Voor de harddenkende Rotterdammer

Vorige maand werd de balans opgemaakt van twee jaar armoedebeleid. Wethouder Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) is ten onrechte positief over de lijn die hij twee jaar geleden heeft ingezet. Zijn onderzoek vertelt namelijk niet de hele waarheid, betoogt Matthijs van Muijen.

Uit een evaluatie die het college liet uitvoeren naar verschillende gezinstypen die 100 procent op het sociaal minimum zitten, blijkt dat 6 van de 10 gezinnen erop vooruit gaan. Zij hebben meer te besteden. Maar het onderzoek staat uitsluitend op theoretische berekeningen, voor het rapport zijn geen huishoudens in armoede geïnterviewd. En wie schoolmaatschappelijk werkers spreekt of leden van kerken, huisartsen, gezinsvoogden of buurtwerkers, constateert dat de armoede in Rotterdam nog erg groot is. Veel gezinnen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen en hebben bovendien met grote schulden te maken.

Het probleem: onbenutte voorzieningen

Rotterdam heeft een bouwwerk aan allerlei voorzieningen opgebouwd en trekt hiervoor jaarlijks 60 miljoen euro uit: kwijtschelding van OZB en afvalstoffen, bijzondere bijstand, Jeugdsportfonds, Cultuurfonds, Jeugdtegoed. In de praktijk blijkt dat veel huishoudens er geen gebruik van maken. Een flink deel arme Rotterdammers weet helaas de weg naar het loket niet te vinden, waardoor ook voorzieningen voor arme kinderen  onbenut blijven.  Een kind kan niet op schoolreis omdat de ouders de eigen bijdrage niet kunnen ophoesten. Of gaan niet sporten, omdat de contributie te hoog is.
Het geld blijft dus op de plank: van de 45.000 kinderen van ouders die minder dan 110 procent van het minimumloon verdienen maakten slechts 1300 gebruik van het Jeugdcultuurfonds. Dankzij dat fonds krijgen ze maximaal 450 per kind, per jaar voor muziek, dans, theater of zang in verenigingsverband. Ook van het Jeugdsportfonds, waardoor contributie van een sportvereniging betaald wordt, maakt maar 10 procent van de kinderen gebruik. En van de Stichting Meedoen, die computers, leermiddelen, zwemlessen en fietsen verstrekt aan arme kinderen, maakte 90 procent van de arme kinderen GEEN gebruik.
Wie in de regio naar de cijfers kijkt, ziet dat daar veel beter gebruik van de regelingen wordt gemaakt. Stichting Leergeld in Dordrecht bereikt met ruim 6600 aanvragen 80 procent van de doelgroep.

armoedebeleid
Beeld door: beeld: Martijn Koolstra

Wat moet er gebeuren?

Een grote campagne om dit niet-gebruik terug te dringen is noodzakelijk. Dat kan de gemeente niet alleen, maar wel samen met scholen, sportverenigingen, huisartspraktijken, jeugdzorgwerkers. Kortom: met allerlei professionals en vrijwilligers die dagelijks geconfronteerd worden met armoede in gezinnen en die uitstekend kunnen signaleren en helpen. En een grote rol is hierin weggelegd voor de wijkteams, die in de haarvaten van Rotterdamse buurten actief zijn.
Ga ook in gesprek met de ruim 1100 klanten van de Voedselbank. Hieronder vallen jongeren, ouderen, ZZP-ers, werkenden in loondienst, kortom, een groep die minder krijgt dan nodig en veel diverser is samengesteld dan alleen klanten van de sociale dienst. Deze groep is makkelijk te vinden omdat ze wekelijks op de stoep van de Voedselbank staan en zeker armoede leiden. Dat betekent dat ze minder dan 45 procent van de NIBUD-norm hebben, omdat je boven die grens geen voedselpakket krijgt.
Hoe kan dit aangepakt worden? Medewerkers van het wijkteam  kunnen bijvoorbeeld bij uitdeelpunten persoonlijk in gesprek gaan met klanten of de mensen thuis bezoeken. De gemeente kan zo dankzij maatwerk zien welke extra ondersteuning nodig is om deze kwetsbare groep een steuntje in de rug te geven.
Op dit moment blijft geld voor zo’n individuele aanpak van armoede in wijken op de plank liggen. De 42 wijkteams hebben 420.000 euro gekregen om in individuele situaties mensen te helpen, maar nog geen 40.000 euro is hiervan besteed in 2015. Mogelijke oorzaak is dat de wijkteams onvoldoende weten wie arm zijn.

