Voor de harddenkende Rotterdammer

Maar liefst dertien Rotterdammers doen bij de Europese verkiezingen op 23 mei een gooi naar een zetel in het Europees Parlement, zo telden we op de kieslijsten. We zochten uit wie deze kandidaten zijn en wat hun band is met de stad. En: waarom zij vinden dat elke Rotterdammer zich met de Europese verkiezingen bezig moet houden.

D66

RaoulBouke2

Raoul Boucke #2

Raoul Boucke (1975) kan geschiedenis schrijven, meldde de Surinaamse nieuwswebsite Waterkant. Want waarschijnlijk wordt de in Paramaribo geboren Boucke, met zijn tweede plaats op de kieslijst, de eerste Surinaamse-Nederlander in het Europees parlement. Bij de vorige verkiezingen viel hij op plek vijf net buiten de boot.

Boucke studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft en woont sinds 2001 in Rotterdam, momenteel in een appartement op de Kop van Zuid. In die periode werkte hij enige tijd in Brussel als onderhandelaar namens Nederland over milieuwetgeving en als adviseur van de Europese Commissie toen het Co2-emissiehandelsysteem vorm kreeg.

In het Europese Parlement gaat Boucke de groene portefeuille beheren. Wat Rotterdam daarvan zal merken? “Voor de haven liggen er enorme kansen op het gebied van innovatie”, zegt hij. Ter illustratie noemt hij de pot met tien miljard aan Europese subsidies voor Co2-reductie.  Maar ook: de inspanningen om een “gelijk speelveld” te creëren, “met regels die voor iedereen in Europa gelden.” Een ander geliefd punt van Boucke zijn betere treinverbindingen. “Ons Europese treinstelsel stamt nog uit de negentiende eeuw. We zouden flink moeten investeren, zodat ook een stad als Rotterdam goed op andere Europese steden is aangesloten.”

“We moeten investeren in het Europese treinstelsel, zodat ook Rotterdam goed op andere Europese steden is aangesloten”

VVD

CarolineNagtegaal

Caroline Nagtegaal #3

Ondanks veel Rotterdamse voorkeurstemmen en de campagneslogan “Brussel kan wel wat Rotterdam gebruiken”, viel Caroline Nagtegaal (1980) bij de Europese verkiezingen in 2014 net buiten de boot. In 2017 kwam het telefoontje alsnog. Toenmalig Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zou de nieuwe minister van infrastructuur worden. Of Nagtegaal haar plaats in Brussel wilde overnemen. Ze nam het aanbod aan, maar bleef in Hillegersberg wonen. Ze bleef ook actief in het Rotterdamse, met vrijwilligersfuncties bij theater Walhalla, het Rotterdams Filharmonisch Orkest en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Nagtegaal werkte eerder bij het Rotterdams Havenbedrijf, waar ze onder meer betrokken was bij de bouw van de Tweede Maasvlakte en als belangenbehartiger in Brussel. Daarna ging ze aan de slag bij Schiphol.  

Die ervaringen klinkt door in haar plannen voor Europa. “We zijn een handelsland, het logistieke middelpunt van Europa”, zegt ze. “Om de toegangspoort tot Europa te blijven hebben we de rest van Europa nodig. Dat kunnen we niet alleen.” Dan gaat het over toegangswegen en de invoering van nieuwe technologieën, maar ook over iets eenvoudigs als elektronische vrachtbrieven voor grensoverschrijdende handel. “Vervoersdocumenten komen nu vaak nog op paper, we leven toch niet meer in 1980? In Nederland is een succesvolle pilot gedraaid met elektronische vrachtbrieven. Europa, neem dat toch gewoon over!”

JohanvanRijn

Johan van Rijn #19

De in Katwijk opgegroeide Johan van Rijn (1984) kwam “bij toeval” in Rotterdam terecht. Na een verblijf in Londen zocht hij een nieuwe stek. Bij de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen stond hij vorig jaar op plek acht en ook voor de gebiedscommissie Delfshaven was hij verkiesbaar.

De jurist werkt als beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociaaleconomische zaken, op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder werkte hij onder meer in de Emiraten en zat hij in een VVD-werkgroep die zich met internationale vraagstukken bezighoudt. Die internationale werkervaring onderstreept voor hem het belang van een “sterk Europa”, schrijft hij. Zijn thema’s: “tegen de nationalisten en tegen degenen die de rechtstaat ondermijnen”, en vóór de aanpak van “grote problemen”, zoals als economische groei en belemmeringen voor handel wegnemen.

