Stedelijke ontwikkeling & architectuur19 mei 2017

De Beste Stuurlui: het onbenutte vermogen van Rotterdam

Wekelijks schotelt De Beste Stuurlui prikkelende gespreksstof voor bij de vrijmibo voor. De stad stond feestelijk vol, precies 77 jaar na het bombardement. Dit inspireert Sereh tot een pleidooi voor verdichting.

Beeld: Octavia van Horik

Hoewel de meeste Rotterdammers hun aandacht elders zullen hebben gehad, herdacht de stad afgelopen zondag 14 mei 2017 het bombardement dat 77 jaar geleden plaatsvond. Als onderdeel van de herdenking hield architecte Arna Mackic, zelf afkomstig uit een andere verwoeste stad, Mostar in Bosnië, en als jong meisje naar Nederland gevlucht, de eerste H.J.A. Hofland-lezing. Hierin sprak zij onder meer over de verantwoordelijkheden die het bouwen aan een wederopbouwstad met zich meebrengt.

De modernistische wederopbouwers van Rotterdam grepen hun kans om op het schoongeveegde blad van de stad nieuwe lijnen uit te zetten. De bewoners die deze stad al snel zouden bevolken, waren echter niet nieuw. ‘Hoe kan de stad ruimte bieden aan de verschillende verhalen en interpretaties van het verleden die zijn bewoners hebben?’, vroeg Mackic zich dan ook af. En: ‘Hoe geef je een stad vorm waarin ruimte is voor verschillende identiteiten, geschiedenissen en rituelen?’

Stad vol ruimte

Mackic is niet de enige die deze vragen stelt. Ook de vorige week gepresenteerde bundel ‘Licht Verdicht’ gaat ze te lijf, al is het op een veel prozaïscher manier. De bundel is het resultaat van een studie van de BNA (de Bond voor Nederlandse Architecten) en de gemeente Rotterdam naar manieren om meer woningen toe te voegen aan het Rotterdamse centrum.

Goed getimed, want de afgelopen weken staan de kranten vol met berichten over een groeiend tekort aan woningen, met name in de grote steden. Ook in Rotterdam neemt de druk op de woningmarkt toe. Met een belangrijk verschil: deze stad heeft wél de ruimte. Alle naoorlogse metropolitane dromen ten spijt, blinkt het Rotterdamse centrum niet uit in dichtheid. Sinds de wederopbouw kent het centrum een relatief lage hoeveelheid woningen (7.500 inwoners per vierkante kilometer, ongeveer de helft van een historisch centrum als dat van Amsterdam).

Monsteroperatie

Het onderzoek gaat uit van een onorthodoxe verdichtingsstrategie: geen sloop en nieuwbouw, maar bouwen tussen, op en over bestaande bebouwing heen. Want, zo stellen de samenstellers van de bundel, naast het verdichten van de stad behoud je op deze manier de herkenbaarheid van de bestaande tijdslagen van Rotterdam. Niet uitwissen en opnieuw beginnen, maar zorgvuldig, of soms ook bruut, verder borduren op wat er is, zodat de geschiedenis van de stad leesbaar blijft.

“Volle benutting van ongebruikt draagvermogen” staat ergens halverwege de bundel als onderschrift van een diagram. De betekenis is hier letterlijk (veel wederopbouwpanden hebben zulke robuuste constructies dat ze eenvoudig een paar extra verdiepingen kunnen dragen), maar het had net zo goed een oproep voor het Rotterdamse centrum als geheel kunnen zijn.

Afgelopen maandag, 77 jaar en een dag na het bombardement op de stad, stonden er 140.000 mensen op de Coolsingel. Het was een monsteroperatie, maar het lukte. Als je het zorgvuldig aanpakt, kan de stad nog heel veel hebben.

 

Reageer of deel op Social Media

Tags:Arna Mackic, bombardement, Coolsingel en Rotterdam centrum

Sectie: Stedelijke ontwikkeling & architectuur

Bouwen is Macht: speel nu de game!

Vers Beton ontwikkelde een journalistieke game over bouwen en stadsontwikkeling naar aanleiding van het onderzoeksdossier De Bouwende Macht. Speel hem hier: https://bouwenismacht.versbeton.nl/

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *