Voor de harddenkende Rotterdammer

Deze week stelt de gemeenteraad het Cultuurplan vast. Jacob van der Goot wil dat de cultuursector meesurft op de Rotterdamse renaissance. De RRKC-voorzitter wil dat de cultuursector diverser, vernieuwender en financieel gezonder wordt.   

djemaa-zondag-17
Djemaa el Fna: zondag Beeld door: beeld: Fleur Beerthuis

Op 24 november stelt de gemeenteraad het Cultuurplan vast. Een kansrijke periode voor vernieuwing breekt aan. Overal in de stad ontstaan nieuwe initiatieven. En er is meer dan ooit een gevoel van eensgezindheid en bereidheid tot samenwerking bij de culturele instellingen. Nu de economie weer op gang komt en Rotterdam steeds meer toeristen trekt, lijkt het alsof we op de top van de golf zitten. De culturele sector, de gemeente, het bedrijfsleven en de inwoners van Rotterdam zijn samen verantwoordelijk voor een bloeiend cultureel leven in de stad.  Wanneer we gebruik maken van het momentum en de energie die er nu leeft, kan Rotterdam als cultuurstad echt een stuk verder komen.

Meer vernieuwing

Om te zorgen dat kunst en cultuur zich blijft ontwikkelen in Rotterdam is er meer ruimte nodig voor vernieuwing. Artistieke vernieuwing in het aanbod: cross-overs, maar ook nieuwe manieren van produceren, maken en presenteren. Daarnaast zijn er culturele initiatieven in de wijken op het gebied van educatie en talentontwikkeling die de potentie hebben zich verder te ontwikkelen. De gevestigde instellingen kunnen hier een rol in spelen. Laat nieuwe initiatieven wortel schieten in de stad, zo ontstaan nieuwe hotspots. Bestaande culturele instellingen gaan inspelen op nieuwe vragen. Zoals nu gebeurt in Theater Zuidplein, waar het publiek mede het programma samenstelt. Geef jonge kunstenaars en makers, die hier afstuderen, de kans om zich aan de stad verbinden en hun beroepspraktijk op te bouwen. Daarvoor is geschikte en betaalbare woon- en werkruimte nodig.

Meer diversiteit

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is meer diversiteit in de sector. Het gaat hierbij niet alleen om het bereiken van een diverser publiek. Maar ook om meer diversiteit in de artistieke leiding, het bestuur en het personeelsbestand van culturele instellingen. Veel initiatiefrijke culturele ondernemers hebben moeite om te voldoen aan de voorwaarden die subsidiegevers stellen, zoals Renee Trijselaar eerder al betoogde.

Meer verbinding

De komende jaren wil de RRKC in samenspraak met de sector werken aan een betere verbinding tussen cultuur en de private sector. In eerste plaats gaat het om de ontmoeting tussen bedrijfsleven en de culturele sector te stimuleren en de zichtbaarheid van de culturele sector vergroten. Het bedrijfsleven kan van betekenis zijn bij onder andere het ontwikkelen van bedrijfsvoering in de culturele sector. Op zijn beurt kan het bedrijfsleven leren van de innovatie die uit de culturele sector voortkomt.
Het is zaak om te onderzoeken welke nieuwe manieren voor financiering mogelijk zijn, daarbij is het belangrijk om subsidies te verbinden met andere financieringsbronnen en -vormen. Het huidige subsidiestelsel stimuleert vernieuwing en doorstroming onvoldoende. Er mist een functioneel onderscheid tussen de gevestigde instellingen, de starters en het middenveld. Het Rijk gaat subsidies anders inrichten: stedelijke regio’s worden naar verwachting belangrijker. Dat kan voor Rotterdam een interessante ontwikkeling zijn.

Meer sterke merken

Rotterdam heeft sterke culturele merken, die internationaal aansprekend zijn, en een dynamisch aanbod van kunst en cultuur in de stad. Sterke culturele merken en een ruim cultureel aanbod maken de stad aantrekkelijk voor buitenlandse toeristen. De RRKC is enthousiast over Rotterdam Xpanded, het veelbelovende initiatief van Kunsthal Rotterdam, International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Museum Boijmans Van Beuningen. Ook het IABx-traject, een samenwerking van Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, Gemeente Rotterdam en de culturele sector richt zich op het versterken van de internationale positie van Rotterdamse kunst en cultuur.

Meer input

De RRKC ziet voor zichzelf een rol om samen met de gemeente en de culturele sector deze vraagstukken te onderzoeken en op basis daarvan advies uit te brengen. Daarnaast kunnen vragen van het bedrijfsleven en inwoners van de stad ook leiden tot adviezen. Ieder advies gaat gepaard met een openbaar debat over het onderwerp. De RRKC stelt nu de adviesagenda voor 2017 samen en presenteert deze binnenkort. U bent van harte welkom om bij deze debatten aanwezig te zijn en mee te denken over een cultureel diverser, vernieuwend en financieel gezond cultuuraanbod in de stad.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

jacob-vd-groot

Jacob van der Goot

Jacob van der Goot (1952) is voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Van 2004 tot 2014 was hij voorzitter van de Bank Rotterdam, van de ABN AMRO Bank. Zijn streven was de bank te verbinden met de stad, het bedrijfsleven en de culturele sector. Van der Goot is ervaren als bestuurder en toezichthouder, onder andere van verschillende Rotterdamse culturele organisaties.

Profiel-pagina
me

Fleur Beerthuis

Fleur Beerthuis studeerde aan de Willem de Kooning Academie en werkt nu als fotograaf. Ze vindt Rotterdammers geweldig. Door mensen te portretteren ziet zij een glimp van hun werelden. Ze is nieuwsgierig naar hoe andere mensen leven en denken. Met beelden probeert zij hun verhalen zo goed mogelijk over te brengen.

Profiel-pagina
Lees 4 reacties