Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-19
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

“Het massale kappen van de bomen in het stadsbos bij Hillegersberg door Staatsbosbeheer staat lijnrecht tegenover de strategie die de stad Rotterdam zelf voert rondom zieke essenbomen”, opent Pieter Bolle. Hij is bestuurslid van de Rotterdamse Bomenridders en heeft hiervoor 40 jaar ‘in de bomen’ gewerkt binnen de gemeente Rotterdam.

“Ze kappen hele hectares bos tegelijk1, omdat er zieke essen te zien zijn. Het is net een woestijn, waar zij gerooid hebben, en met zeer grof materieel [aan de Bleiswijkse zoom, red].” Het protocol van essentaksterfte dat Rotterdam in de stad hanteert is genuanceerder. “Dat schrijft voor elke essenboom per stuk te beoordelen of ‘ie aangetast is en eventueel weg te halen”, weet Bolle.

De Stichting Bomenridders ontstond in 1997 nadat een bewoner van Hoogvliet in ridderkledij protesteerde tegen de kap van bomen voor een winkelcentrum. Al snel werden ze gevreesd door de ambtenaren, zoals Bolle toen zelf was. Toen hij zes jaar geleden met pensioen ging, sloot hij zich aan bij de Bomenridders. “Ik vond daarvoor al vaak dat ze eigenlijk wel gelijk hadden”, vertelt hij. “Waarom moet een monumentale boom wijken voor een winkelcentrum?”

Ruim een jaar geleden raakte Bolle betrokken bij het Lage Bergse Bos. Er moest veel gekapt worden voor de aanleg van de nieuwe Rijksweg A16. De Bomenridders bedongen dat tweemaal zoveel teruggeplant wordt als er gekapt is. “We zijn geen don quichote, zo’n snelweg komt er nu eenmaal. Maar er moest dus wel een goede compensatie komen.” Dat lukte.

Recreatieschap Rottemeren, waarin drie gemeenten samen het gebied beheren, greep de werkzaamheden voor het snelwegtracé2 echter aan voor verder grootschalig onderhoud, met als doel een ‘toekomstbestendige herinrichting’ van het bos, staat in het jaarverslag. “Sinds de aanleg in de jaren zeventig is het Lage Bergse Bos haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is gewijzigd. Daarom is het tijd voor een kwaliteitsimpuls3.”

En dat betekent dat er ook gezonde bomen gekapt worden, vertelt boswachter Dick van Stegeren (Staatsbosbeheer). Zijn organisatie beheert het stadsbos in opdracht van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. “Er is heel veel jaren geen rigoureus onderhoud gedaan omdat dit bos politiek erg gevoelig ligt. ‘Dunnen’, ofwel bomen ertussen uit halen, is nodig om de andere bomen meer ruimte te geven, een robuust bos te krijgen.”

VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-10
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

Maar tegelijkertijd rukte ook de ziekte essentaksterfte op, die essenbomen aantast4. Daarom begon Staatsbosbeheer in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren – parallel aan de kap voor de snelweg en de ‘kwaliteitsimpuls’ –  met de grootschalige kap van essenbomen. “Vanwege deze agressieve schimmelziekte moeten in 2019 veel essen gekapt worden. Het biedt ons wel de kans om bij de nieuwe beplanting te kiezen voor een variatie aan boomsoorten, passend bij de gewenste indeling van het Lage Bergse Bos.” In 2018 ging het om zo’n 3000 gekapte bomen aan de Bleiswijkse Zoom, begin 2019 zijn er vervolgens 3176 bomen verwijderd (waarvan 1899 essen) en na de zomer staan er nog 3429 bomen op de lijst (2232 essen). En dat zijn pas twee van de zes fases.

Bij het beleid rondom de essentaksterfte, en de combinatie van alle grote werkzaamheden tegelijkertijd, worden nu kritische kanttekeningen geplaatst. Bijvoorbeeld door de Bomenridders. Zij hekelen het verschil5 tussen het beleid van de Gemeente Rotterdam en dat van Staatsbosbeheer, onder meer omdat het voor 91 procent door Rotterdam betaald wordt.

VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-2
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

Waar komt dit verschil vandaan? Staatsbosbeheer handelt volgens het praktijkadvies essentaksterfte voor multifunctionele essenbossen vanuit de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) van december 2018, verklaart de woordvoerder. De focus ligt in eerste instantie op aangetaste essen die binnen 30 meter (een boomlengte) staan van wegen en paden. Maar in het Lage Bergse Bos geldt dat voor het merendeel van de essen. “Niet aangetaste bomen worden zo veel mogelijk gespaard wanneer ze stabiel genoeg zijn als alle aangetaste bomen daaromheen zijn weggehaald. Alle bomen worden op deze manier bekeken.”  

Maar, helaas, zo stelt hij: in het Lage Bergse Bos is geen gezonde es aangetroffen. Boswachter Dick van Stegeren bevestigt: “In het Rottemerengebied staat geen enkele es die niet besmet is. Alle bomen in het bos zijn in meer of mindere mate besmet. Vroeg of laat zullen ze dus allemaal omvallen.”

Landelijk beleid

Die stelling vindt essenexpert Arnold Meulenbelt sterk: “We zien eigenlijk altijd dat een percentage van de bomen niet vatbaar is. En die wil je nu juist graag behouden.” In Wageningen worden bijvoorbeeld zulke meldingen van resistente bomen verzameld en onderzocht om verder mee te kweken.

Meulenbelt legt uit waarom het sparen van resistente essen belangrijk is: “In een bos zie je veel zaailingen, er is veel genetische diversiteit. Dat zorgt dat er sommige individuen niet vatbaar zijn. We weten inmiddels dat bijvoorbeeld 5 à 10% van de essen binnen zo’n bos ongevoelig is, afhankelijk van de soort die er staat. Dat percentage wil je juist behouden voor het bos en niet kappen. Nu worden – onterecht – alle essen in het bos ‘over één kam geschoren”.

“Wel is het beleid rondom essentaksterfte6 in een stedelijke omgeving anders dan in een bos. Dat verklaart waarom Staatsbosbeheer er anders in staat dan de boombeheerders van de gemeente Rotterdam”, legt Meulenbelt uit. “Maar er worden terecht kritisch noten geplaatst, want het Lage Bergse Bos is een stads recreatiegebied. Het ligt daarom wel wat genuanceerder dan in een bos.”

“Het Lage Bergse Bos is een stads recreatiegebied. Het ligt daarom wel wat genuanceerder dan in een bos”

Het grootschalig, selectief kappen van de essen is inderdaad wel in lijn met het beleid van de VBNE, bevestigt Meulenbelt. Het is daarom volgens hem niet vreemd dat Staatsbosbeheer hiervoor heeft gekozen. “Maar omdat het hier om een recreatiegebied gaat met een grote diversiteit aan soorten, moet je op de essenbomen in het Lage Bergse Bos eigenlijk een combinatie van het stads- en het bosbeleid loslaten”, besluit de boomexpert.

Kappen opschorten

De gemeenteraad van Lansingerland plaatst ook vraagtekens. Zij heeft na een rondgang door het gebied op 13 juni besloten om het recreatieschap te verzoeken om te stoppen met kappen, totdat er een tweede beoordeling van de essentaksterfte in het gebied heeft plaatsgevonden door onafhankelijke boomexperts. De rondgang 7 was op uitnodiging van bewoner Tineke van der Knaap die actie voert tegen de kap. “Je ziet wat een wezenlijk verschil het maakt of je vanachter je scherm of in het echt oordeelt over zulke ingrijpende beslissingen”, zegt van der Knaap. “Ik vraag mij af of wethouder Wijbenga wel eens in het gebied is geweest”.

Ook spreekt de vereniging natuur- en vogelwacht Rotta, zich uit tegen het beleid. De club was nauw betrokken bij de inpassing van de A16 in het gebied en heeft een ‘uitstekende relatie’ met de lokale mensen van Staatsbosbeheer. “Veiligheid speelt een grote rol […] onze grootste pijn ligt dan ook niet bij het verwijderen van essen. Wat ons echt zwaar valt is het massale kappen van gezonde grote populieren en wilgen. […] Als je een bos wilt verjongen moet je daar in onze optiek de tijd voor nemen en heel geleidelijk  over een groot aantal jaren de oudere bomen vervangen”, beschrijft de vereniging haar standpunt in het ledenblad ‘Aves Visum’ van zomer 2019.

Door de zure appel bijten

Toch gaan bij de percelen met veel essen, alle bomen tegen de vlakte, bevestigt de boswachter Dick van Stegeren (Staatsbosbeheer). Zoals bij de Bleiswijkse zoom is gebeurd. “Het is heel pijnlijk. Maar we zien het als ‘door de zure appel heen bijten’. Het is een rationele afweging: liever in een keer een grote verstoring, dan elke paar jaar weer. Het biedt de gelegenheid om nu in een keer een meer divers bos terug te planten. In de ideale situatie zou je ze dagelijks per stuk langslopen en iedere aangetaste boom met een helikopter uit het bos vissen. Maar daar hebben we het geld en de capaciteit niet voor.” 

Bovendien voelt Van Stegeren de verantwoordelijkheid op zijn schouders. “Er fietsen, lopen, spelen hier zoveel mensen. De ziekte is progressief. Als er een boom ziek is, dan gaat hij vroeg of laat om. Ik wil niet achteraf denken: ‘hadden we maar eerder het hele bos omgevormd’.” 

Het is doodzonde van de essen, vindt hij ook. Hij is ervan overtuigd dat er geen gezonde es in het bos te vinden was. Dat aan hun intenties getwijfeld wordt ‘doet wel pijn, ja’. “Het jeukt aan je ziel, bij mijn collega’s ook. Wat zou ons belang nou zijn, om zomaar als oermensen te gaan kappen?”

VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-26
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

Hout brengt geld op

vb_fundeer-je-mening

Lees meer

Support Vers Beton en steun onafhankelijke journalistiek in Rotterdam!

Pieter Bolle heeft er een andere kijk op. “Waarom de beheerders ervoor kiezen om hele percelen tegelijk te kappen? Hun reden is: zieke essen vormen een gevaar. Maar ik denk dat de efficiëntie en verkoop van hout. Biomassa brengt geld op”, zegt Bolle. “Natuurlijk ontkennen ze dat”. 

Dat er geen inhoudelijk toezicht is op het beleid van Staatsbosbeheer, is daarom een punt van ergernis van Pieter Bolle en de Bomenridders. Het beheer van het Lage Bergse Bos gebeurt in opdracht van de drie gemeenten (Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas) die samen het ‘Recreatieschap Rottemeren’ besturen. Rotterdam betaalt daarvan 91 procent. “Toch is er niemand van de bomenmensen binnen de gemeente die er bemoeienis mee heeft”, hekelt Bolle. “Wethouder Wijbenga moet daar als hoofdfinancier toch verantwoording over af kunnen leggen, invloed hebben op het beleid?” 

De opbrengsten uit hout zijn ook voor het recreatieschap, die dus alle (ook incidentele, extra) kosten in dit geval voor haar rekening neemt. Ze worden in mindering gebracht op de rekening voor het beheer. “Daarbij wil ik opmerken dat de kosten flink hoger zijn dan de opbrengsten”, meldt de woordvoerder. “Dat komt bijvoorbeeld omdat bij het wegzagen van de bomen beschermende maatregelen genomen moeten worden zoals rijplaten, er kleinschaliger gewerkt wordt dan in grote aaneengesloten bosgebieden, en het binnen een zo kort mogelijke termijn weer wordt ingeplant.”

Boswachter Dick van Stegeren voegt toe: “Bovendien is er vanwege de essentaksterfte, die in heel Nederland heerst, een grotere vraag naar bosaannemers en plantgoed. Ook komt er veel essenhout op de markt. Dit betekent hogere kosten en lagere opbrengsten.”

“Rotterdam betaalt daarvan 91 procent van de kosten, toch heeft geen van de bomenmensen binnen de gemeente er bemoeienis mee”

Hoeveel die kosten en opbrengsten dan zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. In de concept-jaarstukken van 2018 is een post opgenomen van 150.000 euro. “Een inschatting van de kosten die bovenop de kosten van het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte gemaakt moeten worden, om te voorkomen dat in andere delen van het gebied incidenten ontstaan met gevaarlijke essen”, legt de woordvoerder uit.

In diezelfde stukken staat dat het bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte heeft geleid tot een overschrijding van de begroting van € 170.000, in 2018. Over de baten uit houtverkoop is niets terug te vinden in de jaarstukken. “Financiële verantwoording 8vindt plaats op product- en projectniveau”, verklaart de bestuurssecretaris. “In de overschrijding € 170.000 is de opbrengst [van hout, red.] al verrekend met alle kosten (ook herplant en het herstellen van paden). 

Het roept vragen op over de controle op Staatsbosbeheer. Is die wel voldoende ingebed in de bestuurlijke organisatie en kan de gemeente zo voldoende toezicht houden op haar uitvoerder?

“Dol op bomen”

In de raadscommissie BWB van 19 juni vroeg Astrid Kockelkoren (GroenLinks) wethouder Wijbenga naar zijn reactie op actie van de raad van Lansingerland. Zijn reactie illustreert de kritiek van Bolle: “de slimste mensen van Staatsbosbeheer hebben hiernaar gekeken en reactie gegeven”, reageert Wijbenga. “Dat is helaas kappen van de zieke bomen. Ik heb vanuit die rol geen behoefte aan een second opinion. Ik heb begrepen dat Lansingerland vooral erkenning wil geven aan de mensen die geschrokken zijn en een extra legitimatie dat Staatsbosbeheer het wel goed gedaan heeft. Maar Staatsbosbeheer is gewoon een expert.” Hij voegt eraan toe: “Ik vind het bijna een soort motie van wantrouwen naar Staatsbosbeheer. Volgens mij hebben zij er echt heel veel verstand van en zijn ze dol op bomen.”

“Ik vind het een soort motie van wantrouwen naar Staatsbosbeheer. Volgens mij hebben zij er echt heel veel verstand van en zijn ze dol op bomen”

Kockelkoren ‘begrijpt het pleidooi voor goede relatie met Staatsbosbeheer’. “Maar het is niet zo dat Staatsbosbeheer onfeilbaar is. Die oproep in Lansingerland doet wel recht aan de zorg die leeft. Het is geen gek signaal en we moeten in elk geval uitdragen dat we dat pleidooi ondersteunen.” Raadslid Co Engberts (PvdA) sluit daarbij aan: “We willen niet achteraf zien dat we te rigoureus aan de slag zijn geweest.” 

Wijbenga is niet overtuigd: “De bomen zijn gekapt! Dus het is achteraf. We kunnen wel meegeven dat we in het aanplantbeleid en onderhoud de beste experts inzetten zodat dit niet meer gebeurt. Dan ben ik helemaal happy”. Hij lijkt hiermee niet op de hoogte van het feit dat de kapwerkzaamheden halverwege de tweede fase zijn, van de in totaal zes fases.

Bestuurlijke controle

Dat Wijbenga slecht geïnformeerd is, kan kwalijk zijn. Hij is namelijk een van de drie enige toezichthouders. Het recreatieschap, opdrachtgever van Staatsbosbeheer in dit gebied, wordt bestuurd door een dagelijks bestuur9 van drie wethouders: Bert Wijbenga, voorzitter namens gemeente Rotterdam; Simon Fortuyn namens gemeente Lansingerland en Daan de Haas namens gemeente Zuidplas. 

VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-6
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

De bestuurlijke controle op Staatsbosbeheer wordt ook landelijk door het eigen oud-afdelingshoofd Frits van Beusekom (tot 1989) ter discussie gesteld. “Vroeger was er een nationaal bosbouwbeleid dat in de Tweede Kamer behandeld werd. Wie controleert nu de directeur van Staatsbosbeheer? Het bestuur?”, zo uitte van Beusekom, zijn ongenoegen eerder dit jaar in de media. “[… er is] eenmaal per jaar een zogenoemd vriendschapsoverleg met de provincie, dat is alles. De directeur kan zijn gang gaan in de bossen10en dat doet hij ook.11” 

Wat daarnaast vragen oproept is het feit dat de secretaris van dit recreatieschapsbestuur, Frans van der Meer, tevens accountmanager van Staatsbosbeheer is. Hij is daarmee ook verantwoordelijk namens de ‘uitvoerder’. Zelf ziet hij dat niet als probleem: “Recreatieschap Rottemeren heeft mij benoemd als secretaris. De Gemeenschappelijke Regeling12 van het Recreatieschap regelt dat het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden ondersteund door een secretaris en dat deze functionaris tevens belast is met de leiding van de (ambtelijke) ondersteuning van het Recreatieschap. De secretaris maakt geen deel uit van het bestuur en heeft een adviserende stem.”

Petitie

Op 8 juli is de vergadering van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap. Initiatiefnemer van de rondgang in Lansingerland Tineke van der Knaap, is daarbij aanwezig, om een petitie aan te bieden aan Wijbenga als voorzitter. “Stop de onnodige bomenkap in het Rottemerengebied. Essentaksterfte wordt als argument gebruikt om het Rottemerengebied te kappen.” Op moment van schrijven heeft de petitie 1.448 ondertekeningen. Zij benoemt ook de baten uit de verkoop van hout, die niet goed controleerbaar zijn. 

VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-24
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

Niet starten met kappen in augustus, maar uitstellen totdat er een ‘second opinion’ is geweest, is in het kort gezegd ook het verzoek van de gemeenteraad Lansingerland. Ook meerdere Rotterdamse raadsleden, zoals Co Engberts (PvdA) geven aan hierover nog met Wijbenga in gesprek te gaan, als verantwoordelijk wethouder en opdrachtgever namens het recreatieschap.

De ontstane ophef stelt de deskundigheid van zijn collega’s ter discussie, zo ziet boswachter Van Stegeren het. “Maar we zijn een democratie. Het is op zich verstandig om de discussie aan te gaan. Uiteindelijk is het het bestuur van het recreatieschap dat beslist en ons opdracht geeft. In de Oostvaardersplassen is het beleid uiteindelijk ook aangepast.” Hij denkt even na en voegt er dan aan toe: “Toch is het makkelijk discussiëren als je de verantwoordelijkheid niet hebt”.

Wat de consequentie zal zijn als op 8 juli in de bestuursvergadering van het recreatieschap besloten wordt het kappen op te schorten? Van Stegeren: “Ik houd m’n hart vast. Dan moeten we meerdere keren noodkap uitvoeren of delen van het gebied afsluiten, met de financiële gevolgen en risico’s van dien.”

 

UPDATE: Na kritische vragen in de Rotterdamse gemeenteraadsvergadering13 van 27 juni 2019 heeft wethouder Wijbenga laten weten dat hij de Universiteit van Wageningen wil vragen om voor het kappen half augustus vervolgd wordt, schriftelijk advies te geven op de aanpak van Staatsbosbeheer.

 1. In 2018 zijn er ongeveer 3000 bomen aan de Bleiswijkse zoom gekapt (blok 1). Vervolgens zijn er eind januari tot half maart al 3176 bomen verwijderd. Hiervan waren er 1899 essen en de andere bomen waren populier, wilg, berk, beuk, eik en els. 
  Na het broedseizoen (medio augustus tot eind oktober) wordt blok 2 vervolgd met nog eens 3429 bomen. Hiervan zijn er 2232 essen en de andere bomen waren populier, wilg, berk, beuk, eik en els.
  Daarna staan nog blok 3 tot en met 6 op de planning.
  ↩︎
 2. De rijksweg A16 Rotterdam komt in een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos te liggen. De beplanting, paden en recreatieve voorzieningen kunnen zo afgestemd worden op de inrichting van het groene tunneldak. Het klaarmaken van het tracé is in volle gang. ↩︎
 3. Uit jaarverslag 2018: Het recreatieschap wil de directe inpassing van de A16 aangrijpen om te komen tot een zo optimaal mogelijke herinrichting van het gehele Lage Bergse Bos. Deze toekomstbestendige herinrichting bevat daarmee ook – bovenwettelijke - maatregelen die niet op Rijkswaterstaat kunnen worden verhaald. Uitgaande van bekostiging van de wettelijk inpassingskosten door Rijkswaterstaat heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 november 2016 ingestemd met een bestemmingsreserve van maximaal € 2,5 miljoen voor de financiering van de bovenwettelijke maatregelen voor dit gebied. Begin 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten een krediet te vormen van € 50.000 vanuit deze bestemmingsreserve dat ingezet wordt voor de ontwikkeling van een visie voor het Lage Bergse Bos, een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. Dit krediet is op 9 april 2018 met € 100.000 verhoogd en op 9 juli 2018 met € 50.000 verhoogd waarmee een totaal krediet van € 200.000 beschikbaar is. Inmiddels is externe expertise ingehuurd en in nauwe samenwerking met de gemeenten Lansingerland en Rotterdam gestart met het ontwerp- en participatieproces. De planning is dat begin 2019 een voorlopig ontwerp van het totale Lage Bergse Bos gereed ↩︎
 4. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich via West Europa over heel Nederland verspreid heeft. Via het blad dringt het schimmelweefsel de takken binnen en van daaruit verder de boom in. Vooral jonge takken worden aangetast. Als de aantasting zich uitbreidt, sterft het topdeel van de tak af. Bij aanhoudende en zware aantasting sterft de boom, zo staat op de website van Staatsbosbeheer. Hij besmet alleen de es. ↩︎
 5. Het verschil is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar aan de rand van Hillegersberg, op de hoek van de H. Bosmans en de H. Andriessenlaan, waar een grote essenlaan fier overeind staat, zo vertelt Bolle: enkele tientallen meters verder, de grens van het Lage Bergse Bos over, zijn niet alleen hele velden, maar ook losstaande, monumentale essen op voorhand gekapt. ↩︎
 6. Hij stelde met de internationale experts gezamenlijke richtlijnen op voor de omgang met de essentaksterfte. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van de gezondheid van een es in het straatbeeld en bij welke mate van aantasting de boom zwak of gevaarlijk kan worden. ↩︎
 7. Naar aanleiding van de forse bomenkap in het Recreatieschap Rottemeren zijn de raadsleden vrijdag 31 mei uitgenodigd door bewoner Tineke van der Knaap voor een rondleiding in het Recreatieschap. De raadsleden stellen vast dat professionals verschillend denken over de wijze en omvang van de aanpak van het Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte in het Recreatieschap Rottemeren. Bij de Merenweg in Bleiswijk wordt, nadat een grote groep ongeruste inwoners van Lansingerland zich georganiseerd heeft, een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor een schouw (tussen medio juli en augustus). Het opnameprotocol Essentaksterfte zal hierbij gebruikt worden (toezegging van AB/DB lid wethouder Simon Fortuyn). Als er een grote afwijking is van het advies dat uit de schouw naar voren komt ten opzichte van het uitvoeringsplan van Staatsbosbeheer, stellen wij voor dat ook elders in het Recreatieschap wordt geschouwd door dezelfde groep die ook bij de Merenweg heeft geschouwd. ↩︎
 8. In de jaarrekening wordt inzicht verstrekt gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2018 en de Najaarsrapportage 2018. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten. Financiële verantwoording vindt plaats op product- en projectniveau. In de gerapporteerde overschrijding ad. € 170.000 is de opbrengst verrekend met alle kosten (ook de kosten van bijvoorbeeld herplant en het herstellen van paden) die in 2018 gemaakt zijn voor het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte, zo luidde de formulering van de bestuurssecretaris van het Recreatischap Rottemeren. ↩︎
 9. In het Algemeen Bestuur zit daarnaast de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, plus mw K. Arends namens Lansingerland en dhr. J Hordijk namens Zuidplas. ↩︎
 10. Staatsbosbeheer reageerde hierop het volgende: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2019/02/reactie-op-kritiek-op-ons-bosbeheer ↩︎
 11. Staatsbosbeheer heeft volgens Van Beusekom al meermaals de grootte van kapvlaktes overschreden ten opzichte van wat mag volgens de FSC-normen en al helemaal volgens de eigen richtlijnen. ↩︎
 12. Uit de overeenkomst van deze regeling: De dagelijkse leiding over de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst (tussen Staatsbosbeheer en het recreatieschap, red.) berust bij de secretaris van het Bestuur van de Recreatieschap Rottemeren (Frans van der Meer, red.) en de door Staatsbosbeheer aan te wijzen verantwoordelijk manager. Deze functionarissen komen op gedurende de looptijd van deze overeenkomst tweemaal samen en rapporteren over de uitvoering van de overeenkomst en de voortgang van de samenwerking tussen het Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren, respectievelijk de directie van Staatsbosbeheer.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-3827.html ↩︎

 13. Vanaf ongeveer 10.30: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/569990/Gemeenteraad%2027-06-2019#ai_4766331 ↩︎
ava Willemijn Sneep

Willemijn Sneep

Adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur

Willemijn Sneep is na wat omzwervingen en een master Journalistiek in het schattige Leiden weer terug in de enige wereldstad die Nederland rijk is. Als freelance journalist kan ze zich geen betere thuisbasis wensen. [email protected]

Profiel-pagina
LISA-DIEDERIK-PORTRET-2019

Lisa Diederik

Fotograaf

Het werk van Lisa Diederik (1990) draait om het tonen van authenticiteit en andere werelden. Daarin ziet zij het als uitdaging het uitzonderlijke in het gangbare weer te geven, het liefst met een vleugje humor. Ze studeerde aan de Willem de Kooning en is sindsdien naast fotograaf ook werkzaam in de Rotterdamse kunstwereld.

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.