Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
Drukwerk
Beeld door: beeld: Maxim de Gilder

Onlangs schoof ik aan bij een online thema-avond over onderwijs, van de PvdA Rotterdam. Met die avond wilde de partij namelijk input verzamelen voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma, precies het proces waar ik benieuwd naar was. Ondanks dat de bijeenkomst toegankelijk was voor iedereen bestond het gezelschap – van 17 mensen – voornamelijk uit leden van de partij. De groep varieerde van leden die pas een paar maanden lid waren tot Jan-Kees uit Tiel, die al 35 jaar lid van de partij was. Bevlogen denkt Jan-Kees mee over de verkiezingsprogramma’s van de PvdA in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Hij houdt zich al sinds 1980 bezig met politiek. “Ik heb Joop den Uyl nog zien speechen!”, vertelde hij trots aan de groep. 

De thema-avond werd georganiseerd door de programmacommissie, die de sleutelrol heeft in het proces waarmee een partij tot haar verkiezingsprogramma komt. Wie daar in wil zitten is wellicht al te laat: de commissies zijn al gevormd. Ze worden bijvoorbeeld verkozen tijdens een algemene ledenvergadering, zoals bij de SP en PvdA, of samengesteld door een gekozen voorzitter, bij het CDA. 

Divers clubje

“Uiteindelijk is onze programmacommissie een redelijk divers clubje geworden”, vertelt Tijs Hardam, afdelingsvoorzitter van de SP Rotterdam. “We hebben een aantal mensen van onze jongerenorganisatie, twee fractiemedewerkers en wat mensen die actief zijn binnen de afdeling.” Binnen de partij was er een open aanmeldprocedure. “Via telefoon en e-mail was er ruimte om te kandideren. Mensen konden kort over zichzelf vertellen en een motivatie geven.” 

Bij de PvdA Rotterdam is er zoveel mogelijk rekening gehouden met professionele achtergronden bij het samenstellen van de programmacommissie, vertelt voorzitter van de programmacommissie Sid Morsink.  “Wij hebben eigenlijk een mix van mensen met ervaring binnen de partij, versus mensen die net lid zijn. Onze programmacommissie bestaat uit mensen uit de zorg, de culturele sector, het onderwijs en iemand van de vrijwillige brandweer. Maar ook mensen met wat meer politieke ervaring. We hebben zo veel mogelijk geprobeerd rekening te houden met man-vrouwverhouding en culturele achtergrond.” 

CDA-gemeenteraadslid René Segers-Hoogendoorn heeft als voorzitter van de programmacommissie zelf een programmacommissie samengesteld. “Dit heb ik gedaan vanuit diverse invalshoeken, natuurlijk. Iemand van de jongerenafdeling en mensen die in de wijken werken. Met een commissie van zes personen zijn we in december begonnen met het bepalen van de opzet en het bepalen van belangrijke thema’s.” 

Voor een plek in een programmacommissie van een partij, is het dus wellicht te laat. Maar er zijn ook andere manieren om invloed uit te oefenen op een verkiezingsprogramma. Alle partijen werken momenteel aan een conceptversie. Hoe kun je hieraan bijdragen zodat ze aansluiten op wat je zelf belangrijk vindt voor de stad en je mede-Rotterdammers?

Leden en niet-leden

De SP kiest voor het organiseren van discussieavonden, vertelt Hardam, waarin het conceptprogramma wordt besproken met leden en niet-leden. “We dachten: voor het organiseren van de discussieavonden, is het wel belangrijk dat er al een conceptstuk ligt. Dan zorg je ervoor dat de discussie daadwerkelijk ergens over gaat. Anders vragen we: ‘ja wat willen jullie dat de SP voor het klimaat gaat doen’ en dat wordt dan al snel een heel abstract gesprek.”

“Uiteindelijk hebben de leden het voor het zeggen, maar we willen ook naar buiten toe, proberen mensen en organisaties erbij te betrekken. Dus bij het hoofdstuk dat we over klimaat schrijven, vragen we bijvoorbeeld Extinction Rebellion, een activistische klimaatgroep, om met ons mee te kijken. Zij kijken er misschien toch wel met een andere blik naar dan wij. Of zij zien dingen die wij niet zien,” zegt Hardam.

Ook de PvdA trekt de eerste helft van 2021 uit om informatie op te halen. “Dat doen we heel breed, echt vanuit de stad,” vertelt Morsink. De partij organiseert zeven avonden over de verschillende thema’s uit het verkiezingsprogramma, om ideeën te verzamelen voor het opstellen van een conceptstuk. “Zo een thema-avond is wat meer intern gericht. Dus voor onze eigen leden. Maar we zijn ook bezig om buiten de partij vanuit de hele stad input op te halen, door mensen van maatschappelijke organisaties zoals jeugdzorg te vragen mee te denken over ons verkiezingsprogramma.” Van de in totaal zeven avonden moeten er nog drie plaatsvinden.

Op de thema-avond kwam ‘kansenongelijkheid aanpakken’ bovenaan, gevolgd door aanpak van het lerarentekort

Op de thema-avond over onderwijs die ik bijwoonde konden de aanwezigen via de online tool Mentimeter aangeven hoe belangrijk zij bepaalde thema’s binnen het Rotterdamse onderwijs vinden, en daarna was ruimte om de keuzes toe te lichten. Zo werden ‘toekomst’ en ‘diversiteit’ het hoogst gerangschikt door de groep. 

Bij de vraag welke opgaven binnen het Rotterdamse onderwijs het belangrijkst zijn volgens de groep, eindigde ‘kansenongelijkheid aanpakken’ bovenaan, gevolgd door aanpak van het lerarentekort. Tot slot mocht de groep nog een reeks concrete ‘oplossingen’ voor bepaalde problematiek binnen het onderwijs, rangschikken en hier ook toelichting bij geven.

Rijke input

Ook het CDA heeft in het verleden thema-avonden georganiseerd waarin zij belangrijke thema’s uit hun verkiezingsprogramma bespreken, vertelt Segers-Hoogendoorn. “Over de energietransitie, wonen en de arbeidsmarkt. Met zowel mensen die expertise vanuit de wetenschap meebrengen of mensen die dat meer vanuit de praktijk doen, als opinieleiders daarover. En we blijven dat doen. Als we mensen tegenkomen vanuit ons netwerk dan vragen we eigenlijk al heel snel: wil je met ons meedenken over ons verkiezingsprogramma? En dat levert hele brede en rijke input op.” 

Waar de PvdA en SP ook maatschappelijke organisaties benaderen, koos CDA vooral voor het benaderen van personen. “Het is meer langs persoonlijke lijnen gegaan,” vertelt Segers-Hoogendoorn. Zoals Ismail Aghzanay, leraar van het jaar van een paar jaar geleden, die ook op Instagram actief is en veel in de landelijke media verschijnt. Hij heeft gereflecteerd over ons hoofdstuk over onderwijs en opgroeien. Dat is eigenlijk met de meeste hoofdstukken zo gedaan. Uit mijn eigen netwerk heb ik aan Marco Pastors, voormalig lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, gevraagd of hij wil meekijken en niet gedacht aan wat hij nu of vroeger voor partijbanden had. Daar hebben we zoveel mogelijk niet naar gekeken.”

“Er hebben dus bij wijze van spreken zowel mensen met een Leefbaar Rotterdam-achtergrond als met een Groenlinks-achtergrond met ons meegedacht,” zegt Segers-Hoogendoorn. “En het leuke is juist dat we mensen benaderen op de inhoud en niet zozeer als ‘wij zijn van het CDA als politieke partij en we willen graag uw mening.’ Nee, we willen graag jullie verhaal horen om als politieke partij een verkiezingsprogramma te maken dat ergens op slaat.” Alle invalshoeken helpen volgens Segers-Hoogendoorn om het verhaal van de partij scherp en inhoudelijk sterk te maken. Ook meningen of belangen waar het CDA het als partij niet mee eens zou zijn.

Ook Morsink laat politieke voorkeur achterwege bij inbreng van buiten de partij. “We willen juist mensen spreken die niet lid van onze eigen club zijn. Maar wel met werkervaring en expertise op de thema’s waar we mee aan de gang zijn. Die uitnodiging om bij te dragen, staat uit aan de hele stad.” Ondanks dat de PvdA open staat voor ideeën van buiten de partij, gebeurt het nog weinig dat individuele Rotterdammers zich uit eigen beweging melden, vertelt Morsink. “We zouden dat eigenlijk nog wel meer willen. Het is een uitdaging om je vindbaar te maken, maar het staat ook op onze website dat iedereen die iets wil bijdragen ons kan benaderen.” 

De SP doet daarom een oproep om feedback op hun socialmediakanalen, vertelt Hardam, als hun eerste conceptversie eind juni af is. Om zo ook buiten de discussieavonden, aan individuen en organisaties te vragen om kritiek en suggesties. “Het is voor ons een doel om zoveel mogelijk groepen en mensen te spreken over ons verkiezingsprogramma en hen ook onze hoofdstukken voor te leggen.”

Dit najaar wordt er binnen alledrie de partijen gestemd over de definitieve versie van het verkiezingsprogramma, tijdens een algemene ledenvergadering. Tot die tijd staat de deur van de partijen nog open voor jouw bijdrage.

Isabelle-VB-KJazbec-20

Lees meer

Isabelle Broeders: “Stap met een goed idee naar raadsleden toe. Zo lastig is het niet!”

Naima begint haar politieke zoektocht bij de spil van de gemeenteraad: de griffier.

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

AnyConv.com__IMG_2566

Sharyfah Bhageloe

Eindredacteur

Sharyfah (1992) is geboren en getogen in Rotterdam Zuid. Tijdens haar studie psychologie woonde ze in Leuven. Toch overwon haar liefde voor Rotterdam deze flirt. Naast eindredacteur van Vers Beton is ze copywriter en freelance journalist. In haar vrije tijd staat ze graag op de yogamat en is ze bezig met haar andere grote liefde: Surinaams eten.

Profiel-pagina
Maxim de Gilder

Maxim de Gilder

Maxim de Gilder is een illustrator uit Rotterdam met een achtergrond in grafische vormgeving. Door middel van uitgedachte composities en vreemde karakters maakt hij kleurrijke illustraties, animaties en muurschilderingen. Zijn werk is vooral te vinden in de culturele en stedelijke sectoren.

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.