griffioen is onze schaduwwethouder economie en bestuurlijke vernieuwing.

Profiel-pagina
Jeroen van de Ruit kopie

Jeroen Van de Ruit

Illustrator

Profiel-pagina
Lees één reactie
  1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Dit soort stukjes worden duidelijker als de schrijf(s)ter vooraf vermeldt wel of niet politiek geëngageerd te zijn.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.