Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Een groenloket maakt de gemeente weer toegankelijk voor alle Rotterdammers met een goed initiatief. Het bespaart geld en tijd. Stel het daarom niet uit, maar beslis nu, betoogt Rutger Henneman.

Naamloos-2
Beeld door: beeld: Nina Maissouradze

Woensdag 25 oktober. De publieke tribune van de Rotterdamse gemeenteraad kleurt groen. Initiatiefnemers van natuurspeeltuinen, buurtmoestuinen, eetbare parken, groene ondernemers, sociaal hoveniers en stadsboeren betuigen met hun aanwezigheid steun voor het pleidooi voor een groenloket van Mel O Feldkamp, vertegenwoordiger van Vereniging Groen010.

We kunnen trots zijn op de Rotterdamse groene initiatieven. Zij pompen leven door de aderen van een met beton en steen verwoestijnde stad. Ze maken de stad mooi, groen, biodivers, duurzaam, gezond, schoon, vrolijk, gelukkig, verbonden, veerkrachtig. Maar de gemeente is niet goed toegerust om groene initiatieven te faciliteren en ondersteunen. Dat levert jarenlange frustratie op, verspilde energie, tijd en geld. Grote groepen Rotterdammers worden uitgesloten. Een groenloket moet daar verandering in brengen.

Als de gemeenteraad in de komende weken een motie aanneemt voor een groenloket, zal dat een enorme opluchting zijn voor de groene sector. Maar mijn hart stond even stil toen een van de partijen voorstelde om eerst onderzoek te doen naar de kosten van een groenloket. Een dergelijk uitstel van een groenloket zou in mijn ogen dramatisch zijn. Daarom wil ik de discussie alvast starten over wat een groenloket is en welke problemen het op moet lossen. Naar mijn idee moet een groenloket één aanspreekpunt bieden, en daarnaast een portal zijn voor gesprek tussen overheid en burgers over groenbeleid. Een groenloket maakt de gemeente niet alleen transparanter, toegankelijker en democratischer. Het betekent ook minder bureaucratie en daarmee kostenbesparing.

Initiatieven zijn op dit moment eindeloos veel tijd kwijt met uitzoeken bij welke dienst hun hulpvraag past: bij buitenruimte of duurzaamheid, zorg en welzijn, of natuur- en milieueducatie, participatie of tegenprestatie, citylab010 of een gebiedscommissie, stadsontwikkeling of kansrijke wijken. Initiatiefnemers moeten zich inlezen in lijvige beleidsdocumenten. Zij moeten meerdere projectplannen schrijven, telkens toegespitst op de doelen van een andere dienst. Zij overleggen met verschillende ambtenaren, om doorverwezen te worden naar een andere afdeling om hun verhaal opnieuw te doen.

Verdrijf de bureaucratie

Ook de gemeente verspilt in dit proces veel ambtelijke inspanning. Dat kost niet alleen geld. Het maakt de gemeente ontoegankelijk. Een grote groep Rotterdammers wordt uitgesloten. Alleen een exclusieve groep heeft toegang tot publieke middelen: hoogopgeleide mensen met doorzettingsvermogen, een vlotte pen en een grote mond.

De eerste functie van een groenloket is dat het één aanspreekpunt moet bieden voor groene initiatieven. Een Rotterdammer die zich in wil zetten, moet er terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld het beheer van groen in de stad, subsidies, bodemonderzoek, zelfbeheer van een plantsoen door omwonenden, snoei- en maaibeleid, enz. Wat is daar voor nodig? Een emailadres en een telefoonnummer. En iemand die de vragen beantwoordt en mensen doorverwijst naar de juiste diensten. Dat kan een ambtenaar zijn, maar misschien liever iemand met jarenlange ervaring als groene ondernemer.

Transparantie

Ten tweede moet een groenloket functioneren als overzicht en portal. Er is een webpagina nodig (bijvoorbeeld op de website van de Gemeente Rotterdam) waar alle relevante informatie over gemeentelijke diensten, middelen en criteria overzichtelijk te vinden is. Een groene initiatiefnemer moet er ook zelf de weg kunnen vinden binnen de bestaande structuur of op zijn minst mee kunnen kijken met de ambtenaar die als aanspreekpunt met het loket verbonden is.

