voor de harddenkende Rotterdammer

Peter van Heemst bespreekt de meest pikante passages uit het verslag van de formatie-onderhandelingen. Hij concludeert: ‘ik kan geen touw meer vastknopen aan de Rotterdamse politiek’. 

Peter_van_Heemst
Peter van Heemst Beeld door: beeld: Jeroen Van de Ruit

De komst van een nieuw stadsbestuur verloopt in Rotterdam in slow motion. Iedereen, ook ik, heeft zich verkeken op de halsstarrigheid van de Rotterdamse politiek. Een gevoel van verwarring maakte zich de afgelopen tijd van me meester.
Maar liefst twee verkenners kregen op 23 maart de opdracht om uit te vogelen welke coalities er op basis van de verkiezingsuitslag mogelijk zouden zijn. Twee. Dat was al een veeg teken. De verkenner die door Leefbaar naar voren was geschoven moest en zou volgens de rest van de gemeenteraad worden gesecondeerd door een tweede. Iemand afkomstig uit de kring van GroenLinks. Vier weken later hadden oud-Ahoydirecteur Van der Vegt en EUR-professor Loorbach hun werk erop zitten. Somber concludeerden ze: “In geen van onze gespreksrondes kwam een door de meerderheid van partijen gedragen coalitievariant naar voren.”
Hun verslag geeft een aardig en soms onthutsend inkijkje in de zielenroerselen van de Rotterdamse politici. Ik haal er twee passages uit.
Allereerst zetten de meeste partijen de grootste winnaar, Denk, bij het grofvuil. Het staat er heel netjes maar in niet mis te verstane bewoordingen: “Voor veel partijen was bestuurlijke samenwerking met Denk geen optie …”.  Au, daar gaat Kuzu met zijn winst van vier keiharde zetels linea recta af door de zijdeur. 

Het twee pikante puntje in het verslag zou ik kunnen samenvatten onder het kopje “berouw komt na de zonde”. Ofwel: achteraf spijt hebben van een grove campagne. In de beslotenheid van de overlegjes met de verkenners komen Leefbaar Rotterdam en Denk plotseling tot inkeer. Echt stoer vind ik het trouwens niet. Ook dit schrijven de verkenners vanzelfsprekend discreet op: “Meerdere partijen gaven blijk van zelfreflectie en constateren dat hun strategie niet de juiste toon aansloeg of gericht was tegen de verkeerde partij of groep.” Tja. Wat had ik hier graag namen en rugnummers gelezen of – beter nog – in het openbaar zo’n boetedoening van Eerdmans en/of Kuzu zelf gehoord.
En dan is er ineens de onconventionele aanbeveling om GroenLinks en de VVD aan het werk te zetten om “inhoudelijk te gaan formeren.” Het lot van de coalitiebesprekingen komt dan in handen van twee partijen die zegge en schrijve 10 van de 45 raadszetels vertegenwoordigen. Ik aarzelde: was dit een briljante vondst om de formatie een stap verder te helpen? Of een wanhoopsdaad om van het verkennen af te zijn?  
De verkenners schotelen ons geheimzinnige en intrigerende teksten voor. Zoals: “het inhoudelijk formeren zou moeten plaatsvinden op basis van een aantal grotere ambities op de meest gedeelde inhoudelijke thema’s.” Oké. Daarna volgt er “een dialoog met alle partijen, waarin, zonder voorbehoud vooraf, toegewerkt wordt naar een programma op hoofdlijnen.” Jawel. “Gebieden en stedelijke partners kunnen daarna initiatieven, aanvullingen en bijdragen leveren”. Wow. “Op basis van het dan verrijkte programma kunnen partijen in gesprek over een dan te vormen college dat dit programma met voldoende steun in de raad kan uitvoeren.” Pats.

artikel1_introductie_onderzoek

Lees meer

De bouwende macht

Bouwen, bouwen, bouwen! Dit Rotterdamse mantra maakte een comeback in de aanloop naar de…

Ik raakte de kluts een beetje kwijt. Maar een halve pagina later lijkt er toch nog duidelijkheid te ontstaan, en wel door de volgende drie stappen. Stap 1: GroenLinks en VVD gaan “toewerken naar een concept-akkoord op hoofdlijnen”.  Stap 2 is dat “partijen in de raad worden uitgenodigd om verder te praten over de inhoud van dit akkoord.” Stap 3 luidt dan: “Het akkoord biedt vervolgens de basis om een stabiel college tot stand te brengen.” 
Maar dan is er toch weer zo ’n curieuze toevoeging die roet in het eten gooit: “GroenLinks en VVD gaan op basis van inhoud onderzoeken waar en voor welke onderwerpen in de raad meerderheden te vinden zijn.” Dat klinkt alsof iedere partij met een grote boog om de kwesties heen kan lopen die haar niet goed uitkomen. En dat het College bij wisselende meerderheden steun gaat zoeken.
Daar is dan weer niets nieuws of onconventioneels aan. De afgelopen vier jaar was dat schering en inslag als het ging om vragen die – in de verkiezingstaal van Leefbaar Rotterdam-  de “identiteit” van Rotterdam raakten. Eerdmans’ wethouders en fractie haakten razendsnel en behendig af bij de besluiten over een AZC, opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers of de modernisering van de sinterklaasintocht.
En zo ben ik opnieuw het spoor bijster. Een treurige conclusie dient zich aan: voor het eerst in vier jaar kan ik geen touw meer vastknopen aan de Rotterdamse politiek. De onderhandelaars vast wel. Daar in de achterste achterkamertjes van het stadhuis weten ze ongetwijfeld raad met de cryptische teksten van de verkenners. Sterker nog: die verschaffen hen alle ruimte om te doen en te laten wat hen goed dunkt. Ik zwijg dus maar en wacht eerbiedig af.   

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

peter-van-heemst

Peter van Heemst

Peter van Heemst was Staten-, Tweede Kamer-, gemeenteraadslid en in 2006 lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam. Tegenwoordig is hij onder meer politiek analist van Vers Beton.

Profiel-pagina
Jeroen van de Ruit kopie

Jeroen Van de Ruit

Profiel-pagina
Lees 11 reacties