Politiek26 januari 2018

De Beste Stuurlui: Rotterdam beter af met een districtenstelsel

Opinie

De Beste Stuurlui serveren elke week prikkelende gespreksstof voor bij de vrijdagmiddagborrel. Awais Hassan constateert een grote afstand tussen Rotterdammers en hun vertegenwoordiging in de stad. Wat als we de macht nu eens bij de lokale vertegenwoordigers zouden leggen?

Beeld: Mark van Wijk

De pin is eruit. Het wachten is op de ontploffing. Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad na 21 maart 2018 compleet versplinterd zal zijn. Het zal welhaast onmogelijk zijn om een coalitie te vormen.

Tegen deze achtergrond verbaast het me niet dat steeds minder Rotterdammers de moeite nemen om te gaan stemmen. Een slechte zaak, want de stad krijgt steeds meer te zeggen en de vertegenwoordiging van Rotterdammers in het stadsbestuur is al verschrikkelijk dun. Want in Rotterdam beslist een minderheid (slechts 45% van de Rotterdammers ging bij de vorige verkiezingen stemmen) van een minderheid (een college dat volledig uit mannen bestaat) voor de meerderheid.

In Rotterdam beslist een minderheid van een minderheid voor de meerderheid.

Wie ons met welke invloed op welke plek vertegenwoordigt, dat is in onze stad onduidelijk. Er zijn 232 personen die ons op een of andere manier vertegenwoordigen: 45 raadsleden en nog eens 187 gebiedscommissieleden (kun je er zelfs maar één noemen?). Dit moet en kan eenvoudiger en democratischer.

Deelgemeenten

Ooit waren de deelgemeenten de schakel tussen burger en stadsbestuur. Gelukkig is besloten om deze nutteloze tussenlaag te vernietigen. De gebiedscommissies die ervoor in de plaats zijn gekomen zijn echter tandelozer dan een pasgeborene en incapabel om de kloof tussen het stadhuis en de straat te verkleinen. Er zijn wel allemaal ideeën over hoe de kloof verkleind kan worden, van wijkraden tot mensen loten in een burgerpanel. Allemaal ideeën voor witte redelijk hoogopgeleide maatschappelijk betrokkenen die bovenmatig opgewekt raken van de zichtbare realisaties van hun zelfgenoegzame plannen. Maar in deze stad redden deze mondige burgers zich wel. Dit geldt echter voor de het gros van de Rotterdammers niet.

Wat als we de wijken niet minder macht geven maar alle macht?

Districtenstelsel

Wat als we de wijken niet minder macht geven maar méér macht? Of alle macht zelfs. Ik pleit eigenlijk voor een districtenstelsel met directe vertegenwoordiging vanuit de wijken in de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestaat dan uit 45 raadsleden die elk hun zetel hebben gewonnen in hun district. Dat komt neer op één vertegenwoordiger uit een gebied met zo’n 13.000 inwoners. In de praktijk zou dat betekenen dat de raad een vertegenwoordiger heeft uit Pendrecht-Zuidwijk, een uit Bergpolder-Blijdorp, enzovoorts.

Anders dan nu heeft het raadslid dan geen fractiekamer op het stadhuis maar een kantoor in de wijk waar mensen zo naar binnen kunnen lopen. Het raadslidmaatschap wordt een fulltime aanstelling voor maximaal twaalf jaar. Op deze manier heeft de gebiedsvertegenwoordiger de ruimte, middelen en toegang om het gebied ook daadwerkelijk te vertegenwoordigen op het stadhuis. Iedere wijk levert een eigen kampioen die in de centrale arena strijdt voor de lokale belangen. En omdat elk raadslid verantwoording heeft af te leggen aan de wijk die hij vertegenwoordigt, speelt partijpolitiek een ondergeschikte rol in dit model.

Onderaan de streep wil ik bij het raadslid die voor mijn wijk staat hard met de vuist op tafel kunnen slaan zodat diegene naar de werkkamer van verantwoordelijk wethouder Joost Eerdmans trekt en bij hem hard met de vuist op tafel slaat zodat er eindelijk wat gebeurt aan alle zwerfvuil en hondenpoep in onze straat. Ingewikkelder dan dit hoeven we lokale politiek niet te maken.

Lees meer:

Reageer of deel op Social Media

Tags:De Beste Stuurlui, districten, Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en stadsbestuur

Sectie: Politiek

Ontvang de wekelijkse Vers Beton newsletter!

Op Vers Beton discussiëren we met liefde. We horen daarom graag je mening. Houd daarbij wel onderstaande richtlijnen in gedachten, dan weet je zeker dat je reactie zichtbaar blijft:

  • Draag inhoudelijk bij aan de discussie
  • Blijf on-topic
  • Speel op de bal, niet op de man
  • Wees respectvol: reacties waarin sprake is van schelden, haat, racisme of seksisme worden verwijderd
  • Reacties over huisregels en toelatingsbeleid worden verwijderd
  • We gaan niet in discussie over verwijderde reacties
  • Zie je reacties die niet aan de huisregels voldoen? Ons controlesysteem is niet waterdicht. Laat het ons weten via info@versbeton.nl

Verdiep de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *