Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
ROTTERDAM PRIDE DUO 3
Beeld door: beeld: Jonathan Oron

Eind augustus maakte de organisatie van de Rotterdam Pride in het AD bekend dat organisaties alleen mogen meedoen aan de Pride, de jaarlijkse manifestatie voor seksuele diversiteit en lhbt+-acceptatie, als ze instemmen met inclusieve kernwaarden. Daarmee reageerde de organisatie op de steeds sterker klinkende kritiek vanuit de lhbt+-gemeenschap1. Grassroots queerorganisaties2 gaven in een open brief aan dat zij zich niet gehoord voelden bij de organisatie die lhbt-emancipatie in Rotterdam moet waarborgen. Een nieuw bestuur en nieuw team moeten hierin verandering brengen. 

Het afgelopen jaar is er veel veranderd binnen Rotterdam Pride, met een bestuurswissel en een flinke reorganisatie. Waarom was die verandering nodig?

CK2A2032

Lees meer

Hoe Rotterdam Pride worstelt met kritiek

Draagt de Rotterdam Pride bij aan de emancipatie van alle lhbt+'ers van de stad?

Voorzitter Bey Cil: “Anita Nanhoe is zes jaar voorzitter geweest. Ze heeft dat naar alle tevredenheid gedaan, maar op gegeven moment is het gezond voor een organisatie om te wisselen van bestuur. Rotterdam Pride is in de afgelopen jaren snel gegroeid, daarom had ik al de opdracht gekregen om Pride te professionaliseren.” 

“Maar in de tussentijd zijn er dingen gebeurd, zoals de open brief van Queer Rotterdam, en het voorval met de all lives matter-post. Dat heeft de reorganisatie wel in sneltreinvaart gebracht. We hebben daarom versneld een geheel nieuw team samengesteld, dat per 1 september is begonnen. Ook hebben we een visie-statement opgesteld waarin we erkenning geven aan de incidenten en een koers van inclusiviteit zetten.” 

In juni plaatste Rotterdam Pride een Facebook-post met de hashtag All Lives Matter. Dat is een leus die wordt gebruikt als aanval op de Black Lives Matter-beweging. De organisatie kreeg daarop felle kritiek en maakte haar excuses

Met die post strooiden jullie zout in eigen wond. Willen jullie uitleggen hoe het kon gebeuren? 

Cil: “We hebben daarover een duidelijk statement gemaakt. Daarin nemen verantwoordelijkheid voor het incident, en geven we aan welke stappen we nemen om nu inclusiever te worden.” 

In de open brief die je noemt riepen de grassroots-organisaties onder meer op tot transparantie over de selectieprocedure van het bestuur. Hoe is die procedure gegaan?

Cil: “Er stond een vacature op de website, en die is ook op social media gepost. Vervolgens zijn daar reacties op binnengekomen. Die zijn aan de ambassadeurs voorgelegd, die binnen de organisatie als adviescomité dienden. Op basis daarvan zijn gesprekken aangegaan. En nu zitten we hier.” 

“Aanvankelijk was het bestuur driekoppig. De visie was om ook vanuit het bestuur te zorgen voor meer inclusie en diversiteit. Concreet is dit ingevuld door te kiezen voor een vijfkoppig bestuur. Op die manier zijn meer stemmen uit de community vertegenwoordigd, waardoor we een betere organisatie kunnen worden.”

ROTTERDAM PRIDE DUO 5
Beeld door: beeld: Jonathan Oron

Rotterdamse queer grassrootsgroepen geven aan dat ze zich buitengesloten voelen. Hoe reageren jullie daarop?

Algemeen bestuurslid Rowena Hiwat: “Het belangrijkste is dat we elkaar gewoon ontmoeten en in dialoog gaan. Vanaf oktober willen we graag het gesprek aangaan met de groepen die zich niet gehoord voelen. We willen daarbij ook kijken wat de financiële mogelijkheden zijn om ook evenementen vanuit de grassroots in te brengen in het Pride programma.” 

En zijn er al gesprekken gepland?

Cil: “Er is vanuit Queer Rotterdam wel het verzoek geweest om met het oude bestuur in contact te komen voor een gesprek, maar dat verzoek is vervolgens vanuit hen weer ingetrokken. Wij zijn, als nieuw bestuur, nog altijd bereid om met hen, en de gehele community, in gesprek te gaan.”

Hiwat: “Ik begrijp dat er mensen zijn die denken dat er niet naar ze geluisterd wordt. Ik ben zelf ooit als vrijwilliger en als ambassadeur bij queerorganisaties begonnen. In die tijd heb dat ook het gevoel gehad dat ik niet gehoord werd. Ik wil ervoor zorgen dat deze mensen nu wel gehoord worden.”

Cil: “Mijn ideaalbeeld is dat we met de hele Rotterdamse community één programma kunnen maken. Daarom staat in het statement een uitnodiging voor alle grassroots om ideeën aan te dragen.”

Hiwat: “Ik heb tegen de groepen die zich niet aangesproken voelen, persoonlijk gezegd dat er verandering aankomt. Dat ik voor verandering open sta, en dat ze vooral naar me toe moeten komen. Dat is ook een reden dat ik gesolliciteerd heb op deze functie.”

“Ik heb gezegd dat er verandering aankomt. Dat ze vooral naar me toe moeten komen. Het is een reden dat ik gesolliciteerd heb op deze functie”

Wat gaan jullie de Pride-organisatie brengen als nieuwe bestuursleden? 

Hiwat: “Ik ga ervoor zorgen dat de Pride uiteindelijk echt een safe space kan worden. Dat er voor iedereen ruimte is waarin je jezelf durft te zijn, en dingen durft te zeggen, ook als je het niet met elkaar eens bent. Dat is belangrijk, want alleen vanuit die veiligheid kan je dingen creëren.” 

“Ik denk inderdaad dat Rotterdam Pride dat niet is voor iedereen in de community. Bijvoorbeeld voor lhbt’ers met een biculturele achtergrond. Zij hebben ook vaak te maken met geloof of misschien met strenge opvattingen van familie. Dan is naar Rotterdam Pride gaan echt een hele stap. Het is aan ons die stap zo klein mogelijk te maken, zodat iedereen durft te komen en zich er veilig voelt.” 

Tijdens de Pride Walk van 2017 was een incident met politie-ingrijpen, door spanning tussen de Gayservatives (inmiddels Roze Leeuw) en de grassrootsgroep Reclaim our Pride. 

Denken jullie dat de deelname van rechtse groepen zoals Pegida of Roze Leeuw aan vorige edities van de Pride, nu bijdraagt aan dat gevoel van onveiligheid onder andere deelnemers?

Hiwat: “Als je de Pride ooit wel als safe space zag, kun je nu wel het idee hebben dat er iemand in je huis is binnengedrongen, waardoor je kan gaan twijfelen of het veilig is.”

Cil: “Mensen hebben zich onveilig gevoeld tijdens de Pride Walk waarbij door de politie werd ingegrepen. Dat mensen zich onveilig voelen is heel spijtig, en dan druk ik het zacht uit.” 

ROTTERDAM PRIDE DUO 1
Beeld door: beeld: Jonathan Oron

Het vorige bestuur gaf aan geen grond te hebben om deze groepen te weigeren. Jullie stellen nu dat deelnemers de inclusieve kernwaarden moeten onderschrijven. Maar in jullie statement staat geen expliciete weigering van extreemrechtse groeperingen. Hoe zien jullie dit?

Hiwat: “Die beslissing om ze niet te weigeren lag bij het vorige bestuur. Als het nu in gesprek naar voren komt, dan geef ik erkenning dat het een onveilige situatie was. En daarbij moet ik zeggen dat het een leermoment is geweest. Als het niet gebeurd was zouden we nu misschien niet zo hard werken aan veiligheid.”

Cil: “Dit jaar kunnen we geen Pride Walk organiseren. Als dat weer kan, stellen we duidelijke huisregels op. Die regels bedenken we samen met de ambassadeurs, die de hele lhbt+-gemeenschap vertegenwoordigen. Op die manier hopen we veiligheid te waarborgen.”

Hiwat: “Ik zie ook wel een mogelijkheid om net als in clubs een call Angela3 te hebben; safety bodies die meelopen in een sectie waar spanning kan ontstaan. Als iemand zich onveilig voelt kan dat meteen gecommuniceerd worden.”

De Pride Walk is, historisch gezien, het moment van activisme in de jaarprogrammering. Dat gaat dit jaar niet door. Hoe activistisch is Rotterdam Pride nog?

