Voor de harddenkende Rotterdammer

We zijn alweer toe aan het vijfde traditionele jaaroverzicht van Vers Beton. 2016 was een bijzonder jaar voor ons. Wat hebben we allemaal gedaan en waar schreven we over?

VB-2016-EvaWijers
Beeld door: beeld: Eva Wijers

2016 was een bijzonder jaar voor Vers Beton. In juni was het exact vijf jaar geleden dat we ons manifest als eerste wapenfeit op versbeton.nl publiceerden. Dit is dan ook al ons vijfde jaaroverzicht! In dit jubileumjaar trokken we meer bezoekers dan ooit, leidde een van onze publicaties voor het eerst tot een Kamervraag en hebben we véél toffe projecten uitgevoerd. Met als hoogtepunt dat ons allereerste boek nu te koop is in de boekhandels.

Productiehuis

Ooit schreven we in een toekomstvisie dat we willen uitgroeien tot een Rotterdams Productiehuis en stadsredactie – in 2016 is dat definitief realiteit geworden met een hele lijst aan veelzijdige projecten. Zo maakten we onderzoeksjournalistiek mogelijk met een geslaagde crowdfundingsactie, schreven we een heuse liedjeswedstrijd uit voor de Laurenstoren, maakten we hyperlokale radio vanuit Delfshaven en lanceerden we een online Kieswijzer voor het Woonreferendum. We verkochten onze eerste merchandise, hadden een themaweek over toerisme en een week over vluchtelingen in Rotterdam.
We organiseerden ook een aantal debatten en talkshows dit jaar. Het Schaduwcollege van Vers Beton nam samen met de wethouders de Tussenstand op van het collegebeleid tijdens een debat in de Bibliotheek. We verkenden de zin en onzin van nieuwe en oude clichés in de Rotterdamse Cliché Arena in Museum Rotterdam. Tijdens onze boeklancering en de Debatnacht was er een talkshow over het thema van ‘Help, we zijn populair!’

2016 in cijfers

Dan nu de cijfers over de website. In 2016 publiceerden we 407 artikelen waarmee we 826.000 pageviews genereerden en 360.000 unieke bezoekers trokken. Met een uitschieter in november: toen bezochten vanwege het woonreferendum 60.000 unieke bezoekers onze site in één maand.

Zuid is nieuwe Brooklyn
Zuid, hier de Pretorialaan, kan op het bruisende Williamsburg in Brooklyn gaan lijken. Beeld door: beeld: Frank Hanswijk

Top 10

1. Zuid wordt het nieuwe Brooklyn
Joep Klabbers staat met zijn toekomstvisioen over Zuid – dat zich volgens hem ontwikkelt als Brooklyn aan de Maas – met kop en schouders bovenaan. (29300 lezers)
2. Woonvisie? Waar gáát dat over?
Dat was de vraag die veel mensen zullen hebben gehad toen het stembiljet bij hen in de bus viel. De populariteit van dit artikel gaf blijk van een grote informatiebehoefte van Rotterdammers over het woonreferendum. (11000 lezers)
3. De Witte de Withstraat: symbool van de uitgeholde stad
Tara Lewis tekent voor de meeste artikelen in deze top 10. Met als populairste stuk: haar ongenoegen over de manier waarop de Witte de Withstraat zich ontwikkelt. (10400 lezers)
4. De Kieswijzer Woonreferendum
Meer dan 10 procent van de mensen die zijn komen opdagen bij het Woonreferendum hebben ook hun weg gevonden naar onze online Kieswijzer. De pagina had 9600 unieke pageviews, en we telden 7800 afgeronde inzendingen.
5. De Buik van Rotterdam, een uitgehold concept
Uitgeholde fenomenen neersabelen, daar draait Tara Lewis haar hand niet voor om. Dit keer richtte ze haar pijlen op De Buik van Rotterdam. (7400 lezers)
6. Feyenoord City is gedoemd te mislukken
Wederom een opiniestuk van Lewis: ze heeft geen vertrouwen in de leiding van Feyenoord om Feyenoord City tot een goed einde te brengen. (7000 lezers)
7. Help, Rotterdam wordt gekoloniseerd door yuppen
In dit opiniestuk waarschuwde Malique Mohamud over de gevolgen van gentrification als de Woonvisie doorgaat. (6700 lezers)
8. Feyenoordprotest bewijst: de politie slaat de plank wéér mis
Jelle Simons stelt in dit opiniestuk het handelen van de politie aan de kaak, die in februari 326 Feyenoordsupporters oppakte na een ludiek protest. (6600 lezers)
9. Vertrekkend directeur Blijdorp: “Wat bezielt mensen om dieren gevangen te houden?”
Blijdorp blijkt niet alleen offline maar ook online een Rotterdamse publiekstrekker, zo bleek uit dit interview van Tara Lewis met vertrekkend directeur Marc Damen. (5700 lezers)
10. Waarom middenklassers toch graag in een arme wijk wonen
Opvallende afsluiter van de top 10, en terecht. Dit artikel van Melissa van Amerongen gaat over middenklassers die in Carnisse wonen en de motivaties en redenen die ze hebben om daar te blijven. (5500 lezers)
Zo, dat waren de hits. Maar waar ging het debat over in de stad, en op Vers Beton? Hieronder een overzicht per sectie.

