voor de harddenkende Rotterdammer

Wie het debat over de Woonvisie volgt, valt het op dat diverse partijen vaak dezelfde argumenten gebruiken om hun gelijk te bewijzen. Eeva Liukku zet ze op een rijtje. Hoe dan ook: we gaan op Amsterdam lijken.

flat-met-huisjes_03
Beeld door: beeld: Nina Fernande

Vers Beton is in de woonvisie gedoken de afgelopen weken. Zo schreven we een artikel waarin we antwoord geven op twaalf belangrijke vragen en maakten we een Kieswijzer voor het Woonreferendum op 30 november. Hierbij vielen ons enkele argumenten op die zowel de voor- als tegenstanders in de strijd werpen. We zetten ze op een rijtje en lichten ze toe.

1. We worden de stad uitgejaagd! / Je moet in je eigen wijk kunnen blijven wonen!

Als je iemand dit hoort roepen bij een debat, weet je niet meteen of die persoon vóór of tégen de Woonvisie is. Tegenstanders zijn bang dat na de sloop en afname van 20.000 goedkope woningen er geen plek meer is voor mensen met een kleine beurs. Ook zullen de bewoners van de 10.000 te slopen of te herstructureren woningen, moeten verhuizen. Volgens het huurrecht krijgt iedereen een passende woning toegewezen, maar er zijn geen garanties dat deze ook in dezelfde wijk staat.

Verantwoordelijk wethouder Ronald Schneider hamert op het feit dat woningen met een midden- en hoger inkomen schaars zijn. Daarom wil hij 36.000 woningen voor deze groepen in de Woonvisie erbij bouwen. Er zou in bepaalde wijken nu te weinig aanbod zijn voor middeninkomens. Die bewoners vertrekken daarom uit de wijk te als ze een betere en duurdere onderkomen willen hebben. Beide groepen -kleine en grote beurs- vinden daarom dat zij nu, of straks, de stad worden uitgejaagd .

2. Sociale samenhang!

Beiden kampen gooien de sociale samenhang als onderbouwing van hun gelijk in de strijd. Wijken met een eenzijdig goedkope woningvoorraad kennen een hoge ‘mutatiegraad’, dat wil zeggen dat er vaak mensen verhuizen. De wethouder wil het sociaal weefsel van deze wijken, verbeteren door goedkope woningen te vervangen door betere en duurdere woningen. Mensen die meer geld gaan verdienen kunnen er dan voor kiezen om in de wijk te blijven wonen. Zo blijven er meer ‘sterke schouders’ om de wijken ‘te dragen’.
Het mag duidelijk zijn waarom de tegenstanders hetzelfde argument gebruiken: bewoners van huizen die onder de slopershamer gaan kunnen niet altijd in de wijk blijven wonen. Hun vertrek zal ook invloed hebben op de sociale structuur van deze wijken.

3. Flexibilisering van de arbeidsmarkt

De tegenstanders van de Woonvisie vrezen de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zij beweren dat door de toenemende onzekerheid wat betreft inkomsten in een zzp-economie de behoefte aan goedkope woningen alleen maar toeneemt. Mensen willen goedkoper wonen dan ze zouden kunnen met hun inkomen, omdat ze rekening houden met mogelijke tegenvallers in een onzekere economie. Daarom willen ze niet dat het aantal goedkope woningen met 20.000 wordt verminderd.
Opvallend genoeg zegt de Woonvisie dat het óók inspeelt op de gevolgen van een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze zorgt namelijk voor een grotere vraag naar huurwoningen in de vrije marktsector, omdat kopen steeds moeilijker wordt. En dat wil de Woonvisie oplossen door juist in deze categorie veel bij te bouwen.

4. De stad wordt populair

Steden in het algemeen, en ja ook Rotterdam, worden steeds populairder om te wonen. Dat zeggen niet alleen wij, dat is ook de reden van de wethouder om de Woonvisie te lanceren. Dat de stad steeds aantrekkelijker wordt voor de midden- en hogere inkomens is nu al te merken aan de grote interesse in nieuwbouwprojecten en de aantrekkende huizenmarkt. Daarom wil Schneider 36.000 woningen voor deze categorie erbij bouwen.
De tegenstanders zeggen dat de stad niet alléén deze groepen zal trekken. De stad zal namelijk óók populairder worden voor lagere inkomens, zo denkt bijvoorbeeld onderzoeksbureau Explica. Dat betekent dat niet alleen de vraag naar vrije marktsector woningen groter wordt, maar ook naar betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs.

5. Wijken in balans!

Om bepaalde wijken meer ‘in balans’ te krijgen, wil dit college daar woningen slopen of herstructureren door ze te vervangen door duurdere woningen. En hoe zit het met de balans in de Kralingen, of Hillegersberg? Dat is het retorische inkoppertje van de opponenten.

6 We krijgen Amsterdamse toestanden!

Of je nou vóór of tégen stemt op 30 november, je kunt er gerust op zijn dat we meer op Amsterdam gaan lijken. Dat zeggen namelijk zowel voor- als tegenstanders. De laatsten zijn bang dat door 20.000 woningen uit de goedkope woningvoorraad te halen, de stad voor de lagere inkomens niet meer te betalen is. En worden we straks een compleet gegentrificeerde middenklasse speeltuin met Sterre’s in bakfietsen, slurpend aan een groene smoothie?

05_Nina Fernande_integratie

Lees meer

De Kieswijzer Woonreferendum

Ben jij vóór of tegen de Woonvisie Rotterdam? Vers Beton helpt je kiezen.

Dat Amsterdam het béste angstbeeld is om Rotterdammers mee in beweging te krijgen, dat begrijpen de verdedigers van de Woonvisie óók. Zij willen ook de stad betaalbaar houden, met name voor de middeninkomens. Als we niet veel meer woningen voor deze groep erbij krijgen, zullen straks alleen heel hoge inkomens het kunnen veroorloven om in de stad te wonen, en moet de middenklasse hun heil zoeken in de voorsteden, zoals nu in Amsterdam al gebeurt.
 
Conclusie: Het ‘wij’ van de voorstanders van de Woonvisie is vaak het wij van de middeninkomens. De tegenstanders bedoelen met ‘wij’ meestal de lagere inkomens. En in het debat van het Woonreferendum worden deze twee groepen steeds tegenover elkaar gezet.
 

DOSSIER Woonreferendum
In aanloop naar het Woonreferendum op 30 november 2016 besteedt Vers Beton aandacht aan de Woonvisie. Deze artikelen zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Rotterdam voor de campagne (categorie ‘neutraal’) rondom het referendum.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Eeva Liukku

Eeva Liukku

hoofdredacteur

Eeva Liukku (1983) begrijpt niet waarom mensen ergens anders zouden willen wonen dan in Rotterdam, maar heeft wel in Amsterdam wijsbegeerte gestudeerd.
eeva@versbeton.nl

Profiel-pagina
05_Nina Fernande_integratie

Nina Fernande

Nina Fernande (1987) is een illustrator. Ze woont en werkt in Rotterdam. Als ze niet aan Franstalige chansons werkt, kleurt, faxt en streept ze simpele maar krachtige platen. Ze typeert haar werk als cartoonesk zonder het grafische element te verliezen.

Profiel-pagina
Lees 3 reacties