Voor de harddenkende Rotterdammer

In de roman ‘In de Schaduw van Erasmus’ hanteert Erasmus allerlei achterbakse methoden om te overleven in het politiek-religieuze mijnenveld van zijn tijd. Geïnspireerd door dit boek sprak journalist Lucette Mascini met Paul Frissen (hoogleraar bestuurskunde) en Rinus van Schendelen (hoogleraar politieke lobby) over achterkamertjespolitiek in Rotterdam.

timsake-lucettes_achterkamertjes
Beeld door: beeld: Tim Sake

De grote wijsgeer Erasmus van Rotterdam was niet alleen maar een brave Hendrik die zijn zaakjes in de openbaarheid regelde. Nee, niets is minder waar. Om zijn nieuwe vertaling en interpretatie van het Nieuwe Testament gedrukt te krijgen zonder daarvoor op de brandstapel te belanden, kocht hij bijvoorbeeld een drukker om. Dat deed hij om te voorkomen dat een van zijn tegenstanders een kritisch vlugschrift zou publiceren en verspreiden waardoor zijn werk in een kwade reuk zou komen te staan.
Vandaag de dag zouden we dat achterkamertjespolitiek noemen, iets regelen achter gesloten deuren zodat het publiek niet weet welke belangen worden uitonderhandeld en hoe.
‘Niks om je zorgen over te maken’, vindt Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University. ‘De politiek kan niet zonder achterkamertjes. De machthebbers moeten met elkaar kunnen onderhandelen zonder dat ze op de vingers gekeken worden.’

Coalitieonderhandelingen

In Rotterdam is het niet anders. Het stadhuis aan de Coolsingel fungeert sinds begin vorige eeuw als de burcht van de politici die er de dienst uitmaken. Op dit moment zijn dat de partijen CDA, D66 en Leefbaar Rotterdam, waarvan de laatste partij de grootste is.
De coalitievorming na de verkiezingen van 2014 ging gepaard met horten en stoten.
Zo eiste D66 tijdens de eindfase van de onderhandelingen dat de grootste partij in de raad, Leefbaar, een keuze zou maken tussen CDA en VVD, allebei goed voor drie zetels. Reden was dat D66 niet in een coalitie wilde zitten met drie rechtse partijen.
Leefbaar gehoorzaamde D66 omdat de partij de zes zetels van de democraten nodig had om tot een raadsmeerderheid te komen en koos voor het CDA.
Het CDA had echter eerder een deal gesloten met de VVD dat zij samen in de coalitieonderhandelingen zouden optrekken. Maar het CDA liet de VVD vallen zodra duidelijk werd dat D66 het CDA koos om mee te besturen.

Even naar het toilet

Naar verluidt verdween onderhandelaar en huidig wethouder van het CDA Hugo de Jonge even naar het toilet toen de pijnlijke boodschap aan de VVD onderhandelaren Jeannette Baljeu en Antoinette Laan medegedeeld werd.
Is dat netjes?, is de vraag aan Frissen. ‘De CDA-onderhandelaar wist natuurlijk dat dit moment eraan zat te komen. Het is een manier om geen van beide partijen een figuur te laten slaan.’
Dit is dus wel een vorm van achterkamertjespolitiek. Is dat erg? ‘Nee’, zegt Frissen. ‘Achterkamertjespolitiek heeft een negatieve connotatie, maar dat is in dit soort gevallen niet terecht. Politici hebben ruimte nodig om tot een akkoord te komen. Hoe ze dat doen, dat maakt niet zoveel uit. Later moeten ze verantwoorden wat hun akkoord inhoudt. Daar bestaan allerlei democratische middelen voor.’

Politici hebben ruimte nodig om tot een akkoord te komen. Hoe ze dat doen, dat maakt niet zoveel uit.

Er is immers de gemeenteraad die vragen kan stellen, er is de journalistiek die onderzoek kan doen naar geldstromen bijvoorbeeld. Want laat daarover geen misverstand bestaan, zegt Frissen. ‘Het moet altijd duidelijk zijn waaraan publieke middelen worden uitgegeven en politici moeten worden gecontroleerd.’

