Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
16_02_def_web
Beeld door: beeld: Nina Fernande

1. Waar gaat het referendum over?

Over ‘De Woonvisie’, een kloek document waarin de gemeente haar plannen voor de woningcorporaties en de Rotterdamse woningmarkt tot aan 2030 vastlegt. Je kunt zelf het hele document hier lezen. Grote kans dat je geen zin hebt je door 75 pagina’s beleidsjargon te worstelen. Daarom vatten wij de woonvisie voor je samen.

Het stadsbestuur vindt dat er te weinig aanbod is voor midden- en hogere inkomens. Het bestuur wil namelijk vooral gezinnen, senioren, studenten, ‘sociale stijgers’ en ‘young potentials’ aantrekken en vasthouden. Bovendien verwacht het bestuur dat de vraag naar duurdere woningen toeneemt, door ontwikkelingen als vergrijzing, bevolkingsgroei, toename van aantal huishoudens en stijging van het opleidingsniveau.

Wethouder Schneider van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie wil daarom ‘meer evenwicht’ brengen in de woningvoorraad. Zijn remedie: meer woningen bouwen voor modale en hogere inkomens én het aantal goedkope woningen met 20.000 verminderen. En door goedkope woningen te vervangen door duurdere woningen, wil het college probleemwijken verbeteren. Schneiders doel: als bewoners van dit soort wijken meer gaan verdienen, dan kunnen zij in hun eigen wijk doorverhuizen naar duurdere woningen. Bovendien, zo denkt het bestuur, zorgt een kleiner aanbod goedkope woningen voor een lagere toekomstige instroom van huishoudens met een kleine beurs.

Maar er is meer! In de Woonvisie staat ook dat Rotterdam groener en milieuvriendelijker moet worden door verduurzaming van woningen. Verder bevat de woonvisie maatregelen om ‘woontoestanden’ als overbewoning en uitbuiting aan te pakken. Kortom: de woonvisie gaat over meer dan alleen van de sloop en afname van 20.000 goedkope woningen.

05_Nina Fernande_integratie

Lees meer

De Kieswijzer Woonreferendum

Ben jij vóór of tegen de Woonvisie Rotterdam? Vers Beton helpt je kiezen.

2. Waarom is hier een referendum over?

In de 75 pagina’s is één punt dat veel weerstand oproept: de beoogde sloop en afname van 20.000 goedkope woningen. ‘Samenwerkende huurdersorganisaties Rotterdam’ was het daar – eufemistisch gezegd – niet mee eens en vroeg een referendum aan. Dit referendum is er gekomen dankzij de 12.000 handtekeningen die de groep verzamelde. De gemeenteraad besloot niettemin dat het referendum niet alléén over de sloop van die woningen gaat. We mogen daarom voor of tegen de hele Woonvisie stemmen.

3. Wie ondervinden directe gevolgen van de Woonvisie?

Er zijn grofweg drie grote groepen die gevolgen zullen merken:

 1. Huishoudens met een modaal of hoger inkomen (zoeken koopwoningen vanaf € 180.000 en huurwoningen vanaf 711 euro per maand) en ‘sociale stijgers en young potentials’ (zoeken koopwoningen vanaf € 122.000 of huurwoningen vanaf 629 euro per maand.) Voor deze groep moeten er 36.000 woningen bijkomen.
 2. De ‘scheefwoners’: mensen die in een goedkope woning (tot aan 629 euro) wonen maar meer kunnen betalen. Uit het Woononderzoek 2015 blijkt dat er 41.800 van zulke huishoudens zijn. Deze groep moet volgens de woonvisie doorstromen naar duurdere woningen.
 3. Huishoudens met een inkomen onder de 30.000 euro die wonen in één van de goedkope huurwoningen die worden gesloopt (of ‘geupgrade’ worden tot duurdere woningen). Deze groep kan niet meer huurkosten betalen en zal daarom moeten verhuizen.

4. Waar moeten die nieuwe woningen vandaan komen?

Deels uit de voorraad goedkope woningen. Dat zijn volgens het stadsbestuur huizen onder de huurtoeslaggrens van 629 euro per maand én goedkope koopwoningen en particuliere huurwoningen met een WOZ-waarde tot 122.000 euro. 10.000 daarvan krijgen een upgrade, of een huurverhoging. Daarnaast worden er nog 15.000 goedkope woningen gesloopt, en worden er 26.000 nieuwe midden- en hoogsegment woningen bijgebouwd. Daarnaast bouwen ontwikkelaars 5000 nieuwbouwwoningen in het goedkope segment, maar deze zijn vooral bestemd voor ouderen en studenten.

5. Welke woningen worden gesloopt of geupgrade?

De grootste veranderingen zullen plaatsvinden op Rotterdam Zuid. Hier wil de gemeente 10.000 particuliere woningen opkopen en opknappen. De wijken Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Feijenoord, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois moeten een mix worden van goedkope, middeldure en dure huur- en koopwoningen. In die wijken op Zuid worden vrijwel alle te slopen goedkope woningen vervangen door duurdere varianten, dus met een huur boven de toeslaggrens of voor de vrije sector.
Ook de rest van de stad gaat iets merken van de Woonvisie, hoewel het effect per wijk verschilt. Het centrum moet meer woningen krijgen voor studenten, expats, kleine huishoudens (jong en oud) en gezinnen. Aan de rivier moeten meer woningen komen, zoals op de Kop van Zuid en in de Maashaven. Ook moeten er op langere termijn woningen komen in het Merwe-Vierhavengebied.
In de wijken rondom het centrum moeten er duurdere huur- en koopwoningen komen. Dit gebeurt door woningen te renoveren via een extra ruimte of balkon, of door archaïsche huurprijzen te verhogen bij de aankomst van een nieuwe huurder, gerechtvaardigd door de ligging of kenmerken van het huis. Ook door transformatie van oudere gebouwen en (kleinschalige) herstructurering komen er nieuwe woonplekken bij in deze wijken.
Woont u in Noord of ten westen van de Schie (dus in Spangen, Delfshaven of Nieuw Mathenesse)? Dan kunt u rustig verder slapen. De gemeente wil hier namelijk geen grote ingrepen doen. De markt, zo is haar opvatting, kan hier namelijk prima voor zichzelf zorgen.

6. Waar moeten de huurders van de gesloopte woningen heen?

Ten eerste: de getroffen huurders hebben gewoon recht op een vervangend huis, want daar zorgt het huurrecht voor. De verhuurder, vaak een woningcorporatie, is hiervoor verantwoordelijk. Er zijn alleen twee mogelijke, grote gevolgen voor bewoners. 1: de passende woning kan niet altijd in dezelfde wijk worden toegewezen. En 2: na de verhuizing moeten mensen soms meer huur betalen. Deze zogeheten ‘huursprong’ speelt met name als Rotterdammers al langere tijd in hun huidige woning zitten. Zij betalen dan een relatief lage huur die niet meer van deze tijd is. Wel krijgen mensen een verhuiskostenvergoeding mee van bijna 6 duizend euro.
Daarnaast is doorstroming het toverwoord. Want die ruim 40 duizend scheefhuurders, die moeten verleid worden door de nieuwbouwwoningen in het middensegment. Hierdoor zouden ook goedkope woningen vrij moeten komen die niet gesloopt worden. Opvallend punt: ook door betere ouderenwoningen te bouwen, verwacht het bestuur dat meer ouderen hun goedkope eengezinswoningen verlaten.
En dan is er nog een nieuwe wet die lucht moet creëren in het aanbod goedkope woningen door toekomstige scheefwoners tegen te gaan. De zogeheten ‘95% passendheidsnorm’ verplicht corporaties er namelijk toe om minimaal 95 procent van de vrijgekomen goedkope woningen aan te bieden aan mensen die daar ook echt op zijn aangewezen.
Ten slotte wil de gemeente dat de buurgemeenten, zoals Capelle aan den IJssel en Barendrecht, meer sociale woningen bouwen. Op dit moment hebben die buurgemeenten namelijk relatief weinig sociale woningbouw en veel aanbod voor de middenklasse. Rotterdam heeft daarentegen een ‘aanzuigende werking’ op mensen met een kleine portemonnee, aangezien de stad relatief veel goedkope woningen heeft. Het college vindt dat andere buurgemeenten deze huishoudens meer moeten opvangen in de toekomst.
Maar heeft Rotterdam ook middelen of macht om dit van de buurgemeenten te vragen? Eisen of afdwingen kan niet, maar je kunt er wel afspraken over maken. Dat zegt Frank Wassenberg van Platform 31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkelingscentrum voor stad en regio. “Dat gaat bijvoorbeeld via de Provincie of de Stadsregio. Maar die afspraken zijn nooit in beton gegoten. In Nederland gaat dat vaak op basis van vrijblijvendheid. Veel nieuwbouwwijken die in de jaren ‘90 zijn gepland, hebben zich niet aan dit soort sociale quota gehouden of de afspraken heel vrij geïnterpreteerd.” Adviesbureau Explica ziet bovendien weinig kansen voor deze methode. Volgens haar zijn de verschillende in woningaanbod in de regio helemaal niet zo groot. Een sterke herverdeling van lage inkomens is daarom ‘niet echt’ mogelijk.

26_02_eenlaag
Beeld door: beeld: Nina Fernande

7. Rotterdam is toch een arme stad? Kunnen we dan wel zoveel goedkope woningen missen?

Dat is het grootste discussiepunt. De crux is: het is maar net wat je rekent tot goedkope en betaalbare woningen, sociale woningen en scheefhuurders. De gemeente trekt namelijk andere grenzen dan de Rijksoverheid.
We beginnen bij hoe de Rijksoverheid het ziet. Als je onder de 36.000 euro per jaar verdient, dan kom je volgens haar in aanmerking voor een sociale woning met een huur van onder de 711 euro per maand. In Rotterdam zijn dat 167.000 huishoudens. Volgens de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (zeg maar het CBS van Rotterdam) heeft de stad in die categorie zo’n 170.000 huurwoningen, afkomstig van corporaties én particulieren. De situatie is dus redelijk in balans, kun je zeggen.
Wethouder Schneider ziet dat alleen anders. Hij kijkt namelijk alleen naar de ‘primaire doelgroep’: iedereen die onder de 30.000 euro per jaar verdient en daardoor recht heeft op huurtoeslag. Deze groep is aangewezen op de voorraad goedkope woningen, dus huizen onder de huurtoeslag-grens van 629 euro. De (sociale) huurwoningen tussen de 629-711 euro per maand nemen ze niet mee. “Dit woningsegment heet weliswaar nog sociaal, maar is feitelijk niet (goed) betaalbaar voor de primaire doelgroep”, verklaart de woordvoerder van wethouder Schneider.
Extra complicatie bij deze vergelijking, is dat de wethouder voor het aanbod van goedkope woningen onder de huurtoeslaggrens óók kijkt naar koopwoningen met een WOZ-waarde tot 122.000 euro. Dat zijn er zo’n 22 duizend, waarna hij op 168.00 goedkope woningen uitkomt. En aangezien er 125.600 huishoudens in de primaire doelgroep zitten, constateert de wethouder: er is een overschot aan goedkope woningen. Bijkomend discussiepunt is dat mensen met een laag of onregelmatig inkomen niet zo makkelijk een hypotheek kunnen krijgen.
En dan is er nog die grote, ingewikkelde groep van zo’n 40 duizend huishoudens die de Woonvisie het ‘lage middensegment’ noemt. Deze groep verdient tussen de 30.000 en 36.000 euro, heeft geen recht op huurtoeslag, kan een vrije-marktwoning nét niet betalen, maar mag wél wonen in sociale huurwoningen die al dan niet onder de huurtoeslaggrens zitten. In de indeling van de Woonvisie moet deze groep een huurwoning krijgen met een huur tussen de 629 en 711 euro. De wethouder wil ruimte maken voor deze groep door bij huurverhogingen marktconforme huren te vragen of woningen op te waarderen tot boven de huurtoeslaggrens. Hoeveel woningen er precies bij komen in deze categorie zegt de Woonvisie niet. Wel zal veel nieuwbouw voornamelijk in een duurdere categorie vallen (vrije sectorhuur en koop vanaf € 180.000).
Volgens de wethouder is de balans tussen lage en hogere inkomens in Rotterdam aan het veranderen. De Woonvisie gaat er vanuit dat de stad populairder wordt voor midden- en hogere inkomens, daarom komen vooral mensen in de stad wonen die de goedkope woningen ongemoeid laten. Ook stijgt het opleidingsniveau van Rotterdammers waardoor zij minder vaak sociaal gaan wonen. Sociaal geografisch adviesbureau Explica ziet dat anders: “Wij denken dat met het aantrekkelijker worden van de stad, ook de vraag naar goedkopere, sociale huurwoningen stijgt. Je kunt nu eenmaal niet alleen huishoudens met hogere inkomens aantrekken. Daarnaast is kopen minder makkelijk dan vroeger en zie je dat die stap voor jonge huishouden minder makkelijk is. Zij blijven daardoor langer in goedkopere woningen wonen.”

8. Waarom moet er eigenlijk per se gesloopt worden? Kan er niet alleen bijgebouwd worden?

Stel: we slopen niets, maar bouwen er alleen duurdere woningen bij. Ook dan neemt het aantal goedkope woningen relatief af. Die daling gaat het stadsbestuur alleen niet ver genoeg. Het wil sterker ingrijpen in wijken die een eenzijdige, goedkope woningvoorraad hebben. Als deze wijken meer dure woningen hebben, trekken zij ook meer bewoners met hogere inkomens aan. Hierdoor zou de grote sociale problematiek in deze wijken afnemen, redeneren Schneider en collega’s. Daarnaast wil de wethouder, die een overschot aan goedkope woningen constateert, er daar minder van.

9. Wordt er überhaupt wel genoeg bijgebouwd?

Volgens de Woonvisie komen er 36.000 woningen bij, maar door de bijbehorende sloop is de netto groei slechts een ‘bescheiden’ 16.000. Tegelijkertijd voorspelt de Woonvisie tot 2030 een toename van 47.000 inwoners. Wonen we dan gemiddeld nog steeds met 2,3 personen in een huis, dan is dat goed voor 20.000 nieuwe huishoudens. Da’s al een tekort. Bovendien is de trend dat steeds meer mensen alleen wonen, plus dat Rotterdam mogelijk nog veel harder groeit dan verwacht. Ter vergelijking: in de wildste prognoses van het CBS heeft Rotterdam in 2030 niet 676 duizend, maar 714 duizend inwoners, goed voor zo’n 35 duizend extra huishoudens.
Hoe wordt die discrepantie opgelost? Het magische woord daarbij van wethouder Schneider is ‘monitoren’. Zo zegt hij dat de gemeente de bevolkingsontwikkeling jaarlijks zal monitoren en de woonvisie bijstelt wanneer nodig. Bovendien houdt de Woonvisie ruimte open voor meer woningen. De gemeente promoot Rotterdam daarom al in binnen- en buitenland als ontwikkellocatie.

10. Waarom moeten corporaties voor duurdere woningen zorgen, kan de markt dat niet zelf doen?

Het antwoord is simpel: op Zuid is nog geen vraag naar duurdere woningen. De gemeente hoopt dat door ingrepen op Zuid de markt vanzelf volgt. Hanneke Klumpes, woordvoerder van Vestia, merkt dat marktpartijen momenteel sterke voorkeuren hebben voor de buurten in en rondom het centrum. “Dit soort trajecten, waarbij geïnvesteerd wordt in particuliere woningvoorraad, worden gestart om bepaalde wijken op te tillen en zo marktpartijen geïnteresseerd te krijgen.” De woordvoerder van Schneider is het met haar eens: “In aandachtswijken is de situatie op de woningmarkt nog te zwak. Corporaties zijn als voorhoede nodig. Tegelijkertijd zijn we hard bezig om die marktpartijen wel te interesseren.”
Adviesbureau Explica herkent grotendeels de conclusie. “Je kunt wel de ontwikkeling stimuleren en zorgen dat een negatieve spiraal in een positieve verandert. Daarin moet de gemeente inderdaad het initiatief nemen omdat investeerders helaas nu eenmaal de aantrekkelijkste plekken zoeken.”

11. Wat kost zo’n Woonvisie eigenlijk, en wie gaat dat betalen?

De Woonvisie wordt uiteindelijk niet uitgevoerd door de gemeente, maar door corporaties, ontwikkelaars, zorginstellingen en andere marktpartijen. Totale kosten worden niet genoemd, wel zijn her en der posten opgenomen. De grote uitschieter? Het herstructureren van 10.000 particuliere woningen op Zuid. Dat kost 50 miljoen euro per jaar, waarvoor de gemeente zelf jaarlijks 10 miljoen euro inlegt. Het Rijk draagt jaarlijks 35 miljoen euro bij, afkomstig van geld dat beschikbaar is gekomen vanwege het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

05_Nina Fernande_integratie

Lees meer

De Kieswijzer Woonreferendum

Ben jij vóór of tegen de Woonvisie Rotterdam? Vers Beton helpt je kiezen.

12. Wat gebeurt er als er ‘tegen’ de woonvisie wordt gestemd?

Op 15 december besluit de gemeenteraad over de woonvisie. De uitslag van het referendum wordt als raadgevend meegenomen en is niet bindend. De raad kan het advies, ongeacht de uitslag, daarom altijd naast zich neer leggen.
Het wordt überhaupt een flinke klus om een geldige referendumuitslag te realiseren. Hiervoor moet namelijk minimaal 30 procent van de 451.354 kiesgerechtigden in Rotterdam stemmen. Wanneer de opkomst onder de 30 procent blijft, hoeft de raad in elk geval niets te doen met de uitslag.
Dat die kiesdrempel gehaald wordt, is niet heel waarschijnlijk. Rotterdammers hebben een berucht laag opkomstpercentage bij verkiezingen. Bij de Provinciale Statenverkiezing in 2015 was de opkomst met 35,5 procent het laagst van heel Nederland. Bij het Oekraïne-referendum ging slechts 24,4 procent van de Rotterdamse stemgerechtigden naar de bus.
Mocht het toch lukken, dan zal het merendeel van de partijen in de gemeenteraad zich committeren aan de uitslag van het referendum. Zelfs voormalig fractievoorzitter Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij én leverancier van verantwoordelijk wethouder Schneider, heeft aangegeven dat een geldige nee-uitslag op 30 november niet zonder consequenties zal blijven. De huidige versie van de Woonvisie zal dan worden aangepast. Hoe precies, dat is niet direct duidelijk, afgezien van één actiepunt: bij een nee-stem stapt de wethouder niet op.

DOSSIER Woonreferendum
In aanloop naar het Woonreferendum op 30 november 2016 besteedt Vers Beton aandacht aan de Woonvisie. Deze artikelen zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Rotterdam voor de campagne (categorie ‘neutraal’) rondom het referendum.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

18209064_10154713209543195_6162322301411381250_o

Caterine Baeten

Programmamaker Vers Beton LIVE

Caterine Baeten combineert mediavraagstukken met politiek. Voorheen op de Coolsingel nu in de Tweede Kamer. Houdt zich ook bezig met het gebrek aan diversiteit in, onder andere, de cultuursector.

Profiel-pagina
Eeva Liukku

Eeva Liukku

Hoofdredacteur

Eeva Liukku (Rotterdam, 1983) begrijpt niet waarom mensen ergens anders zouden willen wonen dan in Rotterdam, maar heeft wel in Amsterdam wijsbegeerte gestudeerd.
[email protected]

Profiel-pagina
ava Willemijn Sneep

Willemijn Sneep

Adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur

Willemijn Sneep is na wat omzwervingen en een master Journalistiek in het schattige Leiden weer terug in de enige wereldstad die Nederland rijk is. Als freelance journalist kan ze zich geen betere thuisbasis wensen. [email protected]

Profiel-pagina
profielfoto-prisdeputter-versbeton

Priscilla de Putter

Priscilla de Putter (1983) schrijft als freelance tekstschrijver over steden, wonen, mensen en ontwerp voor o.a. platform Wonen in Rotterdam, Woonstad, Dutch Designers (DuDe) magazine, Uitagenda Rotterdam, Vers Beton en diverse bureaus. Ze startte Habitat Magazine in 2013 en werkt aan het boek Habitat Rotterdam (Trichis Publishing, najaar 2018).

Profiel-pagina
05_Nina Fernande_integratie

Nina Fernande

Illustrator

Nina Fernande (1987) is een illustrator. Ze woont en werkt in Rotterdam. Als ze niet aan Franstalige chansons werkt, kleurt, faxt en streept ze simpele maar krachtige platen. Ze typeert haar werk als cartoonesk zonder het grafische element te verliezen.

Profiel-pagina
Lees 60 reacties
  1. Profielbeeld van Hans Posthumus
   Hans Posthumus

   Citaat: “In Rotterdam Zuid werken inmiddels 1378 particuliere woningbezitters aan een onderhoudsplan voor hun woning. Dat is meer dan waar een jaar geleden bij de start van het programma Steigers op Zuid van werd uitgegaan. Dit staat in de voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid. In totaal wil de gemeente dat er op Zuid eind 2018 minimaal 3132 woningbezitters het onderhoud van hun woning op orde hebben.”

   Die woningen hoeven dus niet gesloopt te worden, nu de rest nog! Wie volgt?

 1. Profielbeeld van ronald tand
  ronald tand

  waar komen al die rijken vandaan?
  willen die perse in Rotterdamse wijken wonen en wat gaat leefbaar hen bieden om hier te willen komen welk lokmiddel wat de rijke nieuwkomer zijn of haar ego zal strelen.
  Dan kunnen de wibra,xenos,macdonalds,aldi,primark,h&m,zeeman,action,dirk van de broek,blokker,c&a,hema,lidl en vele “goedkope”ondernemingen ook verdwijnen want de hoge inkomens zullen enkel bij dure exclusieve winkels kopen toch?
  daar konen die rijken niet en dat personeel wat in die winkelketens werken kan de huur ook niet betalen straks

 2. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  Het is ook billijk de mening van het CDA te beoordelen. Van hun website: “Wie door sommige Rotterdamse wijken fietst, ziet dat het niet overal goed gaat; het woningaanbod is te eenzijdig en de woningen zijn duidelijk van te lage kwaliteit.“

  Knap om vanaf de fiets dat te constateren. Helaas worden de straten niet genoemd. (Die mening en mijn antwoord heb ik wel vaker gelezen, ook bij andere onderwerpen.)

  “Het CDA vindt het van groot belang om gezinnen voor de stad te behouden. In het verleden was het te vaak vanzelfsprekend dat gezinnen naar randgemeenten vertrokken op het moment dat ze een huis met een tuin wilde. Om daar een eind aan te maken moeten er dus meer eengezinswoningen worden gebouwd. We zijn dan ook blij dat afgelopen Kadernota onze, samen met Leefbaar en de VVD ingediende, motie is aangenomen, waarin het college is opgeroepen tot het bouwen van meer woningen, ook in de buitenwijken.”

  Net als Leefbaar een tunnelvisie. Ze kennen de samenleving niet. Op één groep na dan.

  “Om ook sterke schouders van buiten de stad aan te trekken, vinden wij het belangrijk om studenten aan de stad te binden. Te vaak blijven studenten uit de regio nog thuis wonen.”

  Daar slaagde Utrecht erg goed in, maar nu is het een gelegenheidsargument. De oorzaak voor thuiswonen van studenten is een geheel andere en vraagt dus ook om een andere visie.

  https://www.cda.nl/zuid-holland/rotterdam/actueel/nieuws/woonvisie-voor-een-aantrekkelijke-woonstad-met-sterke-schouders/

  D66 kijkt er wat algemener naar, ook vanuit een tunnelvisie, met 1 punt waar de woonvisie niet over gaat.
  “D66 Rotterdam is voor deze Woonvisie. We willen Rotterdam levendiger, diverser en duurzamer maken. De Woonvisie helpt deze ambities te verwezenlijken.”
  In het begeleidende filmpje, zonder moskee, wordt levendiger gekoppeld aan de binnenstad. ???

  https://rotterdam.d66.nl/2016/11/08/stem-30-november-voor-de-woonvisie/

  Conclusie: Omdat de stembusuitslag deze drie partijen dwong met elkaar samen te werken is er een woonvisie uitgekomen die niet de visie van die drie partijen weergeeft. En wordt de olifant in de huiskamer niet gezien.

  De olifant is:
  20.000 woningen slopen waarin bij een gemiddelde van 3 bewoners, 60.000 mensen wonen. Dan heb je een visie over een stad ter grootte tussen Hardenberg en Nieuwegein. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grootste_gemeenten_in_Nederland

  1. Profielbeeld van Karima
   Karima

   Ja, ik word onderhand ook wel heel erg benieuwd welke straten men zoal op het oog heeft waar de woningen moeten verdwijnen of verbouwd moeten worden tot eengezinswoning. Best knap dat men blijkbaar ook al precies weet wie er zoal wonen in de aan te pakken straten en dat die bewoners “niet goed zijn voor de stad”. Helemaal knap dat men ook al weet dat de “sterke schouders” graag naar die straten toe willen. Ik kan mij toch niet zo heel veel voorstellen bij dure en luxe eengezinswoningen langs bijvoorbeeld de metrobaan, maar ik zie het vast helemaal verkeerd.

 3. Profielbeeld van Luuk Wilson
  Luuk Wilson

  Beste Inge,

  Hieronder de reactie over je opmerking mbt het filmpje over de woonvisie, de moskee en waarvoor juist VOOR moet worden gestemd.
  De oude stadswijken zijn erg veranderd; een slechte veiligheid en weinig sociale samenhang. De oude stadswijken worden voor een zeer groot deel bewoond door allochtonen. Hierdoor zijn de westerse normen en waarden vervaagd en kerken vervangen door moskeeën. (en soms van ongekende omvang) Daarom zijn deze moskeeën opgenomen in het filmpje. Veel Rotterdammers zijn door deze ontwikkelingen weggetrokken naar de randgemeenten.
  We willen als Leefbaar Rotterdam naar sterkere wijken. De schotelantennes staan symbool voor de verandering van veel wijken de laatste decennia
  Daarom is dit een figuurlijk beeld. Sterke schouders trekken weg, de instroom van lage inkomens kwamen massaal naar de stad (de armoedemagneet) Dát is ook onderdeel van de woonvisie om daar een eind aan te maken.
  Natuurlijk worden de moskeeën niet gesloopt maar de huidige eenzijdige oude woningvoorraad, bewoond door allochtonen draagt niet bij tot een succesvolle integratie. Een gevarieerde wijk doet dat wel.
  Een andere belangrijke opmerking is ook dat dit het filmpje van LR is en NIET van de wethouder.

  1. Profielbeeld van Hans Posthumus
   Hans Posthumus

   Dan hoop ik dat de wethouder eens zijn mening geeft over het filmpje. Wat een melig oudbakken verhaal. De maakbare samenleving wordt gerestaureerd door Leefbaar Rotterdam. Slecht geheugen hebben jullie.

   De maakbaarheid van de samenleving of de maakbare samenleving duidt op de mate waarin de samenleving door overheidsingrijpen fundamenteel dient te worden veranderd naar de eigen ideologie. Politiek leeft dit idee vooral in het socialisme, liberalisme, sociaaldemocratie, communisme, stalinisme, maoïsme, fascisme en nationaalsocialisme. En sinds 2016 bij Leefbaar Rotterdam.

   De term wordt in Nederland gebruikt om de in de jaren 70 gehanteerde standpunten van onder andere PvdA-politici te duiden. Een voorbeeld is de indertijd door Joop den Uyl gepropageerde “spreiding van kennis, macht en inkomen”. In de jaren 80 en 90 raakte, met de “nieuwe zakelijkheid” en de Derde Weg, het idee in zwang dat de samenleving slechts ten dele maakbaar is en dat de mogelijkheden van overheidsingrijpen beperkt zouden zijn.

   Het is ook allemaal geschiedenis hè. Met het slopen van 20.000 goedkope huurwoningen kun je denken een samenleving te maken. Maar die samenleving woont nu juist in die huizen en voelen er niets voor om van staatswege ergens anders samen te gaan wonen.

   1. Profielbeeld van Karima
    Karima

    En zo is het maar net, Hans Posthumus! Met de antwoorden van de LR-mensen wordt wel steeds duidelijker waar het nu werkelijk om gaat bij die Woonvisie. Hebben ze er nog niet bij stil gestaan dat er ook door hun wél “gewenste” Rotterdammers in die te slopen woningen wonen? Mogen die wel in de te transfromeren wijken blijven en moeten de “ongewensten” ergens anders heen, ook als zij in hun buurt willen blijven?

 4. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  Een mooi evenwichtig artikel in Trouw over 15 jaar Leefbaar Rotterdam en wie nu het establishment / elite is in Rotterdam.
  Mijn conclusie was al dat in ieder geval wethouder Schneider, van de rode loper voor projectontwikkelaars, daar toe gerekend kan worden.
  “Wethouder Schneider staat voor zijn ‘pièce de résistance’: een referendum over de woonplannen van het college: 20.000 goedkope huurhuizen wil het vervangen door woningen voor hogere inkomens.”

  http://www.topics.nl/is-de-revolutionaire-geest-eruit-bij-leefbaar-rotterdam-a3541141trouw/?context=playlist/m-onze-verslaggever-duikt-het-land-in-bdbd09/

  Ondertussen moet hij ook nog de Zalmhaventoren door de raad zien te krijgen.
  In AD 2015
  “Het Rotterdamse stadsbestuur legt de rode loper uit voor de komst van de Zalmhaventoren, de ‘superwoontoren’ die aan de voet van de Erasmusbrug moet verrijzen. Wethouder Ronald Schneider (bouwen, Leefbaar Rotterdam) heeft aan wijkbewoners laten weten dat voorbereidingen worden getroffen om het bestemmingsplan aan te passen. Dat is nodig om de bouw mogelijk te maken.”

 5. Profielbeeld van Paul
  Paul

  Dat er bepaald wordt wat je minimaal MOET uitgeven aan huur, dat is echt te belachelijk voor woorden. Niet iedereen wilt kopen en niet iedereen wilt groot en duur wonen, maar de staat bepaald het. Wat is dat voor achterlijk iets, een brood is voor iedereen toch ook net zo duur.

  Rotterdam kent een overgrootte groep ‘minder bedeelden’. Is het verstandig om die groep groter te laten worden ofterwel dweilen met de kraan open, ik denk het niet.

  Verder bouwen in de stad moet verboden worden. Rotterdam heeft een zeer slechte luchtkwaliteit,
  blijven bouwen met zwaar bouwverkeer en meer woningen betekend meer auto’s per vierkante meter.

  Ik ben er nog niet over uit.

  1. Profielbeeld van Martin Duif
   Martin Duif

   Probeer dan van de huidige niet-draagkrachtigen te veranderen in draagkrachtigen.
   Probeer van een dubbeltje een kwartje te maken.

 6. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  In Vrij Nederland een interessant artikel over referenda. https://www.vn.nl/hoe-d66-referendum-klauwen-populisten-probeert-redden/
  Voor het Rotterdamse woonreferendum voldoet deze opmerking “Oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager: ‘Een referendum moet alleen dienen voor praktische en overzichtelijke lokale vraagstukken.’ ”
  Niet helemaal, want een overzichtelijk vraagstuk kun je het niet echt noemen. Het artikel van Vers Beton moest er enige orde in brengen. Maar belangrijk: het is geen populistisch referendum.
  Ik roep dan ook iedere Rotterdammer op even tijd vrij te maken om er over na te denken en zijn stem uit te brengen Al was het maar om te bewijzen dat de drempel van 30 % makkelijk te halen is.

 7. Profielbeeld van Joey
  Joey

  Nogal weinig aandacht voor de tegenargumenten. Komt dat later nog?

  Dat Explica het vaak eens is met Vestia is ook niet zo raar, gezien de achtergrond van de eigenaar.

  1. Profielbeeld van Martin Duif
   Martin Duif

   “Voor sociale huurwoningen betekent dit dat de 15.000 slechtste huizen worden gesloopt. Hiervoor komen 5.000 goede en betaalbare woningen in de plaats.”

   En waar worden de overige 10.000 huishoudens geplaatst?
   In de ‘vrijgekomen woningen van doorstromers, die ook op de slooplijst staan’?

  2. Profielbeeld van Karima
   Karima

   Heeft Leefbaar Rotterdam ook al nagedacht over de herhuisvesting van alle huishoudens die moeten wijken voor de sloop? De meesten van hen zullen een te laag inkomen hebben voor de nieuwe woningen en vervangende goedkope woningen komen steeds minder vaak beschikbaar. Is de door u geconstateerde verpaupering ook niet op te lossen door de woningen op te knappen en zo gedwongen verhuizingen zoveel mogelijk te voorkomen? Kunnen dure woningen niet worden toegevoegd aan de voorraad op al bestaande open plekken in de diverse wijken?

   1. Profielbeeld van Luuk Wilson
    Luuk Wilson

    Wat wordt vergeten is het aantal scheefwoners. Deze groep wordt door landelijk beleid jaarlijks met forse huurverhogingen geconfronteerd. Helaas is er voor deze groep geen middendure huur voorhanden en al helemaal niet in de oudere stadswijken. Zij worden al vele jaren naar de regiogemeenten gestuurd! Daarnaast moeten corporaties passend toewijzen.
    Deze punten zorgen voor doorstroming en daardoor meer ruimte in de sociale huurwoningen.

   2. Profielbeeld van Hans Posthumus
    Hans Posthumus

    Ik ben dat niet vergeten, en er zijn ook duurwoners. En de woonvisie benoemt dat ook, maar niet met die woorden. Uit je eigen bijdrage blijkt al dat het LR daar helemaal niet om gaat. Die wil slechts dat bepaalde groepen mensen naar de buursteden verhuizen.
    Overigens heeft de staat voor scheefwonen een regeling opgetuigd. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/inhoud/aanpak-scheefwonen
    De woonvisie noch LR geeft cijfers over de regeling tot nu en de verwachting.

   3. Profielbeeld van Karima
    Karima

    @Luuk Wilson: hoe weet u zo zeker dat “scheefwoners” in de oudere stadswijken graag willen verhuizen naar dure huurwoningen? Ook voor veel “scheefwoners” is de toekomst bijzonder onzeker en bij baanverlies is een geliberaliseerde woning (met een huur van minimaal 711 euro maar meestal rond de 900 euro) niet echt iets om blij mee te zijn. Je kunt bij inkomensterugval geen Huurtoeslag krijgen voor zo’n woning en de huur kan tot in het oneindige stijgen. De huurprijs is immers afhankelijk van “de markt”.

    Ik denk dat iedere huurder – onafhankelijk van het inkomen – het liefst een woning wil huren waarvan de huur aan een maximum gebonden is. In het huidige systeem wordt er voor elke inkomensgroep bepaald hoe duur men moet wonen en steeds vaker blijkt dat de huren die in theorie betaald zouden kunnen worden bij een bepaald inkomen in de praktijk veel te hoog zijn. Dan ontstaat de vreemde situatie dat iemand met een redelijk inkomen nauwelijks kan eten omdat de woonlasten veel te hoog zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

 8. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  Met andere woorden, de woningmarkt en de arbeidsmarkt in Rotterdam zullen bij ongewijzigd beleid scheef groeien.
  Uit de woonvisie:
  “Denk aan
  flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor mensen minder gebonden willen zijn aan één plek.”
  Ik denk er aan maar komt niet verder. Het blijkt een kansberekening.

  ” Onze inzet vanuit onderwijs en economie op scholing en arbeidsmarktontwikkeling is in dit kader van groot belang. Wanneer meer Rotterdammers een opleiding en werk genieten is de kans op structurele financiële zelfredzaamheid vele malen groter.”
  En daarom zoekt men het eerst maar eens uit op kleinere schaal. “Voor de dorpen Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis is een Kleine Kernenaanpak voorzien. Eerste stap daarin is het opstellen van een diagnoseboek. Vullen van het boek start in 2016 met een analyse van de lokale woningmarkten. Daarna volgen ondermeer de aspecten economie, arbeidsmarkt, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en langer thuis. Op basis van het diagnoseboek en gesprekken met stakeholders, wordt bepaald welke acties nodig zijn om de gebieden op langere termijn vitaal en aantrekkelijk te houden. Realisatie van de acties is afhankelijk van financiering en vergt zeer waarschijnlijk nieuwe en onorthodoxe partnerschappen.” Wat mag dat wel betekenen?

  En in vervolg op de kansberekening over de vrije sector. “Enerzijds is er het huurbeleid, waarin passend toewijzen en inkomensafhankelijke huren tot meer vraag naar duurdere woningen leiden. Anderzijds zijn er (veelal jonge) aspirant kopers, die geen financiering voor een koopwoning kunnen krijgen en uitwijken naar de huursector. De gereguleerde huur is op grond van hun inkomen vaak uitgesloten, de vrije sector blijft over. Er zijn senioren die hun bestaande
  woning verkopen en een comfortabele huurwoning zoeken. En de flexibilisering van de arbeidsmarkt leiden tot een grotere vraag naar huurwoningen, voor een belangrijk deel in de vrije sector.” En dat zijn juist de woningen die projectontwikkelaars alleen willen laten bouwen op een aantrekkelijke locatie. En dat zijn in menig geval niet de plekken waar men wil slopen.

  Maar de woonvisie en dus ik ook vat het positief samen: “Tegelijkertijd zetten we als gemeente stevig in op een verdere stijging van het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van Rotterdammers alsmede de verdere versterking van de Rotterdamse economie.”

 9. Profielbeeld van Karima
  Karima

  Bij een steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt is het maar de vraag of er in de komende jaren zoveel behoefte zal zijn aan erg veel dure woningen. Iemand kan het ene jaar veel verdienen en het andere jaar heel weinig. Het nu zo strikte onderscheid tussen gereguleerde huur en vrije sector huur is misschien helemaal niet houdbaar meer in de toekomst, omdat het allang geen vanzelfsprekendheid meer is dat iemand met een behoorlijke opleiding begint met een bescheiden inkomen en eindigt met een (stabiel) hoog inkomen en in de tussentijd steeds duurder gaat wonen. Echt een gemiste kans dat hier geen aandacht aan wordt besteed in de Woonvisie!

  1. Profielbeeld van Martin Duif
   Martin Duif

   Het vinden van en het ‘krijgen’ van een baan is 1 ding, het behouden is iets geheel anders.
   Onzekerheid is het sleutelwoord en daarin zou de gemeente (en gemeenschap als geheel) rekening mee moeten houden.
   Persoon:
   ‘ik weet niet of ik een baan kan vinden’
   ‘ik weet niet of ik die baan kan krijgen’
   ‘ik weet niet of ik hier mag en kan blijven werken’
   Bedrijf:
   ‘ik weet niet of ik genoeg omzet en winst maak’
   ‘ik weet niet of ik morgen nog klanten heb’
   ‘ik weet niet zeker of die werknemer / werknemers ziek zullen worden of minder gaan presteren’
   College B&W:
   ‘Wij hebben altijd gelijk, ook al is het tegendeel statistisch en wetenschappelijk bewezen’

   Ach nou ja.

   1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Dus de gemeente moet voor vakbond gaan spelen? Wat een flauwekul en ook nog eens off topic lijkt me.
    Heerlijke ochtend trouwens!

   2. Profielbeeld van Karima
    Karima

    De gemeente hoeft niet voor vakbond te gaan spelen, maar wél rekening gaan houden met een nieuwe tijd. Volgens de opstellers van De Roadmap Next Economy (waaronder LR wethouder Struijvenberg) moet iedereen straks zijn eigen bedrijfje runnen. Vaste banen verdwijnen.
    Houd er dan als Gemeente ook rekening mee dat steeds meer mensen niet zo’n behoefte zullen hebben aan luxe en peperdure woningen. Immers: als financiële vangnetten verdwijnen, neem je geen al te grote risicio’s meer qua vaste (woon)lasten. Langetermijndenken heet dat. Geef mensen dan ook de kans om betaalbaar te (blijven) wonen door het aanbod van goedkope woningen zo groot mogelijk te houden.

  1. Profielbeeld van Eeva Liukku
   Eeva Liukku

   Goede vraag! Een snelle google actie leert dat volgens Metro Rotterdam het openen van de stemlokalen al 1,5 miljoen euro kost. En moet je daar ook nog de 100.000 euro aan uitgegeven campagnegeld bij optellen.

 10. Profielbeeld van Gerard
  Gerard

  De huurtoeslaggrens is, net als de sociale huurgrens, 711 euro. Dus de huur hoeft echt niet onder de 629 euro te liggen om huursubsidie te krijgen. Wel hanteren de corporaties een lager inkomen voor huizen onder de 629 euro. Max 22.000 euro dacht ik: mensen die dus echt geen cent te makken hebben.

  En verder kan ik iedereen aanraden om vooral voor de Woonvisie te stemmen. Zorgt voor diversiteit in de wijken. En met zo veel sociale woningbouw wordt Rotterdam straks een Amsterdam, waar geen middeninkomen nog kan wonen.

  1. Profielbeeld van Eeva Liukku
   Eeva Liukku

   Dag Gerard,

   ha, dank voor je opmerkzaamheid!

   1) De bedragen genoemd in dit artikel gelden allemaal voor meerpersonenhuishoudens. Voor alleenstaanden is het inderdaad 22.000.

