Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Rotterdam is nog steeds de armste stad van Nederland. Hoe denken de partijen dit probleem aan te pakken? Om deze vraag te beantwoorden heeft Marianne Klerk uitgezocht wat de verschillende politieke partijen zeggen over armoede.

Wat opvalt, is dat sommige partijprogramma’s een hoofdzaak maken van armoede (SP, GroenLinks, D66, Denk). In andere programma’s is dit veel minder het geval (VVD, Leefbaar). Voor de vergelijking van de programma’s is in dit stuk gefocust op wat de partijen schrijven over armoedebestrijding en sociale zekerheid. Als laatste komen de bijzondere armoedeplannen van de Rotterdamse partijen aan bod. Maar eerst: wat is armoede eigenlijk?

Armoede

65.000 armen

Lees meer

Arm Rotterdam: De spijkerharde werkelijkheid

Rotterdam is een van de armste steden van Nederland. 65.000 Rotterdammers zijn arm, zo…

Wat armoede is een onderwerp van blijvende discussie onder wetenschappers en beleidsmakers. Het CBS definieert het als volgt: ‘het hebben van onvoldoende geld (inkomen) om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht.’ Volgens het CBS lopen mensen in de bijstand, mensen die rond moeten komen van een AOW, en werkende armen zoals ZZP’ers het grootste risico op armoede. Als de kans op armoede (die zich voordoet als men onder de lage-inkomensgrens komt) wordt uitgedrukt in cijfers ziet dat er als volgt uit. De lage-inkomensgrens ligt voor een alleenstaande op €1.030 per maand, voor een stel op €1.410. Een stel met twee minderjarige kinderen heeft volgens het CBS een kans op armoede als het inkomen maximaal €1.940 bedraagt. Voor een éénoudergezin met twee minderjarige kinderen is dit €1.560.

2_Armoede_Ocatavia van Horik
Beeld door: beeld: Octavia van Horik

In Rotterdam is de armoede in 2016 verder afgenomen. Van alle huishoudens leefde 15 procent in armoede (bijna 2 procentpunt minder dan het jaar daarvoor). Maar juich niet te vroeg. Het aantal huishoudens dat langer dan vier jaar (langdurig) van een laag inkomen heeft moeten leven is toegenomen (7 procent). Bovendien telt Rotterdam de meeste bijstandskinderen (18 procent).

De Tegenprestatie

Sinds 5 jaar moet een bijstandsgerechtigde een tegenprestatie leveren aan de gemeente Rotterdam. Ongeveer 1 op de 4 Rotterdammers levert een tegenprestatie, terwijl dat in andere gemeenten nog geen 3 procent is. Volgens de gemeente is het beleid een succes. Toch ontvangt de Rotterdamse ombudsman regelmatig klachten over wantrouwen en willekeur vanuit de gemeente. Wat schrijven de partijen over de tegenprestatie in hun programma?
GroenLinks, Partij voor de Dieren (PvdD) en de SP zijn voor afschaffing van de tegenprestatie. PvdD is duidelijk: ‘Uitgangspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.’ Let wel, sinds de Participatiewet is een tegenprestatie verplicht. Zou GroenLinks dit bedoelen met het zinnetje over een ruimharig armoedebeleid: ‘Ook als experimenten een zeker bestuurlijke ongehoorzaamheid ten opzichte van het Rijk vragen.’?

Wat_kiest_Rotterdam

Lees meer

Hoe lang nog voordat we weer aan de gesubsidieerde banen gaan?

Waar gaan deze verkiezingen nu echt om? Verslaggevers Guido van Eijck en Saskia Naafs…

De VVD, Nida en ChristenUnie/SGP reppen met geen woord over de tegenprestatie. De laatste twee partijen spreken wel over een ‘ruimhartig armoedebeleid’. Leefbaar Rotterdam en CDA wensen een voortzetting van de tegenprestatie. Het CDA vindt dat je ‘moet werken voor je brood’ en wil het beleid aanpassen aan verschillende doelgroepen. Leefbaar zet specifiek in op werkzoekende 50-plussers.
50PLUS, D66 en Denk vinden dat de gemeente maatwerk moet leveren: een tegenprestatie die is aangepast aan de vaardigheden en omstandigheden van de persoon. 50PLUS en D66 willen het verplichte werk uitbreiden naar bijvoorbeeld mantelzorg en daarnaast omscholingscursussen aanbieden. Daarbij vindt 50PLUS dat verplicht werken in de buitenruimte moet worden afgeschaft. De partij krijgt taakstrafassociaties: ‘werkeloosheid als misdaad’. Ook de PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en SP zijn expliciet voor afschaffing van de papierprikker. Dit soort verplicht werk is onderdeel van het ‘Werk-Loont’-traject en staat los van de tegenprestatie.

Schuldhulpverlening

Vrijwel elke partij koppelt schuldhulpverlening aan armoedebestrijding. 50Plus, PvdA en ChristenUnie/SGP willen een laagdrempelige en snelle hulpverlening. CDA, PvdD, en Nida wensen bovendien een preventieve aanpak van schuldenproblematiek via onderwijs en vroegtijdige opsporing van schulden. Door vaste lasten af te trekken van de bijstandsuitkering (structureel budgetbeheer) denken de SP, CDA en Leefbaar schulden te voorkomen.
D66, Denk en GroenLinks gaan een stap verder. D66 wenst het ‘Deltaplan Schulden’: preventie door eerder ingrijpen en voorlichting. De gemeente zou schulden op moeten kopen in ernstige gevallen, en welzijnsorganisaties moeten stimuleren tot het actief aanbieden van administratieve hulp door vrijwilligers. Hetzelfde beleid stelt GroenLinks voor. Denk richt zich op het opkopen van schulden door de gemeente in ruil voor een studie of leerwerktraject.
De VVD meldt niets over schuldhulpverlening. Over armoedebeleid schrijft de VVD alleen: ‘Voor kinderen die onder de armoedegrens leven betaalt het Jeugdsportfonds de contributie voor de sportvereniging.’ Ter verdediging van het zwijgen van de VVD over armoedebestrijding: de partij ziet ‘een baan als de weg uit armoede’ en zet daarom in op het creëren van werkgelegenheid.

1_Armoede_Ocatavia van Horik
Beeld door: beeld: Octavia van Horik

Bijzondere plannen

De partijen hebben naast wat tot nu toe is beschreven nog andere plannen tegen armoede. De SP, PvdA en D66 willen een expertisecentrum voor armoedebestrijding voor informatie over ondersteuning en hulp bij invullen van formulieren. Denk presenteert ‘sociale boekhouders’ die mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum ondersteunen bij hun financiële huishouding. Nida schrijft te willen investeren in duurzame sociale woningen om zodoende lage energiekosten voor minima te bewerkstelligen.

woonreferendum-markvanwijk-1

Lees meer

De Rotterdamse KiesKijker

De KiesKijker is de eerste ‘stemwijzer’ die louter uit beeld bestaat, een…

De SP vindt dat ZZP’ers met een laag inkomen dezelfde ondersteuning moeten krijgen als andere minima. 50PLUS introduceert de Algemene Ouderdoms Rotterdam Wet. Iedereen die 65 wordt, drie jaar in Rotterdam woont en bijstand nodig heeft, krijgt die uitkering als basisinkomen. De PvdD wenst een pilot basisinkomen voor iedereen. Het CDA vindt dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie geen aansprak kunnen maken op een uitkering, maar intensief begeleid moeten worden naar een opleiding en/of baas. Leefbaar deelt een bonus uit aan werkenden met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het minimumloon.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Profielfoto-Marianne-Klerk

Marianne Klerk

Marianne is historicus en journalist. Rotterdam is in haar ogen de mooiste stad van Nederland, waar eeuwen van stadsvernieuwing en -vernieling kriskras door elkaar lopen.

Profiel-pagina
photo profile

Octavia van Horik

Illustrator

Octavia van Horik (1987) is grafisch ontwerper, illustrator en Rotterdammer sinds 2008. In haar werk gaat ze op zoek naar de grenzen van het medium om te kijken wat daar aan te morrelen valt. Een setje regels is er nu eenmaal om gebroken te worden.

Profiel-pagina
Lees 6 reacties
 1. Profielbeeld van Marcel Ramaker
  Marcel Ramaker

  Dank voor de vermelding dat D66 Rotterdam verder wil gaan dan de meeste anderen. Samen met de Themagroep Werk & Inkomen is een groot deel mbt dit onderwerp tot stand gekomen. Als voorzitter hiervan zal ik er op toezien dat we zoveel mogelijk hiervan zullen gaan realiseren.

 2. Profielbeeld van Paul
  Paul

  Armoede kan je niet zomaar even in 4 jaar regeren op lossen, dat is utopisch dus stop ermee dit als worst voor te houden tijdens verkiezingen, want je liegt als partij zijnde. Dit oplossen, dat gaat een generatie duren! Dient ook landelijk aangestuurd en gefinancieerd te worden en niet klakkeloos opde bord van Rotterdam gesmeten te worden.

  1. Profielbeeld van Marcel Ramaker
   Marcel Ramaker

   Dag Paul, D66 Rotterdam heeft daarom ook in de titel van het hoofdstuk 2040 opgenomen. Was het maar waar dat we het probleem in vier jaar konden oplossen.

 3. Profielbeeld van Adam
  Adam

  Gezins begeleiding zou ook een goed idee zijn om armoede te bestrijden in huishoudens met jonge kinderen.
  Jonge vrouwen die zelf uit een gezin komen met armoede problematiek,krijgen vaak zelf ook weer kinderen die dan met dezelfde shit te maken krijgen.
  Veel vrouwen vinden kinderen baren leuk,maar als je in een schuldhulp verlening traject zit,of gewoon geen baan of toekomst perspectief hebt op het moment,is kinderen krijgen wellicht geen goed idee.

  Veel jonge gezinnen die met één kind in een drie kamer woning zitten,nemen toch er nog één of twee kinderen bij,terwijl zij eigenlijk veel te klein wonen.
  Daarna gaan zij klagen bij de gemeente dat hun huis te klein is.
  Veelal zijn deze gezinnen afhankelijk van een sociale huurwoning en moeten dus hier lang op wachten tot zij een grotere(schaarse)woning vinden.

  Helaas denken zij zelf niet na dat kinderen krijgen in een te klein huis een probleem is wat zij vaak zelf hadden kunnen voorkomen.

  Dat de gemeentelijke belastingen kwijtscheldingen voor bijstandsgerechtigden is afgeschaft is ook een probleem,het was een harde zet van Leefbaar die bij enkele rechtse kiezers goed aanvoelde,en best een hoop eigen kiezers getroffen heeft(ironie).

  Er is eigenlijk best veel gedaan aan armoedebestrijding,maar helaas is er geen goede begeleiding en hulpverlening op maat.

  Veel jonge meiden weten dat kinderen ook geld opleveren qua kinderbijslag en een hogere uitkering.
  En een urgentie voor een woning,en de zorg voor kinderen is meteen de participatie.

  Ik zie meiden van 22 die nu al drie kinderen hebben en in de uitkering zitten in een twee kamer appartement,en een vijfkamer woning met urgentie zoeken.
  Waar is de preventie om armoede te voorkomen bij zulke gezinnen?

  1. Profielbeeld van Marcel Ramaker
   Marcel Ramaker

   Adam,

   In Rotterdam hebben we hiervoor Bureau Frontline. D66 Rotterdam zou ook graag zien dat deze dienstverlening wordt uitgebreid.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.