Cil: “Ja, wat mij betreft is Pride activism. Binnen ons programma van dit jaar biedt vooral de Pride Conference daar ruimte voor. Er komen sprekers zoals Munroe Bergdorf, een transgender activist, en Alok Vaid-Menon, die het gaat hebben over racisme en discriminatie.”  

Jullie benadrukken de Pride als safe space. Veiligheid krijgt vanwege corona een hele extra dimensie. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? 

Cil: “Vanaf februari hebben we zo’n beetje elke week onze plannen moeten aanpassen. Ik ben heel trots dat we alsnog negentig evenementen hebben tijdens de Pride Week (18-27 september).” 

Hiwat: “Eigenlijk is de Pride Week nog groter dan het zou zijn geweest zonder corona. We hebben steeds gekeken naar wat er wel mogelijk was. Hierdoor zijn we tot hele creatieve dingen gekomen.”

Cil: “We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook wat kleinere, lieve initiatieven, zoals voor de Roze Ouderen, waarvan nu weer blijkt dat het een kwetsbare groep is. Er komt een rondleiding door Blijdorp over homoseksualiteit in het dierenrijk, afgesloten door een drag brunch.”

Hiwat: “En een geluk bij ongeluk is dat de we een aantal dingen in de Kunsthal organiseren die we ook uitzenden. Zo kunnen mensen heel anoniem aan evenementen deelnemen. Op die manier wordt de stap om iets bij te wonen hopelijk nog een stuk kleiner.”

Er is landelijk ook veel kritiek op de commercialisering van de Pride. Hoe kijken jullie naar samenwerken met bedrijven?

Cil: “Als inclusiviteit of diversiteit niet in het DNA van een organisatie zit, dan kunnen wij daar als Pride-organisatie niet achter staan. Gelukkig hebben de grote sponsoren van dit jaar, zoals Unilever en de Nationale Nederlanden, een duidelijk diversiteits- en inclusiviteitsbeleid.” 

RAMONA SOLO
Beeld door: beeld: Jonathan Oron

Ook Accenture is een belangrijke sponsor. Hier werk jij [Bey Cil, red.] zelf. Is daar geen gevaar van belangenverstrengeling?

Cil: “Nee, ik besluit niet in mijn eentje hoe Rotterdam Pride gesponsord wordt. Daarnaast helpt Accenture enkel in natura. Er komt geen geld van ze binnen, en de dienstverlening is pro bono. Het partnerschap bestaat al 3 jaar, en is dus tot stand gekomen voordat ik directeur of voorzitter werd. Inmiddels zijn de taken die ik vanuit Accenture had voor de Pride overgedragen aan anderen.” 

Het lijkt me lastig om van buitenaf in te schatten hoe lhbt+-vriendelijk bedrijven zijn. Hoe beoordelen jullie potentiële sponsoren hierop?

Cil: “Divers en inclusief worden is een proces, ook voor bedrijven. Het gaat erom dat we waarde creëren voor elkaar. Het is niet zo dat we een zak geld vangen van onze sponsoren, waar we dan iets commercieels mee doen. Wij helpen de sponsoren met hun diversiteitsbeleid. En andersom stellen zij ons in staat om voor en met de community dingen te kunnen organiseren.”

Zijn er ook bedrijven afgevallen die niet aan die criteria voldoen?

Cil: “Nee, maar die bedrijven melden zich misschien ook niet. Die willen niet aan zoiets als Pride verbonden zijn.”

Vers Beton – Daan Timmer – Opleving Queerscene – 2020

Lees meer

Hoe de queerscene in Rotterdam opkwam en het nachtleven verandert

Steff Geelen sprak de organisatoren van verschillende queerinitiatieven in Rotterdam.

Hoe gaat het volgens jullie met de lhbt+-emancipatie in Rotterdam?

Hiwat: “We beginnen nu net een beetje op gang te komen. Mensen durven eindelijk hun stem te laten horen. Dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat er meer aangifte wordt gedaan bij de politie van discriminatie of mishandeling.”

Cil: “De queer en black community zijn minderheden die jarenlang stelselmatig zijn uitgesloten en gediscrimineerd. Je ziet dat die nu eindelijk een stem krijgen.”

Ik kan me voorstellen dat de Black Lives Matter-beweging de emancipatie van deze groep lhbt’ers versterkt. Hoe beleven jullie zelf het huidige maatschappelijke gesprek rondom racisme? 

Hiwat: “Bij mij is er een innerlijk vuurtje aangewakkerd. De leus reclaim your space vind ik heel sterk. Het is nu tijd om meer ruimte in te nemen en meer te laten zien van mezelf. Die houding had ik hiervoor niet. Ik vind het echt een erkenning voor mijn zijn.”  

Cil: “Voor mij is het een awareness-reis geweest. Dat je op basis van je huidskleur stelselmatig uitgesloten kan worden, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik ben me er nu veel bewuster van geworden dat dat gebeurt, al dan niet impliciet.”

Hoe verschilt Rotterdam voor lhbt+’ers, van bijvoorbeeld een stad als Amsterdam?

Hiwat: “We hebben meer dan 170 nationaliteiten, dus er komt hier van alles samen wat betreft cultuur en geloof. Dat heeft zeker invloed op de gemeenschap.”

Cil: “Ik denk eigenlijk dat onze situatie wat betreft de acceptatie van lhbt’ers lijkt op die van Amsterdam. Ik denk wel dat het voor onze bi-culturele doelgroep soms lastig is om zichzelf te kunnen zijn. Ook hebben transgenders hier meer te maken met discriminatie. Die issues moeten we als Pride ook durven aanpakken.”

BEYCIL SOLO
Beeld door: beeld: Jonathan Oron

Jullie hebben een gooi gedaan om de Europese Pride naar Rotterdam te halen. Waarom willen jullie dat?

Cil: “We hebben een bidbook ingeleverd, en begin oktober moeten we onze pitch houden. We willen Rotterdam internationaal op de kaart zetten als lhbt-vriendelijke stad. Ik vind Rotterdam een prachtige stad, echt met allure. Ik zou de EuroPride als een cadeau aan de Rotterdamse community zien. Hoe tof zou het zijn als we met z’n allen EuroPride kunnen vieren en grote initiatieven, of kleine initiatieven, kunnen starten? Dat kan ons ook mogelijkheden geven om te groeien als organisatie.” 

“Onze stip op de horizon is een veilige en inclusieve Pride in Rotterdam. En als we dat kunnen delen met Europa en internationaal kunnen laten zien dat we daar mee bezig zijn is dat mooi meegenomen. Voor de toekomst moeten we kijken hoe we zoveel mogelijk mensen binnen onze community kunnen bedienen met de Pride.”  

En waar kijken jullie in deze Pride Week het meest naar uit?

Hiwat: “Ik ga niet kiezen. Ik ben heel trots op het geheel, op hoe alles samen is gekomen, voor ouderen, voor jongeren; er is echt voor ieder wat wils. Daar krijg ik wel vlinders van in mijn buik.”  

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

  1.  De afkorting lhbt staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. De afgelopen jaren zijn er nieuwe letters aan dit rijtje toegevoegd, waaronder de I voor intersekse, Q voor queer, A voor aseksueel en P voor panseksueel. Het is gangbaar om een plusje achter lhbt te plakken, om alle andere letters die bij de afkorting horen te erkennen. ↩︎
  2. Queer is zowel een parapluterm voor mensen met een niet-normatieve gender of seksualiteit als een term voor wie zich niet identificeert met de bestaande hokjes (L, H, B of T). In het algemeen biedt de term weerstand tegen heteronormatief en binair denken in de samenleving. ↩︎
  3.  Ask for Angela is een campagne uit Groot Brittannië. Het is een codewoord dat gebruikt wordt in clubs in geval van seksuele intimidatie. Als iemand zich onveilig voelt kan diegene om een fictief personeelslid, Angela, vragen. Het personeel zal er dan voor zorgen dat de persoon discreet en veilig thuis komt. ↩︎
Manon

Manon Dillen

Manon (1992) is econoom en filosoof. Ze heeft haar hart verloren aan de stad die er geen schijnt te hebben.

Profiel-pagina
profile pic

Jonathan Oron

Fotograaf

Jonathan Oron is autodidact fashion- en portretfotograaf uit Rotterdam. Met exposities voor Willem de Kooning Academie, WORM Rotterdam en publicaties in Gup Magazine en Vacantmuseum is hij zich aan het vestigen als professional. Zijn unique selling point is zijn voorliefde voor analoge fotografie.

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.