Partij van de Arbeid

RichardMoti
Beeld door: beeld: Lex Draijer

Richard Moti #20

Met plek twintig op de kieslijst van de PvdA moet het wel heel raar lopen wil Richard Moti (1979) de overstap naar Brussel maken. Zijn aanwezigheid op de kieslijst is dan ook eerder symbolisch: de huidige wethouder werk en inkomen stelde zich het doel om het Rotterdamse armoedebeleid menselijker te maken; zoals de PvdA een Europa nastreeft dat “gaat om mensen, niet alleen om de markt”.

De geboren en getogen Crooswijker was tussen 2002 en 2013 namens de PvdA lid van de Rotterdamse gemeenteraad, daarna was hij bestuurder bij vakbond FNV. Had de PvdA bij de Kamerverkiezingen van 2017 niet de monsternederlaag geleden die het leed, dan was Moti waarschijnlijk Kamerlid geworden. Hij stond toen op plaats 15.

Socialistische Partij

JosjeBeukema

Josje Beukema #17

Josje Beukema (1986) was een van de SP’ers die zitting nam in de werkgroep die de grote nederlaag van die partij bij de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezing van 2018 moest analyseren. Even leek de SP toen de tweede partij van Rotterdam te worden, maar op de verkiezingsavond ging ze toch hard onderuit. Van de vijf raadszetels bleven er twee over. Beukema & co spaarden hun partij niet: de nederlaag had de SP aan zichzelf te danken, luidde hun analyse.

In september trad Beukema toe tot het bestuur van de Rotterdamse SP met in haar portefeuille de onderwerpen bouwen en wonen. Ze werkte al eens in Brussel, waar ze zich als fractiemedewerker van de SP in het Europese Parlement onder meer bezighield met handel en de interne markt. Nu bereidt ze in de Tweede Kamer de inbreng van de SP-Kamerleden in debatten over Europa voor.

DiederikOlders

Diederik Olders #18

Ook Diederik Olders (1970) schreef mee aan de zelfreflectie op de resultaten van de Rotterdamse raadsverkiezingen. Zelf stond hij toen namens de SP op plek achttien. Het jaar daarvoor bezette hij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eenzelfde plek op de kieslijst.

Olders is kritisch op de Europese samenwerking. Zo schreef hij in het blad Spanning, uitgeven door het wetenschappelijk bureau van de SP, over “propaganda” van de Europese Commissie, bijvoorbeeld in het onderwijs: “dat doet ze door docenten en leerlingen goed in de watten leggen met gratis leermateriaal, leuke uitwisselingen en hen te ‘helpen’ aan goede informatie over Europa.”

Zelf meldde hij zich bij de SP na het referendum van 2005, toen Nederlandse kiezers zich tegen de Europese Grondwet keerden. Hij werd actief binnen de afdeling Rotterdam, de stad waar hij filosofie studeerde, en was er enige partijvoorzitter. Sinds 2009 is hij hoofdredacteur van partijblad Tribune.

Olders is kritisch op de Europese samenwerking en “propaganda” van de Europese Commissie, bijvoorbeeld in het onderwijs

ChristenUnie-SGP

JanSchippers

Jan Schippers #30

Geen partij laat zoveel kandidaten opdraven als het kleine ChristenUnie-SGP: dertig in totaal, vier meer dan het totale aantal zetels dat Nederland in het Europese Parlement mag vullen. Lijstduwer Jan Schippers is directeur van de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk bureau van de SGP. Ook is hij vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente De Samaritaan in het Liskwartier en zat één raadsperiode in wat toen nog de deelraad Prins-Alexander was.

Tweemaal schreef de econoom Schippers mee aan het Europese verkiezingsprogramma van zijn partij, en ook was hij beleidsadviseur economische en monetaire zaken voor de SGP-fractie in het Europees Parlement.

In een column in het Reformatorisch Dagblad bekritiseerde hij recent de “Eurofiele politici van PvdA, D66, GroenLinks, VVD e.a.” die de EU als fiets beschouwen “waarop je altijd maar vooruit moet rijden, anders val je om”. Hij pleitte voor minder nadruk op individuele rechten en meer aandacht voor “hechte samenlevingsverbanden”.