   2) In de Woonvisie wordt 629 euro als huurtoeslag grens aangeduid, dat hebben we hier overgenomen. Maar je hebt gelijk: je hebt wél recht op huursubsidie onder 711 euro. Ik dacht dat ik inmiddels het corporatiejargon een beetje doorhad, maar dit belangrijke verschil hebben we over het hoofd gezien. 629 euro is de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’. Dat betekent (volgens de woonbond):

   “De aftoppingsgrens wordt € 586,68 voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 628,76 voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaan. Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt moeten meerpersoonshuishoudens volledig zelf betalen.”

   Dus ja, je kúnt het een huurtoeslaggrens noemen, maar is dat strikt genomen niet. Ik zal het aanpassen in het artikel.

 11. Profielbeeld van Tom
  Tom

  Volgens mij klopt dit stuk niet:
  ‘Woont u in Noord of ten westen van de Schie (dus in Spangen, Delfshaven of Nieuw Mathenesse)? Dan kunt u rustig verder slapen. De gemeente wil hier namelijk geen grote ingrepen doen. De markt, zo is haar opvatting, kan hier namelijk prima voor zichzelf zorgen.’
  Dient het juist niet ten oosten van de Schie. Lijkt mij dat Nieuwe Westen & Middelland beter voor zichzelf kunnen zorgen (of dat de commerciële partijen dat doen) dan een Wijk als Bospolder & Oud Mathenesse.

  1. Profielbeeld van Eeva Liukku
   Eeva Liukku

   Klopt, hier is een grote concentratie slechte en goedkope woningen. Maar de grote ingrepen zullen tot 2030 vooral op Zuid en niet in dit gebied plaatsvinden. Kleine ingrepen zijn wel te verwachten. Uit de Woonvisie:

   “Voor het gebied ten westen van de Schie voorzien we in deze periode geen grote ingrepen om het woningbestand meer gedifferentieerd te krijgen. Wel houden we er oog voor kansen, en ondersteunen en stimuleren inzet van lokale partijen voor ingrepen op kleinere schaal.” (pagina 17)

   1. Profielbeeld van ferrie weeda
    ferrie weeda

    In het stuk lees ik over ‘Rotterdam ten westen van de Schie’: “De markt, zo is haar opvatting [van de gemeente], kan hier namelijk prima voor zichzelf zorgen.”

    Op dit punt nog eventjes de Woonvisie uitgeplozen, maar ik vind geen onderbouwing van deze stelling. Op pagina 17-18 worden Zuid en Het Gebied ten Westen vd Schie in één adem genoemd, maar ik lees geen onderbouwing van de keuze om tot 2030 de focus op op Zuid te leggen (ipv op West).

    Over Het Gebied ten Westen vd Schie lees ik inderdaad “Wel houden we er oog voor kansen, en ondersteunen en stimuleren inzet van lokale partijen voor ingrepen op kleinere schaal” – maar dat heeft niet veel met ‘de markt’ te maken toch?

   2. Profielbeeld van Eeva
    Eeva

    In dit gebied zijn geen grote ingrepen gepland (zoals op zuid), wel ingrepen van kleinere schaal. Maar je hebt gelijk dat dat weer een ander punt is dan dat de markt het helemaal zelf kan, dat wordt met name genoemd voor andere wijken – die twee punten zijn hier een beetje door elkaar gaan lopen.

 12. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  Woonvisies van de gemeente Rotterdam komen en gaan. De huidige moet de plaats innemen van die van 2010. Wanneer men er een jaartal aan is gaan koppelen weet ik niet, het zal wel te maken hebben met de pretentie een visie op langere termijn te poneren, over het vierjaarlijks verkiezingskrakeel heen. Mogelijk dat Fortuyn daarover ook zijn inbreng heeft gehad.

 13. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Eerlijk gezegd dacht ik dat Fortuyn was begonnen met de nieuwe woonvisie, toen hij het over de onevenredige verdeling van inkomensgroepen in de oude wijken had.
  Oppositie: “Hij wil mensen deporteren!”
  Pastors bouwde 3000 woningen per jaar!
  Ook de Rotterdamwet getuigt van een woonvisie.

  Wouter Bos suggereerde dat de afdelingen van zijn partij de programma’s van lokale partijen moesten overnemen! Slim of sluw zoals je wilt.
  Op zich geen probleem, want het credo moet zijn : Als het maar gebeurt.
  Ook is Pastors destijds begonnen met opkopen en slopen van huizen van huisjesmelkers.
  Prima dat die lijn is doorgezet en jammer dat de PvdA nu wil stoppen.

  Ambtenaren mogen zich niet uitlaten over politieke uitspraken.
  De directeuren van woningbouwcorporaties en de directeur van de overkoepelende huurdersvereniging (een idee van welke partij die zijn?) mogen en doen dat wel.

  Het plan op Zuid, dat door Pastors wordt gecoördineerd c.q. uitgevoerd, bevat ook een actieve rol van de woningbouwcorporaties. Ze zijn niet enthousiast, omdat ze zelf willen beslissen, veelal politiek geëngageerd zijn en het ze veel geld kost.

 14. Profielbeeld van Hans Posthumus
  Hans Posthumus

  Duidelijke analyse. Ik las ergens dat alle toegekende subsidies voor het referendum voor partijen is die tegen zijn, op één na, die neutraal is. Dat zijn jullie vast. De wethouder heeft natuurlijk veel van zijn voorganger overgenomen en verdedigt dat nu als zijn beleid. Niets nieuw onder de zon. Maar ik vindt hem het nogal ongelukkig verdedigen, bijv. in de Volksrant van gisteren: “Bij internationale beleggers en bij projectontwikkelaars proeft Schneider veel animo” “Wij leggen de rode loper voor ze uit” Nou meen ik geproefd te hebben dat mensen die op zijn partij stemmen daar massaal van gruwen. En dan eindigt het artikel met zijn statement “Niet iedereen wil in hoogbouw wonen. Je kan ook landelijk wonen, in bijvoorbeeld Tuindorp_Vreewijk. Iedere bewoner is mij even lief” Dat lijkt me het slechtste voorbeeld om overheidsbeleid met hulp van wooncorporaties te verkopen.

  Op Zuid is een partijgenoot actief, zou die het voorgesteld beleid niet beter kunnen verdedigen?

 15. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Klopt Ben.
  SP en PvdA hebben nooit bezwaar tegen het smijten met geld van anderen.

  “Zelfs fractievoorzitter Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij én leverancier van verantwoordelijk wethouder Schneider, heeft aangegeven dat een geldige nee-uitslag op 30 november niet zonder consequenties zal blijven.”

  Duidelijk heel goed voorbereid dit stuk.
  Anton is al een half jaar geen fractievoorzitter meer en LR heeft zich via Nederland 2.0 al heel lang geleden een groot voorstander van referenda getoond*: Dus logisch dat ze de uitslag respecteren.

  Het negeren van uitslagen van referenda – 1 juni 2005 en 1 juli 2016 – is het werk van de bestaande regentenpartijen, die op deze zich zo vernieuwende en rebels noemende site voortdurend naar de ogen worden gekeken.

  Het stadsbestuur heeft geld ter beschikking gesteld om campagne voor of tegen de woonvisie te voeren. Misschien interessant voor de onderzoekende journalisten die meewerken aan VB te kijken hoe dat geld verdeeld is?

  *http://www.leefbaarrotterdam.nl/newdocs/Nederland_2_0.pdf

  1. Profielbeeld van Eeva Liukku
   Eeva Liukku

   Ah, natuurlijk is hij geen fractievoorzitter meer. Foutje. Mogelijk heeft hij deze uitspraak wél gedaan als fractievoorzitter, ik zal dit even bij Caterine checken.

   Over de verdeling van de gelden voor de campagne rondom het woonreferendum hoef je geen onderzoeksjournalist te zijn, in dit persbericht van de gemeente staat hoeveel geld er in totaal is uitgegeven en aan wie: http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/1670/

   Opvallend: niemand in de ‘voor-campagne’ heeft geld aangevraagd. Ook niet zo gek, want als de kiesdrempel niet is gehaald hoeft er niets te gebeuren.

   1. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Logische fout hoor Eeva, want toen het besluit genomen werd, was Anton nog fractievoorzitter.
    Dacht ik pas aan toen ik op plaatsen had geklikt.
    Beetje een spijker op laag water dus.

  2. Profielbeeld van Criticaster
   Criticaster

   Hoe het geld voor ‘bekendheid geven aan het referendum’ verdeeld is, is zo op de website van de gemeente terug te vinden. Dat is zeer democratisch gegaan:
   http://www.rotterdam.nl/tekst:referendumcommissiekent18subsidiestoe

   Om het referendum af te kunnen dwingen, zijn 13.591 handtekeningen verzameld, met name door SP-aanhang. Die had er graag 1 onderdeel uit belicht (sloop, want anti-sloop scoort). Dat het hier ook krotten betreft waar de SP-achterban ook niet in zou willen wonen, is een kwestie van nuance. Nu komt er een referendum over de Woonvisie in zijn geheel. Ja of nee stemmen over een beleidsstuk waar deskundigen jaren aan gewerkt hebben, is kolder. Ik vrees dat nog geen 5% van de stemmers de Woonvisie gelezen heeft. Referenda werken niet, ze komen tot stand door handtekeningenacties op markten waar mensen gekleurde vragen worden voorgelegd.

   Ik ben geen gemeenteambtenaar, noch politicus. Wel hecht ik waarde aan nuance en goed onderzoek. Daarom complimenten voor dit journalistiek goed uitgewerkte stuk van Vers Beton!

  3. Profielbeeld van R.Sörensen
   R.Sörensen

   Gisteren is LR haar champagne voor de woonvisie gestart. Veel journalisten maar geen VB te zien.
   Stuur in zo’n geval toch gewoon de politiek commentator !

   1. Profielbeeld van Inge Janse
    Inge Janse

    Ha! Ik zag de animatie al voorbijkomen. Ik snap alleen niet zo goed waarom in goede tijden ergens een Nederlandse vlag wappert (0.14), en er in slechte tijden een moskee staat (0.16). Het geeft mij de suggestie dat in LR’s visie de Woonvisie ook handig is om moskeeën op te ruimen. Weet jij wat die moskee in de video doet?

   2. Profielbeeld van Eeva
    Eeva

    Ik heb met een redactie die grotendeels van vrijwilligers afhankelijk is niet de luxe om iemand ‘ergens heen te sturen’. Maar er waren wél mensen van Vers Beton aanwezig!

   3. Profielbeeld van R.Sörensen
    R.Sörensen

    Goed gekeken Inge!

    Ik weet ook niet wat die moskee er doet, maar ik heb wel een idee.
    In sommige wijken van onze stad spreken hele groepen een eigen taal, zodat van de geroemde sociale cohesie weinig over is. Die is bestaat niet als je elkaar niet verstaat of elkaar niet wil verstaan.
    Daarnaast hebben veel (niet alle) moslims de vervelende neiging hun religieuze regels aan iedereen op te leggen. Men heeft vaak openlijk kritiek (wat zeg ik het weer netjes) op kleding en eetgewoonten van mensen zonder of met een ander geloof.
    Dat verstoort de sociale cohesie en jaagt mensen weg. De groep die daar overigens het meest onder te lijden heeft zijn moslims, die de regels van hun geloof niet al te stringent willen opvolgen. “Afvallige” genoemd worden is zeer belastend in die kringen, dus doet men terwille van de goede vrede en de familienaam maar mee.
    Het heeft er ook toe geleid, dat “afvalligen” verhuisden naar de randgemeenten en wijken aan de rand van de stad.
    Hun plaatsen werden soms ingenomen door mensen die bewust in de buurt van een moskee wilden gaan wonen. Het gevolg lijkt duidelijk. In Engeland heeft dit geleid tot wijken waarin de sharia wordt gehanteerd i.p.v. de Britse wetgeving.
    Misschien daarom?

   4. Profielbeeld van Inge Janse
    Inge Janse

    Ha, dank! Helder antwoord.

    Wat je nu (indirect) impliceert, is dat bij acceptatie van de Woonvisie ook moskeeën gesloopt gaan worden. Ik kan me voorstellen dat dit inspeelt op onvrede die wel heel indirect verbonden is aan het plan van de Woonvisie (ik heb Schneider nooit gehoord over moskeeën, dus ik heb daar ook nooit over nagedacht).

    Weet je wat: ik mail LR even. Dat werkt handiger. Kom ik op terug!

   5. Profielbeeld van Hans Posthumus
    Hans Posthumus

    In 2006 zei Piet-Hein Donner CDA, dat invoering van de sharia democratisch mogelijk zou zijn. Dat werd hem niet in dank afgenomen. In 2011 bleef hij bij die uitspraak, maar gaf bij hernieuwd beleid toe: ‘Bij alle maatschappelijke verandering en culturele ontwikkeling die er onmiskenbaar ook is, berust de samenleving op een fundamentele continuïteit van waarden, opvattingen, instituties en gewoonten die de leidende cultuur vormen.’
    In 2016 is er nog steeds geen sharia in Rotterdam, in tegenstelling tot een sharia-rechtbank in Londen, die zich voornamelijk bezig houdt met echtscheidingen. Om je dood van te schrikken.
    Nu blijkt een woonvisie voor de jaren na 2020 ineens een wapen tegen een niet bestaand fenomeen. Maar dat Leefbaar dat suggereert bewijst naar weer eens te meer dat het een one-issue partij is met waandenkbeelden. Waan: Ze denken de sharia tegen te gaan met sloop van 15.000 huizen. Kennelijk wonen daar 15.000 x … potentiële aanhangers van de sharia-wetgeving.

    Schneider heb ik dat nog niet horen zeggen, hij kijkt wel uit. Schneider zegt dat hij het beleid van Karakus voortzet, maar dan iets scherper geformuleerd. En daar bedoelt hij echt geen sloop van huizen rond de moskee mee, of ….?

 16. Profielbeeld van Ben
  Ben

  Dus waar het eigenlijk op neerkomt is dat er aardig wat geld wordt weggesmeten voor een referendum dat hoogstwaarschijnlijk ongeldig wordt verklaard zodat de woonvisie met een kleine aanpassing wordt aangenomen.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.