Voor de harddenkende Rotterdammer
Isabelle-VB-KJazbec-15
Beeld door: beeld: Katarina Jazbec

Politiek bedrijven is niet alleen roepen en doen. Het zijn de kleine lettertjes onder nieuwe moties, het is uren debatteren over vorm en inhoud en het is constant terugkoppelen van politieke ideologieën en denkbeelden naar nieuwe ideeën.

Ik heb hier nooit echt bij stilgestaan. Tot mijn vraaggesprek met Isabelle Broeders; de nieuwe raadsgriffier1 van Rotterdam. Sinds januari neemt ze in de raadszaal de plek in naast de voorzitter; burgemeester Aboutaleb. Maar overrompeld door het coronavirus ging de gemeenteraad drie weken dicht. Haar kennismakingsgesprekken stopten abrupt. 

Broeders werd verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe digitale vorm van vergaderen, met succes: “In een paar weken met z’n allen een nieuwe digitale omgeving opzetten, dat is wel echt heel bijzonder om mee te maken.” En belangrijk, want ondanks dat raadsleden onder de vitale beroepen vallen, moeten ze nu op afstand kunnen vergaderen. “Je kan bijna niet besluiten om fysiek bij elkaar te gaan zitten als er raadsleden zijn die dat op dat moment niet zouden willen,” legt Broeders uit. “Dan zou je het voor die raadsleden onmogelijk maken om mee te doen aan het debat. Of om een stem uit te brengen.”

Terwijl de raadsleden juist nu werken op volle toeren. Er worden door de coronacrisis veel maatregelen genomen voor de stad. “Dit maakt het des te belangrijker dat de democratisch verkozen volksvertegenwoordiging, het college van burgemeester en wethouders kan controleren. Wordt er aan iedereen gedacht? Wordt alles meegenomen? Worden er niet de verkeerde maatregelen genomen? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat de democratie goed functioneert.”

En goed functioneren houdt in: dat het hele proces achter het omzetten van politieke ideeën naar nieuw beleid, verloopt volgens de gebruiksaanwijzing van de democratie. Het waarborgen van deze regels, dat is de taak van de griffie. Samen zorgen deze mensen ervoor dat de vergaderingen, en het tot stand komen van nieuwe besluiten, beleid en maatregelen, soepel verlopen. Daarom ging ik in gesprek met Isabelle Broeders, om haar te vragen naar de betrokkenheid van Rotterdammers, de toegankelijkheid van de gemeente en de werking van een goede democratie.

Natuurlijk hield ik het interview op afstand, en gebruikten we het veelbelovende programma Microsoft Teams. Maar niets is opgewassen tegen mijn elf jaar oude Samsung-laptop en mijn vijf-man-één-wifi-internet. Na enkele minuten vol haperende geluiden en ‘oh, ik kan je niet verstaan’, verkozen we geluid boven beeld, en besloten we elkaar toch gewoon ouderwets te bellen.

Isabelle-VB-KJazbec-8
Beeld door: beeld: Katarina Jazbec

Dit werkt veel beter! Ik wil dus meer betrokken raken bij, en verslag gaan doen over de gemeenteraad. Maar omdat ik er nu echt nog buiten sta, wil ik ook mijn zoektocht daarin gaan documenteren. 

“Precies en waar beginnen we dan?”

Naima_Cornelia_LVD_10

Lees meer

Hoe krijg je als Rotterdammer een (politieke) stem in je stad?

Naima Cornelia gaat zich voor Vers Beton verdiepen in de weg richting het stadhuis.

Ja! Bij de griffie dus, aangezien het een vrij onbekende, maar toch belangrijke functie van de gemeenteraad is. Vindt u het goed als ik tutoyeer trouwens? 

“Ja zeker, zeker.”

De informatievoorziening aan de raad is een van de taken van de griffie. Maar hoe zorg je ervoor dat de gemeenteraad op de juiste manier geïnformeerd wordt?

“Veel doen de raadsleden natuurlijk zelf, vanuit hun eigen netwerk. Een deel van de informatie komt ook van het college – de burgemeester en wethouders. Het college komt met voorstellen en de verschillende commissiegriffiers ordenen dan de informatie, maken analyses van die voorstellen. Zij zorgen dat ook de geschiedenis van het dossier bekend is. De echte politieke analyse is aan de raadsleden en de fracties2 zelf. Wij zorgen voor de neutrale kant van de informatie en vanuit hun eigen fractie-ondersteuners en netwerk krijgen ze de politiek-inhoudelijke informatie.”

De neutrale kant van de informatie… hoe behoud je die neutraliteit? Hoe moet ik dat voor me zien? 

“In de politiek is het heel lastig: uiteindelijk heeft iedereen gelijk, vanuit hun eigen politieke overtuiging en de keuzes die hieruit volgen. En dat meen ik ook. Maar waar het om gaat is gelijk krijgen, en gelijk krijg je in feite door een meerderheid achter je voorstel te hebben. Of door aan het eind van de streep herkozen te worden, of je zetel-aantal te verdubbelen. Dan vinden heel veel kiezers dat je het goed hebt gedaan. Dat is heel theoretisch je gelijk krijgen.”

“Het is aan de griffie om te zorgen dat iedereen op dezelfde manier, op de juiste manier geïnformeerd is. Dat je ieder voorstel op de juiste manier behandelt en voor iedereen dezelfde regels toepast die je met elkaar afgesproken hebt. Dat zijn instrumenten waarmee je die neutraliteit waarborgt. En voor ons maakt het niet uit wat er op de politieke agenda komt. Het is de raad die dat bepaalt.”

Betrokkenheid

Ik merk dat Rotterdammers in mijn omgeving niet echt betrokken zijn bij wat de gemeente doet of zegt. Bijvoorbeeld de functie van de griffier is bij velen onbekend, terwijl het wel een functie is met een grote verantwoordelijkheid.

“Achter de schermen, ja. Het is echt een functie achter de schermen. De raadsleden staan op het podium en moeten echt bereikbaar zijn voor de inwoners van Rotterdam. Ik snap dat als je jonger bent, je op een andere manier in de stad woont dan wanneer je ouder bent of bijvoorbeeld schoolgaande kinderen hebt. Maar aan de andere kant: hoe ziet de stad eruit als we met elkaar uit deze crisis komen? Als alles weer normaal gaat worden? Dan is bijvoorbeeld de helft van de horecazaken of sportclubs misschien wel failliet. Dat heeft voor jongeren ook een grote impact.”

De raad probeert wel specifiek die doelgroepen erbij te betrekken. Maarja, dat gaat inderdaad best moeizaam. Want als je gewoon in een stad woont, je eigen leventje leidt en er niets aan de hand is, dan hoef je je ook niet op de raad te richten. Ik merk wel: als er onderwerpen zijn die veel mensen van de stad raken, zoals de plannen voor Feyenoord City is de belangstelling voor de politieke debatten veel groter.”

“Je ziet dat ook vaak met buurten, waar bijvoorbeeld gebouwd of gesloopt wordt. Daar is vaak ineens grote betrokkenheid van de omwonenden. Dat is het moment waarop het interessant wordt. “

Is educatie van belang? Om jongeren meer betrokken te laten zijn?

“Daar zijn we ook echt wel mee bezig. We hebben rondleidingen, raadsleden geven vaak les op school, er is vanalles. Maar de interesse moet natuurlijk ook een beetje van mensen zelf komen.” 

Isabelle-VB-KJazbec-12
Beeld door: beeld: Katarina Jazbec

Maar is de gemeenteraad volgens jou wel toegankelijk?

“Ik vind de raad ongelofelijk toegankelijk. Ik zal je zeggen: voor ik hier kwam heb ik in de Tweede Kamer gewerkt. En zelfs de kamerleden waren heel erg toegankelijk. Veel mensen weten dat niet, en maken er ook geen gebruik van, maar: als je een goed idee, of een goed verhaal hebt, dan ben je altijd welkom. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Ze zitten daar namens jou. Dus hun taak is ook om namens jou dingen te verbeteren, aan te kaarten en anders te doen.” 

Wordt er dan niet genoeg gebruik gemaakt van die toegankelijkheid?

Er wordt ook wèl gebruik van gemaakt hoor. Toevallig kom ik net uit een overleg van wijkraden en wijkcommissies – ook een manier voor burgers om aan te haken. Je ziet vaak dat zij een beetje de haarvaten van de stad zijn. Ik woon zelf in Den Haag. Eerst in een straat waar heel veel gebeurde, jaarlijkse straatfeesten, bbq’s … Vonden ze dat er te weinig groen in de straat was, dan ging daar altijd wel iemand naar de gemeente. Waar ik nu woon gebeurt dat veel minder. Maar: we proberen dat soort initiatieven natuurlijk wel gewoon mogelijk te maken. Je probeert je best te doen zodat iedereen zijn weg naar de gemeente kan vinden. Zo lastig is het niet! Met een goed idee is een raadslid vaak heel erg blij.”

“En: hoe meer geluid je als maatschappij maakt, hoe meer kans dat er aanpassingen komen in een besluit, die ten gunste zijn van jezelf. Dat kost veel tijd en energie. Maar het kan wel. Want dit is wat een democratie is. Besluiten worden per meerderheid genomen.”

Ligt de taak om meer betrokken te raken dan bij Rotterdammers zelf? Of speelt de gemeente hier ook een rol in?

“Wij proberen als griffie wel op een neutrale manier het werk van de gemeenteraad wat kenbaarder te maken. We zijn bijvoorbeeld bezig om de gemeenteraad bekender te maken via social media. We hebben net een onderzoek gedaan naar doelgroepen en hoe je die goed kunt bereiken. En de raadsleden doen dat natuurlijk ook zelf, het is hun taak om hun achterban te bereiken. Ook is er een aantal moties aangenomen waarin wordt gevraagd om MBO’ers in de stad wat meer te betrekken. Wij waren met een heel programma bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat is door die coronacrisis stilgevallen. Maar we proberen zo dus wel meer mensen te laten zien wat de gemeenteraad doet.”

Vind je de gemeenteraad representatief voor Rotterdam?

Dat vind ik lastig te zeggen. Ik woon zelf niet in Rotterdam, dus zo goed ken ik Rotterdam ook weer niet. Ik weet wel dat de politieke partijen altijd heel serieus kijken naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Met mensen uit verschillende wijken, uit verschillende leeftijdscategorieëen, man-vrouw-verhoudingen, enzovoorts. Voor de ene partij is dat belangrijker dan voor de andere. Maar is het representatief? Je hebt altijd mensen die bovenmatige interesse in de politiek hebben. Iedereen die gemeenteraadslid wil worden, kan dat. In theorie. Als de partij waarbij je dat graag wil doen, het ook ziet zitten, natuurlijk.”

Isabelle-VB-KJazbec-4
Beeld door: beeld: Katarina Jazbec

Post-corona politiek

Politiek gezien is het nu zeker interessant om de gemeenteraad te volgen. Alles is losgeschud. Politiek doet er meer toe dan ooit: hoe wil je dat de stad deze crisis te boven komt? Welke belangen wegen hierbij het zwaarst, welke keuzes maak je hierin? Hoe wil je dat het geld verdeeld wordt? Dit zijn bij uitstek politieke keuzes. Desondanks viel het Isabelle Broeders op hoe snel iedereen gewend raakte aan deze nieuwe organisatie, zo ook de gemeenteraad en haar afdeling.

Hoe heb je zelf eigenlijk de afgelopen maanden ervaren? 

“Positief, dat wel. Voordat ik hier kwam had ik nooit kunnen bedenken dat mijn eerste periode zó ingewikkeld zou worden. De raad wilde zo snel mogelijk digitaal werken, en ik ben nieuw dus ik voelde een enorme druk om dat uit te gaan voeren. In een hele korte tijd kregen we dat voor elkaar met een team dat ik eigenlijk nog helemaal niet kende. Iedereen stortte zich vol in de digitale wereld. In het begin spraken we af om enigszins terughoudend te zijn, omdat alle processen misschien minder goed werken dan wanneer je live bij elkaar komt. Die rem is er nu wel vanaf.”

Had je misschien ook een voorsprong? Juist omdat je nieuw bent?

“Achteraf denk ik van wel, gek genoeg. Omdat ik niet weet hoe het hier normaal werkte. ‘Misschien is dat maar goed ook’, zei een van de griffiers tegen mij, ‘want dan stap je over alle beren op de weg die je zou zien als je wist waar je allemaal niet aan denkt.’ Dus misschien was dat wel mijn voordeel.”

Geeft de huidige – door de crisis ontstane – situatie ook nieuwe mogelijkheden?

“Je ziet het nu al: hoe snel en hoe goed organisaties aan de nieuwe situatie gewend zijn. Ook wij als gemeenteraad of griffie. Je ziet hoeveel nieuwe initiatieven en ideeën er inderdaad ontstaan. Maar hoe ga je daar als gemeente mee om? Stop je alles in nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven? Je kunt het geld natuurlijk maar een keer uitgeven. Dus dat moet met een hele evenwichtige verdeling gebeuren. Je moet ook kijken naar de mensen die niet meekomen, of sportclubs die achterblijven. Je kunst en cultuursector, je ondernemers. Al die belangen moeten afgewogen worden, en dat is een hele belangrijke taak voor de komende jaren.”

Wie de raadsleden zijn zie je hier (inclusief hun mail en social media). Maar is het echt zo makkelijk om je te mengen in het politieke spel als Isabelle Broeders stelt? Dat probeer ik te achterhalen in een volgend stuk. Stay tuned.

Over deze reeks: Hoe krijg je als Rotterdammer een stem in je stad?
Veel Rotterdammers zijn echt wel betrokken bij hun stad. Maar hoe vertaal je wensen en dromen in moties en voorstellen? Hoe laat je je stem horen als het op concrete besluitvorming aankomt? Naima Cornelia verdiept zich voor Vers Beton in de weg naar het stadhuis. Lees hier haar introductie-artikel.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

  1. De griffie is de afdeling binnen de gemeente met als taak om de gemeenteraad van Rotterdam in brede zin te ondersteunen. De raadsgriffier geeft leiding aan alle medewerkers van de griffie.

    https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/griffie/ ↩︎

  2. De raadsleden die van dezelfde partij zijn, vormen samen een fractie. De grootte van de fractie is afhankelijk van het aantal stemmen dat een politieke partij kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft een partij maar 1 raadszetel gekregen, dan is er een eenmansfractie. ↩︎
Ava Naima Cornelia

Naima Cornelia

Naima Cornelia (1996) is geboren op Bonaire, opgegroeid in ’n Brabants dorpje en thuis gekomen in Rotterdam. Ze houdt van rijmende woorden, het nachtleven en opbouwende kritiek geven. Ze studeerde filosofie en genderstudies in Utrecht, kan nu geen simpele antwoorden meer geven op makkelijke vragen en vindt alles problematisch. Desondanks is ze behoorlijk verliefd op Rotterdam en door actuele gebeurtenissen onder de loep te nemen en kanttekeningen te zetten bij het beleid van de gemeente hoopt ze haar inwoners meer stem te geven. 

Profiel-pagina
profile photo-katarina jazbec

Katarina Jazbec

Fotograaf

Katarina Jazbec (1991) is een documentaire fotograaf en beeldend kunstenaar. In haar werk onderzoekt ze een breed scala aan effecten van empathie, de interactie tussen realiteit en fictie, vragen over identiteit, ethiek en economie, terwijl ze nieuwe vormen van visuele narratieven die de dialoog aangaan onderzoekt. Ze heeft in 2017 een masterdiploma behaald aan St. Joost in Breda met een film over het gezamenlijk lezen van literaire fictie met een groep Belgische gevangenen.

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.