Politiek27 oktober 2016

Crooswijkers zijn geen slapjanussen

Columns uit de gebiedscommissies

In deze nieuwe columnreeks houdt maandelijks steeds een ander gebiedscommissielid ons op de hoogte van de ontwikkelen in zijn of haar gebiedscommissie. Kevin van Eikeren (PvdA), gebiedscommissielid in Kralingen-Crooswijk, trapt de columnreeks af.

Een zielige en hijgerige poging van Powned om Crooswijk weg te zetten als het afvoerputje van Nederland, door met de vicevoorzitter (Leefbaar Rotterdam) van de gebiedscommissie in de hoofdrol, filmopnames te maken in de deels gesloopte en met dure woningen heropgebouwde buurt Nieuw-Crooswijk, mislukte hopeloos. 

Gelukkig. Want de bewoners en de professionals die er dag en nacht in touw zijn, verdienen het dat ook de context van de hardnekkige problematiek in Crooswijk – denk aan langdurige werkloosheid, armoede achter de voordeur en gezondheidsproblemen – wordt getoond. De problemen en uitdagingen liggen voor het oprapen in het gebied met de armste èn een van de rijkste postcodes van Rotterdam en Nederland.

Schutterstraat Beeld: Frank Hanswijk

Volgens verschillende indexen is Crooswijk tussen 2014 en 2016 afgegleden tot (een van) de slechtste buurt(en) van Rotterdam. Wat kun je daar nu eigenlijk als gebiedscommissie aan doen? Je hebt namelijk geen budget of bevoegdheden om tegenwicht aan de problemen te bieden. Wat wel kan is op ieder thema, samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige professionals, een gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeenteraad en het college van B&W uitbrengen.

Keihard steggelen voor een buurthuis

De afgelopen twee jaar hebben we keihard gesteggeld en geleurd op de Coolsingel voor onder andere het nieuwe welzijnshoofdkwartier / buurthuis genaamd De Branding. Een buurthuis in de fysieke staat van begin jaren ’80, zonder de uitnodigende uitstraling voor open sociale voorzieningen. Terwijl welzijnsorganisaties als DOCK ontmoetingen met bewoners en bewonersorganisaties moeten faciliteren in dit hoofdkwartier van de wijk.

In die twee jaar is er met bewoners, gebiedscommissie en professionals gesproken over hoe het nieuwe buurthuis beheerd zou moeten worden. Deze gesprekken wierpen snel hun vruchten af.

Problemen waren er genoeg. En dan vooral in de politieke en ambtelijke achterkamers van het stadhuis. Wie zou de noodzakelijke verbouwing van De Branding voor zijn rekening zou nemen? In eerste instantie moest het buurthuis in de huidige staat alle nieuwe welzijnstaken en de buurthuisfunctie op zich nemen, volgend uit het Nieuw Rotterdams Welzijn. Onbegrijpelijk en onmogelijk, aangezien het gebouw hier niet op toegerust is, het een zeer gesloten karakter heeft en het weinig uitnodigend oogt.

Tonnie van der Sluis, LETS-Paradijs in Paradijslaan Beeld: Frank Hanswijk

Na lang zeuren bij het college (door de gebiedscommissie en de raadsfracties van de PvdA en GroenLinks) is er nu geld voor een verbouwing van het pand. Het getreuzel heeft er echter voor gezorgd dat er nu al twee jaar geen goed functionerend buurthuis is. De welzijnsorganisatie (DOCK) probeert er het beste van te maken, maar heeft eigenlijk niet de volledige gereedschapskist gekregen om bewoners samen te brengen en zijn welzijnswerk uit te rollen over Oud-Crooswijk, zoals men dat graag wilde en moest.

Daarnaast zijn er, door het in eerste instantie opheffen van alle kleine buurtgerichte loketten, veel vrijwilligers, die het sociale netwerk vormden, vertrokken en moet het wijknetwerk, gelukkig met wat overgebleven lokale helden, weer opnieuw opgebouwd worden. Crooswijk had een geleidende hand nodig; het kreeg een dreun.

"Bewoners en professionals verdienen dat ook de context van de hardnekkige problematiek in Crooswijk wordt getoond"

Crooswijk is geen Middelland

Recent viel er een brief van het college op de digitale mat, waarin voor het eerst de problematiek werd toegegeven. Eindelijk erkenning na twee jaar werk! Na het succes van co-creatie in Middelland, gaat deze manier van werken nu in Crooswijk plaatsvinden. Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gebiedscommissie als participatiewaakhond, zal hier invulling aan gegeven worden.

Crooswijk is op twee cruciale punten echter totaal anders dan Middelland. Het vertrouwen in de politiek is onder veel bewoners zeer klein, en de capaciteiten van bewoners zijn een stuk lager vergeleken bij die van Middelland. De handdoek gaat niet in de ring, maar zorgvuldigheid is geboden. De komende weken wordt er door middel van sessies op straat en thema-avonden, georganiseerd door ambtenaren en andere deskundigen op het gebied van co-creatie, gesproken met bewoners en ondernemers. Om wensen te inventariseren, oplossingen te formuleren en nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen. Het belangrijkste, denk ik, is dat er een duidelijk perspectief geboden wordt.

Een citaat uit de brief dat niet voor veel geruststelling zorgt is: “Met en door bewoners, ondernemers en partners wordt deze extra stap benoemd en ingevuld, waarbij opgemerkt kan worden dat dit niet alleen in extra middelen gezocht wordt, maar ook gevonden kan worden in andere vormen van samenwerking.”

Welkom in Crooswijk, Boezemstraat Beeld: Frank Hanswijk

Stoppen van de neerwaartse spiraal

Ik ben een positief ingesteld mens, maar de laatste zin roept de argwaan op dat er voorgesorteerd wordt om de knip in de toekomst dicht te houden. Geld is niet altijd de oplossing, maar als je uiteindelijk tot oplossingen wil komen in Oud-Crooswijk, moet je gericht gaan werken aan en investeren in de hardnekkigste problemen die met reguliere gemeentelijke programma’s niet losgetrokken worden.

Het stoppen van de neerwaartse spiraal van vroegtijdige schooluitval, werkloosheid, armoede, criminaliteit en gezondheidsproblemen gaat simpelweg niet met alleen orde, tucht en discipline. Vroegtijdige schoolverlaters moeten terug op de rails gebracht worden met de begeleidende vraag wat ze nu zelf eigenlijk willen. Rolmodellen moeten uitvergroot worden (die zijn er genoeg). Er dient talentontwikkeling georganiseerd te worden in de wijk. Er is behoefte aan een lokaal jeugdloket(werk). En Crooswijkse criminelen moeten door agent Sander Boer en zijn gouden collega’s in de boeien geslagen worden. Dit is een greep uit de structurele prikkels die nodig zijn om perspectief aan de Crooswijkers te bieden.

Crooswijkers zijn geen slapjanussen die in een hoekje gaan liggen huilen. Het zijn mensen die er iets van willen maken. Maar om het broze vertrouwen terug te winnen en gezamenlijk met de buurt de kar uit de modder te duwen, moet de lokale overheid wel laten zien dat het ze menens is en moeten de Crooswijkers straat voor straat met deze gedachte worden veroverd.

Reageer of deel op Social Media

Tags:buurthuis, college, column, Crooswijk, Gebiedscommissie en gebiedscommissies

Sectie: Politiek

Ontvang de wekelijkse Vers Beton newsletter!

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *