Voor de harddenkende Rotterdammer

Diversiteit, inclusiviteit, integratie en identiteit staan deze verkiezingen centraal. Vers Beton heeft de programma’s over deze thema’s doorgenomen en vat hier de meest opvallende punten samen.

Om te beginnen spreken de partijen aan de rechterkant van het spectrum over hele andere zaken dan aan de linkerkant, als het gaat over diversiteit en integratie. Leefbaar Rotterdam en PVV hebben geen enkele positieve noot over de multiculturele samenleving. Ze schrijven over radicalisering, veiligheid en appelleren aan het gevoel dat ‘onze’ identiteit onder druk staat. VVD en CDA erkennen daarentegen dat diversiteit bij de stad hóórt.
Hoe verder we naar links opschuiven hoe positiever erover gesproken wordt: diversiteit is bij de linkse partijen iets waar we trots op mogen zijn, en iets dat we meer moeten uitdragen. Nida zegt zelfs: superdiversiteit is de norm. In de programma’s van Nida en Denk is diversiteit sowieso meer dan een paragraafje. Dit thema speelt in hun gehele programma een prominente rol. Of het nu gaat over zorg, onderwijs of cultuur: het erkennen van diversiteit is overal aanwezig bij deze twee partijen. Het staat in schril contract met het programma van 50 Plus dat in alle talen zwijgt over diversiteit en integratie.
Als we er dieper op in gaan, beslaat diversiteit een waaier aan onderwerpen, en is dit onderwerp eigenlijk teveel omvattend voor één artikel. Daarom zet ik hier de meest opvallende punten op een rij:

03_Nina Fernande_integratie
Beeld door: beeld: Nina Fernande

Islam, radicalisering, polarisatie, segregatie

Het programma van Leefbaar is alarmistisch over de islam, wat ‘het grootste gevaar van deze tijd’ wordt genoemd, met een instemmende quote van Pim Fortuyn. Volgens de partij liggen de Westerse waarden onder vuur, en moet daarvoor ‘geknokt’ worden. Haatimams en radicalisering ziet deze partij als een groot gevaar, maar er mag geen geld naar ‘vage deradicaliseringsclubjes’. Wel moeten moskeeën worden afgeluisterd.
Dan de PVV. Het kan je waarschijnlijk moeilijk zijn ontgaan dat deze partij een programma heeft, dat bestaat uit moslimhaat en islamofobie. De islam is daarin geen religie maar een ‘politieke ideologie’, zo is de redenering. Daarom zou godsdienstvrijheid niet gelden voor moslims. Alle moskeeën en islamitische onderwijsinstellingen moeten gesloten worden, ook Aboutaleb moet worden afgezet, zo staat er in het partijprogramma. Een dergelijke stelling over burgemeester Aboutaleb, die zelfs onder Leefbaar aanhang relatief erg populair is in Rotterdam, wijst op een enorme inschattingsfout van Wilders.

Waar is de VVD over dit onderwerp?

Het is opvallend dat de VVD Rotterdam – de partij die in het verleden nog campagne voerde met posters waarop stond ‘In Rotterdam spreken we Nederlands’ – het thema integratie nu lijkt te mijden in de campagne. Het partijprogramma spreekt over het verdedigen van waarden van de verlichting, maar de verkiezingsspot zegt enkel: wij doen niet mee aan het geschreeuw.
Verder zet de VDD zich bijvoorbeeld af tegen Leefbaar Rotterdam door te stellen dat ze geen geld willen uitgeven aan het afluisteren van moskeeën. Zo presenteren ze zich als het beschaafde alternatief op rechts. En als ik even mag speculeren: dat kan best een slimme strategie zijn. Met deze strategie zal een mogelijke coalitievorming met progressievere partijen zoals D66 en GroenLinks een stuk makkelijker gaan. Wellicht houden ze hier al een beetje rekening mee.

De schrik zit erin bij het CDA

Ook opmerkelijk vond ik dat het CDA-programma op het gebied van diversiteit en integratie, somberder en grimmiger van toon is dan bijvoorbeeld de VVD. Diversiteit wordt omarmd, maar voor ‘slachtoffergedrag’ is geen plek. In het programma is naar mijn idee duidelijk terug te lezen hoezeer de lokale fractie is geschrokken toen raadslid Yazir werd bedreigd in de nasleep van de Turkse coup. Hij heeft een aantal maanden zijn zetel moeten opgeven in de raad. In het programma is dan ook te lezen dat het CDA buitenlandse bemoeienis wil tegengaan.
Er staan veel zorgen in over polarisatie en segregatie van groepen die geen contact meer hebben met elkaar. De Westerse waarden en een open samenleving moeten worden beschermd. Ook maakt de partij zich zorgen over salafisme en radicalisering. Om deze redenen wil de partij ook dat alle voorgangers van religieuze instituties in het Nederlands preken. Maar nadat ik hier een opinie over schreef is er landelijk debat geweest over dit standpunt en is de partij hierop teruggekomen.

Etnische registratie & profileren

Leefbaar is vóór etnische registratie en doelgroepenbeleid. Een recent voorbeeld hiervan is de vestigingswet die Joost Eerdmans lanceerde. Zijn doel daarmee is ‘balans te creëren in on-Nederlands ogende winkelstraten’. Dat betekent: minder Halal-slagerijen en shishalounges en meer ‘Nederlandse’ groenteboeren in straten zoals de Beijerlandselaan en de Schiedamseweg. Ook bericht Leefbaar Rotterdam trots over de ‘patseraanpak’.
D66, GroenLinks, SP , Nida en Denk schrijven juist expliciet dat zij tegen etnisch profileren zijn, door politie-agenten. Ook als dat onbewust gebeurd. De politie moet werken aan meer vertrouwen, vinden zij. D66 en SP stellen voor om ‘stopformulieren’ te gebruiken waarbij de politie duidelijk maakt op grond waarvan ze iemand aanhouden. Nida wil met een app het politieoptreden op straat monitoren. 

Asielzoekers

De PVV en Leefbaar Rotterdam vinden dat het AZC in de Beverwaard moet worden gesloten.  Leefbaar vindt dat Rotterdam moet worden uitgezonderd voor het huisvesten van statushouders. Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn tégen een bed-bad-broodregeling van uitgeprocedeerden.
Grofweg alle andere partijen zijn wel vóór dergelijke opvang. Ze stellen ook voor om meer begeleiding te bieden, zoals taallessen en opleidingen voor statushouders. De SP vindt dat er meer bijgebouwd moet worden om statushouders te huisvesten en is voor het sluiten van het convenant met UAF (hier schreven we eerder over). Nida wil een netwerk van ‘gidsgezinnen’ voor nieuwkomers.

Discriminatie en diversiteitsbeleid op de arbeidsmarkt

Bij Leefbaar Rotterdam en de PVV is er geen woord over discriminatie op de arbeidsmarkt te vinden. Maar zij zijn daarin de uitzondering: alle andere partijen vinden dit een probleem waar aan gewerkt moet worden. CDA en VVD treden hierover niet in detail, maar de andere partijen presenteren een lijst met concrete maatregelen. D66 komt zelfs met een ‘Deltaplan Discriminatie’. Daarin staan maatregelen zoals anoniem solliciteren bij de gemeente, repercussies voor bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie en vergunningen intrekken bij bewezen discriminatoir deurbeleid.
D66, PvdA, GroenLinks, SP, Nida, DENK, ze vinden allen het diversiteits- en antidiscriminatiebeleid bij werkgevers belangrijk. Niet alleen bij de gemeente, in de cultuursector en in het politiekorps, maar ook bij semi-publieke organisaties en bedrijven met wie de gemeente samenwerkt. Waarop nadruk op ligt en hoe concreet de voorstellen zijn, dat verschilt iets per partij. Wat betreft diversiteit in de cultuursector: daarop gaat het artikel van Josine Siderius in meer detail op in.

Zeehelden & Zwarte Piet

Premier Rutte zei ooit dat de politiek zich niet met tradities moest bemoeien, de Rotterdamse partijen denken daar anders over. Leefbaar Rotterdam schrijft expliciet dat Zwarte Piet moet blijven. De PvdA zegt dat de pieten ‘een afspiegeling van de samenleving’ moeten zijn. Dat laat in het midden of er in hun visie nog zwart geschminkte gezichten zullen lopen. Andere partijen zijn duidelijker: SP, Denk en Nida vinden dat Zwarte Piet uit de optocht moet.
Nida, Denk, SP, GL, PvdD en PvdA pleiten voor meer aandacht voor het koloniale verleden en migratiegeschiedenis en -erfgoed in het onderwijs. SP en Nida vinden dat er bewust gekeken moet worden naar monumenten en straatnamen uit dat koloniale verleden. De PvdA heeft in de campagne gepleit voor het plaatsen van extra bordjes bij standbeelden, waarop ook de minder mooie verhalen verteld worden.

Erkenning van andere feestdagen

Een aantal partijen vindt dat er meer ruimte moet zijn voor religie in de publieke ruimte. Of meer ruimte om andere religies dan de christelijke te vieren. De SP zegt dat in de feesten op school de diversiteit van de leerlingen zichtbaar moet zijn. De PvdA wil Rotterdamse kinderen de kans geven vrij te nemen op feestdagen die ze zelf belangrijk vinden. Nida wil tot slot erkenning voor diverse feestdagen in openbaar vervoer, in parkeerbeleid en in de publieke ruimte van het stadhuis.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Eeva Liukku

Eeva Liukku

hoofdredacteur

Eeva Liukku (1983) begrijpt niet waarom mensen ergens anders zouden willen wonen dan in Rotterdam, maar heeft wel in Amsterdam wijsbegeerte gestudeerd.
eeva@versbeton.nl

Profiel-pagina
05_Nina Fernande_integratie

Nina Fernande

Illustrator

Nina Fernande (1987) is een illustrator. Ze woont en werkt in Rotterdam. Als ze niet aan Franstalige chansons werkt, kleurt, faxt en streept ze simpele maar krachtige platen. Ze typeert haar werk als cartoonesk zonder het grafische element te verliezen.

Profiel-pagina
Lees 6 reacties