06Rauwe_Intimiteit_Rotterdam_©Ossip
Beeld door: beeld: Ossip van Duivenbode

Stedelijke Ontwikkeling & Architectuur

Niet de iconen, maar wonen is in 2016 een belangrijk agendapunt. De Woonvisie en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zien in de opwaardering van het woningaanbod op Zuid een belangrijke opgave. Joep Klabbers voorspelde aan het begin van het jaar al dat Zuid zal bruisen. Zijn toekomstvisie ‘Zuid wordt het nieuwe Brooklyn’ wordt door velen gedeeld.
Ja, de populariteit én verandering van de Maasstad houdt ook op Vers Beton de gemoederen bezig. In ‘Een Woonvisie die niet over wonen gaat’ herinnert Matin Daftari eraan dat onze upcoming city nog steeds tot één van de armste van Nederland behoort. Ligt de focus meer op het ‘opmooien’ van Rotterdam? Volgens Julian Schaap wel. Hij mist de prachtige lelijkheid. Ook Ferrie Weeda roept op om de Rotterdamse ruimte te redden. Beide artikelen krijgen veel reacties: sommigen zijn het er roerend mee eens, sommigen vinden de stad nog steeds goed lelijk en anderen juichen het nieuwe laklaagje juist toe.
Dat Rotterdam van ver is gekomen staat buiten kijf. Vooral in het afgelopen jaar, waarin we 75 jaar wederopbouw vierden. Paul Groenendijk schrijft bijvoorbeeld over de wederopbouwritten door ‘de stad van de dorre puinpoesta’s’. Ook de afgelopen jaren bouwde Rotterdam flink, eveneens aan de internationale reputatie. Voor architect Winy Maas is the sky the limit. Tijdens het openingsdebat van de Rotterdam Architectuur Maand spreekt hij zelfs over een Tweederopbouw. Komen hierin vooral de grote ontwikkelingen en de stenige stad aan bod, ook bestaande en soms wat onderbelichte (maar niet minder gewaardeerde) groene stukjes stad verdienen aandacht. Vandaar onze serie Rotterdams Groen.