Waarom is deze functie belangrijk? Op dit moment heerst er een schandalig gebrek aan transparantie over doelen en middelen van al die verschillende gemeentelijke afdelingen. Als initiatiefnemer heb je geen enkel zicht op de criteria aan de hand waarvan je aanvraag voor ondersteuning wordt toegewezen of afgekeurd. Het is frustrerend dat je als burger een aanvraag indient in een zwarte doos. Door dit gebrek aan transparantie ligt er continu de verdenking op de loer van vriendjespolitiek en persoonlijke voorkeuren van ambtenaren. Dat ligt meestal niet aan die ambtenaren zelf, die vaak juist oprecht zijn. Maar initiatieven moeten niet afhankelijk zijn van of een ambtenaar oprecht is of niet. De mogelijkheid tot willekeur druist in tegen alles wat je van een rechtstaat en democratie zou moeten verwachten.

Op 28 september 2017 is een motie aangenomen voor een groenmakelaar. Dat is een mooi begin. Een groenmakelaar kan initiatieven ondersteunen door de verschillende diensten heen. Zij kan vragen beantwoorden en doorverwijzen. Kortom met de groenmakelaar heb je één aanspreekpunt. Maar een groenmakelaar zonder transparantie over doelen, middelen en criteria, kan de zwarte doos nog meer verduisteren. Initiatieven moeten niet afhankelijk worden van deze tussenpersoon. Ze moeten zelf hun weg kunnen vinden binnen de gemeente.

Maak beleid samen

Te veel middelen gaan nog verloren door ideeën zonder raakvlak met de praktijk en oplossingen die niet leven bij de burger. Groene initiatieven moeten gezien worden als een gelijkwaardig partner in het formuleren en uitvoeren van beleid. In mijn ogen zou het loket ook daarom moeten bestaan, als doorgeefluik. Groene initiatieven moeten er hun ideeën kunnen aandragen. De (lokale) overheid zou er tijdig moeten aankondigen als er nieuw beleid geformuleerd gaat worden, en de groene beweging daarbij aan tafel uitnodigen. Om te beginnen zou het groenloket zelf door gemeente en groene sector samen ontworpen moeten worden, en blijvend (bijvoorbeeld een of twee keer per jaar) geëvalueerd worden.

... en het levert nog geld op ook

Samengevat: het pleidooi voor een groenloket is een pleidooi om een inefficiënte, ontoegankelijke en intransparante overheidsstructuur, efficiënt te maken. Wel toegankelijk en transparant. Wat is er voor nodig? Ambtelijke inzet voor het beantwoorden van vragen, het koppelen van groene initiatieven met de juiste diensten en clusters, het up to date houden van de website. Een emailadres en telefoonnummer. En een webpagina met een overzicht van alle diensten, doelen, middelen en criteria.

Wat gaat dat kosten? Een groenloket betekent niet dat er een speciaal budget vrijgemaakt moet worden voor groene initiatieven. Het loket moet vooral inzicht geven in en toegang geven tot de al bestaande financieringsstructuur. De verschuiving van ambtelijke inzet kost niks, maar is juist een bezuiniging. Het is een versimpeling van een inefficiënte wirwar van diensten en driedubbele aanvragen en gesprekken die de verschillende ambtenaren voeren met initiatiefnemers.

Als we moeten wachten op een onderzoek, dan wordt het groenloket over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. Dan moeten we wachten op de formatie van een nieuw bestuur en een nieuw coalitieakkoord. Wat zou dat een domper zijn! Het zou nog twee jaar aan verspilling van middelen en geld betekenen, op een moment dat we juist schreeuwen om minder bureaucratie, minder stroperigheid. Het zou een aanslag zijn op het doorzettingsvermogen van groene initiatieven die zich inzetten voor deze democratiseringsslag. De stad verdient een groenloket. Zet ons niet in de wacht.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

IMG_1541

Rutger Henneman

Rutger Henneman heeft een achtergrond als antropologisch onderzoeker. Nu werkt hij als sociaal hovenier voor GroenGoed in Rotterdam en is redacteur van Het Potentieel en het Stadslandbouwtijdschrift. Hij is secretaris van Vereniging Groen010.

Profiel-pagina
Nina

Nina Maissouradze

Onder de naam ‘Doe Mij Nina’ illustreert Nina Maissouradze voor verschillende opdrachtgevers. Haar tekeningen verbeelden haar fascinatie voor mensen en hun eigenaardigheden. Ze legt mensen bloot en toont imperfecties.

Profiel-pagina
Lees 3 reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.