Voor de harddenkende Rotterdammer
Het stadhuis is stuk
Beeld door: beeld: Sylvana Lansu

“Kijk, dát is een stad”. Joost Schrijnen wijst op het Erasmus Medisch Centrum. We zitten in de koffiebar van Het Nieuwe Instituut en beschouwen hoe het enorme medische complex het einde van diens verbouwing nadert. Vervolgens richten we de blik iets naar links, op het Depot van het Museum Boijmans van Beuningen, waarvan de bloempotachtige contouren al duidelijk zichtbaar zijn. “En dat is een gebouw. Welk van de twee vertegenwoordigt macht?”
De vraag is retorisch, want volgens hoogleraar Stad en Regio van de TU Delft en voormalig stadsontwikkelaar voor de gemeente Rotterdam (1981-2001) is de voornaamste verantwoordelijkheid van de overheid het formuleren van een visie op de stad als geheel. Binnen een dergelijke visie past het grootste medisch centrum in Nederland, tevens een van Rotterdams’ grootste werkgevers, in het hart van de stad. Al had de toenmalige directeur-geneesheer van het Erasmus het nieuwe complex liever in Capelle zien verrijzen, vertelt Schrijnen er meteen achteraan. “Het ziekenhuisbestuur zei tegen mij: Wij gaan naar Capelle. Dat ging niet gebeuren, besloot ik daar ter plekke. ‘Capelle?!’, zei ik. ‘Nou, ga dan maar. Ga maar kijken of Capelle ergens een polder en een treinverbinding over heeft.’ De verbijstering van dat moment veranderde het denkraam van de bestuursvoorzitter. Het kostte daarna nog veel tijd, maar ik wist ze te overtuigen dat het ziekenhuis in Rotterdam moest blijven, en dat wij als gemeente er alles aan zouden doen om dat mogelijk te maken.” Het eind van het liedje was dat het Erasmus MC bleef. Een verbouwing in diverse etappes volgde. Op 21 april dit jaar opende het nieuwe Erasmus voor het eerst officieel zijn deuren. “Achttien jaar later kijken we pas naar de eindfase. Zo lang duurt het voor je resultaat ziet van stadsplanning.”

“Ga maar kijken of Capelle ergens een polder en een treinverbinding over heeft.”

Gat in de ruimte

In die achttien jaar is bouwend Rotterdam onherkenbaar veranderd. Niet per se omdat er zo verschrikkelijk veel gebouwd is, maar omdat er in 2008 een crisis uitbrak die zijn gelijke niet kende. Eerst vielen banken om. Het volgende dominosteentje was de vastgoedsector, waarna de bouw snel volgde en de architectuur in zijn kielzog meetrok. “Desastreus”, vat Riek Bakker het effect daarvan samen. Opmerkelijk, want zij was als directeur Stedebouw en Volkshuisvesting tussen 1986 tot 1993 niet onbekend met economische tegenwind. “De crisis die we net achter de rug hebben, was veel erger dan toen. Er is in die paar jaar een enorm gat in de ruimtelijke ordening geslagen. Enorm.”

INFOGRAPHIC07

Lees meer

Game on: de bouwende macht, dat ben jij!

Vers Beton lanceert de game Bouwen is Macht. In dit online spel balt de…

Job Dura, bestuursvoorzitter van Dura Vermeer, beaamt dat de crisis erin hakte, zelfs in zo’n groot bedrijf als het zijne. “Er werd hooguit één woning per week verkocht tijdens de crisisjaren. Waar we normaal drie- tot vierduizend huizen bouwden op jaarbasis, waren dat er in de crisisjaren nog geen duizend. We raakten ze aan de straatstenen niet kwijt.”
Niet elk stel schouders kan jarenlang verlies dragen. Gevolg was dat alleen de sterkste bedrijven de crisis doorkwamen. Zoals: Dura Vermeer, Heijmans, VolkerWessels, TBI. “Een paar vaste marktpartijen zijn gebleven, maar veel gingen failliet”, zegt Dura. “Toen de markt in 2015 omsloeg, was het speelveld compleet veranderd, met ruimte voor nieuwe, jonge projectontwikkelaars.”

“Toen de markt in 2015 omsloeg, was het speelveld compleet veranderd, met ruimte voor nieuwe projectontwikkelaars.”

Van de markt

Niet alleen de bouwpower verminderde, ook in het ambtelijk apparaat werd stevig gesnoeid. Daardoor vloeide cruciale kennis en kunde uit het stadhuis weg. Riek Bakker, ooit hoofd van een sterke dienst, betreurt dat: “Een evenwichtige dienst die zelf alles kan, dus ontwerpen, aanbesteden, bouwen, controleren, is noodzakelijk. Let wel: groot hoeft die niet te zijn, daar gaat het niet om. Maar we bouwen voor de toekomst en wat we neerzetten, moet lang mee. De keuzes moeten evenwichtig zijn. Als de dienst niet eens meer een aanbesteding kan leiden, wordt-ie gepakt door de markt.”
Is ontwikkeling overlaten aan de markt per se een slechte zaak? Welnee, vindt Wienke Bodewes. Hij maakte als gemeenteambtenaar in de late jaren tachtig en begin jaren negentig Riek Bakker en haar sterke dienst mee. Nu leidt hij Amvest, één van de grootste vastgoedontwikkelaars en -investeerders van het land. “In die eerste fase in de ontwikkeling van de Kop van Zuid pompte de gemeente de eerste investeringen, in de vorm van de brug, de metrolijn, door het havenbedrijf daar neer te zetten, de rechtbank, het Nieuwe Luxor. Dat paste ook in die tijd. Daarna nam de markt het over en zo hoort het ook: het daadwerkelijk realiseren moet van de markt komen, want vanuit het publieke domein krijg je niet alles voor elkaar.”

Het stadhuis is stuk
Beeld door: beeld: Sylvana Lansu

Scheefgroei

Toch zit er iets scheef in dat samenspel tussen het publieke en het private domein. In een ideale wereld zet de gemeente de grote lijnen neer en laat die inkleuren door de markt. Het gaat mis als die grote lijnen ontbreken of als de gemeente zich te veel gaat bemoeien met dat inkleuren. De Rotterdamse miljardair Cees de Bruin vindt dat de gemeente zichzelf veel te grote schoenen aanmeet. In zijn D.G. van Beuningen-lezing uit 2012 wijst hij de ‘activistische modus’ waarin de Rotterdamse overheid zich vanaf de jaren zeventig begaf als beginpunt van die scheefgroei aan. In het boekje, waarin zijn lezing Over vertrouwen staat vastgelegd, beschrijft De Bruin hoe bedrijfsleven en overheid tot aan de jaren zeventig gezamenlijk optrokken vanuit het principe van wederkerigheid en verbondenheid met de stad. Daarna kreeg de PvdA het op haar heupen en begon het aan een alleingang:
“Meer dan waar ook heeft in Rotterdam de overheid de ene taak na de andere erbij genomen en beloftes gedaan over verbeteringen die ze niet waar kon maken. (…) Al decennia lang investeren we in de sociale verheffing van de onderkant van onze Rotterdamse samenleving, maar grosso modo is het er niet beter op geworden. (…) Ook dat doet misschien terugverlangen naar de ondernemer die als nevenactiviteit een steentje bijdroeg aan het stadsbestuur.”

“Al decennia lang investeren we in de sociale verheffing van de onderkant van onze Rotterdamse samenleving, maar het is er niet beter op geworden.”

Hullie tegen zij

Dat is precies wat Wim van Sluis (Leefbaar Rotterdam) voor ogen had toen hij als wethouder Haven en Economie aantrad: verbinding tussen overheid en bedrijfsleven, want daar trof hij “een gapende kloof” tussen aan bij zijn aantreden in 2002. “Er werd wel hard gewerkt, maar de vraag was of er aan de goeie dingen werd gewerkt.” Om het bedrijfsleven meer bij de overheid te trekken, richtte Van Sluis de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) op. Want, zo zegt hij in de oprichtingskrant uit 2004: “Er liggen in Rotterdam fantastische kansen. Ik vind dat je die moet grijpen. Maar je krijgt ze niet naar de wal geroeid als je de markt er niet bij betrekt. Dan blijft het ‘hullie tegen zij’.”
Dat klonk Job Dura, destijds lid van EDBR, als muziek in de oren, want: “Met onze geschiedenis in Rotterdam lopen wij niet weg als er iets fout gaat. Dura Vermeer bouwt al 166 jaar aan en in Rotterdam. Ons commitment aan de stad is groot, niet voor niets staat ons hoofdkantoor hier.” En toch, bij het formuleren van een stadsvisie vraagt ‘het stadhuis’ aan bedrijven met een lange Rotterdamse historie als Dura Vermeer te weinig input. “Natuurlijk moet je formele structuren respecteren”, zegt Dura daarover. “Maar het bedrijfsleven kan helpen om deze stad vorm te geven.”

Standvastig

Die bekoelde relatie is onder andere het gevolg van de bouwfraude (“Affaire, bouwaffaire”, verbetert Dura. “Van onze kant was er geen sprake van fraude.”). In crisistijd ging de gemeente logischerwijs op de centen zitten. Als er grond te koop kwam, ging de hoogste bieder ermee vandoor. Maar dat was niet altijd per se de beste, zegt Job Dura: “De Lloydpier is daar een goed voorbeeld van, waar een Limburgse projectontwikkelaar ons allemaal onder de vleugels schiet en de hoogste prijs biedt. Om dat vervolgens terug te verdienen, komt er een plan vol dure lofts waarvan wij bij voorbaat al weten dat het weinig kans van slagen heeft op die plek. Wij kennen Rotterdam, die Limburgers niet. Uiteindelijk gaan ze failliet en vertrekken.”
De overheid zou dus weer meer verantwoordelijkheid naar zich toe mogen trekken, vinden ook de bouwmagnaten. Ze hekelen een overheid die op de stoel van de ondernemer gaat zitten, maar willen wel een betrouwbare publieke partner.
Het stadhuis maakt soms beloftes die het niet kan waarmaken. “Heijmans bouwt nog steeds veel sociale woningbouw in Rotterdam, maar dat wordt steeds moeilijker”, zegt directeur Vastgoed Peter van der Gugten. “Hoe hoger de grondprijs, en die stijgt hier momenteel hard, hoe duurder de woningen die je erop zet, want anders verdienen we er niet aan. Geen bouwbedrijf bouwt onder de kostprijs, hoe hard de politiek ook roept dat de lagere en middeninkomens recht op een betaalbare woning hebben.”

Het stadhuis is stuk
Beeld door: beeld: Sylvana Lansu

De haven cadeau

De bouwende partijen hebben behoefte aan een duidelijke visie en een standvastig stadhuis dat daarop stuurt. Toch is Rotterdam niet compleet visieloos door de crisis gekomen. De recentste stadsvisie stamt van vlak voor de crisis, uit 2007, en zette tien jaar lang een stip aan de horizon die zich laat omschrijven als bouwen in de stad: verdichting.
Riek Bakker was en is er niet van onder de indruk: “Dingetjes zijn het. Een markthalletje hier, een torentje daar, een bruggetje. Postzegelplanologie, ik heb het vaker gezegd. Crisistijd biedt hét momentum om grootse plannen te formuleren. De tijd is er rijp voor, de kosten laag. Dat de haven nu naar buiten schuift, is eigenlijk een cadeau: je hoeft er niemand voor weg te jagen en je hoeft er geen natuur voor te slopen. Het enige dat de gemeenteraad moet doen, is er achteraan lopen. Maar dan wel volgens een plan.”
Dat plan is in de maak, heet de nieuwe Omgevingsvisie en omvat niet alleen de binnenstad, maar ook de Merwe/Vierhavens en de Kralingse Zoom. Op het stadmakerscongres 2017 werden de grote lijnen gepresenteerd, die om vijf sleutelbegrippen cirkelen: het Rotterdam van de toekomst is compact, inclusief, circulair, gezond en productief. Interessant is dat de gemeentelijke planologen nadrukkelijk de samenwerking zoeken met ondernemers en burgers. “We hebben nu driekwart jaar lang alle input allemaal in een grote pot gestopt”, zegt projectleider Gabor Everraert op de site van het Stadmakerscongres. “Wij denken een mooie trechter te hebben gevonden met deze vijf perspectieven. Dit is het moment waarop we kunnen testen: is dit werkbaar en waar zitten aanknopingspunten voor stadmakers?”

Dingetjes zijn het. Een markthalletje hier, een torentje daar, een bruggetje. Postzegelplanologie.

Allemaal leken

Riek Bakker denkt dat deze participatiemethode de enige manier is om werkelijk draagvlak te creëren. Dat vereist wel dienstbaarheid van de professionals. “Als ik mijn werk goed doe, ben ik een intermediair en schrijf ik met mijn vakkennis op wat participanten willen.” Is die overheid wel klaar voor al die meedenkende onderdanen? In de Krimpenerwaard, waar Bakker momenteel een nieuwe langetermijnvisie voor maakt, is dat nog niet zo evident. “Provinciale Staten maakte mijn plan voor de Krimpenerwaard met de grond gelijk. Ik had dit niet gedaan, daar niet aan voldaan. Tijdens die bijeenkomst begon ik steeds meer te koken, tot het mijn beurt was om te praten. ‘Luister’, zei ik, ‘als het gaat om ruimtelijke ordening, zijn we op dit metier momenteel allemaal een leek. We proberen een nieuw soort ruimtelijke ordening met elkaar uit. Het gaat niet om procedures en regels en details, maar om wat we met elkaar willen met een gebied.’ Dat is in Rotterdam niet anders. Als Rotterdammers zich uitspreken over welke stad zij willen, heeft de raad maar te luisteren.”

Het stadhuis is stuk
Beeld door: beeld: Sylvana Lansu

Heropleving

Joost Schrijnen juicht de aanpak van onderop, zoals die in de nieuwe Omgevingsvisie wordt toegepast, toe. Daarnaast hoopt hij dat de gemeente de teugels weer stevig in de hand neemt, al had dat eigenlijk veel eerder moeten gebeuren. “Stadsplanning kost tijd, jaren, dat zie je ook aan het Erasmus Medisch Centrum. De ruimtelijke opgaven zijn ingewikkelder geworden en het Rijk doet niet zoveel meer. Jarenlang zijn investeringen ver achtergebleven op de vraag naar meer woningen in de stad, meer openbaar vervoer, naar meer duurzaamheid. Dat geldt niet alleen voor Rotterdam: uit een rondgang door veertig gemeenten blijkt dat ze zich bijna allemaal geen raad weten met deze heropleving. De overheid én de bouwsector zijn er niet op berekend.”
In het volgende artikel lees je over de andere kant van de participatiemedaille: hoe de boze burger een stok in de raderen van de bouwmachine steekt. Lees hier verder. 

De bouwende macht
Margot Smolenaars

Margot Smolenaars

Margot Smolenaars (1976) voelt zich al veertien jaar Rotterdammer, maar dan wel eentje met een zachte g. Studeerde journalistiek in Tilburg, begon als archetypische krantenjournalist (d’r héén!), evolueerde tot chef redactie in de bladen en is nu onderzoeksjournalist.
[email protected]

Profiel-pagina
DSC_0908cutklein

Sylvana Lansu

Fotograaf

Sylvana Lansu (1991) studeerde fotografie aan AKV St. Joost in Breda. In haar werk onderzoekt ze het verlangen van de mens naar vastigheid en tegelijkertijd vrijheid. Door het fotograferen van deze aspecten in de wereld om ons heen worden de raakvlakken tussen mens en natuur zichtbaar.

Profiel-pagina
Lees 12 reacties
 1. Profielbeeld van Mark
  Mark

  Mooi begrijpelijk geschreven stuk voor buitenstaanders als ik.

  Meer, meer !!

 2. Profielbeeld van Paul
  Paul

  De huizenmarkt is ziek en de bel zal groeien en weer keihard klappen!

  Artikel op Rijnmond beschrijft het al. Op Zuid worden huizen voornamelijk aan beleggers verkocht.
  In een achterstandswijk een 43m2 huisje gaat straks voor € 120.000,- ??????? van de hand. (reken eens terug in guldens wat dit kost, meer dan een kwart miljoen). Hypotheken zorgen voor enorme schulden, ook voor de banken en NL. Het stelsel is niet meer te houden. Huren blijven maar stijgen. Gevolg, mensen die huursubsidie krijgen, moeten meer subsidie krijgen, overheid uitgave gaat omhoog, dat moet ergens gecompenseerd worden.

  Als het zo door gaat krijg je dat een standaard koophuis begint bij € 500.000 en een huurhuis € 1500,- per maand. Lonen moeten dan mee stijgen. Resultaat, geld wordt hierdoor waardeloos. De 1 euro stelt niets meer voor, er moeten dan biljetten van € 10.000,- gedrukt gaan worden.

  Eeuwige groei bestaat niet, dat is natuurkundig namelijk onmogelijk.

 3. Profielbeeld van Ronald
  Ronald

  Dat geldt trouwens ook voor jouw partij. Acht jaar lang fantasieloos op de winkel passen en de reserves uitgeven. Dan ineens als je ernaast staat met een plan komen. Absoluut ongeloofwaardig.

  Gelukkig had de kiezer het ook door.

  1. Profielbeeld van Stefan Kroon
   Stefan Kroon

   Beste Ronald,

   Ik heb de motie ingediend in november 2016 toen ik net 10 maanden raadslid was, dus niet “opeens een plan toen ik ernaast stond”.

   Ten tweede, is de afgelopen 10 jaar een groot deel van de agenda van de Stadsvisie 2007 uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld in het Laurenskwartier (waaronder de markthal), het stationskwartier (inclusief het station) en het gebied rond Zuidplein (dat is volop in uitvoering). Al deze projecten hebben de stad echt vooruit geholpen.

   Tot slot, zijn de reserves van de gemeente de afgelopen jaren gestegen. De reserves van de gemeente (“de weerstandscapaciteit”) is tussen eind 2015 en eind 2017 gestegen van 790 miljoen euro naar 838 miljoen euro.

   1. Profielbeeld van Ronald
    Ronald

    Sorry en nogmaals sorry.

    Ik durf het bijna niet te schrijven, maar ik was zo dom om te denken dat je van de PvdA bent. Mijn geconditioneerde reflex.

    Ik zou met zo’n fout eigenlijk even met een zak over mijn hoofd door de stad moeten, maar als we een informateur hebben, die Pol Pot, Hokxa (Albanië) en Mao Tse Toeng geweldige mensen genoemd heeft, dan is mijn foutje minuscuul.

    Dat de reserves afgelopen jaar weer gestegen zijn is logisch. Ik vrees voor de komende jaren.

    1. Profielbeeld van Stefan Kroon
     Stefan Kroon

     Het zij je vergeven. En door je geconditioneerde reflex tegen de PvdA, heb ik enig vermoeden met welke Ronald ik hier te maken heb. ;-)

    1. Profielbeeld van Lucette Mascini
     Lucette Mascini

     Correctie:

     127 mln euro eraf eind dit jaar.

     Bijna 150 mln euro minder dus dan voor de bestuursperiode 2014-2018.

     1. Profielbeeld van Lucette Mascini
      Lucette Mascini

      De reden die er bij staat geeft mij niet de indruk dat er een verbetering is van de situatie. Er staat namelijk dat de besteding van de bestemminsgreserves is achtergebleven bij de planning. Er staat niet bij wat de oorzaak daarvan is.
      Een reden kan zijn dat bepaalde werkzaamheden zoals bv onderhoud van riolen uitgesteld is (dan ben je niets opgeschoten want dat onderhoud moet toch gedaan worden en dat wordt duurder naarmate je er langer mee wacht), maar ook dat bepaalde werkzaamheden goedkoper uitgevallen zijn (dan ben je voordelig uit en is de financiele weerstand van de stad inderdaad verbeterd).

  1. Profielbeeld van Ronald
   Ronald

   Antoinette Laan is toch jaren wethouder geweest? Waarom heeft ze toen niets gedaan en komt ze pas als raadslid met een motie?

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.