Een tweede richting waarvoor ik pleit is het belonen van maatschappelijk initiatief om armoede te bestrijden. Rotterdam ontvangt structureel jaarlijks zes miljoen euro van staatssecretaris Jetta Klijnsma om armoede te reduceren, zo werd tijdens de discussie op het Stadhuis over het evaluatierapport in oktober duidelijk.
Ik ben er voorstander van om Rotterdammers te vragen naar ideeën om armoede te bestrijden, en over hen een deel van het extra geld te besteden. Met hulp van ervaringsdeskundigen kunnen concrete plannen gemaakt worden om het niet-gebruik onder gezinnen tegen te gaan en ervoor te zorgen dat armoede, met name onder kinderen beter bestreden wordt dan nu gebeurt.

Jeugdtegoed verruimen

Ten derde stel ik voor om het jeugdtegoed te verruimen. Dit wordt relatief goed gebruikt, mede omdat het automatisch wordt toegekend. Ouders met een minimuminkomen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar ontvangen een tegoed van € 250,- per kind. Het tegoed is gekoppeld aan de Rotterdampas van het kind en kan worden besteed aan sport- of schoolspullen in een aantal winkels. Deze bestedingsmogelijkheden moeten verruimd worden, zodat bijvoorbeeld ook openbaar vervoer, huiswerkbegeleiding en andere uitgaven gedaan kunnen worden van dit tegoed. Dankzij de extra middelen uit de staatskas is er ruimte om dit tegoed te verhogen. Voor 26.000 kinderen is er dan wat extra’s.
Kortom, wie echt de armoede wil bestrijden in Rotterdam, begint bij een grootschalige campagne om het niet-gebruik terug te dringen, persoonlijk de klanten van de Voedselbank op te sporen en professionals en vrijwilligers uit te dagen met goede ideeën te komen. Laat het college met ambities en targets komen, waarop ze in 2020 afgerekend wil worden. Het zou een gemiste kans zijn als over twee jaar ook de extra 6 miljoen euro uit Den Haag nog steeds niet terecht komt bij de doelgroep.

Meedenken? Er is een startbijeenkomst over armoedebestrijding onder ouderen, (jong)volwassenen en kinderen in Rotterdam. Op zaterdag 19 november (13.15 tot 17.30 uur) bij Boksvereniging Van ’t Hof, Slachthuiskade 39 Rotterdam. 
 

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Matthijs-e1401879851595-845×1024

Matthijs van Muijen

Matthijs van Muijen is bestuurskundige, was raadslid voor de PvdA Rotterdam en beleidsmedewerker Verkeer & waterstaat in de Tweede Kamer. Hij is coördinator van de Kennisgroep Wonen “De Rode Bouwsteen” van de PvdA Rotterdam. 

Profiel-pagina
avatar-martijn-koolstra

Martijn Koolstra

Maakt (muur)tekeningen, animaties, en sculpturen, van situaties, mensen en landschappen. Thema’s zijn sociale realiteit, architectuur, natuur. Exposeert regelmatig in diverse settings met vrij werk en kan toegepaste oplossingen bieden in (muur)tekening, animatie- of sculpturale vorm.

Profiel-pagina
Lees één reactie
  1. Profielbeeld van Myrthe
    Myrthe

    Mooi initiatief. In het basisonderwijs in de grote steden vind men armoede in de praktijk. Kinderen die geen eten meekrijgen naar school, niet op schoolreisje meekunnen. Dit is erg schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.