Advertentie

unnamed
Voor de harddenkende Rotterdammer
Vers-Beton-Michael-van-Kekem-Doorkruist-corona-de-ambities-van-de-Coolsingel-2020.jpg
Beeld door: beeld: Michael van Kekem

In februari lag het college ‘op schema’.  Wethouder Moti nog hard op weg zijn doel te halen: 8 duizend mensen uit de bijstand naar werk helpen. Bouwwethouder Kurvers kon het ene na het andere bouwplan presenteren. En toen was daar corona. Wat betekent het virus voor de Coolsingelwerkelijkheid?

De schade voor de grote steden is enorm, erkent Leonard Geluk, voormalig Rotterdams wethouder en sinds dit jaar directeur van Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG). Want: er komt dit jaar amper toeristenbelasting binnen, de parkeergelden zijn enorm teruggelopen en de dividenden die Rotterdam normaliter krijgt van de RET, het Havenbedrijf en als aandeelhouder van Schiphol zijn vrijwel zeker nul. Tel daarbij op dat er de komende maanden geen huur binnenkomt van gemeentelijke gebouwen in de cultuursector als het Luxortheater en dat het aantal mensen dat bijstand krijgt enorm is toegenomen. 

“Dat bijstandtarget van Moti1 is nu natuurlijk kansloos”, steekt oud-wethouder Adriaan Visser van wal. “En het bouwtarget van Kurvers wordt ook al lastiger. Praktisch gezien omdat veel Polen en Bulgaren die in de bouw werken naar huis zijn, er minder makkelijk geïmporteerd kan worden en aanbestedingen ook niet zo soepel gaan nu de ambtenaren thuiszitten.” Betekent dat inderdaad dat het college terug moet naar de tekentafel?

Vers Beton – Nina Fernande – Beton of brandhout

Lees meer

Ja, het aantal Rotterdammers in de bijstand neemt écht af (maar heel bijzonder is dat niet)

Maandelijkse factcheck: klopt de claim van wethouder Moti over het aantal uitkeringen?

Visser kan het weten, hij was de eerste anderhalf jaar van dit college belast met zo’n beetje alle zware dossiers:van Financiën tot Haven en grote projecten, en daarvoor ging hij in het Leefbaarcollege ook al over de centen. Maar begin vorig jaar struikelde de D66’er over een lekaffaire en moest het veld ruimen. 

De gevallen wethouder weet nog precies wat er binnenkomt – en nu dus niet binnenkomt –  in de Rotterdamse schatkist. “Het dividend van het Havenbedrijf is in een goed jaar 60 miljoen per jaar, dat gaat dus al naar nul en dat is maar één voorbeeld. Dat kan betekenen dat er dit jaar een tekort van misschien wel 100 miljoen op de begroting staat. Toch zou ik niet pleiten voor bezuinigingen, maar bijvoorbeeld vijf jaar nemen om dat tekort weg te werken.” Er moet gekozen worden ‘met verstand’, vindt hij. “Als je het mij vraagt: energietransitie moet doorgaan, maar ik kan me voorstellen dat het toch in een wat langzamer tempo gaat.”

“Ook de gemeenten krijgen hulp van het Rijk: het gemeentefonds, de grootste inkomstenbron van de stad, wordt aangevuld”

Compenseert Den Haag?

Maar er is hoop. Ook de gemeenten krijgen hulp van het Rijk. Het gemeentefonds,2 met 1,7 miljard per jaar veruit de grootste inkomstenbron van de stad, wordt aangevuld. Halverwege mei moet duidelijk worden hoe dit voor Rotterdam uitpakt. 

“Die uitbreiding van het gemeentefonds wordt hoogstwaarschijnlijk afhankelijk van de schade die een gemeente lijdt”, zegt Geluk. “We hebben als VNG een lijst opgesteld met weggevallen inkomsten en extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona. Zoals toeristenbelasting, parkeerbelastingen en dividenden die wegvallen en extra kosten als bijstand, handhaving en onderwijs.” Aan de hand daarvan moet er extra geld vanuit het Rijk komen. 

“Ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt”, reageert Lies Roest, fractievoorzitter van GroenLinks. Ze is skeptisch. “Ik vraag me echt af of hiermee onze verliezen gecompenseerd worden. In het verleden is dat niet heel vaak gebeurd.”

De missie van Moti

De oud-vakbondsman Richard Moti wordt gezien als een van de sterkhouders van dit stadsbestuur. Hij is een van de weinige vakwethouders, die al zijn hele werkzame leven bezig is met mensen aan het werk krijgen en houden. Nog maar even geleden keek hij maandelijks tevreden op als de nieuwe bijstandcijfers binnenkwamen. Zijn missie is duidelijk: in vier jaar zou hij 8 duizend Rotterdammers uit de bijstand aan werk helpen. Daarvoor sloot hij akkoorden met mkb-bedrijven, grote werkgevers in de haven en mbo-opleidingen. “Het laatste pre-coronaresultaat was hoopvol: 4500 mensen uit de bijstand”, zegt Moti. “Dus nog 3500 te gaan.” Dat was de stand op 12 maart.  

Daarmee deed Rotterdam het beter dan het landelijk gemiddelde en de andere grote steden, vertelt hij trots. “Daar was ik echt blij mee.” En toen kwam corona. Het aantal bijstandsaanvragen per week is nu bijna verdrievoudigd naar 650. “En dat al zes weken op rij.”

De wethouder ziet het met lede ogen aan. “Het pijnlijke is dat we dubbel geraakt worden. De instroom van mensen in de bijstand is dus meer dan verdubbeld, terwijl de uitstroom is gehalveerd. Want het aantal vacatures is totaal ingestort. Wel probeert hij met bedrijven waar het juist wel goed gaat afspraken te maken over nieuwe banen. “Supermarkten, logistiek en callcenters hebben het nu juist extra druk. Dus daar proberen we nog mensen te plaatsen.”

Doelen in de prullenbak?

Toch wil Moti zijn ambitieuze doelstelling nog niet vergeten. “We hebben vooralsnog afgesproken dat we ons vasthouden aan de ambities. Al moet je reëel zijn en er misschien meer tijd voor nemen. Wellicht lukt het niet in 2022, maar wel in 2024.”

En zo kijken ook de architecten van dit stadsbestuur ernaar. Twee jaar geleden onderhandelden de twee tegenpolen VVD en GroenLinks maandenlang om tot een monsterakkoord van zes partijen te komen. Fractievoorzitters Vincent Karremans (VVD) en Lies Roest (GroenLinks) willen voorlopig dan ook niets weten van nieuwe onderhandelingen of doorstrepen van collegedoelen. 

“In deze doelen zit juist een balans tussen links en rechts”, zegt Karremans. “De geest van ons coalitieakkoord moet daarom blijven bestaan: duurzaamheid, bouwen en armoedebeleid. Dat is te zorgvuldig opgebouwd om zomaar overboord te gooien.”

“Het college moet wel inventariseren wat realistisch is en wat niet. We mogen niet na vier jaar zeggen: het is allemaal niet gelukt, want corona”

Daarnaast vindt de VVD-leider dat de coronacrisis geen excuus mag worden om collegetargets te doen versloffen. “Het college moet wel inventariseren wat nog realistisch is en wat niet, maar we mogen niet na vier jaar zeggen: het is allemaal niet gelukt, want corona”, vindt Karremans. Al beaamt hij ook: “Die bijstandtarget gaat we niet meer halen. Jammer, want dat ging juist zo goed.”

