Voor de harddenkende Rotterdammer

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bezoekt Vers Beton gevraagd en ongevraagd campagnebijeenkomsten in Rotterdam. We voelen lijsttrekkers aan de tand en spreken trouwe partijleden en zwevende kiezers. Caterine Baeten ging voor deze eerste reportage naar D66.

In de weken voor de verkiezingen organiseert D66 vijf partijbijeenkomsten in Rotterdam. De eerste gaat over ‘tweedeling in de maatschappij’ en heeft als hoofdgast Alexander Pechtold. Enkele Rotterdammers krijgen de gelegenheid om Pechtold tien minuten over dit thema te interviewen. Vers Beton is een van de genodigden. Het interviewteam bestaat verder uit Annet van Otterloo namens de Afrikaanderwijk Coöperatie, buurtwerker Frank/Janine en Samuel Schampers, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam. 

Het Gemaal op Zuid, bij het Afrikaanderplein, staat vol met trouwe D66-stemmers, actieve en minder actieve leden, nieuwsgierige passanten en enkele bewoners uit de omgeving. Frank/Janine trapt de avond af. Die raakte vijf jaar geleden werkloos en werkt nu vrijwillig als buurtwerker in de Afrikaanderwijk. Frank/Janine is geen D66-stemmer. “Je hebt de mensen hier toch gezien? En kijk dan eens naar mij. Ik vind D66 gewoon VVD Light. Het zijn allemaal jonge optimistische mensen op weg naar succes. Zij verwachten dat niets hen zal overkomen.”

Participatie en basisinkomen

Van de gelegenheid maakt Frank/Janine gebruik om Pechtold te vragen naar zijn standpunten met betrekking tot het basisinkomen: “In Rotterdam-Zuid staan veel mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. Veel van hen zijn wel actief in de participatiesamenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger in de zorg. Komt de Sociale Dienst, nu de werkgelegenheid weer aantrekt, alsnog in hun nek hijgen? Of komt er ruimte voor een basisinkomen?”

Pechtold is géén voorstander van een basisinkomen. Hij zegt: “Nederland is een land van regels en uitzonderingen, waardoor zaken soms lastig zijn. Als je een basisinkomen invoert, moet je ook zoiets als de huurtoeslag afschaffen. Op lokaal niveau wordt er geëxperimenteerd met een basisinkomen. De kennis die daarmee wordt opgedaan, moet worden doorgeschoven naar Den Haag zodat wij de regels kunnen aanpassen.”

Frank/Janine: Negen jaar geleden brak de crisis uit waardoor veel mensen op straat kwamen. Het kwam toen, met alle bezuinigingen, handig uit om de participatiesamenleving uit te roepen. Nu wordt heel veel werk gedaan door vrijwilligers. Maar wat als die mensen weer gaan werken? Wie gaat dat vrijwilligerswerk dan doen?”

Pechtold: “Er komen gewoon banen bij. We moeten ook nadenken of ‘geld verdienen’ alleen voor productief werk moet gelden, of dat we ook vrijwilligerswerk of mantelzorgers kunnen belonen.”

Frank/Janine wijst Pechtold op de mogelijke deelname van de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Gezien de goede verstandhouding tussen Leefbaar en de PVV, baart dat Frank/Janine zorgen. “Welke positie neemt D66 in met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?” Pechtold stelt haar gerust. Ook in Rotterdam is het niet denkbaar dat D66 ooit een college vormt met de PVV. En we moeten ons realiseren dat Leefbaar “iets heel anders is dan de PVV”. Niettemin houdt hij de situatie goed in de gaten.

D66-avond-28
Alexander Pechtold spreekt de aanwezigen toe Beeld door: beeld: Fleur Beerthuis

Ongelijkheid

Annet van Otterloo, van de Afrikaanderwijk Coöperatie, zet kritische kanttekeningen bij D66 en hun plannen om ongelijkheid tegen te gaan. De partij is er volgens haar vooral voor mensen die al succesvol en zelfredzaam zijn. Zij vraagt Pechtold dan ook concrete voorbeelden te noemen uit het verleden, waaruit blijkt de partij zich specifiek ingezet heeft voor minder zelfredzame groepen.

Wat volgt is het bekende verhaal over vaste banen en onderwijs. Allerminst bevredigend, vindt Annet: “Zijn antwoorden zijn niet overtuigend. Dat onderwijsverhaal geloof ik wel. Maar ik vraag me af in hoeverre de arbeidsmarkt toegankelijk is voor mensen uit een wijk als deze. Niet iedereen heeft dezelfde kansen gehad of beschikt over een sterk netwerk. Pechtold geeft geen concrete oplossingen.”