Woonreferendum

Welk toekomstbeeld zien de bewoners zelf voor hun stad? In november mochten ze daar in een referendum over meebepalen. Vers Beton hielp een handje, onder andere met een heuse Kieswijzer, die door maar liefst 7800 Rotterdammers werd ingevuld. Hoewel de kiesdrempel van 30 procent niet werd gehaald, leverde de campagne rondom de Woonvisie nuttige inzichten op, met aandacht voor diverse opinies en drie alternatieve visies op wonen in Rotterdam. Wanneer bemerken we de effecten van de ingeslagen weg? Zet de run op koopwoningen zich voort in 2017? De tijd zal leren wat het ‘superauthentieke Rotterdam’ maakt. Of breekt.

integratie-p02_low
Beeld door: beeld: Rachel Sender

Politiek

Na de foto-affaire met Eerdmans en Wilders was de rust in het stadhuis nog maar net teruggekeerd, toen D66 fractievoorzitter Salima Belhaj per direct naar de Tweede Kamer vertrok. De toen nog vrij onbekende Samuel Schampers mocht het stokje overnemen. En dat terwijl hij eerder flink werd bekritiseerd vanwege het gebrek aan inhoudelijke kennis. In een interview met Vers Beton beschreef hij zijn nieuwe rol als fractievoorzitter als een ‘hondenklus‘.
In de ‘Tussenstand’ evalueerden de schaduwwethouders van Vers Beton – Derk Loorbach, Anke Griffioen, Aruna Vermeulen, Sandra Phlippen, Vincent Taapken en Carolien Dieleman – twee jaar collegebeleid. Hoewel de ambities door het schaduwcollege worden ondersteund, hebben zij flinke kritiek op de gebrekkige uitvoering. In samenwerking met LOKAAL organiseerde Vers Beton een einddebat met de huidig wethouders in de Bibliotheek.
De mislukte staatsgreep in Turkije leidde tot veel onrust in Nederland. We vroegen twee Turkse Rotterdammers om hun ervaringen te beschrijven. Uit hun columns wordt duidelijk dat de nasleep van deze gebeurtenis hun dagelijks leven, tot maanden later, erg beïnvloedde. Feyza Albayrak voelde zich ontzettend in een hoek gedrukt en de andere auteur, die anoniem wilde blijven, raakte zelfs zijn baan kwijt.
De komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard leidde tot verhitte politieke en maatschappelijke discussies. Maar wie zijn eigenlijk de nieuwkomers die zich hier vestigen? Vers Beton ging een week lang op zoek naar achtergrondverhalen en feiten. Is het Rotterdamse beleid, gericht op zelfredzaamheid, wel effectief? En wat zijn hier de kansen voor hoogopgeleide vluchtelingen? We spraken met verschillende partijen en experts die betrokken zijn bij de opvang van nieuwkomers.
We besteedden ook aandacht aan het vijftienjarig bestaan van Leefbaar Rotterdam. Samen met Ronald Sørensen, Marco Pastors en Ronald Buijt blikten we terug: wat heeft de partij voor de stad betekend? Veel van hun ideeën, vijftien jaar geleden bestempeld als radicaal, zijn inmiddels genormaliseerd in het politieke debat en opgenomen in gemeentebeleid.
En last but not least: onze vaste columnist Peter van Heemst scheen net als voorgaande jaren regelmatig zijn licht op de Rotterdamse politiek.

internet-of-things_rachel-sender
Beeld door: beeld: Rachel Sender

Economie & Ondernemerschap

De meest omstreden economische thema’s in de stad waren dit jaar de invoering van de milieuzone, de enorme subsidiefraude rondom poppodium Waterfront en hoe het kan dat Rotterdam 200 miljoen op de begroting overhad.
Maar wat er ook speelde, is hoe de stad werkt aan het internet der dingen, wat je nou moet weten als je huis wilt verhuren via Airbnb en de lokale economieën die steeds meer opkomen. Bijvoorbeeld in de Afrikaanderwijk en in Tropicana. En natuurlijk passeerden de belangrijkste grote economische trends in Rotterdam de revue.
Een constante factor binnen de economiesectie waren de 21 interviews met jonge, beeldbepalende Rotterdamse ondernemers, in samenwerking met Rotterdamse Nieuwe. Per drieluik gingen we verschillende branches af: cultureel ondernemerschap, de haven, creatieve makers, gezondheid, eten, duurzaamheid en ICT.
Verder publiceerden we dit jaar een aantal mooie interviews, bijvoorbeeld met architect Francine Houben en Yale-professor Keller Easterling over de stedelijke economie van de toekomst. Ook was er ruimte voor kritische opinies. Bijvoorbeeld over gemeente-aandelen in grote hotels, het sluiten van winkels, de ontwikkeling van de winkelstraten, de aanvraag voor EXPO 2025 en de Tegenprestatie voor een uitkering.
Voor de donkere dagen nog een paar mooie verhalen waar je zeker even voor mag zitten. Jaap Rozema schreef over de impact van automatisering voor havenwerkers én zocht uit hoe Rotterdam uitgroeide tot de internationale spil van cocaïnehandel. Willemijn Sneep ging op reportage naar het Merwe-Vierhavensgebied, waar ondernemers oude panden weer aantrekkelijk én van economische waarde maken. En voor wie het gemist heeft: we pakten de geliefde serie interviews met oude winkeliers weer op, samen met Andersnogiets010.
Ook maakten we alvast een aanzet voor het nieuwe jaar, met een nieuwe columnreeks van verschillende klimaatexperts. De eerste publicaties over de kolencentrales op de Maasvlakte en een verkeersvrije binnenstad deden al wat stof opwaaien.

De maag is een lastige vragerkopie
De maag is een lastige vrager Beeld door: beeld: Shehera Grot

Wetenschap & Onderwijs

We openden het jaar goed, met een crowdfunding voor een onderzoek naar het mbo-onderwijs in Rotterdam. In de aanloop daartoe belichtten we het Rotterdamse onderwijs van alle kanten. We schreven over grote dromen in het beroepsonderwijs, over het belang van open discussies in de klas en over onderwijs op Zuid. Binnen een week haalden we het benodigde geld binnen en kon Ronald Buitelaar aan de slag. Het onderzoek resulteerde in een uitgebreide reconstructie en een analyse van de mislukte fusieperikelen in Rotterdam. En niet te vergeten: het leidde tot een Kamervraag én reactie van de minister.
Een trouwe ouwe in de sectie Wetenschap is de serie Oude Koeien. Elke maand laten Anne Jongstra en Jacques Börger zien dat de geschiedenis zich herhaalt in Rotterdam. Of zoals ze zelf liever zouden zeggen: er zijn wel wat parallellen te trekken tussen het heden en het verleden.
Verder stond het wetenschappelijk jaar in het teken van Erasmus. Dankzij een subsidie van de gemeente Rotterdam konden we het hele jaar door aandacht besteden aan de betekenis van de grote humanist Erasmus voor onze stad. Met interviews, beschouwingen, fotoreportages en zelfs fictie. Uit de beeldserie Leve de zotheid! blijkt dat de mensheid in al die jaren nog geen spat is veranderd.

_MG_6102_Willem de Kam
Jerry Hormone en Elfie Tromp in hun bovenwoning in Blijdorp Beeld door: beeld: Willem de Kam

Kunst en Cultuur

Het was een belangrijk jaar voor de cultuursector: met het Cultuurplan verdeelde de gemeente de cultuursubsidie voor de komende vier jaar. Met die verdeling was niet iedereen blij. “Je ontpopt je tot een Robin Hood from hell“, schreef cultureel ondernemer Renee Trijselaar in een open brief aan wethouder Pex Langenberg. Ondertussen probeerde Tara Lewis uit te vogelen hoe het nou zat met Stichting Belle Hélène, die subsidie aanvroeg om concerten in Annabel te programmeren.
2016 was ook een jaar vol nieuwkomers en wisselingen van wacht. Vincent Cardinaal sprak de kersverse directeur van het IFFR en Lindy Kuit interviewde Mariëtte Dolle, die na tien jaar als artistiek leider afzwaaide bij TENT. Tara Lewis had een opmerkelijk openhartig gesprek met vertrekkend Diergaarde Blijdorp-directeur Marc Damen over de slechte jaren van de dierentuin en het gevangen houden van dieren. “Dat we moordenaars en verkrachters achter tralies zetten, daar zijn we het in Nederland allemaal over eens, maar wat heeft die giraffe, pelikaan of zebra misdaan dat hij gevangen moet zitten? Hoe legitimeer je dat? Die vraag houdt mij tot de dag van vandaag bezig.”
Er viel ook heel wat te vieren in de Rotterdamse cultuursector. In oktober opende de bioscoop KINO de deuren aan de Gouvernestraat, reden genoeg voor een goed gesprek met de jonge eigenaren. We spraken ook met Ari Deelder, wiens eerste documentaire op het IFFR in première ging. We gingen langs bij (ex-)schrijverspaar Elfie Tromp en Jerry Hormone, die allebei een nieuw boek uit hadden. We namen de bloeiende spoken word in Rotterdam onder de loep en zochten uit hoe de popscene in de stad ook zonder poppodium opkrabbelde. In een vierdelige serie interviewde Tara Lewis bovendien de sleutelfiguren van de uitgaanswereld over de wederopstanding van house in de stad. Ook niet onbelangrijk: Sparta keerde dit jaar terug in de Eredivisie! Om dat te vieren, zette Jelle Simons een elftal wetenswaardigheden over de club uit Spangen op een rijtje.

Ons allereerste boek

Ja, dat was natuurlijk de kers op de taart, een mijlpaal na vijf jaar Vers Beton: dat we een heus boek uitbrachten bij uitgever nai010 Publishers. Opeens hadden we te maken met keuzes over papier en inkt, en leerden we nieuwe drukkerstermen als ‘hoerenjong’. Het boek is gedeeltelijk een bloemlezing van stukken die eerder op Vers Beton verschenen, aangevuld met veel nieuw (beeld)materiaal.
In november presenteerden we ‘Help, we zijn populair!’ in de Hofpoort (foto’s!). Inmiddels hebben een mooie recensie binnen van de Nieuwspeper, de Architect en stonden we afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Ook Rijnmond en het AD besteedden er aandacht aan. Meer dan 40 procent van de eerste oplage is al de deur uit, maar je kunt nog een exemplaar bemachtigen in één van de boekhandels, of online. Volgend jaar organiseren we ook een expositie met beeld uit het boek!

dromen-maus-bullhorst
Beeld door: beeld: Maus Bullhorst

In de prijzen... nou ja, bijna

Vers Beton is kampioen in genomineerd worden, maar net-niet winnen. Het is natuurlijk altijd mooi om te zien dat het harde werk wordt gewaardeerd. Het mbo-onderzoek werd bijvoorbeeld genomineerd voor de Rotterdamse Persprijs en ons brandgrensonderzoek (uit 2015) voor de VOJN Awards. We visten er net naast. Maar er is nog een kans om het goed te maken: het mbo-onderzoek van Ronald Buitelaar is onlangs óók genomineerd voor de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek. De uitslag volgt in januari. Duimen maar!

2017: méér onderzoeksjournalistiek

Met 2017 voor de deur zijn we natuurlijk al op nieuwe plannen aan het broeden. Eén daarvan is om een onderzoeksredactie op te zetten in een sublabel van Vers Beton. Een klein team van onze beste onderzoeksjournalisten die een aantal keer per jaar een groot onderzoek publiceren. Hiervoor is veel tijd, en dus geld nodig. We kraken nu onze hersenen over hoe we dat kunnen financieren. Ideeën daarvoor, of gewoon keiharde euro’s, zijn vanzelfsprekend altijd welkom.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Eeva Liukku

Eeva Liukku

hoofdredacteur

Eeva Liukku (1983) begrijpt niet waarom mensen ergens anders zouden willen wonen dan in Rotterdam, maar heeft wel in Amsterdam wijsbegeerte gestudeerd.
eeva@versbeton.nl

Profiel-pagina
Eva-Wijers

Eva Wijers

Profiel-pagina
Nog geen reacties