Voor de harddenkende Rotterdammer

Voer voor de liefhebbers: onze interpretatie van de resultaten die onze Kieswijzer Woonreferendum opleverde. Belangrijkste conclusie: in Charlois en Zestienhoven wordt héél verschillend gedacht over de Woonvisie.
Eerst de cijfers van het referendum zelf. Bij deze – slecht gepromote en methodologisch discutabele – verkiezing kwamen 81.707 Rotterdammers opdagen, oftewel 16,9% van de 497.540 kiesgerechtigden. Van deze kiezers stemde 26% voor, 71% tegen, 2% blanco en 1% ongeldig. Omdat er een (van tevoren afgesproken) kiesdrempel van 30% gold, zal de gemeenteraad niets doen met de uitkomst.

03_neig-naar-instemming

Onwetend en blanco

Dan onze Kieswijzer Woonreferendum, twee weken voor het referendum gelanceerd en met een flinke gebruikerspiek op 30 november. Met 7.822 afgeronde inzendingen hebben we bijna 10% van de opkomst te pakken. Wat uit de resultaten direct opvalt, is dat voorafgaand aan onze Kieswijzer meer dan de helft (53%) nog niet wist wat hij ging stemmen. Van diegenen die dat al wel dachten te weten, was 19% voor, 25% tegen en 3% blanco.
Achteraf keken we ook of mensen na het invullen van de Kieswijzer beter geïnformeerd waren. Van alle deelnemers deden hier 2975 mensen aan mee. Bij deze groep zorgde de Kieswijzer voor een stevig verschil: de groep die het nog niet wist, slonk van 46% naar 17%. Die nu-wetenden verdeelden zich grofweg identiek over de voor- en tegenstanders, want beide stegen met een factor anderhalf. Voorstanders gingen van 22% naar 32%, terwijl het aantal tegenstanders steeg van 33% naar 51%.
We keken ook of de Kieswijzer mensen van mening had doen veranderen. Van de initiële voorstanders bleef 87% overeind (8% koos achteraf voor ‘weet ik niet’, 3% ging toch tegen stemmen), van de tegenstemmers bleef maar liefst 96% stabiel (‘weet ik niet’ en ‘voor’ kregen er beide 2% bij).

Meest positief = negatief

Ook de uitslag van de Kieswijzer (dus het feitelijke resultaat na op 9 stellingen met ‘eens’ of ‘oneens’ te reageren) sprak in het nadeel van het Woonreferendum: 39% was het voor meer dan de helft eens met de belangrijkste consequenties van de Woonvisie, 61% was tegen. Dit verschil is alleen wel minder groot dan de het resultaat van het Woonreferendum zelf.
Die tegenstand zie je ook terug bij de resultaten voor de losse stelling. Er was er namelijk niet een waar deelnemers gemiddeld positief reageerden in het voordeel van de Woonvisie. De grootste negatieve uitschieter was ‘In wijken met veel sociale problemen moeten meer woningen komen voor wijkbewoners die meer gaan verdienen, ook als dit ten koste gaat van het aantal woningen voor mensen met een laag inkomen’. Deze werd qua weerstand gevolgd door ‘Er moeten minder woningen komen voor mensen met een laag inkomen’ en ‘Mensen met een laag inkomen mogen voor hun woning afhankelijker worden van de particuliere huurmarkt’.
Het meest positief (maar nog steeds overwegend negatief) reageerden deelnemers op de stelling ‘De gemeente moet wijken waar geen plek is voor nieuwbouw verbeteren door daar goedkope woningen te vervangen door duurdere woningen’, op afstand gevolgd door ‘Het aantrekken en behouden van de middenklasse mag betekenen dat het woningaanbod afneemt voor mensen met een lager inkomen’.

05_vrijwel-oneens

Als laatste: zit er een relatie tussen je locatie in Rotterdam en het stemgedrag? Daar lijkt het wel op, getuige de locaties waar de meeste weerstand gemeten werd, te weten Charlois, Heijplaat en Zuidwijk. Van alle postcodes viel bijna altijd het gemiddelde negatief uit. Slechts in zeven gebieden viel het gemiddelde uit in het voordeel van de Woonvisie. Deze bevonden zich allemaal in en rondom Zestienhoven, Kralingen, Hillegersberg en Hoek van Holland.

Conclusie

Wat het meest opvalt, is dat onze Kieswijzer Woonreferendum écht een verschil kan maken bij potentiële stemmers. Waar oorspronkelijk de helft niet wist wat hij ging stemmen, is dat na het invullen gedaald tot nog geen vijfde. Bovendien veranderden deze mensen evenredig in voor- en tegenstanders. Hierdoor lijkt de Kieswijzer zowel geslaagd te zijn in zijn hulp als objectiviteit.
Wat ook in het oog springt, zijn de verschillen tussen onze uitslag en die van het daadwerkelijke Woonreferendum: bij ons was 61% na invullen van de Kieswijzer tegen, terwijl dat bij de gemeente 71% was. Een mogelijke oorzaak daarvoor is dat vooral mensen ten noorden van de Nieuwe Maas hebben meegedaan (79%), terwijl de meeste weerstand op Zuid zit. Het kan goed zijn dat onze Kieswijzer vooral mensen heeft aangetrokken die hun keuze nog moesten maken. Mensen die hun keuze al hadden gemaakt (en dat zijn vooral tegenstanders), hebben de Kieswijzer mogelijk gelaten voor wat het is.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Inge

Inge Janse

Inge Janse (1981) is geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland, studeerde Nederlands & taalwetenschap en woont in Delfshaven. Hij werkt als freelance journalist, redacteur en presentator.

Profiel-pagina
05_Nina Fernande_integratie

Nina Fernande

Illustrator

Nina Fernande (1987) is een illustrator. Ze woont en werkt in Rotterdam. Als ze niet aan Franstalige chansons werkt, kleurt, faxt en streept ze simpele maar krachtige platen. Ze typeert haar werk als cartoonesk zonder het grafische element te verliezen.

Profiel-pagina
Lees 9 reacties