“Sommige politici zien de EU als een fiets waarop je altijd maar vooruit moet rijden, anders val je om”

GroenLinks

KimvanSparrentak

Kim van Sparrentak #7

De uit Middelburg afkomstige Kim van Sparrentak woont sinds november vorig jaar in Rotterdam.  Ze zet zich onder meer in voor de stichting Vredestuinen en sloot zich aan bij het Rotterdams Klimaat Initiatief dat een coalitie smeedt van organisaties die zich inzetten voor een duurzaam Rotterdam. Eerder werkte ze voor Milieudefensie, onder meer aan campagnes voor betere luchtkwaliteit, waarin vaak bijzondere aandacht uitgaat naar Rotterdam.

Wat Rotterdam volgens haar met Europa moet? “Europa gaat de komende jaren de grote lijnen voor het klimaatbeleid uitzetten”, laat ze weten. “Voor de Rotterdamse haven is het belangrijk dat daar een eerlijk speelveld bestaat en alle landen en bedrijven in Europa gaan innoveren.”

 

Denk

LuizaSoares

Luiza Soares #5

“Geboren in Kaapverdië, getogen in Rotterdam, volwassen geworden in Groningen en weer terug naar huis in Rotterdam”, zo omschrijft Luiza Soares (1974) uit Oud-Charlois zichzelf. Soares zat namens de Socialistische Partij in de provinciale staten van Zuid-Holland, tot zij vorig jaar met voorkeurstemmen een zetel in de gemeenteraad veroverde. Door drukte stond zij die alsnog af en ging verder als burgerraadslid.

De breuk met de SP kwam afgelopen februari. Ze stapte over naar Denk omdat zij thema’s als racisme en uitsluiting miste. “De SP heeft daarover geen duidelijk standpunt. Ik kreeg daarover vaak vragen uit mijn omgeving”, zegt Soares, die onder meer actief is voor het kenniscentrum over het slavernijverleden NiNsee en Adept, een platform voor de Afrikaanse diaspora in Brussel.

Plannen om namens Denk de Rotterdamse politiek in te gaan, heeft ze voorlopig niet. Ze richt zich op de Europese verkiezingen. “Rotterdam is een grote stad, en mensen weten vaak niet hoeveel geld we van de EU ontvangen. En we hebben natuurlijk ook te maken met de Europese regels. Wie daar de macht heeft, bepaalt hoe die eruitzien.”

“We hebben te maken met de Europese regels. Wie daar de macht heeft, bepaalt hoe die eruitzien”

GladysAlbitrouw

Gladys Albitrouw #12

De annalen van de partijgeschiedenis van Denk vermelden dat Gladys Albitrouw (1982) een open sollicitatie stuurde, op het moment dat Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de PvdA stapten. Albitrouw studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit en werkte bij de gemeente Rotterdam. Ze werd medeoprichter van Denk en partijsecretaris.

Na het tumultueuze vertrek van Sylvana Simons schoof Albitrouw door naar plek vier op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Ook werd ze directeur van Statera, het wetenschappelijk instituut van de partij. Een rol die tot dan toe door Stephan van Baarle, de huidige voorman van de Rotterdamse fractie, werd vervuld. Eerder dit jaar was zij ook verkiesbaar voor de provinciale staten: in Zuid-Holland én Drenthe.

TunahanKuzu

Tunahan Kuzu #14

Tunahan Kuzu (1981) was al eens lijstduwer voor Denk, bij de raadsverkiezingen in zijn home town Rotterdam. En niet zonder reden: de in Maassluis geboren en in Schiebroek woonachtige Tweede Kamerpoliticus heeft hier een grote achterban. In Rotterdam haalde Kuzu twee keer zoveel stemmen als lijsttrekker Stephan van Baarle. Vanaf 2008 zat hij al een periode in de raad. Toen hij in 2012 de overstap maakte naar de Tweede Kamer zette hij een succesvolle, deels Turkstalige, campagne op poten. Slechts vier PvdA’ers haalden meer voorkeursstemmen dan hij.

