Voor de harddenkende Rotterdammer

De drijvende boerderij straks in de Merwehaven. Het dobberend bos en de drijvende tuintjes in het Buizengat. Waarom wordt het water verstopt, terwijl er plekken zijn die dit groen veel harder nodig hebben, vraagt Arjan Harbers zich af.

VersBeton_Drijvende_Landschappen_-CeesBoot_(1600x1140px)_V2
Beeld door: beeld: Cees Boot

Eén van de positieve kwaliteiten van stedenbouwkundigen is dat ze hinder kunnen beperken of een betere leefomgeving kunnen creëren. Simpelweg door gebouwen en openbare ruimte op de juiste plek te zetten. Een woning aan het water of aan een park is gewilder dan dezelfde woning in een stenige omgeving. En een park dat omzoomd is door woningen wordt als sociaal veiliger ervaren.
Enige tijd geleden heb ik me opgewonden over de vele gevallen waar die kansen niet worden benut. Ben ik de enige die het vreemd vindt dat er een park op een bedrijventerrein, tussen de weilanden of tussen de sportvelden ligt, terwijl de stad twee kilometer verderop grote moeite heeft om aantrekkelijke woonmilieus te bieden?

In Rotterdam maken we het sinds kort nog bonter. Terwijl in veel steden ooit gedempte waterlopen weer worden uitgegraven, wordt in Rotterdam het water juist verstopt. Soms heel banaal zoals in de Waalhaven, om kantoren in het water neer te zetten. Soms heel onschuldig met drijvende tuintjes zoals in het Buizengat of in historisch Delfshaven.

Of neem nu de Floating Farm in de Merwe-Vierhavens. In de herontwikkeling van het gebied is in één van de bekkens een drijvende boerderij gepland. Uit oogpunt van innovatie en educatie zeker een interessant project. De gemeenteraad verlangde aanvullend onderzoek naar zeeziekte bij koeien, maar de vraag waarom uitzicht op water moet worden vervangen door uitzicht op een weiland wordt niet gesteld. Terwijl er genoeg aangrenzende woonbuurten zijn waar een weilandje niet zou misstaan.
In het oude havengebied is één van de unique selling points juist de ligging aan het water. Waterfrontontwikkeling is al tientallen jaren bezig in de hele wereld en overal een succesnummer. Zo ook in Rotterdam. Waarom zou je dan nog bomen (of koeien) op dat prachtige water neerzetten? Wat is er mis met het Rotterdamse water?
Nog meer moeite heb ik met het Dobberend Bos in de Rijnhaven. Twintig drijvende bomen in een havenbekken, waarlangs de kades binnenkort worden herontwikkeld, voor zover dat nog niet gebeurd is.

De twintig sprietjes die het Dobberend Bos vormen betreffen in eerste instantie een kunstproject. Op zich sympathiek dus, ware het niet dat er publieke partners aan het project deelnemen en dat op een steenworp afstand van de Rijnhaven de Afrikaanderbuurt ligt, een achterstandswijk met veel straten zonder bomen.
Ik denk niet dat de kwaliteit van de leefomgeving aan de Rijnhaven toeneemt door drijvende bomen. Wel denk ik dat de kwaliteit van de omliggende straten sterk zou toenemen als die bomen daar zouden zijn geplant.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Arjan Harbers_(ton_gjeltema)

Arjan Harbers

Arjan Harbers (1973) is stedenbouwkundige en inwoner van Rotterdam. Zijn foto werd genomen door Ton Gjeltema.

Profiel-pagina
Cees Boot

Cees Boot

Cees Boot (Rotterdam, 1987) is afgestudeerd als grafisch ontwerper en heeft een grote voorliefde voor illustratieve vormgeving. Zijn werk is uitgesproken, herkenbaar en als het even kan met een rauw randje.

Profiel-pagina
Lees één reactie