Advertentie

unnamed
Voor de harddenkende Rotterdammer

Diversiteit, inclusiviteit, integratie en identiteit staan deze verkiezingen centraal. Vers Beton heeft de programma’s over deze thema’s doorgenomen en vat hier de meest opvallende punten samen.

Om te beginnen spreken de partijen aan de rechterkant van het spectrum over hele andere zaken dan aan de linkerkant, als het gaat over diversiteit en integratie. Leefbaar Rotterdam en PVV hebben geen enkele positieve noot over de multiculturele samenleving. Ze schrijven over radicalisering, veiligheid en appelleren aan het gevoel dat ‘onze’ identiteit onder druk staat. VVD en CDA erkennen daarentegen dat diversiteit bij de stad hóórt.
Hoe verder we naar links opschuiven hoe positiever erover gesproken wordt: diversiteit is bij de linkse partijen iets waar we trots op mogen zijn, en iets dat we meer moeten uitdragen. Nida zegt zelfs: superdiversiteit is de norm. In de programma’s van Nida en Denk is diversiteit sowieso meer dan een paragraafje. Dit thema speelt in hun gehele programma een prominente rol. Of het nu gaat over zorg, onderwijs of cultuur: het erkennen van diversiteit is overal aanwezig bij deze twee partijen. Het staat in schril contract met het programma van 50 Plus dat in alle talen zwijgt over diversiteit en integratie.
Als we er dieper op in gaan, beslaat diversiteit een waaier aan onderwerpen, en is dit onderwerp eigenlijk teveel omvattend voor één artikel. Daarom zet ik hier de meest opvallende punten op een rij:

03_Nina Fernande_integratie
Beeld door: beeld: Nina Fernande

Islam, radicalisering, polarisatie, segregatie

Het programma van Leefbaar is alarmistisch over de islam, wat ‘het grootste gevaar van deze tijd’ wordt genoemd, met een instemmende quote van Pim Fortuyn. Volgens de partij liggen de Westerse waarden onder vuur, en moet daarvoor ‘geknokt’ worden. Haatimams en radicalisering ziet deze partij als een groot gevaar, maar er mag geen geld naar ‘vage deradicaliseringsclubjes’. Wel moeten moskeeën worden afgeluisterd.
Dan de PVV. Het kan je waarschijnlijk moeilijk zijn ontgaan dat deze partij een programma heeft, dat bestaat uit moslimhaat en islamofobie. De islam is daarin geen religie maar een ‘politieke ideologie’, zo is de redenering. Daarom zou godsdienstvrijheid niet gelden voor moslims. Alle moskeeën en islamitische onderwijsinstellingen moeten gesloten worden, ook Aboutaleb moet worden afgezet, zo staat er in het partijprogramma. Een dergelijke stelling over burgemeester Aboutaleb, die zelfs onder Leefbaar aanhang relatief erg populair is in Rotterdam, wijst op een enorme inschattingsfout van Wilders.

Waar is de VVD over dit onderwerp?

Het is opvallend dat de VVD Rotterdam – de partij die in het verleden nog campagne voerde met posters waarop stond ‘In Rotterdam spreken we Nederlands’ – het thema integratie nu lijkt te mijden in de campagne. Het partijprogramma spreekt over het verdedigen van waarden van de verlichting, maar de verkiezingsspot zegt enkel: wij doen niet mee aan het geschreeuw.
Verder zet de VDD zich bijvoorbeeld af tegen Leefbaar Rotterdam door te stellen dat ze geen geld willen uitgeven aan het afluisteren van moskeeën. Zo presenteren ze zich als het beschaafde alternatief op rechts. En als ik even mag speculeren: dat kan best een slimme strategie zijn. Met deze strategie zal een mogelijke coalitievorming met progressievere partijen zoals D66 en GroenLinks een stuk makkelijker gaan. Wellicht houden ze hier al een beetje rekening mee.

De schrik zit erin bij het CDA

Ook opmerkelijk vond ik dat het CDA-programma op het gebied van diversiteit en integratie, somberder en grimmiger van toon is dan bijvoorbeeld de VVD. Diversiteit wordt omarmd, maar voor ‘slachtoffergedrag’ is geen plek. In het programma is naar mijn idee duidelijk terug te lezen hoezeer de lokale fractie is geschrokken toen raadslid Yazir werd bedreigd in de nasleep van de Turkse coup. Hij heeft een aantal maanden zijn zetel moeten opgeven in de raad. In het programma is dan ook te lezen dat het CDA buitenlandse bemoeienis wil tegengaan.
Er staan veel zorgen in over polarisatie en segregatie van groepen die geen contact meer hebben met elkaar. De Westerse waarden en een open samenleving moeten worden beschermd. Ook maakt de partij zich zorgen over salafisme en radicalisering. Om deze redenen wil de partij ook dat alle voorgangers van religieuze instituties in het Nederlands preken. Maar nadat ik hier een opinie over schreef is er landelijk debat geweest over dit standpunt en is de partij hierop teruggekomen.

Etnische registratie & profileren

Leefbaar is vóór etnische registratie en doelgroepenbeleid. Een recent voorbeeld hiervan is de vestigingswet die Joost Eerdmans lanceerde. Zijn doel daarmee is ‘balans te creëren in on-Nederlands ogende winkelstraten’. Dat betekent: minder Halal-slagerijen en shishalounges en meer ‘Nederlandse’ groenteboeren in straten zoals de Beijerlandselaan en de Schiedamseweg. Ook bericht Leefbaar Rotterdam trots over de ‘patseraanpak’.
D66, GroenLinks, SP , Nida en Denk schrijven juist expliciet dat zij tegen etnisch profileren zijn, door politie-agenten. Ook als dat onbewust gebeurd. De politie moet werken aan meer vertrouwen, vinden zij. D66 en SP stellen voor om ‘stopformulieren’ te gebruiken waarbij de politie duidelijk maakt op grond waarvan ze iemand aanhouden. Nida wil met een app het politieoptreden op straat monitoren. 

Asielzoekers

De PVV en Leefbaar Rotterdam vinden dat het AZC in de Beverwaard moet worden gesloten.  Leefbaar vindt dat Rotterdam moet worden uitgezonderd voor het huisvesten van statushouders. Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn tégen een bed-bad-broodregeling van uitgeprocedeerden.
Grofweg alle andere partijen zijn wel vóór dergelijke opvang. Ze stellen ook voor om meer begeleiding te bieden, zoals taallessen en opleidingen voor statushouders. De SP vindt dat er meer bijgebouwd moet worden om statushouders te huisvesten en is voor het sluiten van het convenant met UAF (hier schreven we eerder over). Nida wil een netwerk van ‘gidsgezinnen’ voor nieuwkomers.

Discriminatie en diversiteitsbeleid op de arbeidsmarkt

Bij Leefbaar Rotterdam en de PVV is er geen woord over discriminatie op de arbeidsmarkt te vinden. Maar zij zijn daarin de uitzondering: alle andere partijen vinden dit een probleem waar aan gewerkt moet worden. CDA en VVD treden hierover niet in detail, maar de andere partijen presenteren een lijst met concrete maatregelen. D66 komt zelfs met een ‘Deltaplan Discriminatie’. Daarin staan maatregelen zoals anoniem solliciteren bij de gemeente, repercussies voor bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie en vergunningen intrekken bij bewezen discriminatoir deurbeleid.
D66, PvdA, GroenLinks, SP, Nida, DENK, ze vinden allen het diversiteits- en antidiscriminatiebeleid bij werkgevers belangrijk. Niet alleen bij de gemeente, in de cultuursector en in het politiekorps, maar ook bij semi-publieke organisaties en bedrijven met wie de gemeente samenwerkt. Waarop nadruk op ligt en hoe concreet de voorstellen zijn, dat verschilt iets per partij. Wat betreft diversiteit in de cultuursector: daarop gaat het artikel van Josine Siderius in meer detail op in.

Zeehelden & Zwarte Piet

Premier Rutte zei ooit dat de politiek zich niet met tradities moest bemoeien, de Rotterdamse partijen denken daar anders over. Leefbaar Rotterdam schrijft expliciet dat Zwarte Piet moet blijven. De PvdA zegt dat de pieten ‘een afspiegeling van de samenleving’ moeten zijn. Dat laat in het midden of er in hun visie nog zwart geschminkte gezichten zullen lopen. Andere partijen zijn duidelijker: SP, Denk en Nida vinden dat Zwarte Piet uit de optocht moet.
Nida, Denk, SP, GL, PvdD en PvdA pleiten voor meer aandacht voor het koloniale verleden en migratiegeschiedenis en -erfgoed in het onderwijs. SP en Nida vinden dat er bewust gekeken moet worden naar monumenten en straatnamen uit dat koloniale verleden. De PvdA heeft in de campagne gepleit voor het plaatsen van extra bordjes bij standbeelden, waarop ook de minder mooie verhalen verteld worden.

Erkenning van andere feestdagen

Een aantal partijen vindt dat er meer ruimte moet zijn voor religie in de publieke ruimte. Of meer ruimte om andere religies dan de christelijke te vieren. De SP zegt dat in de feesten op school de diversiteit van de leerlingen zichtbaar moet zijn. De PvdA wil Rotterdamse kinderen de kans geven vrij te nemen op feestdagen die ze zelf belangrijk vinden. Nida wil tot slot erkenning voor diverse feestdagen in openbaar vervoer, in parkeerbeleid en in de publieke ruimte van het stadhuis.

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Eeva Liukku

Eeva Liukku

Hoofdredacteur

Eeva Liukku (1983) begrijpt niet waarom mensen ergens anders zouden willen wonen dan in Rotterdam, maar heeft wel in Amsterdam wijsbegeerte gestudeerd.
eeva@versbeton.nl

Profiel-pagina
05_Nina Fernande_integratie

Nina Fernande

Illustrator

Nina Fernande (1987) is een illustrator. Ze woont en werkt in Rotterdam. Als ze niet aan Franstalige chansons werkt, kleurt, faxt en streept ze simpele maar krachtige platen. Ze typeert haar werk als cartoonesk zonder het grafische element te verliezen.

Profiel-pagina
Lees 6 reacties
 1. Profielbeeld van Adam
  Adam

  Evenwichtige samenstelling van een buurt,kun je alleen onder DWANG doen in ons vrije land.
  Dus mensen verplichten/dwingen elders te wonen of juist in een bepaalde wijk met dwangmiddelen plaatsen is dan de enige oplossing.
  En tja dwang om ergens te moeten wonen komt zo onvrij over..
  Bijvoorbeeld Paul mag niet in Prinsenland wonen omdat daar teveel blanke Hollanders bij elkaar zitten,dus moet Paul verplicht op de Bijerlandselaan wonen tussen de allochtonen.
  En dan moet Mohammed en Fatima een woning krijgen in Prinsenland of bijvoorbeeld DUINDORP om zo ook daar evenwicht te brengen….als de ramen dan maar niet worden ingegooid door de bewoners daar die dat evenwicht niet willen.

  Kijk even op google hoe Hollandse inteelt enclaves zoals Duindorp omgaan met evenwicht brengen…
  Dus Paul er zitten een hoop Hollandse mensen NIET op jouw advies te wachten om allochtonen te verspreiden naar hun wijk,hoe moet dat nu?

  Daarom Paul je praat poep.
  En die belhuizen zijn nodig ze betalen inschrijving KVK en betalen belasting NUTS bedrijven en huur.
  Paul ga jij nog een eigen zaak beginnen voor oudere burgers die een zaak missen?
  Schiet op niet kletsen maar doen.

  En Paul als er nieuwkomers/asielzoekers hier komen hebben ze geen kans op een baan te vinden,dus moeten ze wel een uitkering krijgen om te eten en hun verplichte zorg verzekering te kunnen betalen.
  En zonder uitkering moeten ze dan bij jou komen eten.
  En een zorgverzekering is verplicht dus moet die ook betaald worden.
  En omdat ze pas uit Syrie of Afghanistan komen is het logisch dat zij geen Nederlands kunnen spreken,dus uitkering afpakken om die reden is natuurlijk poep praten.
  Of men moet die asielzoekers weer er uit gooien..maar zolang zij hier asiel hebben gekregen hebben zij recht op een uitkering,dan kunnen zij hiermee ook een taalles volgen.

  En HOE kunnen asielzoekers meteen aan de slag bij een werkgever in ons land?
  Hoe kan een politicus Sybrand die van het CDA nou zo dom stemmen proberen te winnen?

  Natuurlijk krijg je als asielzoeker een huis en uitkering,moeten ze dan in een tent op het malieveld wonen en bedelen om brood in Duindorp?

  O wacht,misschien al die asielzoekers meteen een baan geven bij Unilever?
  O doe maar niet anders gaat wilders weer tekeer van dat zij alles krijgen onze banen etc.
  Moeilijk hoor politiek

  .

  1. Profielbeeld van Paul
   Paul

   Kijk, nog net geen facist racist en anti-moslim maar veel scheelt het niet he!
   Ik ben totaal niet tegen allochtonen, al wil jij dat maar al te graag denken, ik ben PRO Rotterdam en de mensen die er wonen. En by the way, ik kom van Zuid, opgegroeid rond de Beijerlandse laan, en jij? Ik zeg niet dat ik de oplossing hebt, maar wel waar de zere plekken zijn. Hoe kan je iets oplossen als er niets aan gedaan kan worden of door EU of Den Haag worden opgelegd.

   Lees nou eens heel goed wat ik schrijf ipv puur te reageren als een stier op een rode vlag.
   Rotterdam heeft dingen op te lossen, zoals werkeloosheid. Is het dan handig die groep groter te maken of is het verstandiger om een goed gedegen en bewezen oplossing te vinden zodat je die groep niet laat zwemmen, maar goed kan begeleiden?

   Vergeet ook niet dat Rotterdam werkt met een budget vanuit Den Haag, geld kan je maar 1x uitgeven. Meer mensen erbij waar geld naar toe moet, dan kan er minder geld naar andere zaken. Uitkeringen vallen onder dat budget. Ik zou graag zien dat uitkeringen uit de NL pot komen en dat niet de stad Rotterdam gestraft wordt dat men hier zich wilt vestigen en dus van dat budget af gaat.

   Wat huisvesting betreft, ontevreden jongeren, van alle afkomsten, omdat die 8 jaar op een wachtlijst staan. Die mensen willen ook een toekomst opbouwen, een huisje met een meisje en wellicht een kleine. Mensen willen uitzicht op een toekomst, daar hoort ook een huisje bij.
   Volgens mij zei jij iets laatst over kinderen maar krijgen en dat het een probleem is en zorgt voor druk op de huizenmarkt en huisvesting!?

   Onze banen? Tegenwoordig is Rotterdam meer dan de helft van verschillende afkomsten, wie bedoel je dan met onze banen? Want onze is iedereen en tegenwoordig 170 culturen groot.

   Jou belhuizen antwoord toont dat je echt geen kaas heb gegeten van het verleden daarvan.
   Uitkering afpakken, waar zeg ik dat? Jij verzint dingen.

   Wees verstandig en kies niet voor de polarisatie te vergroten door op 1 van de schreeuwende partijen te stemmen, zoals LR, PVV, DENK, NIDA en denk nou ook niet dat een PvdA het antwoord heeft, die heeft namelijk bijna eigenhandig voor de Vogelaarswijken gezorgd. Gelukkig zijn er andere minder schreeuwende partijen

   1. Profielbeeld van Adam
    Adam

    Paul die polarisatie is er al een groot feit!

    En nu moeten NIDA en DENK de ene groep verdedigen en voor hen opkomen omdat de andere kant dat niet doet maar juist hen afwijst en beschuldigt van alle problemen in het land.
    En NIDA en DENK willen voor IEDEREEN opkomen,zonder de allochtone islamitische burger weg te cijferen en hen overal van te beschuldigen.

    Dat hebben de rechtse partijen gedaan,die anderen overal de schuld van gaven.
    Asielzoekers die hier binnenkomen zijn hartelijk ontvangen vanwege oorlog in het land van herkomst!
    Dat is een menselijke daad,en dan moet je als je ze ontvangt ook te eten geven en een dak boven het hoofd,je kan er boos op zijn dat ze dat krijgen…maar dan moeten ze er of uit gegooid worden of anders lopen ze te zwerven in het kralingse bos en door de straten heen met een rugzak,wie weet bij jouw in de straat.
    En de PVV kan ze echt niet eruit gooien,ook hun huis niet afpakken en hun eten niet,hoe boos jij ook bent.

    Dat kinderen krijgen,daar kun je over nadenken of dat wel een goed idee is.
    Ben je jong,kom je uit een probleemgezin en heb je geen partner?
    Heb je weinig inkomen of een bijstandsuitkering?
    En ben je zwanger van je tweede kind en wil je er nog meer maar je woont in een te kleine sociale huurwoning,en een andere woning krijgen duurt 8 jaar?

    Ja dan lijkt mij dit niet verantwoordt om te doen!
    Zou ik met kinderen krijgen maar even wachten,de kinderen zijn hier de dupe van.
    Voor mensen met een goed inkomen,is er voldoende aan woningen te koop.
    Dus die hebben dan net wat meer te bieden aan hun kinderen qua toekomst.

    Zolang er te weinig grote sociale huurwoningen zijn,is het voor mensen met een bijstandsuitkering en kinderen enorm moeilijk.
    Denk na wat je doet als je eigen leven nog niet stabiel is,en je afhankelijk bent van een sociale huurwoning,en je wilt er ook nog kinderen bij betrekken.

    Dus dat willen wonen met een meisje erin en een kleine erbij,ik hoop dat zo iemand eerst nadenkt voor hij of zij zichzelf,de partner en de kinderen in moeilijkheden brengt.

    1. Profielbeeld van Paul
     Paul

     2 partijen die segregatie van sekse niet tegengaan, tollereren en zelfs aan meewerken (bijeenkomsten op EUR en Luxor), daar kan ik nooit voor zijn.

     Segregatie van sekse is net zo verwerpelijk als segregatie van kleurlingen zoals aantal jaren geleden. Discriminatie is discriminatie en niet ja maar. Dat moeten we niet willen en dat moeten we tegen gaan, we zijn allen mens, en niet eerst moslim, man/vrouw en dan pas mens.

     China doet aan geboortebeperking, hele enge partijen hebben ooit een zwangerschaps bevoegheidsbewijs als idee geopperd.

     1. Profielbeeld van Adam
      Adam

      Wat is nu jouw probleem bij moslim vrouwen?
      Waarmee worden zij gediscrimineerd?
      Je blijft er wel heel obsessief op hameren steeds die moslim vrouwen.
      Mogen zij zélf bepalen in hoeverre zij hun religie willen beleven?
      En als dat inhoud dat zij een hoofddoekje erbij willen dragen dat zij dat gewoon moeten kunnen doen?

      Jij begrijpt religie niet,daarom wil jij bijna dwangmatig de moslim vrouwen even vertellen hoe en wat zij wel of niet mogen doen.
      Dat hoofddoekje is een vrouw haar eigen recht om te dragen.

      Kijk eens hoe vrouwen worden uitgebuit in pornoboekjes,pornofilms en reclames.
      Die arme vrouwen constant hun vagina en anus moeten gebruiken voor de meest weerzinwekkende spelletjes die mannen hen opdragen te doen.

      De fragiele vrouwen vagina en borstjes worden steeds maar te koop gezet als zijnde het vleeswaar om te gebruiken voor perverse weerzinwekkende dingen die mannen willen doen met hun.
      Denk eens na dat een vrouw óók een mens is,die haar vagina en borstjes niet te koop wil zetten,of er een geld verdienende show van wil maken voor perverse mannen.

      Vrouwen worden gestuwd om maar de kleinste broekjes en behaatjes te aan te doen,terwijl dat niet goed is voor hun tere vagina en borsten,minirokjes in de winter en stringetje,geen wonder dat veel vrouwen een blaasontsteking krijgen,en dat om mannen te plezieren.Schande!

      En nu houden sommige vrouwen hun rok aan en doen geen string aan,hebben een hoofddoekje om en worden bespot omdat ze niet mee willen doen met die arme vrouwen zoal hierboven beschreven.
      Gemeen om over de rug van vrouwen en vals reppen over dat zij gediscrimineerd zouden zijn,hun lichamen te koop te moeten zetten.

      Hou op met vrouwen te exploiteren als seksmachines met altijd zin in seks en als nymfomanen die mannen moeten plezieren.
      Dat is pas vrouwenhaat.

      Bah vrouwen die in jouw ogen teveel kleren aan doen,ze verplichten anders te kleden bah.

      Dat dames zich verkopen of wel hun vagina en borsten willen tonen is ook een vrije keuze,maar verplicht het niet!
      Ook niet aan moslim vrouwen wat zij wel en niet mogen dragen.

 2. Profielbeeld van Paul
  Paul

  Het woord diversiteit schijnt voor velen, verschillende betekenissen te hebben in verschillende situaties. Divers betekent verschillend/gemengd. Dt houdt in dat er geen groep duidelijk oververtegenwoordigd is. Er zijn wijken waar dat wel zo is. De oudere autochtone medelanders zijn soms zwaar in de minderheid, vaak ook is dan de diversiteit van winkels ver te zoeken. Dit zeggen is natuurlijk puur racisme, anti buitenland en al die simpele krachttermen waar men mee komt. Iedereen dient zich thuis te kunnen voelen, en als men wegtrekt omdat het niet meer zo is, moet men niet aankomen met dat men vlucht, en als het goed gaat komen met, daar komen de witte bakfiets yuppen. De blanke vrouw/man schijnt vogelvrij te zijn verklaard, niets wat zij doen is goed en alles wat zij zeggen is racisme.

  Geloof, laten we daar aub heel snel mee stoppen om die hobby enig macht te geven in de maatschappij. Geloof zorgt voor 2-deling, geloof is per defintie niet voor gelijkheid, dus hen de hand schenken, is gevaarlijk. Geloof, prima, moet je zelf weten, maar in de maatschappij zijn we alleen eerst mens, heel veel later kom er geloof bij kijken, maar dat bepaal je zelf. Neem de PvdA affiche, mevrouw met hoofddoek erop en weel eissen gelijke behandeling, terwijl zij zelf al zorgt voor ongelijkheid. Als het iemand met tattoo’s in zijn gezicht dat had gezegd, dan was iedereen het met me eens, nu ik ben natuurlijk weer de racist, de anti buitenlander en nog meer onzin termen.

  NIDA en Denk de wolven in schaapskleren. Bijeenkomsten organiseren met segregatie van sekse, is dat wat we echt willen. En mensen die geloven die beginnen dat er kritisch naar het verleden gekeken moet worden, dan kan je jezelf toch niet meer serieus nemen. Geloof heeft miljoenen mensen levens op hun naam staan, nog steeds valen er doden door geloof.

  Dan het discrimineren, iedereen discimineert of maakt onderscheid, dus doe niet zo hypocriet!
  Kijk eens bij het vrijdag gebed bij een moskee, zoek de vrouw zou ik zeggen. Laatste vrouwen die aangeven dat bij intieme onderzoeken liever een vrouw hebben, partijen die meer vrouwen in de top willen. Waar is de vrouwelijk Paus? En zo kan je eindeloos doorgaan!

  Rotterdam kent de hoogste werkeloosheid cijfers, meeste uitkeringen, grootste taalachterstand, er moet dus veel aandacht naar deze mensen om ze te helpen, is het dan verstandig om andere mensen die ook veel aandacht nodig hebben te huisvesten in Rotterdam? Dat is water naar de zee dragen. Dat is niet anti migranten zijn, maar realistisch zijn. Er zijn zat andere steden waar men meer tijd heeft, minder groot stedelijke problemen zoals Rotterdam hebben, die mensen dus beter begeleid kunnen worden en dus een grotere kans van slagen hebben in NL.

  En dan het politie idee, zeker die van NIDA, kom gaan we de politie nog meer aan de schandpaal hangen, dat zal zeker voor minder spanningen gaan zorgen, NOT! Etnisch profileren bestaat niet, het is statistisch profileren en als daar een bepaalde groep naar voren komt, dan is dat nou eenmaal zo. Hoor je iemand over dat als je met een embleem op je rug op een motor rijdt direct een crimineel bent? Een Feyenoord logo op je borst een hooligan, iemand die je hoort over de voetbalwet die zegt dat alle voetbal supporters hooligans zijn!? Wederom weer selectief redeneren.

  En dan de samenstelling van de wijken, in welke wijken gaat het beter dan anderen en hoe is de samenstelling aldaar. Je kan je blind staren dat het niet zo is, maar een evenwichtigere samenstelling doet een buurt goed. Het aparte is, dat een goede 10 jaar geleden, toen men de belhuizen ging aanpakken je niemand hoorde.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.

Advertentie

1718_2021_009_600x500_online banner_geef ruimte