Het Europese verkiezingsprogramma van Denk besteedt onder meer aandacht aan de gewenste erkenning van het Europese slavernijverleden, een menswaardig migratiebeleid, een Europees leger en toetreding van Turkije. “We zien dat mensen in Europa worstelen en bezorgd zijn over de aanhoudende negatieve berichtgeving over de multiculturele samenleving”, schrijft Kuzu in het voorwoord.

Volt

ChrisLuth

Chris Luth #7

Slimmer samenwerken, dat is waar Europa voor moet staan volgens Chris Luth (1975). Niet een ongekwalificeerd ‘meer Europa’, maar Europese samenwerking gebaseerd op de behoeften van Europese burgers.

Volt doet dit jaar voor het eerst mee met de Europese Parlementsverkiezingen en is de enige pan-Europese partij waarop we kunnen stemmen. Dat betekent dat Volt verkiesbaar is in acht EU-lidstaten met hetzelfde programma. Systeemverandering in de EU staat hoog op de agenda: Europese instituten moeten transparanter en democratischer worden en uiteindelijk toewerken naar een federale Europese staat, vindt de partij. Het ambitieuze partijprogramma is gedetailleerd onderbouwd met wetenschappelijke bewijs en best practices. Vijf minuten nadat Luth voor het eerst over Volt las, sloot hij zich aan. Hij ontwierp ook een logo voor de partij.

Luth heeft als architect gewerkt, schreef ook voor Vers Beton, en geeft nu les aan architectuurstudenten. Daarnaast organiseert en modereert hij evenementen. Voor Luth is Rotterdam bij uitstek een Europese stad. Als architect ziet hij de ‘maakbaarheid’ van de stad. Hij voegt daaraan toe dat Rotterdam meer dan 170 nationaliteiten heeft, en veel verkeer van en naar andere Europese steden. Dat Europese gevoel draagt Luth uit in zijn politieke ambities, maar ook bijvoorbeeld in een gedicht over de EU-lidstaten dat hij schreef.

De enige pan-Europese partij waarop we kunnen stemmen: Volt heeft in acht EU-lidstaten hetzelfde programma

ReyhanCigdem

Reyhan Cigdem #20

De 26-jarige Reyhan Cigdem groeide op in Tilburg maar is sinds haar 20ste trotse Rotterdammer. Tussendoor woonde ze ook in Frankrijk, België en Australië. Ze geniet van de Rotterdamse diversiteit en voelt zich verbonden met de stad – net als met Nederland, Turkije én Europa.  

Migratie is voor Cigdem één van de belangrijkste Europese onderwerpen. Terwijl haar Turkse grootvader in Nederland met open armen ontvangen werd omdat er arbeiders nodig waren, krijgen migranten en vluchtelingen nu een heel andere behandeling, constateert ze. Toch vindt ze het klimaat het allerbelangrijkste thema. Want nadenken over onze toekomst heeft alleen zin als we de toekomst van onze planeet kunnen garanderen.

Er zijn inmiddels zo’n vijfduizend ‘vrienden van Volt’ en volgens peilingen zou Volt twee zetels binnen kunnen slepen. Niet slecht voor een partij die zijn eerste verjaardag nog moet vieren. Maar de kans dat Luth en Cigdem dit jaar al naar Brussel verhuizen, is klein. 

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Guido van Eijck

Guido van Eijck

Guido van Eijck (1987) is freelance journalist. Zijn stukken verschenen in onder meer De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, het Financieele Dagblad en Die Zeit. Voor Vers Beton schrijft hij elke maand een analyse over de Rotterdamse politiek.

Profiel-pagina
Adriaan

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge (1994) is politiek filosoof en journalist. Groeide op langs de Rijn, reisde af naar het zuiden voor een studie in Maastricht en vertrok daarna met de stroom mee naar de enige echte Maasstad. Hij bijt zich graag vast in netelige maatschappelijke kwesties en is lichtelijk geobsedeerd met vraagstukken over werk, inkomen en ongelijkheid.

Profiel-pagina
05_Nina Fernande_integratie

Nina Fernande

Illustrator

Nina Fernande (1987) is een illustrator. Ze woont en werkt in Rotterdam. Als ze niet aan Franstalige chansons werkt, kleurt, faxt en streept ze simpele maar krachtige platen. Ze typeert haar werk als cartoonesk zonder het grafische element te verliezen.

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.