Omdat D66 zich profileert zich als de onderwijspartij en we ons bevinden op Rotterdam-Zuid, kan een onderwijsgerelateerde vraag niet ontbreken. Werkloosheid en schooluitval zijn hier ten slotte serieuze problemen.
Caterine: “Het aantal studenten met een niet-westerse achtergrond dat het hoger onderwijs verlaat zonder diploma, is op Rotterdam-Zuid hoger dan elders in de stad. Onderzoek van het SCP wijst uit dat de kans dat jongeren uit gezinnen met hoogopgeleide ouders hun studies niet afronden, veel kleiner is. Kortom, onderwijs staat als middel voor sociale stijging voor iedere leerling onder druk. Wat zou u voorstellen om deze vorm van ongelijkheid tegen te gaan?”

Pechtold: “We moeten vooral zorgen dat kinderen geen achterstand kunnen oplopen en dat achterstanden snel worden weggewerkt. Daarom moeten we ingrijpen in het basisonderwijs en in de kinderopvang.  Daarbij hamert D66 voortdurend op taalles voor nieuwkomers.”
Caterine: “Dat gaat over nieuwkomers. Maar hoe kan het probleem worden aangepakt voor mensen die hier al zijn?

Pechtold: “Het gaat vaak om schaamte, die moeten we voorbij. In de Schilderswijk bezoek ik cursussen waar volwassenen basaal Nederlands leren, ongeacht hun leeftijd. We moeten mensen die kansen bieden. Voor werknemers en werkgevers zijn er financiële en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om dit soort achterstanden weg te werken.”

D66-avond-9
Frank/Janine legt Alexander Pechtold het vuur aan de schenen Beeld door: beeld: Fleur Beerthuis

Discriminatie

Caterine: “Onlangs publiceerde het Parool een artikel waarin duidelijk werd dat uitzendbureaus eenvoudig bijdragen aan racisme op de arbeidsmarkt. Partijen als NIDA, DENK of Artikel 1 maken zich hard tegen dit soort problemen. Wat zegt u tegen Rotterdammers die daarom liever op deze partijen stemmen dan op D66?”

Pechtold: “Iedereen mag zich politiek verenigen. Dat is vaak een signaal dat gevestigde partijen bepaalde problemen laten liggen. De vraag is wel of je daarmee je doel bereikt. De Partij van de Dieren bijvoorbeeld, is in dit opzicht wel een soort van aanjager. DENK vind ik helemaal niets bijdragen aan het integratiedebat. Bij D66 voelen veel mensen zich thuis omdat we inzetten op gelijke kansen en gelijkheid.”

Caterine: “Maar wat zou u concreet voorstellen om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan?”
Pechtold: “Anoniem solliciteren moet toegestaan worden, maar wel tijdelijk. Het is ècht een noodmaatregel. En met uitzendbureaus die aantoonbaar discrimineren moeten we hetzelfde omgaan als met horecabedrijven die zich niet houden aan de regels van de NVWA. Dat betekent: sluiten! Maar ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat, anno 2017, een bedrijf dat wil voortbestaan, geen afspiegeling wil zijn van de maatschappij. Het is heel onverstandig om bepaalde groepen links te laten liggen.”

D66-avond-5
V.l.n.r.: Samuel Schampers, Caterine Baeten, Frank/Janine en Annet van Otterloo Beeld door: beeld: Fleur Beerthuis

Niet overtuigd

De interviewers zijn het met elkaar eens: het was een interessante avond met een diverser publiek dan vooraf gedacht (zij het ook weer niet heel divers). Annet van Otterloo is positief gestemd: “Ik vind het goed dat ze dit in de Afrikaanderwijk deden en dat enkele mensen uit de wijk aanwezig waren. Toch ben ik niet echt overtuigd.”

Frank /Janine is nog steeds niet van plan om op D66 te gaan stemmen: “Mijn beeld van D66, dat de partij voornamelijk hoogopgeleide, nette blanke heren en dames aantrekt, is hier bevestigd. Het is dezelfde groep mensen die je op Katendrecht bij de Fenix Food Factory tegenkomt. Postmodernistisch kan ik het volkje steeds beter plaatsen maar ik ben een rooie (PvdA) en blijf trouw aan mijn cluppie.”

Volgende week publiceert Vers Beton een verslag van de campagnebijeenkomst van de nieuwe partij Artikel 1, met Sylvana Simons.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

18209064_10154713209543195_6162322301411381250_o

Caterine Baeten

Programmamaker Vers Beton LIVE

Caterine Baeten combineert mediavraagstukken met politiek. Voorheen op de Coolsingel nu in de Tweede Kamer. Houdt zich ook bezig met het gebrek aan diversiteit in, onder andere, de cultuursector.

Profiel-pagina
me

Fleur Beerthuis

Fleur Beerthuis studeerde aan de Willem de Kooning Academie en werkt nu als fotograaf. Ze vindt Rotterdammers geweldig. Door mensen te portretteren ziet zij een glimp van hun werelden. Ze is nieuwsgierig naar hoe andere mensen leven en denken. Met beelden probeert zij hun verhalen zo goed mogelijk over te brengen.

Profiel-pagina
Lees 15 reacties