Voor de harddenkende Rotterdammer
hofbogen-lvd-11
Beeld door: beeld: Loes van Duijvendijk

Geachte Raadsleden,

Met een groot aantal gebruikers, burgers, initiatieven en organisaties (zie ondergetekenden) maken wij ons zorgen over de visie van het College van Burgemeester en Wethouders omtrent de verkoop van de Hofbogen. U bent op de hoogte gebracht over deze plannen middels de ‘Collegebrief over het proces en de consequenties van de verkoop van de Hofbogen’ van 20 september 2018 en de studie van architectenbureau BVR naar de Hofbogen van mei 2018 die tegelijk met de collegebrief aan de raad is
aangeboden.

Het Recht van Opstal

In de collegebrief en de studie is te lezen dat het college van plan is op delen van het dak geen gebruik te zullen maken van haar recht van opstal en die delen beschikbaar te stellen aan derden voor ontwikkelingen die in de studie van BVR verwoord en verbeeld worden. De consequentie hiervan kan zijn dat delen van een potentieel voor iedereen toegankelijk stuk stadsgroen exclusief toegewezen worden aan commerciële ondernemingen. Wij lezen uit de brief en het bijgevoegde rapport dat commerciële belangen voorrang krijgen boven de belangen van alle burgers. Dit is in tegenspraak met het streven naar burgerparticipatie.

Wij pleiten ervoor dat de gemeenteraad uitspreekt dat de gemeente over heel het dak een recht van opstal zal gaan uitoefenen. Daarmee wordt commercieel gebruik van het dak niet uitgesloten. Er kunnen nog steeds terrasjes en andere activiteiten ontstaan en er zijn ook meerdere ondernemers in de bogen – en ondertekenaars van deze brief – die staan te trappelen om ‘het dak op te gaan’. Maar de gemeente houdt de regie op kwaliteit en kan toezien op de toegankelijkheid van het nieuwe stadsgroen.

Zorgen

Ook maken wij ons ernstig zorgen over de bijlage bij de collegebrief: de ‘Studie van de Hofbogen door BVR – de kracht van nu en de potentie in de toekomst’. Hierin worden de mogelijkheden en potentie voor de ontwikkeling van de Hofbogen benoemd en verbeeld.

42900710_10156044846426799_5453841702588514304_n
impressie uit de inspiratiestudie naar de hofbogen voor de gemeente Rotterdam

Dit zijn onze zorgen:

1) Grote gebouwen: alles kan?

In de schetsen zijn grote gebouwen ingetekend op plekken waar nu levendige groene burgerinitiatieven plaats vinden, zoals Nutstuinvereniging Hof van Noord, Luchtpark, Vredestuin, Park Pompenburg en Tuin op Hofbogen. Het is zorgwekkend dat de visie die dit rapport uitstraalt totaal voorbijgaat aan alle mooie initiatieven die in dit gebied spelen. Het rapport schept de verwachting naar potentiële kopers dat het mogelijk is al die initiatieven die afkomstig zijn van betrokken burgers en sociale ondernemers van de kaart te vegen, en dat op sommige plekken langs de lijn zowat alles kan.

2) Waar is het monument?

Ook wordt in het beeldmateriaal de verwachting gewekt dat er drastisch ingegrepen mag worden in de Hofbogen, terwijl het een Rijksmonument is. Die verwachting die gewekt wordt is misleidend ten aanzien van potentiële kopers en doet geen recht aan de monumentale status en de wensen van de wijk en is strijdig met het gemeentebeleid. Het is daarbij ook strijdig met de eerder door de huidige eigenaar Hofbogen bv gepubliceerde ‘Toekomstvisie De Hofbogen, het Langste Gebouw van Rotterdam (2008)’ waar juist aan de monumentale kwaliteiten van de Hofbogen voorop worden gesteld. Er wordt in die visie onder meer gerefereerd aan de High Line New York en Promenade Plantee in Parijs; twee succesvolle, inspirerende voorbeelden waar overigens geen enkele commerciële activiteit op het dak wordt toegelaten.

3) Waar is het dakpark?

De groene ambitie die het document uitstraalt steekt schraal af tegen de commerciële ambities. Het is mooi dat het groen zal worden gerealiseerd door en voor rekening van gemeente Rotterdam. Maar het niveau “groene bekleding (sedumdak) en beplanting in bakken” is teleurstellend. Wat is er gebeurd met het tot nu toe steeds beloofde dakpark? Ook ten aanzien van de duurzaamheidsambities van de gemeente zelf, zoals o.a. vastgelegd in de ‘Rotterdam Resilience Strategie’ is de inspiratiestudie opmerkelijk mager en teleurstellend. Over klimaatdoelstellingen, en met name de waterbeheersing, wordt in de studie met geen woord gerept. Terwijl op het dak, dat veel gewicht kan hebben, juist een uniek dakecosysteem gecreëerd kan worden met een flinke bodemlaag voor verschillende plantlagen en waterberging.

4) Waar zijn de bewonersinitiatieven?

Er wordt met geen woord gerept over de participatie van gebruikers, bewoners en bewonersinitiatieven bij het ontwerp, gebruik en beheer van het dakpark.

5) Waar zijn de overige gebruikers?

Er wordt wederom vrijwel geheel gefocust op het dak. Dat terwijl de huidige en toekomstige gebruikers – letterlijk en figuurlijk de schouders onder de 1,9 kilometer lange lijn – zich net ónder dat dak bevinden. De gebruikers hebben zich de afgelopen uitermate betrokken getoond, en verbazen zich dat zij niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de voorliggende studie van BVR.

Wij pleiten ervoor dat de raad zich ervoor uitspreekt dat het rapport wordt aangepast op zo’n manier dat:

 1. het behoud van alle mooie bestaande initiatieven uitgangspunt is;
 2. er recht gedaan wordt aan de monumentale status van de Hofbogen;
 3. de groene ambitie van de Hofbogen als ecologisch dakpark een prominente rol heeft;
 4. de participatie van gebruikers, burgers in ontwerp, gebruik en beheer van het dakpark geborgd wordt;
 5. de potentie van de Hofbogen juist bestaat uit een monumentaal deel met betrokken ondernemers en een dak met groene potentie.
In een open brief aan de raad en het college van 6 juni 2018 heeft een groep gebruikers, burgers en organisaties al eerder zorgen geuit over het proces en de raad opgeroepen om alert te blijven ten aanzien van de ontwikkelingen en de burgerparticipatie in de besluitvorming te borgen. (18bb4545 Brief van de Natuurlijke Stad over wijkpark Hofpleinlijn)
 
Wij roepen u op onze zorgen en verbeterpunten aan te grijpen om – nu het nog kan – de visie van gemeente ook op het gebied van klimaat, sociale en ecologische duurzaamheid en burgerparticipatie aan te passen en de commerciële belangen, die zo uitdrukkelijk uit de beelden in de studie spreken, tenminste in evenwicht te brengen met de publieke belangen van wijkbewoners en – ondernemers. Het langste gebouw van Rotterdam verdient meer, veel meer. Wij komen e.e.a. toelichten tijdens het inspreekmoment van de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen op 3 oktober.

Hartelijke groet,

Organisaties
Wijkraad Agniesebuurt, Wijkraad Liskwartier, Wijkraad Bergpolder, De Natuurlijke Stad, Vrienden van Hofpleinlijn, Hofpleintrein, Stichting Vredestuin, Nutstuinvereniging Hof van Noord, Stichting GroenGoed, Studio Biek, Evasie, Stadskwekerij De Kas
 
Personen
Piet Vollaard, De Natuurlijke Stad
Rutger Henneman, Groengoed
Liselotte de Haan, adviseur burgerparticipatie
Diana Vergeer, omwonende, Tuin op Hofbogen
Annemarie van den Berg, gebruiker Hofbogen
Bas Sala, designer, Studio Bas Sala
Florian Boer, Aquaduct010, De Urbanisten
Elma van Boxtel, ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
Kristian Koreman, ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
Wendelien Lans, Vrienden van de Hofpleinlijn, Hofpleintrein
Simone Rots, Crimson Architectural Historians
Annuska Pronkhorst, Crimson Architectural Historians
Lucas van Zuijlen, WIJnoord
Karin Padmos, Nutstuinvereniging Hof van Noord
Christian Müller, Gutundgut, gebruiker Hofbogen
Alex Jager, JagerJanssen architecten BNA
Marieke de Keijzer, Stek de stadstuinwinkel, Flora voor Fauna
Marije van der Mei, Schouders Eronder
Niels de Zwarte, Bureau Stadsnatuur & Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Clemens Nuijens, Stichting Sporen van de Stad
Jorinde Kipp, GroenGoed
Daniel Opbroek, GroenGoed
Jacques Vink, Ruimtelab, Natuurlijke Stad, gebruiker Hofbogen
Raymond van den Broek, ZOHO Citizens
Erik Jutten, Stad in de Maak
Jan Lemmers, Wijkcooperatie010
Theo Coskun, Wijkraad Agniesebuurt
Robin Smith, Studio Biek
Dirk van Peijpe, Aquaduct010, De Urbanisten
Eva Bes, Evasie,Stadskwekerij De Kas
Joost van Dijk, Bewoner Bergpolder
Marja Versteeg, Stadskwekerij De Kas, MariaFlora
Nina Hooimeijer, Mede Eigenaar Bird Jazz podium
Piet Vollaard

Piet Vollaard

Piet Vollaard is medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad, met als doelstelling de versterking van de ecologie en biodiversiteit van de stad. Met het project 7Seasons werkt een groep van ontwerpers, biologen en ecologen aan de stapsgewijze verbetering van de stadsnatuur in de Provenierswijk en de Agniesebuurt. Voorstellen voor ecologische vergroening van de Hofbogen maken onderdeel uit van dit project.

Profiel-pagina
IMG_1541

Rutger Henneman

Rutger Henneman heeft een achtergrond als antropologisch onderzoeker. Nu werkt hij als sociaal hovenier voor GroenGoed in Rotterdam en is redacteur van Het Potentieel en het Stadslandbouwtijdschrift. Hij is secretaris van Vereniging Groen010.

Profiel-pagina
Lees 2 reacties
 1. Profielbeeld van Rutger Henneman
  Rutger Henneman

  Correctie: We gaan woensdag NIET inspreken.

  We hebben begrepen van de Griffier dat het niet de bedoeling is dat we inspreken omdat de collegebrief waar wij tegen ageren niet op de agenda staat van te bespreken stukken (maar op de agenda van de procedurevergadering). We gaan een andere keer inspreken wanneer de collegebrief wel geagendeerd is als te bespreken stuk.

  Hartelijke groet,
  Rutger Henneman

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.