Roest valt hem bij: “Ik ga Moti niet aan deze target houden, maar hij moet er wel alles aan doen. Deze crisissituatie mag niet betekenen dat wethouders nu op hun kont gaan zitten en niets doen.” Roest denkt ook dat bouwopgave van Kurvers onhaalbaar is geworden. “De andere targets, ik ga ervanuit dat we die gewoon gaan halen. Die 15 duizend schuldtrajecten3 van wethouder Grauss zijn alleen maar meer noodzakelijk geworden. Ook als daar geen geld meer voor is, moeten we dat zeker zien te vinden. Die schuldtrajecten zijn nu noodzakelijker dan ooit.”

Cultuurplan uitstellen?

Om de ondernemers en de cultuursector niet te laten omvallen, is intussen adviseur Diederik van Dommelen van PwC aan het werk gezet. Hij moet bij gemeenteraadsfracties en in de gebieden ideeën ophalen voor een Herstelplan. “Hoe houden we onze ondernemers en de cultuursector overeind? Dat moet hij gaan uitzoeken”, zegt Karremans.

versbeton_opinierubriek-04

Lees meer

“Ook Rotterdamse makers en kleinere instellingen verdienen extra steun in de coronacrisis”

Stadsdichter Dean Bowen: "In een gezonde culturele sector zijn de 'kleintjes' onmisbaar."

De zwaargeraakte cultuursector wacht dit najaar al een oordeel over de verdeling van de cultuurgelden voor de komende vier jaar. Welke instellingen krijgen subsidie en hoeveel? De vraag is of die beslissing wel realistisch is, nu niet duidelijk of er cultuurinstellingen omvallen en het culturele jaar voor 2020 verloren lijkt. PvdA-raadslid Co Engberts wil daarom dat wordt uitgezocht of het Cultuurplaneen jaar uitgesteld kan worden en dus alle subsidies met een jaar verlengd. “Ik heb het college gevraagd of dat technisch en juridisch kan, want dit hangt ook van het ministerie van OCW af”, zegt Engberts. Hij wil dat Rotterdam dit initiatief neemt en dan kijkt hoe ‘Den Haag’ reageert. “Het ligt voor de hand om het een jaar stil te leggen, daar doe je iedereen het meeste recht mee.” Karremans en Roest lijken de PvdA’er hierin te volgen. “Dat klinkt wel redelijk.”

Politiek bedrijven over corona

Mogelijk zal de coronacrisis zorgen voor nieuwe spanningen in ‘het elftal van Ahmed,’4 of tussen de coalitiepartijen. Karremans ziet bijvoorbeeld met afgrijzen hoe GroenLinks de crisis als kans neemt om rigoureus te verduurzamen. “Ik hoorde al ideeën  over de luchthaven definitief dichthouden, of raadslid Jeroen Postma die geen geld meer naar de haven wilde. We moeten geen politiek gaan voeren over corona, maar zoveel mogelijk terug naar hoe het was, voor corona.”

Maar, “alles lekker houden zoals het was. Daar zijn wij niet voor”, kaatst Roest. “Dat wil Karremans, in die zin is zijn uitspraak ook politiek.” Zij ziet het anders: “Je moet niet uit het oog verliezen wat je wilt bereiken in de politiek. Die doelen willen we halen en daarbij biedt zo’n crisis wellicht kansen.”

Deze banner kun je wegklikken, maar....

..je kunt ook supporter worden! Vers Beton kan alleen bestaan dankzij een bijdrage van lezers. Vanaf 6 euro per maand maak jij onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

 1. De wethouder had zich tot doel gesteld om het aantal Rotterdammers in de bijstand terug te brengen: van 38 duizend naar 30 duizend. ↩︎
 2. Het gemeentefonds is de bijdrage van het Rijk aan gemeenten. ↩︎
 3. Het is de ambitie van het college om eind 2022, 15.000 Rotterdammers met schuldhulpverlening te helpen hun schulden onder controle te krijgen ↩︎
 4. Het college met maar liefst tien wethouders wordt op en rondom de Coolsingel enigzins spottend ‘het elftal van Ahmed’ genoemd. Met burgemeester Aboutaleb in de rol van elftalleider of doelman. ↩︎
 5. NOS meldt dat het vooral gaat om subsidies voor de zogenaamde culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen. Ook gaat er geld naar het Nationaal Restauratiefonds, zodat instellingen daar gemakkelijker geld kunnen lenen. Verder kunnen provinciale musea, poppodia en filmtheaters in aanmerking komen voor steun. ↩︎
 6. De Doelen, Theater Rotterdam, Luxor Theater, Theater Zuidplein, Museum Boijmans Van Beuningen, het Maritiem Museum, de Kunsthal en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. ↩︎
 7. Inclusie, interconnectiviteit en innovatie zijn de drie belangrijkste uitgangspunten die de gemeente Rotterdam heeft geformuleerd voor de komende Cultuurplanperiode. Alle instellingen die een Cultuurplanaanvraag doen, worden op deze punten beoordeeld. Lees meer in de Uitgangspuntennota 2021-2024. ↩︎
COOLSINGEL-PRAAT-LISA DIEDERIK(C)-8

Ewoud Kieviet

Ewoud Kieviet is politiek journalist voor de NOS op het Binnenhof. Eerder was hij twee jaar politiek verslaggever voor RTV Rijnmond op de Coolsingel.

Profiel-pagina
michael van kekem portret

Michael van Kekem

Illustrator

Michael van Kekem (1985) werkt als illustratief ontwerper en printmaker. Zijn werk bestaat uit het maken en creëren van redactionele illustraties, boeken, huisstijlen, artwork voor animaties, prints en producten zoals Very Manly Pins. Zeefdruk, digitale en handgetekende elementen zijn belangrijke aspecten in zijn werk.

Profiel-pagina
Lees 2 reacties
 1. Profielbeeld van Henk Licher
  Henk Licher

  Het doel van wethouder Kurvers om in drie jaar 18.000 woningen binnen het stedelijk gebied van Rotterdam te bouwen was niet alleen ambitieus, maar heel gewoon onrealistisch. Zo schreef ik eerder in NRC dat zijn plan zou stuiten op allerlei complicaties, technisch, bouwkundig, ruimtelijk, maar heel gewoon ook op verzet van bewoners en lengte van hinderprocedures. Het was eigenlijk een luchtkasteel, dat plan. Nu komt de stikstof – en Coronacrisis hem, hoe erg die crises ook zijn voor de volksgezondheid, hem te hulp bij de verklaring die straks ongetwijfeld komt om het falen van zijn doelstelling te rechtvaardigen. Zo kan dat lopen als je je doelen onwerkelijk hoog stelt. Hopelijk valt ook dat megalomane plan van door hem gesteunde Privateers door de mand om de Parkhaven kaal te slaan voor massieve hoogbouw van 45-70 meter hoog. Wie verzint dat op een zo mooi oud stuk Rotterdam met drie nationale Monumenten: de kapitale Euromast, het Tunnelgebouw en het Park vlakbij. Respectloos en brutaal, er zijn geen andere woorden voor. Maar het vigerend bestemmingsplan Scheepvaartkwartier moet ervoor worden gewijzigd en de Privateers kunnen hun borst natmaken, deze aanval op een mooie oude uitloop naar de Maas zal na lang knokken worden afgeslagen. Wethouder Kurvers en de Private Bouwlustigen kunnen maar beter hun begeerte inslikken en hun ( vele) geld en tijd elders inzetten, zodra Rotterdam wakker wordt en een halt gaat toeroepen aan deze groenverwoestende hoogbouwers.
  Henk Licher

 2. Profielbeeld van Joey den Broeder
  Joey den Broeder

  Gelukkig hebben we Eneco verkocht en kunnen we daarmee alle gaatjes vullen in plaats van de zakken van Feyenoord City. Toch?

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.

Advertentie

1718_2021_009_600x500_online banner_geef ruimte