Voor de harddenkende Rotterdammer

Onderwijs wordt door de Rotterdamse politici omarmd, als middel om de samenleving te veranderen of te verbeteren. Gelijke kansen, divers samenleven en aansluiting op de arbeidsmarkt. Toch zijn er ook heel wat verschillen, zag Vers Beton in de partijprogramma’s.

De afgelopen vier jaar waaide de #Kendoe- mentaliteit uit het Rotterdams gemeenteakkoord door onze scholen. Met Leren loont!, werd ingezet op het verder verbeteren van de onderwijsresultaten, er kwamen betaalbare voorscholen (voor kinderen van twee tot vier) en het aantal thuiszitters werd teruggedrongen. Er kwam een Rotterdamse Leraren CAO en de verbindingen tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werden versterkt. Hoogtepunt was waarschijnlijk de verkiezing van Rotterdam tot Onderwijsstad van het jaar 2016-2017, een jaar lang in de landelijke spotlights. Ook werd samen met de stad een masterplan ontwikkeld voor de toekomst van het Rotterdams onderwijs.

# Xenia Gottenkieny – Vers Beton_cluster3a
Beeld door: beeld: Xenia Gottenkieny

Onderwijs verbetert van alles

De gemeente Rotterdam heeft een flinke vinger in de onderwijspap. Dat is niet per se logisch. Gemeentes zijn wettelijk gezien alleen verantwoordelijk voor het verkleinen van onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, passend onderwijs binnen het regulier onderwijs, voldoende openbaar onderwijs, de onderwijshuisvesting en het toezien op de Leerplichtwet.
Maar als je de verkiezingsprogramma’s van de partijen doorleest begrijp je waarom politici toch meer met de scholen willen samenwerken. Onderwijs wordt door hen gezien als middel om de samenleving te veranderen of te verbeteren. Bij GroenLinks draagt onderwijs bij aan een groen en eerlijk Rotterdam, de VVD vindt dat onderwijs dient om mensen zelfredzaam te maken en DENK wil dat onderwijs een bijdrage levert aan de diverse samenleving. Eén partij ageert juist tegen dit doeldenken. NIDA hekelt het toenemend marktdenken in het onderwijs en wijst expliciet op de grotere taak van onderwijs: de fysieke, spirituele, emotionele en sociale ontwikkeling.
Het zijn veel politieke wensen voor het onderwijs. Kan het onderwijs dat wel? Afgemeten aan de grootte van de onderwijsparagrafen zijn CDA en D66 de grootste gelovers in het onderwijs als verbetermiddel. SP, SGP/CU en Leefbaar Rotterdam hebben juist weinig woorden nodig. SP benoemt juist expliciet dat onderwijs voornamelijk een landelijke overheidstaak is.

Wat valt er te kiezen?

Bijna alle partijen willen dat onderwijs bijdraagt aan het toenemen van gelijke kansen, aan het leven in de diverse samenleving, dat er meer wordt samengewerkt met de omgeving en dat de aansluiting met de arbeidsmarkt wordt versterkt. En toch valt er wel wat te kiezen.

1. Hoe we basisvoorwaarden voor goed onderwijs scheppen

Goed onderwijs heeft onder meer goede docenten, hanteerbare klassen, bereikbare scholen en goede gebouwen nodig. SP en SGP/CU pleiten tegen verplichte sluiting van scholen en gebouwen, CDA wil het aanbod van basisscholen afstemmen op de wensen van buurt en het aanbod van middelbare scholen herverdelen over de stad. PvdD vindt het belangrijk dat ieder kind lopend of met de fiets naar school kan. PvdA en SP pleiten voor kleinere klassen.
Een uitdaging de komende jaren is het lerarentekort. PvdA wil stille reserves aanspreken en D66 wil taken laten overnemen door andere professionals, zoals SKVR docenten. CDA is het meest uitgebreid in de plannen om het tekort tegen te gaan en zet daarbij ook in op de samenwerking met lerarenopleiding en goede arbeidsvoorwaarden.

2. Op welke manier we bijdragen aan gelijke kansen

De aandacht voor dit onderwerp is niet gek in een stad waar de verschillen tussen wijken en groepen soms heel groot zijn. De meeste partijen noemen de voorschool succesvol en willen deze uitbouwen. D66, Jong Rotterdam en Denk pleiten voor toegankelijke huiswerkbegeleiding voor iedereen. PvdA wil graag dat leerlingen kosteloos een mbo-opleiding kunnen volgen.
De wens tot voldoende keuze aan goede scholen in de buurt vinden we terug bij NIDA en Partij van de Dieren. VVD en 50 Plus noemen het belang van levenslang leren om gelijkheid ook op latere leeftijd te blijven bevorderen. Deze partijen zetten ook in op het terugdringen van laaggeletterdheid.

3. Hoe we leven in een diverse samenleving

In onze diverse stad is de Rotterdammer als nieuwe identiteit het bindmiddel. D66, PvdA, DENK en NIDA pleiten voor speciale aandacht voor de Rotterdamse geschiedenis, de geschiedenis van Rotterdammers en de cultuur van Rotterdams. Deze partijen en CDA pleiten voor een sterk burgerschapsprogramma, waarin ook aandacht is voor diversiteit en samenleven. CDA ziet graag de maatschappelijke stage weer terug in het onderwijs.
Leefbaar Rotterdam wil minder islamitisch onderwijs in Rotterdam om te voorkomen dat deze leerlingen zich afwenden van de westerse samenleving.

4. Of we wel ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ leren

Inmiddels is het een jeukwoord: 21ste-eeuwse vaardigheden. Is de wereld van straks echt zo anders dan de wereld van nu? We komen het begrip tegen bij de Denk, SP en bij Jong Rotterdam, maar tussen de regels door vinden we het ook bij andere partijen terug. De VVD heeft het over moderne vaardigheden, bij het CDA gaat het over voorbereid zijn op een veranderende arbeidsmarkt.
Opleiden voor de 21ste eeuw vraagt om 21ste-eeuwse opleidingen, zou je denken, en een aantal partijen heeft hierover nagedacht. CDA wil graag een IT-campus oprichten en D66 een Rotterdamse School met veel verbinding tussen school en ouders. Burgerinitiatief Rotterdam wil een Onderwijsfonds oprichten zodat er ruimte komt voor ontwikkeling en experiment op scholen.

5. Onze plek in de samenleving: stages, buurtschool of thuisonderwijs

Wat is eigenlijk de plek van onderwijs in de samenleving? Het CDA wil kwartiermakers aanstellen die bedrijven aan scholen gaan koppelen. De wens om die twee partijen te verbinden wordt ook door D66 gedeeld. NIDA, Denk en Jong Rotterdam pleiten voor meer aandacht voor stages of zelfs een Rotterdams stagebureau. PvdA ,VVD, en NIDA willen brede buurtscholen.
Er is één partij die school juist uit de publieke omgeving wil halen: Jezus Leeft! wil thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

6. Hoe we investeren in talentontwikkeling, sport en cultuur

NIDA ziet het onderwijs als plek om al je talenten te kunnen ontwikkelen, ze willen graag praktijk en theorie op het individu aanpassen. D66 wil extra geld investeren in talentklassen op alle onderwijsniveaus. PvdD en PvdA zien graag veel ruimte voor sport en cultuur, Stadsinitiatief pleit voor gespecialiseerde kunst- en cultuurdocenten. D66 wil daarnaast ook les in omgaan met financiën. GroenLinks en PvdD vinden het belangrijk dat onderwijs helpt bij het duurzamer worden van de samenleving.

# Xenia Gottenkieny – Vers Beton_cluster Geval Apart
Beeld door: beeld: Xenia Gottenkieny

Een grootse opdracht

Alle verschillen en nuances ten spijt, omarmt de Rotterdamse politiek het onderwijs als middel om Rotterdam leuker, beter, fijner maken. Het zijn veel politieke wensen voor het onderwijs. Kan het onderwijs dat wel? En hoe krijgt de gemeente het wel voor elkaar? NIDA is de enige partij die expliciet wijst op een eigen taak van onderwijs. Deze eigen taak is ook in onderwijsland zelf onderwerp van gesprek: hoe kan het onderwijs zich verhouden tot de wensen van de samenleving en tegelijkertijd op zichzelf blijven staan. Is dat überhaupt nodig en wenselijk?
Welke partijen er op 21 maart ook met de winst van door gaan, ik hoop dat ze zichzelf weer een grootse onderwijsopdracht geven. Maar dat ze tegelijkertijd de meerwaarde zien van een onderwijs dat eigen keuzes maakt, durft te vragen en durft te schuren. Want ook daar wordt de samenleving uiteindelijk mooier van.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Inge Spaander

Inge Spaander

Inge Spaander (1981) doceert, schrijft en redigeert. Rotterdam, onderwijs, kunst en cultuur liggen haar na aan het hart. Haar mond stroomt er regelmatig van over.

Profiel-pagina
Xenia-avatar

Xenia Gottenkieny

Illustrator

Xenia Gottenkieny (Hameln , Germany) has studied audiovisual arts at the Willem de Kooning Academy in The Netherlands (1992-1995). She is a Rotterdam based (collage) artist, musician and photographer.

Profiel-pagina
Lees 2 reacties
 1. Profielbeeld van Ronald
  Ronald

  De invloed van de gemeente op het onderwijs is nihil. Ze hebben te zorgen voor geode gebouwen.
  Op Zuid werkt het pact op Zuid ook, omdat het rijk het toenmalige gemeentebestuur op curatele gezet heft en zelf heft ingegrepen.
  Op Zuid gaat het langzaam de geode kant op. Sommige opleidingen geven een 100% baangarantie en men is hard bezig met een gymnasium. Ligt dus niet aan de gemeente, maar aan de schoolbesturen!

 2. Profielbeeld van Paul
  Paul

  ‘Op welke manier we bijdragen aan gelijke kansen’
  Doordat wijkgen geen gelijke samenstelling hebben, kan er nimmer gelijke kansen worden geboden!
  Waar zal iemand beter presteren in haar/zijn leven, als die opgroeit in de buurt van Charlois/Slinge/Putselaan of in de wijk Kralingen?

  Zoveel ‘problemen’ zijn te herleiden naar de ongelijke samenstelling van de wijken.
  Waar je mee omgaat daar raak je mee besmet, zeiden mijn ouders altijd. Blijf binnen een bepaalt milieu hangen en je kansen zullen minder zijn.

  En dan NIDA, spiritualiteit in onderwijs, wanneer stoppen we die partij met hun geloofsindoctrinatie. Geloof en politiek dienen gescheiden te blijven!

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.