Afspraken van bedrijven met ambtenaren en politici

Maar hoe zit het dan met de financiering van politieke campagnes tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad? Tot dit jaar was er namelijk geen wet die politieke partijen in de gemeenteraad verplicht om openbaar te maken van welke bedrijven ze geld krijgen. Er was ook geen wet die de sponsoren verbiedt eisen te stellen aan de partijen in ruil voor steun. Het kon dus zijn dat bouwbedrijven zonder dat dit openbaar was een politieke partij sponsorden en in ruil een bouwproject wilden, mocht de partij aan de macht komen.
‘Op landelijk niveau was dat beter geregeld omdat politieke partijen subsidie van het rijk kunnen krijgen. Maar het is wel raar dat dit op lokaal niveau kon’, beaamt Frissen.
Volgens professor Rinus van Schendelen, specialist op het gebied van politieke lobby aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is het de afgelopen jaren steeds normaler geworden dat politieke partijen voor de verkiezingen al afspraken maken met bedrijven, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen over de investeringen die ze gaan doen, mochten ze aan de macht komen. Ook de ambtenaren van de diensten van gemeentes en het rijk zijn daarbij betrokken.

Politieke partijen maken voor de verkiezingen al afspraken met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen over investeringen die ze gaan doen, mochten ze aan de macht komen.

Rinus van Schendelen, professor politieke lobbyTweet dit

In ruil krijgen ze steun tijdens de verkiezingscampagnes. En geen haan die er naar kraait zolang dat niet bekend wordt. ‘Je ziet vaak dat ze vooraf al afspreken wat ze over hun akkoord naar buiten brengen’, zegt Van Schendelen.
Ook hier geldt de vraag: is dat erg? Is het erg dat een bouwbedrijf bijvoorbeeld een ton in een verkiezingscampagne van de grootste politieke partij – welke dan ook – in de Rotterdamse raad kon steken, omdat ze voorzag dat deze zou winnen, terwijl de kiezer dat niet weet? En dat ze in ruil een bouwopdracht terug kreeg?
‘Zolang het binnen de regels van de wet is mag het’, zegt Van Schendelen. ‘Als het niet zo is en het komt uit, dan moeten de verantwoordelijke politici zelf op de blaren zitten. Als een deal wettelijk niet deugt, dan moet je hem niet sluiten. Zo simpel is het. We leven in een tijd dat iedereen internet heeft. Dus politici lopen altijd het risico dat afspraken uitlekken. En als ze niet goed zijn is dat dom. Oliedom! Dan kunnen ze levensgroot op de voorpagina van een krant belanden of zelfs de bak in draaien. Maar dat is dan hun eigen schuld. Dan moeten ze die deal maar niet sluiten.’

Totalitaire staat

Het hele idee dat alles wat uitonderhandeld wordt, transparant moet zijn is niet goed, vindt Frissen. ‘Dan eis je van de machthebbers dat je alles van hen weet. Dan kan niet. Dan wil je totale controle over hun doen en laten. Dat lijkt op wat machthebbers in een totalitaire staat doen met hun burgers. Dat wil je ook niet. Burgers hebben recht op transparantie over besluitvorming en de resultaten daarvan. Maar politici moeten wel de mogelijkheid hebben om daarover compromissen te sluiten en concessies te doen. Dat kan alleen in beslotenheid.’

Calypso

Maar neem nu het voorbeeld van hoogbouwflat Calypso tegenover Centraal Station. De gemeente betaalde de projectontwikkelaar De Wilgen Vastgoed dertig miljoen euro voor de grond die de toekomstige eigenaren van de appartementen zouden terugbetalen in de vorm van erfpacht. Achteraf was de vraag of dat wel verantwoord was omdat het bedrijf van de projectontwikkelaar op omvallen stond. Dat geld zou wel eens niet in de bouw gestoken kunnen worden maar in het aflossen van schulden, bijvoorbeeld. Waarom nam de gemeente dat risico? Waren er deals met politieke partijen die in Rotterdam aan de macht waren? En zo ja: wie profiteerden daarvan? En was de grond wel dertig miljoen euro waard?
Dat is nooit opgehelderd.

‘Tsja’, zegt Frissen. ‘Ik ken deze zaak niet van nabij. Maar het taxeren van grondwaarde levert de meest uiteenlopende bedragen op. Dat is niet alleen in Rotterdam het geval.’
Bovendien, betoogt Frissen, het manipuleren van waardes doen burgers ook. Neem de waarde van hun huis. ‘Voor de onroerende zaakbelasting geven velen een zo laag mogelijke waarde op, omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen. Om een hypotheek van de bank te krijgen geven ze een hogere op.’
In de loop van de bouw bleek dat de projectontwikkelaar zestig miljoen euro tekort kwam op de bouwsom. Daarom bezuinigde ze op de keukens en badkamers in de appartementen waardoor ze minder luxe waren en minder opbrachten. En door de instorting van de huizenmarkt leverde de hele flat in totaal dertig procent minder op dan begroot.
De bouw BV ging failliet, leveranciers schoten er voor in totaal vijftig miljoen euro bij in.

‘Stel dat de markt niet ingestort was’

Frissen raakt er niet van over zijn toeren. ‘Stel dat de huizenmarkt voor de verkoop van de appartementen hersteld was en ze voor de oorspronkelijke prijs verkocht waren? Dan had niemand iets van de financiële problemen bij de projectontwikkelaar gemerkt.’
Die kwamen immers pas aan het licht tijdens de rechtszaken van de schuldeisers. En dan had ook niemand de lening in de vorm van erfpacht van de gemeente onder de loep genomen. ‘Dan had er waarschijnlijk geen haan naar gekraaid.’
[10-10-2016, 12:28] Het stuk over de coalitie-onderhandelingen is licht aangepast.
[11-10-2016, 11:38] Artikel aangepast, sinds 2016 is de Wet Financiering Politieke Partijen van kracht.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Lucette Mascini

Lucette Mascini

Lucette Mascini studeerde van alles en nog wat in overal en nergens. En schrijft over politiek en economie in Rotterdam. En houdt van jazz en kunst en literatuur en andere dingen die er te doen zijn. En daar schrijft ze dan soms ook over.

Profiel-pagina
avatar-tim-sake

Tim Sake

Tim Sake (1984) is sinds zijn afstuderen (WdKA, 2008) afwisselend werkzaam als zelfstandig illustrator, grafisch ontwerper, organisator van het festival Zine Camp maar ook als traditioneel letterschilder. In al zijn werk komt een sterke passie voor handwerk naar voren. Dit is met name zeer goed zichtbaar in zijn illustratieve werk waar de hand zelf vaak wordt ingezet als protagonist van zijn illustraties.

Profiel-pagina
Lees 5 reacties
 1. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  De financiering van het beeld van Pim is gedaan door de Stichting Beeld voor Pim.

  Daar had LR zijdelings mee te maken.
  LR krijgt overigens bijna maandelijks dit soort lasterlijke insinuaties over de periode waarin wij niet in het bestuur zaten. Ook over Calypso en dan wordt de naam van iemand genoemd die ook aan Waterfront wordt gekoppeld.
  Wij hebben altijd een vaste regeling. Anoniem de vuilnisbak. Persoonlijk: Kom even met het bewijs.
  Zelfs als aan die bewijsvoorwaarde is voldaan noemen we geen namen.

  1. Profielbeeld van Lucette Mascini
   Lucette Mascini

   Het was geen negatieve mail met laster, maar we hebben het weg gehaald, een mail is geen bewijs inderdaad.

 2. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Sorry. Dit ben ik vergeten.

  Over achterkamertjes gesproken.
  De Engelse schrijver Robert Harris heeft een schitterende en intrigerende trilogie over het politieke leven van Cicero (108 – 43 v Ch) geschreven.
  Belangrijkste les: Niets nieuws onder de zon!

 3. Profielbeeld van Lucette Mascini
  Lucette Mascini

  als deze ook geldt voor lokale partijen is dat in elk geval goed nieuws!

 4. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Wet financiering politieke partijen

  WET FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN
  Geldend van 01-01-2016 t/m heden

  Wet van 7 maart 2013, houdende regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

  Iedere politieke partij moet giften van hoger dan 4500 euro per jaar melden dus openbaar maken!

  Ik geloof niet dat bij coalitiebesprekingen erg in detail wordt gegaan. Eerst informatie en daarna grote lijnen.
  Capypso is inderdaad schandalig net als ooit de Blunderput en nu de fraude bij Waterfront.
  Dat komt m.I. niet tersprake. Is ook niet nodig.
  Na de politieke enquete i.v.m. de Blunderput mocht de wethouder gewoon blijven zitten ondanks de ontluisterende resultaten.
  Jammer maar zo lopen de hazen nu eenmaal.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.