Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
Salih_Kilic_0001
Beeld door: beeld: Salih Kilic

Dit artikel in het kort:

 • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam stopte in het najaar van 2020 de vergoeding bij meerdere aanbieders van sport- en cultuurlessen voor kansarme kinderen, omdat het geld op zou zijn.
 • In de nieuwe spelregels staat te lezen dat ouders per 2021 “een evenredig deel” van de contributie moeten bijdragen. Dit is in strijd met het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam dat wil dat ieder kind kan meedoen.
 • Het bestuur mag bovendien aanvragen zonder opgaaf van reden weigeren. Hierdoor ligt willekeur op de loer.
 • Aanvragen voor muzieklessen bij Stichting Maeh en voor sportlessen via Rotterdamse Sporticonen worden niet meer vergoed. Zij bereikten eerder samen honderden kinderen.

“Meester, meester, is dit de laatste les?” Zeven kinderen uit groep 3 en 4 van basisschool De Toermalijn zitten in een kring achter een keyboard. Ze zingen toonladders en spelen de noten na op hun instrument. Muziekleraar Joachim Henriëtta van Stichting Maeh loopt langs en wijst elke leerling op het keyboard de beginnoot aan. Een derdegroeper op roze gympen speelt de notenreeks in één keer goed. High five. Bezorgd vraagt ze aan de meester of het klopt dat de lessen gaan stoppen.  “Nee hoor, hoe kom je daarbij?”, stelt hij haar gerust. “Na de meivakantie gaan we gewoon verder.”

Belofte maakt schuld, zeker als het om kinderen gaat die niets hebben. Dus toen basisschool de Toermalijn op Zuid dit najaar te horen kreeg dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam hun muzieklessen onverwachts niet volledig wilde vergoeden, gingen ze tóch door. Sinds november 2020 kregen 71 kinderen na schooltijd rap- gitaar- en keyboardlessen. Het gaat daarbij om kinderen die de muziekles niet zelf kunnen betalen. In zulke gevallen springt het Jeugdfonds Sport en Cultuur bij: een oudercontactpersoon dient daarvoor als “intermediair” de aanvragen in. Maar de coördinatoren van het Rotterdamse Jeugdfonds reageerden terughoudend, het zou om een te groot aantal kinderen gaan.

Zonder overleg besloot het Jeugdfonds slechts een deel van de kosten te vergoeden omdat het om “een schoolproject” zou gaan, blijkt uit de correspondentie die Vers Beton en OPEN Rotterdam inzagen. Geen €500 maar €300 per kind voor de muzieklessen en voor de instrumentenhuur geen €250 maar €100 per kind. Omdat dit niet voldoende is voor een heel jaar, moest de school de lesperiode maar inkorten, blijkt uit de toelichting die de school vroeg. Nadat school en muziekschool hier niet mee instemden, vergoedde het Jeugdfonds vooralsnog geen cent van het lesgeld.    

Het gevolg is dat Stichting Maeh, een muziekschool uit het Oude Westen, de keyboardlessen van meester Joachim Henriëtta uit eigen zak heeft betaald. “We hebben dit aan de kinderen en ouders beloofd”, zegt bestuurder van de stichting Anthony Lobato.

Schande

Stichting Maeh had niet eerder op de school lesgegeven. Na een introductieles na de zomervakantie van 2020 gaven 71 kinderen zich op voor de muziekles, waarbij Lobato rekende op steun van het Jeugdfonds. “We voldeden volledig aan de spelregels van 2020. Er was geen limiet voor het aantal aanvragen. Dus had ik er vertrouwen in dat de betaling gewoon zou plaatsvinden.” Maar dat liep dus anders. 

De gang van zaken op de Toermalijn een schande volgens professionals, en druist in tegen waar het Jeugdfonds voor staat

De gang van zaken op de Toermalijn is een schande, vindt een groep intermediairs die eind maart op uitnodiging van Anthony Lobato samenkomt in de muziekschool in de Van Speykstraat. Zij werken op scholen, in de wijken en in de hulpverlening. Vanuit hun onafhankelijke positie ondersteunen ze gezinnen bij de aanvragen voor vergoeding van sport- en cultuurlessen bij het Rotterdamse fonds. 

De handelswijze druist in tegen waar het Jeugdfonds voor staat, vinden de professionals: kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch laten meedoen aan sport- en cultuurlessen. Deze kinderen komen in coronatijd nergens meer, zegt een welzijnswerker uit het Oude Westen. “Thuis zitten ze de hele tijd achter het beeldscherm.”

Geen limiet

Het Rotterdamse Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalde in 2020 de contributie van sport- en cultuurlessen van ruim achtduizend kinderen. Het merendeel van de aanvragen is voor sport (maximaal €280 per kind per jaar) en een kleiner deel voor cultuur (maximaal €500 per jaar). Het fonds krijgt voor 2021 van de gemeente Rotterdam een subsidie van 2,2 miljoen euro, de doelstelling is om daarmee ruim achtduizend aanvragen te vergoeden in een jaar. Maar een harde limiet bestaat niet.

Omdat het Jeugdfonds naar schatting nog geen kwart van alle arme kinderen ondersteunt, kan het bedrag worden opgehoogd als er meer aanvragen binnenkomen. Die toezegging deed het college dit voorjaar na schriftelijke vragen van de PvdA.  

Maar in het geval van De Toermalijn was er ineens wel degelijk een limiet. Intermediair en medewerker ouderbetrokkenheid Nurkan Can van de Toermalijn diende in februari 2021 dan ook een klacht in tegen het Jeugdfonds. Ze vindt dat het zich niet aan de afspraken houdt door zonder overleg het bedrag te verlagen dat voor lessen bij andere aanbieders wél wordt vergoed. Volgens de Toermalijn gaat het niet om “een schoolproject”, zoals het Jeugdfonds beweert. Maeh biedt regulier muziekonderwijs, dat alleen op school wordt gegeven om aanvullende kosten voor ouders te beperken. De klacht is nog steeds niet afgehandeld.

Ook bij de vergoeding van andere lessen van Maeh werpt het Jeugdfonds intussen nieuwe drempels op, toont de mailwisseling tussen Maeh en het Jeugdfonds die Vers Beton en OPEN Rotterdam inzagen. Zo wordt de muziekschool plotseling gevraagd inzicht te geven in de “werkelijke kosten”, want de bedragen zouden te hoog zijn. Ook stelt het fonds dat aan elke activiteit voortaan kinderen moeten meedoen die wel het volledige lesbedrag kunnen betalen. Anthony Lobato: “Dat zou betekenen dat een arm kind alleen kan meedoen als er ook rijke deelnemers zijn. Een lastige eis in wijken waar het merendeel van de gezinnen arm is.”

Voor 2021 diende een intermediair 21 aanvragen voor muziek- en danslessen van Maeh in. Deze werden niet in behandeling genomen. Hierna zag Lobato af van het organiseren van lessen op andere locaties in Rotterdam. Voorheen bereikte hij hiermee honderden kinderen uit arme gezinnen.

Het Jeugdfonds wijst in een reactie onder meer naar de bestuursstructuur van de stichting. Het stelt daarin vereisten die volgens Lobato nooit eerder en ook niet aan andere aanbieders worden gesteld.

Salih_Kilic_0004
Beeld door: beeld: Salih Kilic

Nieuwe regels

In de gesprekken met Stichting Maeh verwijzen de coördinatoren van het Jeugdfonds steeds naar de “nieuwe spelregels”. Die zouden volgens een mail van de coördinator per 1 oktober 2020 online worden gezet, en voor Maeh gelden ze al voor aanvragen vanaf 1 juli 2020. Hierdoor zou de muziekschool uit het Oude Westen ook voor een aantal andere aanvragen met terugwerkende kracht niet meer aan de voorwaarden voldoen.

Herhaaldelijk vraagt Maeh om duidelijkheid: waar staan die spelregels precies? Het Jeugdfonds blijft het antwoord schuldig. Bij navraag door Vers Beton bij andere aanbieders, blijkt dat zij niets gehoord hebben van nieuwe regels. Pas op 21 januari 2021 – twee maanden nadat de aanvraag van De Toermalijn werd ingediend – komen de nieuwe spelregels online.

Volgens voorzitter Samuel Schampers van het Rotterdamse Jeugdfonds passen de nieuwe spelregels in een “professionaliseringstraject” van de organisatie. Daarbij worden niet alleen de eigen uitgaven kritisch tegen het licht gehouden, maar ook de sport- en cultuurinstellingen. Staat de prijs in verhouding tot de kwaliteit? Is de aanbieder transparant? “Het armoedebudget moet doelmatig en efficiënt worden ingezet.”

Volgens Schampers weigerde Stichting Maeh inzage te geven in de administratie. Van een speciale behandeling van de muziekschool uit het Oude Westen is volgens hem geen sprake. “Ik ben verschillende keren langs geweest, vind het fantastisch wat Anthony doet.” Dat de lessen nu helemaal niet worden betaald, is de voorzitter niet bekend. Het Jeugdfonds zegt te wachten op “de juiste factuur”. Volgens Lobato ligt die er gewoon, alleen staat erbij vermeld dat hij aanvulling tot het volledige bedrag binnen 2 weken verwacht.

Schampers kan zich niet voorstellen dat tegen de Toermalijn is gezegd dat 71 aanvragen te veel is.  “Veel is goed, hoe meer kinderen wij bereiken hoe beter.”

Andere behandeling

Toch stelt cultuurmakelaar Renée Trijselaar dat het Jeugdfonds de muziekschool uit het Oude Westen anders behandelt dan de rest. Ze bracht verschillende cultuuraanbieders in contact met het Jeugdfonds. Aanvullende eisen waren er nooit. “Integendeel, het fonds was blij met elke nieuwe aanvraag die binnenkwam.”

Een mogelijke verklaring zit volgens haar in het succes van Maeh. “Anthony bereikt de kinderen die het Jeugdfonds en de – vaak ‘witte’ – structureel gesubsidieerde instellingen niet kunnen bereiken. Hij is een goede ondernemer, weet veel meer leerlingen aan zich te binden dan andere aanbieders. Dat is aanleiding voor de onophoudelijke stroom van aanvullende vragen die aan andere aanbieders in de culturele wereld niet wordt gesteld.” 

Dat hij zo veel jeugd uit armere wijken weet te werven, wekt blijkbaar argwaan, beaamt Lobato. “Steeds weer vroeg de coördinator van het fonds me hoe ik dat voor elkaar kreeg. Waarom lukt dit andere muziekscholen niet?” Volgens Lobato is de verklaring simpel: “Ik ben zelf artiest, dat spreekt kinderen aan.” Hij is een bekend gezicht in de muziekwereld van Rotterdam. Negen jaar geleden startte hij een eigen muziekstudio, waar ook andere (internationale) artiesten hun nummers opnemen. In die professionele opnamestudio van de muziekschool kunnen ook de leerlingen terecht.

Stichting Maeh is dan al sinds oktober 2018 aangesloten bij het Jeugdfonds. De docenten geven les op verschillende locaties, op verzoek kan dit ook op basisscholen. De relatie met het Jeugdfonds was aanvankelijk goed, vertelt Lobato. Vanuit het buurthuis in de Van Speykstraat biedt de stichting naast muziekles ook knutsel- en danslessen, kookworkshops en sport aan. “Het fonds had moeite om kinderen in achterstandswijken te bereiken, ik kon ze daarbij helpen.” Elk jaar gaat Stichting Maeh langs de scholen om muzieklessen te promoten. Een leerkracht of hulpverlener in de wijk meldt de kinderen vervolgens aan.

In 2019 werden nog alle 500 aanvragen van muzieklessen gehonoreerd, maar in 2020 begon het Jeugdfonds op de rem te trappen. “Anthony, het geld is op” en “je vraagt te veel aan”, zei de coördinator tegen Lobato. “Hoezo te veel”, antwoordde hij, “het is toch jullie doelstelling om zoveel mogelijk kinderen te bereiken?”

Salih_Kilic_0014
Anthony Lobato Beeld door: beeld: Salih Kilic

Geld op

De terughoudendheid van het Jeugdfonds om nieuwe aanvragen te vergoeden in het najaar van 2020 staat in schril contrast met voorgaande jaren. Voor de uitbraak van het coronavirus stimuleerde het Jeugdfonds aanbieders van sport en cultuur juist actief om via de intermediairs subsidie aan te vragen.

Sporticonen Rotterdam en de Giovanni van Bronckhorst Foundation herinneren zich nog hoe het Jeugdfonds Sport in 2018 bij hen aanklopte. “We moeten van ons geld af en zoeken zoveel mogelijk nieuwe partners, was het verhaal. Anders krijgen we volgend jaar geen geld meer van de gemeente”, blikt directeur Jacqueline Jonkhart van de Van Bronckhorst Foundation terug. Jeugdfonds, de Foundation en Sporticonen sloten in oktober 2019 een convenant: er werden verschillende clinics georganiseerd waarna een deel van de kinderen lid werd van een sportclub. 

Net als stichting Maeh, werd ook Rotterdamse Sporticonen in de zomer van 2020 de wacht aangezegd: het geld zou op zijn

Maar net als stichting Maeh, werd ook Rotterdamse Sporticonen in de zomer van 2020 de wacht aangezegd: het geld zou op zijn. Het sportlidmaatschap van 50 kinderen voor wie nog een aanvraag in voorbereiding was werd niet meer vergoed. Jacqueline Jonkhart kreeg bovendien zelf geen officiële opzegging van het Jeugdfonds. Ze moest in de krant lezen dat de samenwerking was gestopt. 

PvdA en D66 stelden in oktober 2020 vragen over het eenzijdig stopzetten van het convenant. Zijn de regels van het Jeugdfonds wel transparant? Is er toezicht op het toekennen van de subsidies? Het antwoord van wethouder Michiel Grauss (ChristenUnie-SGP) van armoedebestrijding: het ging hier om een pilot en de resultaten bleven achter. Beide zaken kloppen niet volgens mede-oprichter en voormalig uitvoerend producent Ardie den Hoed van Rotterdamse Sporticonen. “Er was een convenant voor onbepaalde tijd en er werden wel degelijk resultaten behaald.” 

Toch houdt ook Samuel Schampers van het Jeugdfonds vol dat de resultaten voor 2020 tegenvielen. Er zou slechts 2 procent zijn doorgestroomd. Ardie den Hoed werpt tegen dat de sportwereld sinds maart door corona op slot zat waardoor toeleiding onmogelijk was. Bovendien trok het Jeugdfonds halverwege het jaar plotseling de stekker uit de samenwerking. In 2019 leidde Sporticonen nog 10 procent van de kinderen door naar sportclubs.

Plotseling restricties

De nieuwe spelregels die het Jeugdfonds op 21 januari online zette waren aanleiding voor meer kritische vragen vanuit de gemeenteraad. Zowel DENK als de CDA vroegen om opheldering: waarom zijn er plots allerlei restricties voor aanvragen voor kinderen uit arme gezinnen, zoals dat ouders en verzorgers een evenredig deel van de contributie moeten betalen. En waarom heeft het fonds per 2021 het recht om “zonder opgaaf van redenen” aanvragen te weigeren of een limiet te stellen? De raadsvragen zijn op moment van publicatie nog niet beantwoord.

Zo’n eigen bijdrage, die ouders vanaf 2021 zouden moeten betalen, is een probleem, zeggen vier welzijnswerkers en buurtmoeders die met Vers Beton praten. Zij moesten van Stichting Maeh horen dat de regels strenger zijn geworden. Een intermediair: “Als ouders het zelf zouden kunnen betalen, zouden ze dit doen. Maar het geld is er niet.” Buurtmoeder Özden Bicici (Onwijze moeders Zuidwijk): “Vooral als er meer kinderen zijn, kunnen gezinnen deze lessen niet opbrengen.”

Volgens Schampers hoeven ouders geen eigen bijdrage te leveren. “Het gaat erom dat aanbieders ook lesgeven aan kinderen van draagkrachtige ouders zodat ze niet afhankelijk zijn van inkomsten via het Jeugdfonds. Dan zouden ze omvallen zodra de vergoedingen stoppen. Daarom moet een significant deel van de ouders van kinderen die meedoen, zelf in staat zijn de contributie te betalen. Zo controleren we meteen of er marktconforme tarieven worden gerekend.” De voorzitter kan niet aangeven hoe hoog dat percentage draagkrachtige ouders zou moeten zijn.

De nieuwe spelregels werden 20 april van de website gehaald. Volgens voorzitter Samuel Schampers deed het Jeugdfonds dit op verzoek van een jurist van de gemeente. Een aantal spelregels zou “voor meerdere uitleg vatbaar” zijn en worden aangepast. Dat het Jeugdfonds “zonder opgave van reden” aanvragen mag weigeren, is volgens hem “een standaardformulering” en niet bedoeld om te anticiperen op problemen met aanbieders. “Het Jeugdfonds zal nooit zonder gesprek en overleg een aanvraag afkeuren, dat is niet onze manier van werken.”

Door de nieuwe regels lopen kinderen uit arme gezinnen onnodig ondersteuning mis, stelt DENK-raadslid Enes Yigit. “Het lijkt alsof we een portemonnee beschikbaar stellen en ‘m vervolgens verstoppen.” Net als de intermediairs begrijpt Yigit niet waarvoor de nieuwe spelregels een oplossing zijn. Bij zijn fractie meldden zich volgens het raadslid meerdere aanbieders met problemen met het Jeugdfonds, maar zij willen anoniem blijven en niet met Vers Beton praten. 

Belangenverstrengeling

Dan is er nog een ander punt waar ook Stichting Maeh, Rotterdamse Sporticonen en de Giovanni van Bronckhorst Foundation, en DENK vraagtekens bij zetten. Dat gaat over de andere bestedingen van het Jeugdfonds in 2020. Het Jeugdfonds maakte 500.000 euro vrij voor Zomercampus010, een stichting die voorzitter Samuel Schampers zelf in het leven riep. “Is het gebruikelijk dat een voorzitter van een fonds tegelijkertijd voorzitter is van een ander fonds en daaraan doneert?”, schrijft Yigit in de schriftelijke vragen. “En in hoeverre is daarbij sprake van belangenverstrengeling?” Hij kreeg tot op heden geen antwoord.

En hoe is dat te rijmen met de mededeling – later in 2020 aan Sporticonen en Maeh – dat het geld op zou zijn? Volgens Schampers bleef door corona geld op de plank liggen en kon dit worden gebruikt voor de Zomercampus010. Schampers kreeg van de gemeente toestemming voor de donatie. De vraag is waarom de voorzitter het niet bij de schenking liet en zelf voorzitter werd. De organisatie had hij kunnen overdragen aan partijen met meer ervaring met onderwijsachterstanden.

Schampers benadrukt dat de oprichting van Zomercampus010 onder tijdsdruk plaatsvond. “Duizenden kinderen gingen niet naar school, de urgentie was groot om hier iets aan te doen. Als ik het niet had gedaan, was het niet gebeurd.” Alhoewel het niet verboden is, was het achteraf beter geweest als iemand anders de zomercampus had opgericht. Maar dat hij wordt beschuldigd van belangenverstrengeling, raakt hem persoonlijk. “Ik heb hier duizend uur in gestoken, ben er niets rijker van geworden. Ik heb nog niet eens mijn parkeerkosten vergoed gekregen.” 

De donatie aan Zomercampus010 komt volgens Schampers niet uit het reguliere budget van het Jeugdfonds, maar uit de reserves. “De donatie is dus niet ten koste gegaan van de sport- en cultuurlessen. Er was voldoende geld en er is voldoende geld. Uiteindelijk hebben we in 2020 ruim achtduizend aanvragen betaald.”   

Zowel Rotterdamse Sporticonen als Maeh klaagden over het stopzetten van de vergoedingen bij de landelijke stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur. Maar die zegt dat iedere regionale afdeling eigen afspraken mag maken. Dus ook wanneer het Jeugdfonds doneert aan Zomercampus010. Vers Beton en OPEN Rotterdam vroegen om opheldering bij wethouder Grauss van armoedebestrijding. Hij wil pas op de problemen met sport- en cultuuraanbieders en de onrust over nieuwe spelregels reageren als de schriftelijke vragen van DENK en CDA zijn beantwoord.

Salih_Kilic_0010
Beeld door: beeld: Salih Kilic

Onzekere tijd

Het is de vraag of de kinderen van de Toermalijn hier nog lang op kunnen wachten. Ze oefenen de de eerste noten van Für Elise. “Kijk Esma”, wijst meester Joachim naar de zwarte Es-toets. “Een stukje van je naam komt erin voor.” Hij speelt de beginklanken en zingt mee: “E Esma E Esma E”. De kinderen lachen. “Ik zit er ook in”, roept klasgenootje Duvaa. “Mijn naam begint met de noot D.”

De kinderen zijn onrustiger dan hij gewend is, zegt de docent. Thuis hebben ze het door corona niet altijd makkelijk. “Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat de lessen doorgaan.” Tijdens de drie kwartier kunnen de zeven nauwelijks stoppen met spelen. Al die knopjes en toetsen, regelmatig moet de docent ze bij de les roepen. Het is jammer dat ze niet thuis verder kunnen oefenen, beaamt hij. Want de vergoeding van de huurinstrumenten is ook niet betaald.

“Het is pijnlijk dat Maeh op deze belofte aan de ouders en kinderen moet terugkomen”, zegt Özden Bicici (Onwijze moeders Zuidwijk) die helpt bij de organisatie van de muzieklessen. Ook voor Anthony Lobato voelt dat zo. Het uitblijven van de vergoedingen bezorgt Maeh reputatieschade, vindt hij. “Het gevaar bestaat dat ouders en intermediairs voortaan naar een andere muziekschool gaan. Aanvragen van Maeh worden immers niet in behandeling genomen of slechts gedeeltelijk gehonoreerd.”

Wanneer de laatste les voor deze kinderen écht zal zijn, kan niemand zeggen. Ouders startten voor het begin van de meivakantie een petitie. De gemeente Rotterdam heeft Lobato en het Jeugdfonds mediation aangeboden om het conflict op te lossen. Zeker is dat de keyboard-, gitaar- en raplessen zonder vergoeding van het fonds niet oneindig kunnen doorgaan, stelt Anthony Lobato. “Als het Jeugdfonds de beslissing niet terugdraait, zullen we uiteindelijk moeten stoppen.”

Bron: beeld: www.youtube.com

UPDATE

Hoor en wederhoor

Op woensdag 21 april is het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam benaderd met vragen over het artikel. Er heeft een interview met de voorzitter plaatsgevonden op 25 april en het fonds kreeg tot de ochtend van 27 april de tijd te reageren op de inhoud van het artikel. Deze hoor en wederhoor is verwerkt in het artikel.

Dit onderzoek is een samenwerking van Vers Beton en OPEN Rotterdam, en is tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de supporters van Vers Beton.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

sk

Saskia Klaassen

Chef onderzoeksredactie

Saskia Klaassen (1966) is na omzwervingen langs verschillende media en maatschappelijke organisaties terug op de plek waar ze als journalist begon: Rotterdam.

[email protected]

Profiel-pagina
salih_kilic

Salih Kilic

Fotograaf

Salih Kiliç (1986) is freelance reportage fotograaf. Zijn werk kenmerkt zich door een zoektocht naar microsamenlevingen. Met zijn foto’s wil Salih deze microsamenlevingen en hun verhalen delen. Een blik achter de schermen op bijzondere plekken en bij bijzondere mensen. Kortom; hij legt alles vast waar een verhaal in zit.

Profiel-pagina
Lees 7 reacties
 1. Profielbeeld van J Mulder
  J Mulder

  Wat goed dat jullie dit uitgezocht hebben @VersBeton! In tegenstelling tot de eerste reageerder vind ik het geen extreem lang artikel en ook niet onduidelijk. Een kwetsbare groep kinderen krijgt niet de muziek- en sportlessen die hen goed doen én die waardevol zijn voor hun ontwikkeling. Lessen waarvoor budget beschikbaar zou moeten zijn, maar door verschillende oorzaken geen budget meer beschikbaar (meer) is. Ik zie dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur uitgebreid reageert. Hopelijk weten dit fonds en de andere betrokkenen elkaar te vinden om tot praktische oplossingen te komen, zodat die kids gewoon weer kunnen muziek maken en sporten. Ik heb het van dichtbij gezien, juist in gezinnen waar ze het niet breed hebben, betekent muziek en sport zoveel voor kids. Dus kom op mensen en regel het voor die kinderen.

 2. Profielbeeld van Matthijs Goes
  Matthijs Goes

  Dit extreem lange artikel laat na de eerste zes alinea’s nog steeds niet zien waar het nou precies over gaat. Het lijkt eerder geschreven door een geïrriteerde betrokkene dan door een journalist. Kom op zeg, wat is nou de strekking van het artikel? Is het een meningsverschil tussen één aanbieder en een stichting of is het een enorm geschil waarbij iedereen in de stad onder een tram gegooid wordt? Het lijkt mij het vooral het eerste en dat is Vers Beton onwaardig.

  Daarnaast… 500 aanvragen voor €500. Dat is €250.000. Lijkt me nogal een fiks salaris voor een buitenschools project. Ik zou daar graag wat meer informatie over lezen.

 3. Profielbeeld van Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Stelling 4: Aanvragen voor muzieklessen van Stichting Maeh en voor sportlessen via Rotterdamse Sporticonen worden niet meer vergoed. Zij bereikten eerder samen honderden kinderen.

  Tot op heden is er geen enkele aanvraag van Stichting Maeh afgekeurd. Ten aanzien van één aanvraag heeft het Jeugdfonds nog geen juiste factuur ontvangen. Wanneer deze binnen is, zal tot betaling worden overgegaan. Het project met opdrachtnemer Sporticonen is in overleg met Sporticonen stopgezet. Sporticonen blijft een partner om onze gemeenschappelijke doelstelling; voor alle Rotterdamse kinderen sport en cultuur toegankelijk en bereikbaar maken, te realiseren.

 4. Profielbeeld van Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Stelling 3: De nieuwe spelregels van het bestuur maken het voor het Jeugdfonds eenvoudig om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. Hierdoor ligt willekeur op de loer.

  Onderdeel van de professionaliseringsslag die het Jeugdfonds de afgelopen jaren heeft gemaakt, is de fusie tussen Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur. Het bestuur van het Jeugdfonds vond dit een logisch moment om spelregels in de werkwijze van het Jeugdfonds bij te stellen. Het doel van de spelregels was en is het bestendigen van de werkwijze die altijd al werd gehanteerd. De spelregels zullen periodiek worden herijkt, waarbij input van aanbieders wordt meegenomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze spelregels, mede op basis van feedback vanuit de gemeente. Het bestuur van het Jeugdfonds verwacht de verduidelijkte spelregels op korte termijn weer online te zetten. Vanzelfsprekend zullen aanbieders en overige stakeholders hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van mails, nieuwsbrief en plaatsing informatie op website.
  In de spelregels is ook opgenomen dat het Jeugdfonds zonder opgave van reden aanvragen mag weigeren. Vooropgesteld moet worden dat dit niet het uitgangspunt van het Jeugdfonds is en ook nooit zal zijn. Wij zullen altijd in overleg met aanbieders treden wanneer daar aanleiding toe is. Het Jeugdfonds had bovendien altijd al de juridische mogelijkheid om aanvragen zonder opgave van reden te weigeren. Het toevoegen van deze (standaard)bepaling aan de spelregels verandert in die zin niets aan de juridische mogelijkheden van het Jeugdfonds.

 5. Profielbeeld van Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Stelling 2: Ook moeten ouders per 2021 “een evenredig deel” van de contributie bijdragen. Dit is in strijd met het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam dat wil dat ieder kind kan meedoen.

  Het Jeugdfonds vergoedt momenteel jaarlijks per kind tot maximaal 280 euro sportcontributie en 500 euro cultuurlessen. Dit is in de regel voldoende om de gehele contributie of het lesgeld te betalen. Een eigen bijdrage van ouders is nooit voorwaardelijk voor het goedkeuren van de aanvraag. Een feitelijke onjuistheid die in het gesprek met Vers Beton ook uitgebreid is besproken en verifieerbaar is.

 6. Profielbeeld van Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Stelling 1: Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam stopte in het najaar van 2020 de vergoeding bij een aantal aanbieders van sport- en cultuurlessen voor kansarme kinderen, omdat het geld op zou zijn.

  Het Jeugdfonds S&C is opgericht om een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid, door middel van het (financieel) toegankelijk maken van sport- en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds S&C behandelt jaarlijks zo’n 8.000 aanvragen. Er zijn zo’n 32.000 kinderen in Rotterdam die baat zouden kunnen hebben bij een vergoeding vanuit het Jeugdfonds. Het is dan ook onze nadrukkelijke doelstelling en wens om zoveel mogelijk van deze kinderen te bereiken. Juist vanuit deze doelstelling en de verantwoordingsplicht naar de gemeente Rotterdam en private sponsors heeft het Jeugdfonds de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. We willen transparant, rechtmatig en doelmatig werken. Zodat zoveel mogelijk kinderen van sport & cultuur kunnen genieten in Rotterdam én zodat kinderen, aanbieders en financiers weten wat zij van het Jeugdfonds kunnen verwachten. Het Jeugdfonds draagt bij aan diverse initiatieven in de stad om sport en cultuur toegankelijker te maken en drempels weg te nemen voor Rotterdamse kinderen voor wie sport en cultuur niet vanzelfsprekend is. Regelmatig met succes, soms met minder succes. De overwegingen die het Fonds maakt zijn altijd gericht op het belang van de kinderen die daar belang bij hebben. Er is nooit sprake geweest van een gebrek aan middelen of de aanwezigheid van middelen. Het Jeugdfonds heeft en had voldoende middelen om alle aanvragen die binnenkomen te honoreren en om alle initiatieven om sport- en cultuur dichter bij de jeugd te brengen voor wie sport- en cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is te financieren.

 7. Profielbeeld van Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Dit artikel van Vers Beton is gestoeld op een aantal foute aannames en onwaarheden. Vers Beton heeft het Jeugdfonds om een reactie gevraagd. Wij hebben veel opmerkingen gemaakt, waarin we wezen op feitelijke en verifieerbare onwaarheden. Wij betreuren het dat Vers Beton niets heeft gedaan met deze wederhoor. Het Bestuur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam is het ten zeerste oneens met de stellingen in dit artikel en de suggestie die daarin gewekt wordt. Lees hieronder de reactie van Jeugdfonds op de aannames in het artikel van Vers Beton.

  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is opgericht om een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid, door middel van het (financieel) toegankelijk maken van sport- en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam draagt een dure verplichting om toe te zien op een doelmatige en rechtmatige besteding van publieke gelden.

  Samuel Schampers,
  Voorzitter van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam,
  namens de Raad van Bestuur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.