Stedelijke ontwikkeling & architectuur18 december 2017

Wat is er mis met het Rotterdamse water?

Column

De drijvende boerderij straks in de Merwehaven. Het dobberend bos en de drijvende tuintjes in het Buizengat. Waarom wordt het water verstopt, terwijl er plekken zijn die dit groen veel harder nodig hebben, vraagt Arjan Harbers zich af.

Beeld: Cees Boot

Eén van de positieve kwaliteiten van stedenbouwkundigen is dat ze hinder kunnen beperken of een betere leefomgeving kunnen creëren. Simpelweg door gebouwen en openbare ruimte op de juiste plek te zetten. Een woning aan het water of aan een park is gewilder dan dezelfde woning in een stenige omgeving. En een park dat omzoomd is door woningen wordt als sociaal veiliger ervaren.

Enige tijd geleden heb ik me opgewonden over de vele gevallen waar die kansen niet worden benut. Ben ik de enige die het vreemd vindt dat er een park op een bedrijventerrein, tussen de weilanden of tussen de sportvelden ligt, terwijl de stad twee kilometer verderop grote moeite heeft om aantrekkelijke woonmilieus te bieden?

In Rotterdam maken we het sinds kort nog bonter. Terwijl in veel steden ooit gedempte waterlopen weer worden uitgegraven, wordt in Rotterdam het water juist verstopt. Soms heel banaal zoals in de Waalhaven, om kantoren in het water neer te zetten. Soms heel onschuldig met drijvende tuintjes zoals in het Buizengat of in historisch Delfshaven.

"Er zijn genoeg aangrenzende woonbuurten waar een weilandje niet zou misstaan"

Of neem nu de Floating Farm in de Merwe-Vierhavens. In de herontwikkeling van het gebied is in één van de bekkens een drijvende boerderij gepland. Uit oogpunt van innovatie en educatie zeker een interessant project. De gemeenteraad verlangde aanvullend onderzoek naar zeeziekte bij koeien, maar de vraag waarom uitzicht op water moet worden vervangen door uitzicht op een weiland wordt niet gesteld. Terwijl er genoeg aangrenzende woonbuurten zijn waar een weilandje niet zou misstaan.

In het oude havengebied is één van de unique selling points juist de ligging aan het water. Waterfrontontwikkeling is al tientallen jaren bezig in de hele wereld en overal een succesnummer. Zo ook in Rotterdam. Waarom zou je dan nog bomen (of koeien) op dat prachtige water neerzetten? Wat is er mis met het Rotterdamse water?

Nog meer moeite heb ik met het Dobberend Bos in de Rijnhaven. Twintig drijvende bomen in een havenbekken, waarlangs de kades binnenkort worden herontwikkeld, voor zover dat nog niet gebeurd is.

"Op een steenworp afstand ligt de Afrikaanderbuurt: veel straten zonder bomen"

De twintig sprietjes die het Dobberend Bos vormen betreffen in eerste instantie een kunstproject. Op zich sympathiek dus, ware het niet dat er publieke partners aan het project deelnemen en dat op een steenworp afstand van de Rijnhaven de Afrikaanderbuurt ligt, een achterstandswijk met veel straten zonder bomen.

Ik denk niet dat de kwaliteit van de leefomgeving aan de Rijnhaven toeneemt door drijvende bomen. Wel denk ik dat de kwaliteit van de omliggende straten sterk zou toenemen als die bomen daar zouden zijn geplant.

Lees meer:

Reageer of deel op Social Media

Tags:Buizengat, Dobberend Bos, Floating Farm, merwe-vierhavens, Waalhaven en water

Sectie: Stedelijke ontwikkeling & architectuur

kaart: Dobberend Bos, Posthumalaan, Rotterdam, Nederland
Bouwen is Macht: speel nu de game!

Vers Beton ontwikkelde een journalistieke game over bouwen en stadsontwikkeling naar aanleiding van het onderzoeksdossier De Bouwende Macht. Speel hem hier: https://bouwenismacht.versbeton.nl/

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *